IMÁDSÁGOK VÉDELEMÉRT

Áldott Szent Mihály Arkangyal, légy az én oltalmam és védelmezőm minden utamon és lelki küzdelmeimben; legyen velem a Te szent védelmed éjjel és nappal. Oltalmazd meg lelkemet az ellenségtől és annak gonosz csatlósaitól. Az igaz úton vezess engem. Ments meg attól, hogy megbántsam Istent. Halálom óráján fogj kézen engem, és vezessél el az Örök Atya dicsőségéhez.

L.: Szent Mihály Arkangyal, a te fényességeddel … R.: Világosíts meg minket !

L.: A te szárnyaiddal… R.: Védelmezz meg minket!

L.: A te kardoddal… R.: Oltalmazz meg minket!

ÁMEN.

 
A legújabb üzenetek 2013

 

Ti próbára lesztek téve és úgy fogtok megtisztulni testben, lélekben és elmében, mint az arany a tűzben
2013. március 20. 8:15

JÉZUS A JÓ PÁSZTOR FELHÍVÁSA A NYÁJÁHOZ

Így szól az Úr:

A lelketek békéje meg fog inogni és a világ békéje úgyszintén. Gyűljetek össze imádságban, mert közelednek a nagy szellemi harc napjai. A megpróbáltatás olyan nagy lesz, hogy nem csak a teremtést fogja megremegtetni, hanem gyermekeim lelkét is.

Az emberek azt kérdik majd önmaguktól: Mi történik itt? Miért veszítettük el a lelkünk békéjét? Urunk, jöjj, ments meg minket, miért rejtetted el az Arcodat a hűséges emberek elől? Gyermekeim, fontos a lelketek átalakítása, hogy beléphessetek Új Teremtésembe. A testeteket, lelketeket és az elméteket meg kell tisztítani, hogy tiszta és feddhetetlen legyen a Mennyei Jeruzsálemre.

Amikor a Szentlélek távol marad templomaimtól a nagy förtelem miatt, akkor mindazok, akik eltávolodnak az imádkozástól és Édesanyámtól, el fognak veszni. Ha távol maradtok Házamtól, ha a lelketek nem erősödik meg az ima, böjt és a vezeklés által, és ha nem maradtok egységben Édesanyámmal a Szent Rózsafüzér imádkozása által, akkor könnyű prédája lesztek ellenségemnek. Emlékezzetek arra, amit Szavam mond: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig és nem is lesz többé.” (Mt. 24, 21)

A lelkiismeret felébresztése Általam, meg fogja nyitni felfogóképességeteket és felkészít majd benneteket a nagy Armageddon napjaira. Gyermekeim, miután majd visszatértek erre a világra és továbbra is elhanyagoljátok az imádkozást és lelki langyosságban maradtok, biztosítalak benneteket, hogy annak a veszélynek lesztek kitéve, hogy elvesztek. Azért figyelmeztetlek mindezekre benneteket, hogy lelkileg legyetek felkészülve a lelki szorongattatás és a nyomorúság napjaira, melyekre szükség van a megtisztulásotokhoz. Ti próbára lesztek téve és úgy fogtok megtisztulni testben, lélekben és elmében, mint az arany a tűzben! Egy lelki megtisztulás tüzében, mely átalakítja testeteket, lelketeket és elméteket, hogy készen álljatok az új Teremtésre és Isten választott népének hívjanak benneteket.

Aztán jön a nagy aratás ideje, amikor elválasztják a konkolyt a búzától; az érett búza megmarad és a konkoly a tűzbe lesz dobva. Tehát gyermekeim, legyetek felkészülve, mert a terményt betakarítják. Az aratók készen állnak, hogy aratni jöjjenek és, hogy a búzát összegyűjtsék. A fejsze már a fa gyökerén van, és minden fa, mely nem hoz jó termést ki lesz vágva és tűzre lesz dobva, ahol mindörökre égni fog. Legyen az ima, a böjt és a vezeklés a ti erődötök. Övezzétek fel lelki fegyverzeteteket reggel és este, és mint jó katonák legyetek készen a nagy szellemi harcra, mely megadja majd a szabadságot nektek és méltóvá tesz benneteket a Mennyei Jeruzsálem Paradicsomára.

Az Én békémet hagyom rátok és az Én békémet adom nektek, mert közel van Isten Országa.

Jézus, minden idők Jó Pásztora

Tegyétek ismertté üzeneteimet az egész emberiség számára.

 

KICSI NYEIM, MINDEN RÓZSAFÜZÉRREL, AMIT ELIMÁDKOZTOK, AZ ÉN SZEPLŐTELEN SZÍVEM GYŐZELMÉÉRT KÉRITEK ISTENT

2013.03.13. de.10:15

MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA SÜRGŐS KÉRÉSE ISTEN GYERMEKEIHEZ

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek!

Kicsi gyermekek, minden Rózsafüzérrel, amelyet elimádkoztok, az Én Szeplőtelen Szívem győzelméért kéritek Istent. Imádkozzátok Rózsafüzéremet imaláncban Péter új utódjáért; ne feledjétek, hogy az ima ereje képes lerombolni ellenségem királyságának terveit és megállítani az események folyamatát. Imádkozzátok a Szeretetláng Rózsafűzért is e hálátlan és bűnös emberiség szívének gyógyulásáért.

Kicsiny gyermekek, Atyám nem a szenvedéseteket akarja látni, hanem azt, hogy ne hagyjátok elmúlni Irgalmasságának idejét, és amilyen gyorsan csak lehet, használjátok azt fel, hogy megerősödjetek a már csaknem kezdődő Isteni Igazságosság Idejére.
Hívjátok az Arkangyalokat és Őrangyalaitokat, hogy maradjanak mellettetek arra várakozva, hogy segítségül hívhassátok őket, hogy minden módon segíthessenek utatokon és szellemi küzdelmeitekben.

Kicsiny gyermekek, a Szívem szomorú, mert Atyám Házát rövidesen megszentségtelenítik és bezárják, hogy beteljesedjen mindaz, ami megíratott Dániel Könyvében a templomban felállított utálatról (Dan.12,11). Megkezdődött a Dániel Könyvén lévő pecsétek felnyitása, hogy bizonyságot nyerjen Isten Szavának beteljesedése.

Közel az Egyházszakadás. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert imáitok megerősítik az én szeretett hűségeseimet, aki védelmezni fogják Fiam evangéliumát és tanításait még életük árán is. Kicsiny gyermekek, legyetek bátrak, ne ijedjetek meg Fiam ellenségeitől, maradjatok szilárdak és hűségesek a megpróbáltatások alatt, melyek hatalmukba kerítenek benneteket. Semmi nem történik veletek, ha bíztok bennem. Én leszek a ti védelmezőtök és erősítőtök azokban a napokban.

Kicsi gyerekek, ez az az időszak, amikor egységben kell maradnotok ezzel az Anyával (Velem), hogy győzedelmeskedni tudjatok a mindennapos lelki harcban. Szeretettel fogadjátok ezt a megtisztulást, amely a lelketek javát és üdvösségét szolgálja. Ne tántorodjatok meg, és ne szitkozódjatok, ha megpróbáltatások érnek benneteket; fogadjatok el mindent és ajánljátok fel Atyánknak, mint a szeretet felajánlását, és Én, biztosítalak benneteket, hogy minden el fog majd múlni Isten Akarata szerint. Kicsiny gyermekek, a tisztulás nélkül nem léphettek be az új teremtésbe, ne feledjétek, a bűn nem fog létezni a Mennyei Jeruzsálemben.

Kicsiny gyermekek, imáitoktól függ, hogy a tisztulás napjai rövidebbek vagy hosszabbak lesznek-e, és ne féljetek, ellenségem nem okozhat kárt bennetek, ha egységben maradtok a ti Mennyei Édesanyátokkal. Nehéz napok lesznek, de minden könnyebbé válik, ha bíztok a Mi Két Szívünkben. Mindig csak előre! Kicsiny gyermekeim, Isten Dicsősége vár rátok az Új Teremtésben! Az én anyai szeretetem veletek marad és a Szentlélek Fénye elvezet majd benneteket a Mennyei Jeruzsálem kapuihoz.

Édesanyátok Mária, a Titkos Értelmű Rózsa

Ismertessétek meg üzeneteimet az egész emberiséggel.

 

LEGYETEK NAGYON ÓVATOSAK, ÉS KÉRJÉTEK SZENTLELKEMTŐL A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS KEGYELMÉT, MERT MINDEN TŐLEM SZÁRMAZÓ ÜZENETET AZ ÉN SZAVAMNAK KELL ALÁTÁMASZTANIA!

2013.03.12. 8:35

JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR SÜRGŐS FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ

Ezt mondja az Úr:

Maradjatok meg Bennem és Én gondotokat fogom viselni, mint ahogy minden jó pásztor gondját viseli nyájának. Közelednek a napok amikor - úgy, mint egykor Mária Magdolna - ti is azt fogjátok kérdezni: „hol van az Úr Teste?”

Mindennapi Áldozatom fel lesz függesztve; tanaim és Evangéliumom manipulálva lesznek, és nem táplálják többé nyájamat.

Amikor a Szentmisémben a változások elkezdődnek és a szentbeszédekben többé már nem beszélnek az Evangéliumról, amikor a Szentostya egy kenyérdarab lesz, amikor a Miatyánk is megváltozik és az Atya Neve nem lesz többé szentesítve, amikor, mint tudjátok, az utálat elkezdődik, akkor Én már nem leszek többé a tabernákulumokban.
Menekülj onnan nyájam!
Amikor ezek megtörténnek, nézzetek menedék után a maradék egyházban vagy keressetek olyan Máriás menedéket, melyet Édesanyám tesz elérhetővé számotokra, és ahol békére és vigaszra találtok.

