A JÓ PÁSZTOR ÉLETÉT ÁLDOZZA A NYÁJÉRT

 

Sürgős felhívás az emberiséghez!

„ Én az Igazság Istene voltam az Ó Testamentumban.
Az Irgalmasság és Megbocsátás Istene voltam az Új Testamentumban.
Mi több, ezekben az időkben pedig az Irgalmasság Istene leszek, de az Igazságosság Istene is.
Irgalmas azokhoz, akik hallgatják Hangomat, és teljesítik Tanításaimat

   Igazságos azokhoz, akik nem hallgatnak meg Engem és mellőzik Tanításaimat.
Nyitott szívű és nyitott szívvel azok iránt, akik hallgatnak és követnek Engem.
Széttárt kar és hatalmas kezű azok számára, akik mellőznek engem, és tanításaimat.”
Legyen ez nagyon világos!

Pásztorotok szeret benneteket,

Názáreti Jézus

                                              

MISSZIÓNK

 

Testvérek, Isten békéje legyen veletek!

Enoch vagyok. Isten kegyelméből én lettem kiválasztva arra, hogy megismertessem a világgal az Üdvösség üzeneteit, a Jó Pásztor üzeneteit még mielőtt a megpróbáltatás ideje bekövetkezne.

Ezek az üzenetek lázas (forró) felhívások Jézustól, a Jó Pásztortól az emberiséghez, hogy megtérésre szólítsa fel. Ezek az Irgalmasság harangjainak zúgása mielőtt a Nemzetek Ítélete megtörténne.

Testvérek, Jézus, a Jó Pásztor nem kívánja a bűnösök halálát, hanem a megtérésüket, hogy ők is részesedjenek az örök élet örömében. Ezért a Jó Pásztor felekezetükre való tekintet nélkül hívja juhait, mondván: ”Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem”(Jel.3,20)

Testvérek, Jézus, a Jó Pásztor be akar lépni szívetekbe és otthonotokba! Engedjétek be Őt! Ne zárjátok be ajtótokat előtte, mert örök életet akar nektek adni. Az Isteni Igazságosság ideje a küszöbön áll, és az Ő Igazságossága csak jókat és gonoszokat ismer.

Ezért, testvérek, vizsgáljátok át és fogadjátok meg ezeket az üzeneteket, és a lehető legsürgősebben ismertessétek meg az egész világgal, így akkor ti is pásztorok és a szeretet hírnökei lesztek.

Jézus, a Jó Pásztor, egy világméretű keresztes hadjáratot kíván, mert az idő rövid, és a lelkek üdvössége forog kockán.

Ezek az üzenetek elismertek az Egyház által, mint magán kinyilatkoztatások.

Jézus és Mária megáldanak benneteket, és megadják nektek a kegyelmet, hogy az Új Égi Jeruzsálem lakói legyetek.

Enoch

 

 


 
 

Contact Us

enocmensajes@gmail.com