Gyermekeim, ezeket azért mondom nektek, mert benneteket azok fognak üldözni, akik báránynak álcázzák magukat, de valójában az ellenségemet szolgálják. Tartsátok szemmel a szektákat, mert ezek üldözni fognak titeket és őrizkedjetek ellenségem házról házra kopogtató fizetett ügynökeitől, kik az után néznek, hogy kiket ámíthatnak el azért, hogy aztán elveszejtsék őket. A „Figyelmeztetés” után tudni fogjátok, hogy pontosan kik ezek a farkasok.

Nyájam, légy éber és óvatos, mert a hamis próféták elszaporodnak, akik az Én Nevemben beszélnek, hogy zavart keltsenek bennetek. Legyetek nagyon óvatosak és kérjétek Szentlelkemtől a megkülönböztetés kegyelmét, mert minden Tőlem származó üzenetet az Én Szavamnak kell alátámasztania. Ne feledjétek, hogy minden meg van írva, és az Én igaz prófétáim fel is idézik nektek, amit régi prófétáim mondtak.

Nyájam, én sohasem adtam nektek időpontokat és nem tettem nektek olyan ígéretet a Paradicsomra, hogy oda megtisztulás nélkül beléphettek. Ha tehát valaki azt mondja, hogy Kereszthalálom által üdvözültök, ne higgyétek! Ha valaki azt mondja, hogy bűnös életet élhetsz, mert már meg vagy váltva, ne higgyétek, hanem emlékezzetek szavaimra: ha valaki a tanítványom akar lenni, az vegye fel a keresztjét és kövessen Engem.
Senki nem léphet be a Mennyei Királyságba, mert azt mondja, hogy „Uram, uram”, csak azok léphetnek be, akik teljesítik a Mennyei Atya Akaratát. Szomorú Keresztutam és halálom megnyitotta számotokra a Mennyei Királyság kapuit, de aki be akar oda lépni, annak követnie kell Mestereteket a saját keresztjének a hordozásában. Bizony mondom nektek, hogy a szolga nem lehet nagyobb gazdájánál.

Azok, akik nem ismernek el Engem Isten Fiának, nem lehetnek az Atya gyermekei, se Mennyei Királyságának örökösei. Kérjétek a megkülönböztetés kegyelmét Szentlelkemtől, mert sokan beszélnek az Én Nevemben olyanok, akiket nem Én küldtem. Ők a báránybőrbe bújt farkasok, akiknek az a célja, hogy összezavarják és megosszák, majd elveszejtsék nyájamat.

Azok, akik imádnak Engem, de nem tisztelik Édesanyámat, nem nevezhetik őket a nyájamhoz tartozó bárányoknak. Mondom nektek: Édesanyám a híd, hogy elérjetek Engem, Én pedig az út, az igazság, és az élet vagyok, hogy eljussatok az Atyához.

Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten országa. Mesteretek, Jézus, a Jó Pásztor

Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.

 

EZ A VILÁG, AMELYET ISMERTEK, HAMAROSAN EGY ÚJ TEREMTÉSSÉ FOG ÁTALAKULNI
2013. március 3, 15:30

ISTEN, AZ ATYA, SÜRGŐS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ

Örököseim, népem, béke veletek!

Ez a világ, amelyet ismertek, hamarosan egy új teremtéssé fog átalakulni. Minden meg fog változni, egyik percről a másikra, semmi sem marad úgy, ahogyan van. Szent Isteni Akaratom és Irgalmasságom által minden meg fog újulni és újjá lesz teremtve. Új teremtésemben ti új teremtményekké váltok, lelki lények, akik Istennel és Istenért fogtok élni. Többé nem fogtok öregedni, mert nem az időnek lesztek alávetve, hanem Isten Akaratának, ami maga a szeretet, az élet és a teljesség.

Az Én Mennyei Jeruzsálemem az a Paradicsom lesz, melyet azoknak a gyermekeimnek tartok fenn, akik a megpróbáltatás és a megtisztulás ideje alatt hűségesek maradnak Hozzám. Az új Égen és Földön Isten dicsősége lesz veletek. Gyermekeim felfedezik majd azt a lelki világot, ahol semmi sem lehetetlen. Mindent, amire csak gondoltok meg fogok adni nektek. Többé nem lesztek a testetek foglyai, mert a lélek fog az anyag fölött uralkodni. Ti lelki lények lesztek egy lelki világban. Az Én Szentlelkem (lelki) közösségben lesz úgy veletek, mint a teremtéssel, megalkotva a szeretet, a boldogság és a harmónia egyedüli lényét.

Gyermekeim, örökségeim, azért mondom el ezeket nektek, hogy mérlegeljétek ezt a szívetekben, és hogy ez erőként és reményként szolgáljon majd nektek holnap, a nehéz időkben, melyek bekövetkeznek. Ezen élet ígérete segíteni fog nektek, hogy bízzatok Istenben és bátorítani fog benneteket, hogy keresztül tudjatok menni a megtisztulás napjain, melyek bekövetkeznek. Készüljetek tehát gyermekeim, mert a Lelkiismeret Megvilágítása minden pillanatban megérkezhet. Tartsatok ki az imában és őrködjetek úgy, hogy amikor Isten jelenléte nyilvánvaló lesz, égjenek lámpásaitok, és hogy megigazulhassatok.

Sok lélek nem lesz képes visszatérni ebbe a világba és el fognak veszni, mert nincsenek felkészülve. Sokan nem fogják kibírni azt a lépést, hogy belépjenek az örökkévalósába. Ezért, gyermekeim, arra kérlek benneteket, hogy lélekben készüljetek fel, tartsatok bűnbánatot és ne vétkezzetek többé. Hagyjátok el csökönyösségeteket. Ezt a nagy eseményt, mely megváltoztatja az életeteket, vegyétek komolyan és felelősségteljesen. A „Figyelmeztetés” vagy közelebb visz benneteket Isten Királyságához, vagy eltávolít attól titeket. Szedjétek össze magatokat, mert lejár az idő.

Az Isteni Igazságosság harsonái újra megszólalnak, bejelentvén figyelmeztetésem érkezését és a nagy megpróbáltatás kezdetét. Figyeljétek az égi jeleket, mert a szemetek olyan lelki és kozmikus jelenségeket fognak látni, melyeket eddig még sohasem láttak. Isten Királyságának napjai közelednek.

Legyetek boldogok és ujjongjatok, mert az Úr jönni készül, hogy igazságosan uralkodjon minden nemzet fölött. Maradjatok békében népem, örökségem.

Atyátok Jahve, a nemzetek Ura

Tegyétek ismertté üzeneteimet a föld minden sarkában.

 

A FIGYELMEZTETÉS ALATT ATYÁM MEG FOGJA ERŐSÍTENI A LELKETEKET, HOGY KÉPESEK LEGYETEK MAJD SZEMBENÉZNI ELLENSÉGEM HADSEREGÉVEL

2013. február 25. de.7:50

MÁRIA, A TIKOS ÉRTELMŰ RÓZSA SÜRGŐS FELHÍVÁSA A HARCOLÓ MÁRIÁS HADSEREGHEZ

Máriás Harcoló Hadseregem, Isten békéje legyen veletek!

Álljatok készen és készüljetek fel a nagy lelki küzdelemre, mivel az események elkezdtek kibontakozni. Tartsátok készenlétben és imával felfegyverkezve emeljétek magasba a Máriás lobogót, mert a szabadságotokért vívott végső csata hamarosan elkezdődik. Szeretett Mihályom parancsára a Mennyei Hadsereg már felsorakozott. Már csak a harcoló hadseregnek kell felsorakozni, hogy kezdetét vegye a nagy lelki csata, az Armageddon csatája. Ha egységben maradtok imáitokban a ti Mennyei Édesanyátokkal és az én Mennyei Seregemmel, győzedelmeskedni fogtok a napi ütközetben, de ha hagyjátok, hogy ellenfelem megosszon benneteket, akkor fájdalmas vereséget fogtok szenvedni, mely megnehezíti megtisztulásotokat.

A Figyelmeztetés alatt Atyám meg fogja erősíteni a lelketeket, hogy képesek legyetek majd szembenézni ellenségem hadseregével. Emlékezzetek rá, hogy ez a harc nem hús és vér ellenséggel szemben folyik, hanem a gonosz szellemi erőivel szemben - akik az égi magasságokban laknak –, „a fejedelemségek, a hatalmasságok és ennek a sötét világnak kormányzói ellen.” (Ef.6,12)

Ezért, kicsiny gyermekeim, Atyámtól karizmákat és különleges kegyelmeket fogtok kapni, melyek által igazi szellemi harcosokká váltok; enélkül nem tudnátok szembeszállni azokkal a gonosz erőkkel. A Mennyei segítség nélkül legyőznének benneteket; ne feledjétek, hogy ez szellemi harc! A szellemi fegyverek, amelyeket Atyám fog adni nektek, hatalmas erejűek lesznek és lerombolják az erődítményeket. Felszólítom mindnyájatokat, akik a harcoló seregem katonái, hogy legyenek lélekben felkészülve a Figyelmeztetés idejére. Imával, böjttel és az érzékek önmegtagadásával készítsétek fel lelketeket erre a nagy eseményre, amely meg fogja változtatni az életeteket.

Mihállyal és a Mennyei sereggel együtt várlak titeket, hogy kidolgozzuk a stratégiák terveit, hogy mindörökre legyőzzük majd ellenségemet és gonosz seregét.
Előre hát, Máriás Harcoló Sereg, Királynőtök, Édesanyátok, és a Mennyei Sereg vár rátok!

Légy felkészülve, Máriás hadseregem; lámpásaitokban soha ne aludjon ki imádságotok lángja, hogy ha Mesteretek és Uratok megérkezik, ébren és virrasztva találjon benneteket, mint jó katonákat; álljatok harcra készen és legyetek szolgálatkészek, hogy mindent megtegyetek Isten Királyságáért.

Isten békéje kísérjen benneteket, és az én anyai védelmem legyen segítségetekre!

Királynőtök és Édesanyátok, Mária, a Titkos Értelmű Rózsa

Tegyétek ismertté üzeneteimet az egész emberiség számára

 

BENEDEKEM TOVÁBBRA IS EGYHÁZAM HELYTARTÓJA MARAD MINDADDIG, AMÍG A RÓMAI PÉTER KINEVEZÉSE MEG NEM TÖRTÉNIK!

2013. Február 20. de.7:55

AZ  OLTÁRISZENTSÉGI JÉZUS SÜRGŐS FELHÍVÁSA A KATOLIKUS VILÁGHOZ

Ezt mondja az Úr:

Helyettesem lemondásával elkezdődnek majd Egyházam megtisztulásának a napjai.
Péter széke megüresedett, hogy megkezdődjék mindaz, ami Egyházamról írva van e végső időkre. Itt az idő az ellenségem és gonosz követői számára, hiszen ahol a tetem, oda gyűlnek a keselyűk.

Egyházam megkezdi szomorú kálváriáját, azt a Kálváriát, amelyre újjászületéséhez szükség van, hogy megerősödjön a hitben, valamint, hogy elteljék a Szentlélek karizmáival, és így teljességgel szolgálhassa népemet. Alázatosság, könyörület, szegénység, de mindenek előtt, a szeretet lesz a jelszava megújult Egyházamnak.

Légy felkészülve nyájam - én népem -, mert jön a nagy lelki megpróbáltatás, amely alapjaiban rázza meg Egyházamat, de nem dönti meg, mert Én ott leszek, és megtartom. Sok papom, akik hűségesek Evangéliumomhoz és tanaimhoz, a vérüket fogják ontani egyházam védelmében, míg mások elmenekülnek, és a maradékot a lázadók el fogják csábítani.

Népem, imádkozz és őrködj, mert kezdődik egyházam Getszemáni - ideje.
A hamis pápa már készen áll a szövetségre a hamis messiással, hogy megkezdjék Szentélyem meggyalázását; minden áruló várja már a hamis istent, a parádé elkezdődik, - a sötétség órája már csak karnyújtásnyira van. Az Emberfiát újra halálra fogják ítélni - a saját családja által.

Elkészült már a kereszt, amelyet népemnek kell vállára vennie: Ne félj, népem, csak kövess Engem, aki a sajátommal vállamon előttetek megyek.

Nincs visszaút, minden beteljesedik; ég és föld elmúlnak, de az Én Igéim nem múlnak el.
A megpróbáltatások közepette küldöm el „Figyelmeztetésemet” és népem megtisztul, lelkében megerősödik, úgy, hogy úrrá lehessen a nagy szorongattatás napjain.

Amikor napi áldozatom bemutatását felfüggesztik, akkor kezdődik a nagy förtelem és üldöztetés; akkor már tudjátok, hogy Én nem nyugszom többé a Tabernákulum csöndjében, és akkor mindannyitoknak menhelyekre kell menekülnötök, melyeket Édesanyám mutat meg majd nektek. Ott biztonságban lesztek és a Tabernákulum Édesanyám lesz, ahol ti azokban a napokban tartózkodhattok. Őt keressétek, és Ő tanít majd benneteket, a maradék Egyházat, ahol majd olyan papokra fogtok találni, akik Evangéliumomhoz és tanaimhoz hűségesek maradtak, akik az Én Testemmel és az Én Véremmel fognak táplálni benneteket.

Maradjatok egyesülve Velem, Édesanyámmal, és Mennyei Hadseregemmel, hogy senki és semmi se tudjon ártani nektek. Imádkozzatok Egyházam megújulásáért, és ne hagyjátok el az Én Benedekemet. Benedekem továbbra is helytartóm marad Egyházamban mindaddig, amíg „Római Péter” kinevezése meg nem történik!

Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Ne féljetek, Én veletek leszek az idők beteljesedéséig!

A ti szeretett, Oltáriszentségi Jézusotok

 

SENKI MÁS, CSAK PAPJAIM ÉS LELKÉSZEIM ÉRINTHETIK MEG SZENT- OSTYÁMAT!
2013. február 15. de. 8:15

A SZENTSÉGI JÉZUS SÜRGŐS FELHÍVÁSA PAPJAIHOZ, LELKÉSZEIHEZ ÉS AZ EGÉSZ KATOLIKUS VILÁGHOZ!

Szeretett fiaim, szeretett nyájam, az Én békém legyen veletek!

Mily szomorúság látnom a sok papot és lelkészt, akik nem gyakorolják méltóan az én papi hivatásomat: Testem és Vérem kiszolgáltatásának hatalmát laikus gyermekeimre bízták. Ki mondta nektek, nyájam pásztorai, hogy a laikusok gyakorolhatják az én papságomat? Emlékezzetek az utolsó vacsorán mondott szavaimra: „… Ez az én Testem, mely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ugyanígy, a vacsora végén, fogta a kelyhet, és azt mondta: Ez a kehely az újszövetség az én véremben, amely értetek kiontatik.”

(Lk.22,19-20)
Csak ti, akik apostolaimat képviselitek, kaptatok hatalmat arra, hogy kiszolgáltassátok az Én Testemet, és az Én Véremet. Senki más, csak az én papjaim és lelkészeim érinthetik meg a Szentostyát! Ismétlem: csak papjaim és lelkészeim felszentelt keze szolgáltathatja ki a Szentáldozást. Az Én laikus gyermekeim sohasem helyettesíthetik papjaimat, mert azzal szentségtörést követnek el. Laikus gyermekeim elláthatnak másféle templomi feladatokat, de sohasem helyettesíthetik a papokat és lelkészeket az én papi hivatásomban.

Szeretett fiaim, ez az istenségem ellen elkövetett gyalázat súlyos bűn az Evangéliummal és az Egyház tanításaival szemben. Ez nem tőlem származik; ezt az ellenségem, és az ő gonosz ügynökei teszik, akik beszivárogtak Egyházam belsejébe. Az Ég velem együtt sír, mikor ezt a súlyos gyalázatot figyeli, melyet oly sok szeretett fiam Istenségem ellen követ el. Sok házamban gúnyol ki engem ellenségem, amikor azt figyeli, hogy hogyan gyaláznak meg oly sokan közületek Engem.

Minden istenségem ellen elkövetett gyalázat egy–egy korbácsütés, amit szeretteim mérnek rám.

Hagyjátok abba bántalmazásomat, ne folytassátok meggyalázásomat! Vegyétek ezt fontolóra népem pásztorai, fontold meg népem, nehogy holnap gyászolnod keljen. Bizony mondom nektek: ahogyan ti bántok velem, úgy fognak majd bánni veletek is, amikor megjelentek előttem. Biztosítalak benneteket, ha nem gyakoroltok irgalmasságot velem szemben, akkor ti sem találtok majd irgalomra, amikor elhívlak benneteket, hogy számot adjatok cselekedeteitekről.
Szeretett gyermekeim, változtassátok meg a magatartásotokat, hogy amikor az örökkévalóságba érkeztek, igaznak találtassatok.

Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert Isten Királysága közel van.

Az Oltáriszentségi Jézus: A szeretett, akit nem szeretnek.

Tegyétek ismertté üzeneteimet minden házamban

 

A NEMZETEK HÁBORÚRA KÉSZÜLNEK!
2013. február 10.

AZ ATYAISTEN SÜRGŐS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ

Népem, béke veled!

A nemzetek háborúra készülnek! A gonosz küldöttei azt keresik, hogy véget vessenek az emberiség egyharmad részének; már mindent megterveztek, hogy destabilizálják a békét. A hatalommal rendelkező nemzetek királyai - ellenségemet szolgálva - el akarják kezdeni a háborút, hogy létrehozzák uralkodásának birodalmát, és hogy leigázzák a nemzeteket, elegyengetve ez által az utat az Antikrisztus megjelenésének. Elkezdődnek a tömegpusztító tervek megvalósításai, hasznot húzva a háborús konfliktusokból. A halál csendje mindenhol elterjed majd a levegőben, egy ideig zűrzavart és felfordulást okozva az emberiség életében.

Az Én népem megkezdi tisztulását a megpróbáltatás kemencéjében. A csatalovak dübörgései, a bombák robbanásai, az acél madarak süvítései ellopják majd a békét teremtésemtől. A Föld rázkódni és nyögni fog, mint egy vajúdó asszony a szülés során, és az Én népem besétál száműzetésébe, az asszonyok, gyermekek és az idősek elhagyják a városokat, a fiatalokat toborozni fogják, és sokkal ritkább lesz a férfi, mint az Ofír aranya (Bibliai kifejezés, mely színaranyat jelent).

Mindenhol jajgatásokat lehet majd hallani. „Népem lányát” be fogják szennyezni és a becsületét és szégyenérzetét a földön tiporják majd. Ó mennyi bánata van népemnek! A szerencsétlenség váratlanul jön.  A sikoltásnak nincs értelme, senki sem fogja azt meghallani, minden csak káosz és pusztítás. A városok olyanok, mint a szellemek, a halál csöndje lakozik bennünk. Népem elkezdte Kálváriáját, tragédiája egy kétségbeesett sikoly, amely áthatol a mérhetetlen világegyetemen, igazságosságot és szabadságot követelve.

Jaj, neked Jeruzsálem, mert egy kő sem marad a másikon! Dombjaidat beveszik ellenségeid, házaidat kifosztják, leányaidat megbecstelenítik, és bátor embereid meghalnak.

Népem, álljatok készen, mert sivár napjaitok megérkeztek. Mindennek úgy kell beteljesednie, ahogyan az meg van írva, mindennek meg van a maga kijelölt ideje ebben a múlandó világban. A fű elszárad, a virágok elhervadnak, de Isten Igéje örökké megmarad. Az emberek igazságtalansága felébreszti majd Igazságosságomat és a végén a rend és a törvény fog uralkodni. Túlélőim a holnap választott népe lesz, akik velem együtt fognak lakni új teremtésemben: az új Égben és Földön. Béke legyen veled népem, örökösöm.

Atyátok Jahve, a nemzetek Ura

Tegyétek ismertté üzeneteimet a föld minden sarkán.

 

A FIGYELMEZTETÉSEM ÉS A CSODA UTÁN AZ ÉN KÉT TANÚM NYILVÁNOSAN MEG FOG JELENNI
                                                                                                              
2013.02.06. de.8:20-kor:

AZ ATYAISTEN SÜRGŐS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ

Én népem, Én örököseim, béke veletek!

A Figyelmeztetésem és a Csoda megtörténte után az Én két tanúm nyilvánosan meg fog jelenni!

Népem, üdvözöljétek majd hírnökeimet, és mindenben segítsétek őket; ők az én tanúim, és Én haladok előttük. Aki őket köszönti, az Engem köszönt, aki elutasítja őket, az Engem utasít el.

Az Én két olajfámnak megadatott az oldás és kötés hatalma, az áldás és az átok ereje; ellenségem képtelen lesz azt tenni, amit szeretne (megakadályozni őket küldetésükben), mivel azért lesz ott az Én két tanúim, hogy lerombolják terveit, és hamis tanításait.

Népem meghallja majd hangjukat, és örülni fognak küldötteim jelenléte miatt, mert látni fogja bennük Izrael Istenét, Aki eljött az ő szabadításukra. Az Én két tanúm sokaknak okozza majd bukását, míg másokat pedig felemel. Ők lesznek az akadály ellenségem és küldöncei számára, de népem számára a vigasztalás és a remény megtestesítői lesznek.

Küldötteimet a Világosság, a Bölcsesség és a bennük lakozó Lélek fogja vezetni. Gonosz erő nem árthat nekik, amíg a Szent Akarat be nem teljesedik. Mindazok, aki merényletet kísérelnek meg ellenük, meg fognak halni. Hatalmukban áll majd a vizeket vérré változtatni és a földet mindenféle járvánnyal sújtani, ahányszor csak akarják. Hatalmuk lesz arra, hogy bezárják az eget, amíg prédikálnak.

Az Én két tanúm csodás jeleket visz majd végbe az Én Nevemben, és az Én hűséges népem hallgatni és követni fogja őket. A gonosz küldöttei megpróbálják majd megsemmisíteni őket, de nem tehetik, mert láng lövell ki ajkukból, mely elemészti ellenségeiket. 

Népem, hamarosan meg fogjátok ismerni az Én két olajfámat. Örvendezzetek Izrael Istenének magjai, örvendezzetek hegyek és dombok, amikor küldötteim áthaladnak, mert ők azért jöttek, hogy hirdessék az üdvösséget és Jeruzsálem szabadulását, hogy Jó Hírt hozzanak, és ujjongva kiáltsák Sionnak: Él a Te Istened, Uralkodik a Te Istened!

Készülj fel, népem, küldötteim köszöntésére, mert az ő idejük hamarosan kezdetét veszi. Adjatok meg nekik minden segítséget, mert ők az Én Nevemben jönnek. Ők az Én két világító oszlopom, melyek megvilágítják majd azokat a sötét napokat, és Szeretett Leányommal, valamint az angyalokkal együtt előkészítik az utat Fiam Győzedelmes Visszatérésére.

Legyetek békében, népem, örököseim!

Atyátok, Jahve, a Nemzetek Ura

Tegyétek ismertté üzeneteimet a föld minden pontján!

 

Siessetek lázadó kicsinyeim, ne kövessétek a Sötétséget. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert az Irgalmasság ideje a végéhez közeledik!
2013. február 3. 13:30

A Titkos Értelmű Rózsa felhívása az emberiséghez

A nagy Pünkösd közeledik. Atyám minden halandót egy kisebb ítéletnek fogja alávetni, hogy kiegyenesítse életetek útjait és útbaigazítson majd benneteket, hogy visszatérhessetek ebbe a világba és szembesülhessetek a nagy megpróbáltatás napjaival. Az Irgalmasság e cselekedete nélkül, az emberiség nem lenne képes a megpróbáltatást elviselni. Legyetek felkészülve lelkileg, végezzetek egy jó életgyónást és minden elkövetett gonoszságért elégtételül böjtöljetek, jótékonykodjatok és végezzetek önmegtagadást, hogy amikor a Mindenható előtt álltok, feddhetetlenek legyetek.

Ne pazaroljatok időt a világi haszontalanságokra. Nézzétek, az Atyátokkal való találkozás közeledik, és nektek lelkileg fehérbe kell öltöznötök, hogy megjelenhessetek a Királyok Királya előtt.

Szenteljetek figyelmet az égi jeleknek, mivel ezelőtt soha nem látott égi jelenségek fognak megjelenni az égbolton. A harsonák újra megszólalnak, bejelentvén a Figyelmeztetés közelségét. Ne féljetek, legyetek inkább boldogok, mert sokan szerették volna látni azt, amit ti látni fogtok, de nem volt rá lehetőségük. Milyen nagy az Isten Szeretete és Irgalmassága, mert annak ellenére, hogy egy nyakas nemzetség vagytok, a leghálátlanabb és a legbűnösebb, mely valaha is létezett, mégis kiválasztott egy maradékot közületek, hogy holnap az Ő szeretett Izraelje lehessetek!

A nagy megpróbáltatás napjaiban, sok szent és angyal fog lejönni a Földre, hogy segítsenek nektek keresztülmenni a lelki sivatagon. Ne hanyagoljátok Rózsafüzérem imádkozását. Ne feledjétek, hogy Rózsafüzérem útlevél az új élethez. Az Új Jeruzsálem vár rátok, a lakoma készen van és a vőlegény is vár rátok. Mindenki meg van hívva, az igazak és a bűnösök egyaránt, de csak azok léphetnek be, akiknek a ruházatuk megfelelő.

Siessetek lázadó kicsinyeim, ne kövessétek a Sötétséget. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert az Irgalmasság ideje a végéhez közeledik! A „figyelmeztetés” a ti utolsó lehetőségetek. Ha nem fogadjátok el ezt a nagy Irgalmasságot, akkor biztosíthatlak benneteket, hogy elveszítitek a lelketeket és az örökre fogságban marad. Lázadó kicsinyeim, Atyám nem akarja a ti halálotokat; gondoljátok át és egyenesítsétek ki útjaitokat, forduljatok el a bűntől és a gonosztól, ne kövessétek őt a sötétségbe. Nézzétek, a sötétség közeledik és ti nagyon jól tudjátok, hogy ez az Igazságszolgáltatás éjszakája.

Felhívást intézek mindegyikőtökhöz, akik becsempésztétek az okkultista praktikáitokat Isten népe közzé: hagyjátok el a sötétséget és tegyétek jóvá mindazt, amit tettetek, mert Atyám nagyon rövid időn belül Igazságot fog szolgáltatni Népének, és ti, sötétség gyermekei, az Isteni Igazságszolgáltatás súlyát a saját bőrötökön fogjátok megtapasztalni. Akkor tudni fogjátok, hogy van egy Igazságos Isten, Aki mindent lát, mindent tud, Aki ismeri az emberek szívét és mindenkit tettei után fog megítélni. Egyenesítsétek ki utjaitokat, hogy holnap ne legyen miért gyászolnotok.

Mária, a Titkos Értelmű Rózsa

Szívem kicsiny gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet az egész emberiséggel.

 

EZEN VÉGSŐ IDŐK HÁLÁTLAN, ÉS BŰNÖS NEMZEDÉKE ÚJRA KERESZTRE FESZÍT ENGEM!
2013. január 27. du.3:30

A Názáreti Jézus fájdalommal telt felhívása Nyájához

Én Népem, Én Nyájam, béke legyen veletek!

Közelednek a napok, amikor ellenségem és földi követői megszentségtelenítik Atyám Házát. Az utálatosság órája közel van, amikor nevemet a sötétség fiai szidalmazni és mocskolni fogják, és akik ma még hűséget esküsznek nekem, azok holnap már elárulnak és elhagynak.
Szavaim újra beteljesednek: ”Megverem a pásztort, és szétszéled a nyáj.” Ezen végső idők hálátlan és bűnös nemzedéke újra keresztre feszít engem!

Ártatlan magzataimnak a lelketlen anyák méhében való halála, mint megannyi tüske szúrja át fejemet, és ezen emberiség bűnös erkölcstelensége megkorbácsolja testemet; a gonoszság, a hitehagyás, a harag, az irigység, az önzés, és a többi testi bűn pedig a szegek, melyekkel átdöfik kezeimet és lábaimat.
Az Egyházamon belüli árulás, melyet elszenvedek, az a lándzsa, mely átdöfi majd az oldalamat.

Könnyek fakadnak szememből, mert oly nehéz a Kálváriám, és oly lassú a haláltusám.
Gyertek cireneiek, és segítsetek vinni a keresztet, mert oly nagy a bánatom látva ezt a hálátlan, szeretetlen és istentelen nemzedéket. Jeruzsálem leányai, ne hagyjatok el, hanem töröljétek le arcomat könnyeitekkel, hogy belevéshessem lelketekbe meggyötört arcomat.

Csatlakozzatok hozzám a Getszemáni Kertben ti mindannyian, hűséges gyermekeim, különben erőt vesz rajtam az elhagyatottság és a szomorúság; közel a sötétség órája, és mily nehéz a kereszt, amely rám vár! Ki lesz képes megvigasztalni Engem? A túlnyomó többség hátat fordít nekem, és elhagy engem, mások pedig megtagadnak Engem, és szeretteim közül sokan elárulnak, mint Júdás, hogy e világ királyaihoz csatlakozva kiáltsák majd ítéletemet: ”Feszítsd meg Őt!”

Egyházam látszólag összeomlik, de vértanúim vére majd feltámasztja azt; az igazak az életüket fogják adni érte, és ez a vér, amely az én vérem, meg fogja azt erősíteni, és a sötétség hatalma nem vesz erőt rajta.

Jaj, azoknak a hűtlen pásztoroknak, akik bár ismerik az igazságot, mégis elárulnak engem, és kiszolgáltatják az Emberfiát - aki az Egyházában képviselve van - a sötétség hatalmának!

Jobb lett volna nekik, ha meg sem születnek!
Miért késlekedtek, hűtlen pásztorok a Júdás csókkal?

Gyermekeim, a passióm napjai közelednek, ne hagyjatok el engem, hanem imádkozzatok és virrasszatok velem, mert közel az óra. Akik kiszolgáltatnak engem, már úton vannak. A gyümölcseikről fogjátok megismerni őket.

Ébredjetek, keljetek fel, mert Mestereteket újra keresztre feszítik. Az én békémet hagyom rátok, az én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.

A ti Örök Pásztorotok, a Názáreti Jézus

Tegyétek ismertté az üdvösségről szóló üzeneteimet az egész emberiség számára.

 

MINDAZOK, AKIK IMÁDJÁK A VADÁLLATOT ÉS FELVESZIK BÉLYEGÉT, INNI FOGNAK ISTEN HARAGJÁNAK BORÁBÓL! ( Jel.14,9-10)
2013. január 20.

Maria Rosa Mystica sürgős felhívása az emberiséghez

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek.

Közelednek a nagy megpróbáltatás napjai, és bár minden nyugodtnak látszik, a valóság egészen más. A teremtés átváltozása már megindult, hozzá kell szokni a szélsőséges időjárási viszonyokhoz; egyes helyeken a kínzó nyári hőséghez, máshol meg a véget érni nem akaró télhez. A nap úgy forrósítja majd a földet, mint eddig még soha, és hóesések lesznek ott, ahol még soha nem havazott. A forróság és a fagy sok helyen teszi majd lakatlanná Földet.

A teljes gazdasági összeomlás közeledik; a papírpénz értékét veszti. Vagyonok úsznak el, és sokan beleőrülnek elszegényedésükbe. Sok helyen szűkösen lesz elég az ivóvíz; sok nemzeten erőt vesz majd a szomjúság és az éhség. A háború szele is közelít; a gonosz követői destabilizálni akarják a békét, hogy előkészítsék az utat az Antikrisztus számára, hogy előkészítvén a Földön azt az állapotot, mely a rabszolgaságba vezet, és hogy leigázzák a nemzeteket.

Ellenségem bélyegét már elkezdték beültetni néhány nemzet lakossága körében. Az emberiséget becsapják, és sokan fognak elveszni a felismerés hiánya miatt. A jobb egészségügyi szolgáltatások ígéretével bírnak rá sokakat e bélyeg elfogadására, mely azok számára a lelkük elveszítését jelenti. A mikrochip a vadállat bélyege, amiről a Jelenések Könyve tizenharmadik fejezete szól. Ezért Én sürgős felhívást intézek minden hűséges gyermekemhez, akik ismerik Isten Szent Szavát, és üzeneteit, hogy tanítsák a környezetükben lévő langyos lelkeket, akiknek fogalmuk sincs arról, ami történni fog. Mondjátok el kicsiny gyermekeimnek, hogy a mikrochip, amit a hatalmon lévők egy magasabb életszínvonal ígéretével szorgalmaznak, a vadállat bélyege; jobb inkább meghalni, mint elfogadni azt, mert utána már nincs visszaút, és a lélek élete örökre elvész.

Kicsinyeim, ne engedjetek a sötétség fiai finom ámításainak; ismerjétek fel az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Hagyatkozzatok Atyátokra, és Égi Édesanyátokra, és biztosak lehettek abban, hogy mi nem hagyunk titeket elveszni. „Mindazok, akik imádják a vadállatot, és felveszik bélyegét, inni fognak Isten haragjának borából.” ( Jel. 14,9 – 10 )

Isten fájdalmas fekélyt fog küldeni azoknak, akik imádják a vadállatot, és akiken rajta van a bélyege. ( Jel. 16,1 -2) Testüket gyógyíthatatlan fekélyek lepik majd el. El lesznek különítve Fiam nyájától, és az örök halál lesz a jussuk.

Kicsinyeim, ne vágyakozzatok kincsekre és a világ javai után, mert minden gyorsan elmúlik. Keressétek az igaz kincset, mely maga az Isten, és általa az örök élet boldogságára leltek. Akiknek vagyonuk van és anyagi jólétet élveznek, azokat arra kérem, hogy jótékonykodjanak rászoruló testvéreikkel, mert jönnek napok, amikor a pénz-bálványa megbukik, és csak családjuk marad meg számukra, és az, amit testvéreikért tettek.

Ne kötődjetek semmihez és senkihez, ne büszkélkedjetek se a vagyonotokkal se az erőtökkel, mert ezek egyike sem biztosítja számotokra az életet. Istent keressétek, és Benne bízzatok, hogy holnap majd az örök élet kincsét élvezzétek.

Szerető Édesanyátok, Mária, a Titkos értelmű Rózsa

Tegyétek ismertté üzenetemet az egész emberiség számára!

 

Alakulatok, evangelizáljatok Szavammal és Üzeneteimmel ezekről a végidőkről, mert az emberek eltévedtek az ismeretek hiánya miatt
2013. január 14. 10:30

JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR, SÜRGŐS FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ

Béke veletek, nyájam juhai!

Egy új élet vár rátok; a lelkiismeret felébresztése általam, át fogja alakítani a lelketeket, meg fogja azt tisztítani és fel fog készíteni benneteket a tisztulás napjaira. Hívásom bensőséges, maradjatok ébren égő lámpásaitokkal, mert Én éjjel érkezem, mint a tolvaj. Ez a bűnös világ hamarosan el fog tűnni, hogy utat adjon egy új teremtésnek, ahol béke, szeretet, harmónia és a jólét fog uralkodni.

Gyermekeim, nyájam, a nagy megpróbáltatás napjai közelednek, mely során nektek olyan megpróbáltatásban lesz részetek, mint a tűzben az aranynak. Csak akik kitartanak a hitben, azok fogják elérni az élet koronáját. Szülői ház pásztorai, ismét hívlak benneteket, hogy gyűjtsétek össze és utasítsátok rendre nyájatokat, hogy egyetlen juhotokat se veszítsétek el, mert ti nagyon jól tudjátok, hogy Én számon fogom kérni rajtatok nyájatokat.

Egyházam pásztorai, egyenesítsétek ki útjaitokat, beszéljetek juhaimnak ezen utolsó idők evangéliumáról. Ne hallgassatok tovább, mert a hallgatásotok miatt a nyájam eltéved. Legeltessétek nyájamat és vezessétek őket az örökéletű nyájamhoz. Ne feledjétek, hogy akinek sok adatott, sok is lesz számon kérve: ti vagytok Igazságom hordozói, tanítsátok meg azt nyájammal, beszéljetek szentbeszédeitekben az eljövendő eseményekről, mondjátok meg népemnek, hogy legyenek felkészülve következő eljövetelemre. Bátran beszéljetek, mert ha hallgatásba merültök, akkor a kövek fognak beszélni helyettetek.

Legyetek az örvendetes hírek követei. Arra kérem mindazokat, akik kegyelmet kaptak és ismerik Szavamat, hogy beszéljenek azokról az eseményekről, melyek hamarosan megtörténnek, hogy szeretettel tanítsák meg azoknak, akik nem tudnak róla. Alakulatok, evangelizáljatok Szavammal és Üzeneteimmel ezekről a végidőkről, mert az emberek eltévedtek az ismeretek hiánya miatt! A nagy megpróbáltatás ideje közeledik, és sokan el fognak veszni, mert ők nem készültek fel a megtisztulás idejére.

Ismét mondom nektek, őrködjetek és imádkozzatok, mert közel az óra, álljatok meg mozgalmas életetekben és béküljetek meg Istennel. Ne hagyjátok a sietségnek és a világi gondoknak, hogy bekössék a szemeteket, melyek a megfontolást nem teszik lehetővé. Ne feledjétek: mit használ azembernek, ha megnyeriazegész világot, de alelkébenkárt vall? Nem az számít, hogy korábban keltetek a virradatnál; hagyjátok rohanásaitokat és törekvéseiteket, inkább azért aggódjatok, hogy a célt elérjétek, melyet úgy hívnak, hogy üdvösség. Én, nem akarlak elveszíteni benneteket, gyertek vissza Hozzám, az idő egyre jobban és jobban rohan, ne vesztegessétek az evilági gondokra, mert mindez a hiúságok hiúsága.

Ébredj fel népem, mert a megpróbáltatás ideje közel van, - megpróbáltatás, melyet a Föld lakói még sohasem láttak! A harsona újra megszólal majd és hamarosan bejelenti, hogy a határidő lejárt. A lelkiismeretetek felébresztése általam, a megtisztulásotok kezdete lesz. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa!

Mesteretek, Jézus, minden idők Jó Pásztora

Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.

 

Helyezzétek bizalmatokat a mi két Szívünkbe! Kérjetek segítséget Mennyei seregemtől és látni fogjátok ellenségem és gonosz seregének elesését!
2013. január 9. 8:40

JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR, SÜRGŐS FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ

Nyájam juhai, az Én békém legyen veletek!

Ez az év a nagy változások éve lesz az emberiség és a teremtés számára, a nagy megpróbáltatás kezdete, mely elindítja Isteni Igazságszolgáltatásomat, és elegyengeti majd az utat a következő eljövetelemre. Bizony mondom nektek, hogy imáitoktól függ, hogy ezek a napok lerövidüljenek. Ne feledjétek, hogy veletek semmi (rossz) sem fog történni, ha egyesülve maradtok Velem. Merítsetek erőt az imáitokból, szenteljétek magatokat a Mi Két Szívünknek, hogy könnyebb legyen elviselni azokat a napokat, és ti győzelmesek maradtok.

Gyermekeim, bejelentem nektek, hogy ellenségem fokozni fogja támadásait, de ne féljetek, mert egy hajatok szálát sem veszítitek el, ha Bennem maradtok. Ellenségem, szét fogja szórni juhaimat, és egymás ellen uszít majd titeket, hogy megosszon benneteket. Minden eszközzel arra fog törekedni, hogy a lehető legnagyobb számú lelket elveszejtse. Ezért nyájamnak egységben és imában kell maradnia. Alkossatok világszerte imaláncot, Édesanyám Szent Rózsafüzérével. Ne feledjétek, hogy az egység erőssé tesz, és lerombolja az erődöket. Helyezzétek bizalmatokat a két Szívbe! Kérjetek segítséget Mennyei seregemtől és látni fogjátok ellenségem és gonosz seregének elesését!

Választott nemzeteimnek össze kell gyűlniük, és világszerte imaerődöket kell alkotniuk. A lelkileg gyengébb nemzeteknek támogatást kell nyújtaniuk. Az idő elérkezett, szabadságotok ideje közel van. Alkossatok közbenjárási és harci imacsoportokat úgy, hogy miközben egyesek imádkoznak és közbenjárnak, a többiek harcolnak. Ne feledjétek, hogy Édesanyám Szent Rózsafüzére a ti erőtök és védelmetek. Imádkozzátok Szent Vérem Rózsafüzérét, Szent Mihály exorcista imáját, melyet XIII. Leó szolgám kapott, az a „Lelki fegyverzet” valamennyi imáját, Szűz Mária hadseregének Rózsafüzérét, és minden egyéb imát és Rózsafüzért, melyeket prófétáim és felkentjeim kaptak ezekben az utolsó időkben. Ne hanyagoljátok Szent Szavam olvasását, imádkozzátok a Zsoltárokat; áldassátok meg a Máriás zászlót, emeljétek azt fel imaerődötökön, pecsételjétek le magatokat Vérem Erejével és legyenek szentelményeitek, mint: a szenteltvíz, a só és az olaj, ahogyan azt tanítványaim is tették. Ha követitek ezeket az utasításokat, győzedelmeskedni fogtok.

Minden ima, az Üdvözlégy Rózsafüzér és más Rózsafüzérek, melyeket imádkoztok, a két Szív Diadalára kell, hogy vezessenek. Ne feledjétek, hogy Én tiszteletben tartom a szabad akaratotokat, és minden, amit teszek, a ti imáitoktól függ itt a Földön. Előre, harcoló hadsereg, csatlakozzatok Hozzám, Édesanyámhoz és a Mennyei Sereghez, és együtt elűzzük majd ellenségemet és annak gonosz erőit a Föld színéről! Ne feledjétek: A Diadal a Mi Két Szívünké!

Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.

Jézus a Jó Pásztor, Népének megszabadítója

Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.

 

üzenetek 2012

 

Ó, mennyire tévednek azok, akik azt gondolják, hogy a Mennyország és a Pokol a Földön van!
2012. december 31. 15:20

A SZENTSÉGES SZŰZ MÁRIA FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek.

Egy újabb évnek van vége és Isten még mindig türelmesen várja, hogy az emberiség elfogadja Irgalmasságát. Ha tudnátok, hogy mennyi szomorúság van a mi szíveinkben látva az emberiség túlnyomó részének közönyét és a hálátlanságát. Isten nem a halálotokat akarja, hanem minden eszközzel, a Vele való megbékélésetekre törekszik, hogy holnap élvezhessétek az örök életet. Ó, mennyire nyakas lett ez az emberiség az utóbbi időben! Folyamatosan vak a bűnnel szemben; folyamatosan hátat fordít az Élet Istenének.

Értsd meg ó emberiség, hogy az evilági élet mulandó, mindennek van kezdete és vége, semmi sem örök, minden megszületik, növekszik, majd meghal, mert az életciklus ebben a világban: a születés és a halál! Minden olyan ebben a világban, mint egy álom, az igaz élet, vagy az igaz halál az örökkévalóságban vár rátok. Ha szívből fordultok Istenhez és igaz bűnbánatot mutatok, akkor Én, biztosítalak benneteket, hogy nem fogjátok megismerni Isten Igazságosságának szigorát. Ne feledjétek, hogy Isten Igazságosságát mindenki cselekedeteinek megfelelően fogja megtapasztalni. Kérdem tőletek: Van olyan szeretetcselekedet a részetekről, melyet fel tudtok mutatni Istennek? Ne feledjétek, hogy a szeretet által lesztek megítélve, és a túlnyomó többség bűnben él köztetek, szívetek szeretetének hiányával. Ha továbbra is így folytatjátok, akkor a ti sorsotok az örök halál lesz.

Ó, mennyire tévednek azok, akik azt gondolják, hogy a Mennyország és a Pokol a Földön van! Nem, kicsiny gyermekeim, ennek a világnak, amelyben földi életek csak egy szakasz, a vége az örökkévalóságban van. Itt van a kezdet, és a munkátok, a hitetek és a szeretetetek holnap az örök életet vagy az örök halált adják majd nektek. Isten maga a Szeretet és az Irgalmasság! Ő nem fog elítélni benneteket, ti fogjátok eldönteni – a földi viselkedéseteknek megfelelően –, hogy holnap melyik hely felel majd meg a számotokra. Az örök élet vagy az örök halál vár rátok, de ti döntötök!

Kicsiny, lázadó gyermekek, szálljatok magatokba és forduljatok vissza szívből Istenhez; látjátok, hogy az idő, már nem idő többé, és ti az irgalmasság utolsó harangszavát élitek meg, mely hamarosan elcsendesül. Gondoljátok át és döntsetek azonnal, hogy holnap majd ne siránkozzatok. Fogadjátok el a lehető leghamarabb az Isteni Irgalmasságot, hogy ne kelljen megismernetek az Isteni Igazságosság súlyát.

Édesanyátok a Szentséges Szűz Mária

Szívem kicsiny gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet

 

MINDEN ALKALOMMAL, AMIKOR A LELKI HADVISELÉSBE VONULTOK, VONJÁTOK FEL A MÁRIÁS ZÁSZLÓT!

KI OLYAN, MINT ISTEN, SENKI SINCS OLYAN, MINT ISTEN! HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA!

DICSŐSÉG A MENNYBEN ISTENNEK ÉS BÉKESSÉG A FÖLDÖN A JÓAKARATÚ EMBEREKNEK!

2012. december 26. 1:10

SZENT MIHÁLY SÜRGŐS FELHÍVÁSA A HARCOLÓ HADSEREGHEZ

Testvéreim, a béke, a szeretet és Isten Irgalma legyen veletek.

A nagy szellemi harc napja közeledik. Örvendjetek Atyámban és tartsátok meg parancsolatait és hívjátok segítségül irgalmát, hogy Isten Lelkének ereje erősítsen meg benneteket, hogy szembesülhessetek az előttetek álló megpróbáltatás napjaival.

Legyetek készenlétben és imával olajozzátok fegyvereiteket, egyetlen egy nap se teljen el ima nélkül. Ne feledjétek, hogy ti egy szellemi harcot folytattok, és ezt nem tudjátok figyelmen kívül hagyni, hiszen a gonosz úgy ólálkodik körülöttetek, akár egy üvöltő oroszlán, keresvén, hogy valakit felfaljon.

Előre harcoló hadsereg, helyezzetek nagyobb hangsúlyt a két Szív kívánalmára és így fakadjatok csatakiáltásra: „Ki olyan, mint Isten, senki sincs olyan, mint Isten, gyere harcolni”! Ne féljetek, Én, Mihály Arkangyal és a Mennyei sereg angyalai veletek vagyunk. Istené a győzelem, a tisztelet és dicsőség, örökkön örökké.

Földi harcosok, még mielőtt minden lelki harc elkezdődne, dicsőítő éneket énekeljetek Atyánknak; dicsőítsétek az Ő Szent Nevét, mert nagyszerűek és csodálatosak Isten munkálkodásai! Készítsetek másolatokat a Máriás kívánalmakról, melyeket Miasszonyunk és Királynőnk adott Énok testvérünk által. Minden alkalommal, amikor lelki harcba vonultok, vonjátok fel a Máriás zászlót. Ne feledjétek, hogy ez a földi hadsereg jelképe. Harcoló hadsereg, legyetek felkészülve és álljatok készen, mert a ti szabadságotok közel van. Alkossatok imaerődöket testvéreitekkel együtt, ne feledjétek, hogy az imalánc romba döntheti az ellenség erődítményeit. Maradjatok egységben Miasszonyunkkal és Királynőnkkel és a Mennyei sereggel, hogy győzedelmeskedni tudjatok.

Amikor szellemi hadviselésbe léptek, ezzel a csatakiáltással hívjatok engem: „Ki olyan, mint Isten, senki sincs olyan, mint Isten”, és én eljövök, hogy segítsek nektek. Borítson be benneteket, tetőtől talpig, Isten Bárányának Vére, és pecsételjen le minden olyan helyet, ahol vagytok, hogy a gonosz erői ne tudjanak ártani nektek! Előre harcoló hadsereg! Egyetlen lépést sem hátra, mert Isten dicsősége vár rátok.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Testvéretek Mihály Arkangyal

Tegyétek ismertté üzenetemet minden jóakaratú ember számára.

 

A megpróbáltatásotok napjai közelednek, mégis a legtöbben közületek, továbbra is a sötétségben járnak!
2012. december 25. 12:55

JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR, SÜRGŐS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ

Nyájam juhai, béke veletek!

A megpróbáltatásotok napjai közelednek, mégis a legtöbben közületek, továbbra is a sötétségben járnak! A lelkiismeretetek felébresztésével minden el fog tűnni, ami régi; ti a Figyelmeztetésem után új teremtményekké váltok. Éljetek Irgalmasságom utolsó harangszavának lehetőségével, ne járjatok a sötétségben, és ne feledjétek, hogy Én nem a halálotokat akarom. A bűn és a Gonosz kisajátította magának az emberiséget; Isten szeretetét és Irgalmasságát elutasítják, a bűn naponta erősödik; bizony mondom nektek, hogy ennek a nemzedéknek az ideje a végéhez közeledik.

Sokan nem hisznek már Isten létezésében és törvényeinek hátat fordítottak látva, hogy semmi sem történik. Ó, milyen esztelenek vagytok! Ti emberként gondolkodtok, nem, mint Isten! A ti útjaitok, nem az Én útjaim, és a ti gondolatotok nem az Én gondolataim. Az, hogy haragom még nem szabadult el rátok azért volt, mert Irgalmasságom kimerülésének utolsó pillanatáig várok, hiszen Én nem találom örömömet a bűnösök halálában. Ne feledjétek, hogy Én lassan gerjedek haragra, de Irgalmasságom bőséges. Hűséges vagyok, és minden dolgot, melyet megígérek, beteljesítek. Amikor a kegyelmi időszak beteljesedik, igazságosságom fog következni.

Hamarosan nagy események fognak történni, melyek megpróbáltatásaitok kezdetét jelentik, és sokan fognak elveszni makacsságuk és lázadásuk miatt. Minden hirtelen fog elszabadulni, egyik esemény a másikat fogja követni. Ébredj fel emberiség lelki közönyödből, mert az Isteni Igazságosság éjszakája közeledik! Megtérésre szólítalak fel benneteket, de ti azt nem akarjátok meghallani, mert a világi gondjaitokba és a hétköznapi életbe merültök, és hátat fordítotok felszólításaimnak. Tele vagyok szomorúsággal tudván, hogy az Igazságosság napjai közelednek, és a legtöbb ember folytatja a kicsapongás és a bűn őrült versenyét.

Irgalmasságom a Figyelmeztetés és a Csoda után véget ér, ezért még egyszer felszólítalak benneteket, hogy legyetek felkészülve erre a nagy eseményre, mely meg fogja változtatni az életeteket. Tartsátok távol magatokat a bűntől és gyertek vissza Hozzám. Végezzetek egy jó életgyónást, hogy elnyerhessétek irgalmasságomat. Ne legyetek makacsok, lássátok be, hogy az „idő”, már nem idő többé, és hamarosan az éj beborít majd benneteket és akkor már nem fogtok meghallásra találni.

Amikor a megpróbáltatás véget ér, Én veletek leszek, várni fogok rátok az új Égben és az új Földön. Tehát bátorság, már nem tart sokáig, várok rátok hűséges juhaim. Gyermekeim, szeressétek és segítsétek egymást; legyetek Szeretetem Tanítványai. Tegyétek a jót, még akkor is, ha az nincs meghálálva nektek; bocsássatok meg az ellenségeiteknek és imádkozzatok üldözőitekért, ne tartsatok senki iránt haragot és ne nehezteljetek senkire sem. Úgy viselkedjetek, mint a világosság gyermekei, hogy a ti világosságotok megvilágosítsa azok útját, akik sötétségben vannak. Ne féljetek, maradjatok Szeretetemben, mert Szeretetem mindent legyőz és megadja majd a szabadságot nektek.

Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.

Tanítótok és Pásztorotok Jézus, minden idők Jó Pásztora.

Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.

 

Gyertek, igyatok Irgalmasságom forrásából, és nem lesztek szomjasak többé. Engedjetek a szívetekbe, és Örök Életet kaptok!
2012. december 12. 15:00

AZ IRGALMAS JÉZUS FELHÍVÁSA

Fürödjetek meg Irgalmasságom forrásában és ne féljetek, Irgalmam nem más, mint a Szeretetem, mely menedék mindenki számára, és amit csak kérnek tőlem ez alatt a szent óra alatt, megadom majd nekik, amennyiben az a javukat és a lelkük üdvösségét szolgálja. Irgalmasságom kimeríthetetlen forrása azoknak a lelkeknek az üdvösségét jelenti, akik élnek vele. Gyermekeim, ebben az órában adjátok át Nekem a bűnösöket az egész világból, és Én visszatérítem Magamhoz őket. Adjátok át Nekem a haldoklókat, és azokat a lelkeket, akik az elkárhozás legnagyobb veszélyében vannak, és Én nem hagyom elveszni őket.

Adjátok át Nekem Egyházamat, Helytartómat és lelkipásztoraimat és Én biztosítom számotokra, hogy a Pokol kapui nem fognak felülkerekedni és egyetlen hűséges szolgám sem fog elveszni. Borítsátok be testeteket, lelketeket és szellemeteket a világosság sugaraival, melyek szerető Szívemből áradnak ki; engedjétek, hogy vezesselek benneteket, mert Én vagyok az út, az igazság és az élet, és azt a békét, amelyet kerestek, megadom nektek.

Gyermekeim, használjátok ki a megmaradt időt, hogy jóvátegyétek bűneiteket és családotok bűneit. Irgalmasságom ezen órájában adjátok át nekem a családfátokat is, és Én megtisztítom azokat minden nyomorúságtól. Irgalmasságom forrása az élő vizet jelenti, ami eloltja mindazok szomját, akik őszintén keresnek Engem. Gyertek Hozzám mindnyájan, akik fáradtak és kimerültek vagytok és Én, felfrissítelek benneteket. Gyertek, igyatok Irgalmasságom forrásából és nem lesztek szomjasak többé. Engedjetek a szívetekbe és Örök Életet kaptok. Tanuljatok Tőlem, mert Én szelíd és alázatos szívű vagyok. Jöjjetek Velem és Szentlelkem békéje eltölt majd benneteket.

Gyermekeim, a Fausztina nővérnek adott imámnak, az irgalmasság imájának, nagy ereje van a lelkek megmentésében. Minden alkalommal, amikor azt mondjátok: „Örök Atya, felajánlom neked, a mi Urunk Jézus Krisztus testét, vérét, lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért”, megnyitjátok irgalmasságom ajtaját, és sok lélek, akiket az elkárhozás veszélye fenyeget, megmenekül az Atyámnak mondott ezen imátok által. Ezért gyermekeim, imádkozzátok Rózsafüzéremet, az Irgalmasság Rózsafüzérét és Én a békémet és az üdvösséget adom az egész világnak.

Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.

Az Irgalmas Jézus

Tegyétek ismertté üzeneteimet a világ minden határán.

 

Mindazok a nemzetek, melyek jóváhagyják az abortuszt és az azonos neműek házasságát, meg fogják ismerni az Isteni Igazságosság szigorát
2012. december 7., 8:10

MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA FELHÍVÁSA A VILÁG ÖSSZES KORMÁNYZÓJÁHOZ ÉS TÖRVÉNYHOZÓJÁHOZ

Mindazok a nemzetek, melyek jóváhagyják az abortuszt és az azonos neműek házasságát, meg fogják ismerni az Isteni Igazságosság szigorát! Atyám elutasítja ezeket az üzelmeket, melyek élet és erkölcsellenesek. Azt mondom nektek csökönyös gyermekek, hogy az ártatlan gyermekek vére fog megítélni benneteket és rátok hullani. Minden természetellenes üzelmek kíméletlenül meg lesznek büntetve az Isteni Igazságszolgáltatás által. Mindazok a kormányfők, akik jóváhagyják ezeket az utálatos üzelmeket, az átok súlya alatt fognak szenvedni, de nem csak ők, hanem az utódaik is.

Emlékeztetlek benneteket, hogy az élet szent és Istentől származik. Isten az, aki adja, és aki elveszi, a halandó nem játszhatja Isten szerepét. Agyagból formált gyermekek, mit gondoltok magatokról, kik vagytok ti, hogy megszakítjátok az életet az anyaméhben? Mit gondoltok, kik vagytok ti, lelketlen anyák, hogy megszakíthattok egy életciklust a méhetekben? Mit gondoltok, kik vagytok ti kormányzók és törvényhozók, hogy az élet ellen, és a férfi és nő közötti házasság szentsége ellen törvényeket léptethettek életbe? Emlékezzetek Isten Szavára: „Ezért az ember elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz.” (Mt. 19, 5) Férfinak és nőnek teremtette őket, és Isten a következőképpen áldotta meg őket: „Szaporodjatok és sokasodjatok…”(Ter. 1, 27 – 28)

Azt kérdezem tőletek: mióta képes két férfi, vagy két nő gyermeket nemzeni és szaporodni? Lázadó gyermekek, ne szálljatok szembe Isten Szent Akaratával, mert akkor sem nektek, sem családotoknak, sem utódaitoknak nem kell siránkoznotok. Emlékezzetek Isten Szavára: „.. az atyák vétkét megtorlom gyermekeiken, és azok harmadik és negyedik nemzedékén, akik gyűlölnek engem!” (Kiv. 20, 5)

Mindazok, akik megpróbálják megtörni a szeretet kódját, amellyel Atyám Teremtését és Teremtményeit teremtette, el lesznek törölve a Föld színéről, és utódaikkal együtt ki lesznek törölve az Élet Könyvéből. Ostoba gyermekek, ne játsszátok el az Isten szerepét, mert nem ismeritek az Isteni Igazságszolgáltatás súlyát! Mindazok a nemzetek, melyek jóváhagyják ezeket az utálatos üzelmeket, a nagy megpróbáltatás idején Szodomához és Gomorához hasonlóan lesznek megbüntetve.

Lázadó nemzetek, egyenesítsétek ki utatokat, ne szegjétek meg az Isteni törvényeket, mert Atyám nem engedélyezte nektek ezeket az utálatos cselekedeteket az élet, az erkölcs és a megteremtett természetes dolgok ellen. Az Isteni Igazságszolgáltatás kelyhe csordulásig tele van, jaj, annak, akinek azt meg kell innia! Ne bíráljátok Isten dolgait és ne szegjétek meg Isten Igéjét, mert Isten Törvényei megváltoztathatatlanok és örökké tartók. Ezt véssétek az eszetekbe, hogy ne hívjátok ki Isten haragját sem magatokra, sem az utódaitokra.

Édesanyátok, Mária, a Titkos Értelmű Rózsa.

Ismertessétek meg ezt az üzenetet minden nemzettel.

 

Ellenségem földi ügynökei üldözik, rágalmazzák, bemocskolják, és rossz hírnévbe keverik jelenkori tanítványaimat és prófétáimat
2012. december 3. 8:15

Jézus, a Jó Pásztor, sürgős felhívása nyájához

Béke veletek, nyájam juhai.

A nagy megpróbáltatás ideje hamarosan elkezdődik. Készítsétek elő fegyverzeteteket és imával olajozzátok meg lámpásaitokat, mert minden hirtelen fog történni.  Ne azt várjátok, hogy a Szentírásban leírt események úgy következzenek be, ahogyan elképzelitek. Ne feledjétek, hogy minden felgyorsult a gonosz miatt és ennek a generációnak bűne miatt. Ezért készen kell állnotok, mert az események bármikor elkezdődhetnek ebben a mulandó világban. Ha tudnátok, hogy Mesteretek mikor érkezik, akkor fel lennétek készülve, erről biztosíthatlak benneteket, és de mivel ti ezt nem tudjátok, annál inkább készen kell állnotok. Bizony mondom nektek, úgy jövök majd, mint a tolvaj az éjszakában, tehát virrasszatok és imádkozzatok, hogy amikor eljövök, ajtót nyithassatok, és együtt étkezhessünk.

Atyám elrendelte a Mennyei sereg számára, Szent Igazságszolgáltatásának beindítását. Ismét mondom nektek, aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét, megtalálja azt. Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ég és Föld elmúlik, de az Én Igéim soha el nem múlnak. Elkezdődött a Kálvária választottaim számára. Ellenségem földi ügynökei üldözik, rágalmazzák, bemocskolják, és rossz hírnévbe keverik jelenlegi Tanítványaimat és prófétáimat. Ne feledjétek, hogy a szolga nem nagyobb a mesterénél, de mégis boldogok vagytok, hogy üldöznek, rágalmaznak, rossz hírnévbe kevernek, bebörtönöznek, megkínoznak benneteket, vagy ha az életeteket adjátok Érettem, mert nagy lesz a ti jutalmatok a Mennyek Országában. Ne azoktól féljetek, akik a testet ölik meg, sokkal inkább azoktól, akik a testet és a lelket is megölhetik.

Sokan vannak, akik azt állítják, hogy a Nyájamból valók, de ez csak a szájuk és a fülük, de mély vallásuknak kettős éle van: ők ragadozó farkasok, szeretet és könyörület nélkül. Olyanok, mint a fehérre meszelt sírok, kívülről tiszták, de belül tele vannak irigységgel, büszkeséggel, sértettséggel, gyűlölettel és bosszúvággyal. De a gyümölcsükről megismeritek őket. Emlékezzetek Szavamra: Nem mindenki jut be a Mennyek Országába azok közül, aki azt mondja Nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki Atyám akaratát is megteszi. És ahhoz, hogy megtegye Atyám akaratát, meg kell hallania az Ő hangját is, és be kell tartania előírásait is.

Tudjátok meg, hogy igaz prófétáimat, tanítványaimat és felkentjeimet a gonosz küldöttjei lejáratják, akik elrejtőztek nyájam között. Arra kérem nyájamat, hogy maradjon hitében állhatatos, és soha ne szenteljen figyelmet ezeknek a gyalázásoknak és rágalmazásoknak, mert mindez része ellenségem tervének, azért, hogy ne hallgassatok Szavamra, hogy ne kövessétek utasításaimat. Ne feledjétek, ők ugyanezt tették korábbi prófétáimmal is; olvassátok Jeremiás, Dániel, Makkabeus Könyveit, olvassátok el a Királyok első Könyvének 19. részét, hogy megértsétek Illés próféta Jezabel általi üldöztetését. Mindnyájukat üldözték, megkínozták és bebörtönözték.

Ugyanez történt tanítványaimmal is. Őket szintén üldözték és rágalmazták, és sokan életüket adták Szent Igém hirdetése miatt. Minden, ami elmúlt, megismétlődik, de Isten Igéje örökké megmarad. Ne féljetek, tudnotok kell, hogy Én veletek vagyok az idők végezetéig.
Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot, mert közel van Isten Országa.

Tanítótok és Pásztorotok, a Názáreti Jézus.

Nyájam juhai, tegyétek ismertté üzeneteimet.

 

ELŐRE MÁRIÁS HADSEREGEM, AZ IMALÁNC EREJE A TI ERŐTÖK, A TI GYŐZELMETEK!
2012. NOVEMBER 23. 8:35

MÁRIA A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA FELHÍVÁSA ISTEN GYERMEKEIHEZ

Kicsiny gyermekeim, Isten békéje legyen veletek!

Ellenségem készen áll arra, hogy megkezdje nyilvános életét. A nagy hamisító kísérni fogja a tanítványokat, és azt fogja kikürtölni, hogy ő az emberiség által várt Messiás. Legyetek olyanok, mint a kicsiny gyermekek, figyelmesek és éberek, mert az én testet öltött ellenségem megjelenik, és megkezdődik vándorlásotok a sivatagon keresztül.

Atyám teremtése addig fog gyászolni, ameddig ellenfelem a földön jár. A bukott angyalok, az emberiség által úgynevezett „alien” – nek (idegen lények) nyilvánítják ki magukat és a messiás visszatéréséről fognak beszélni. Ti, Isten népe, ne hallgassatok rájuk, ne feledjétek, hogy mindez része annak a tervnek, amelyet ellenségem állított össze, hogy becsapja az emberiség túlnyomó többségét, ezt az istentelen és bűnös nemzedéket. A lelkek milliói fognak elveszni, mert ők figyelmet szentelnek és alávetik magukat ellenségem hamis tanainak. A hamis csodák sokakat elkápráztatnak, ami megtévesztés lesz, hogy minél több lélek elvesszen.

Kicsinyeim, a nemzetek háborúra készülnek, a világ királyai a békéről beszélnek, de csak szavakban, tetteik ugyanis mást mondanak. A nemzetek közötti háborúk a küszöbön állnak, amint a Szentírás írja: „Harcokról és háborús hírekről fogtok majd hallani. Vigyázzatok majd, meg ne rémüljetek. Ennek be kell következnie, de ez még nem a vég. Mert nemzet, nemzet ellen támad és ország, ország ellen. Sokfelé éhínség lesz és földrengés.” (Mt. 24, 6, 7)

Ellenfelem kihasználja majd ezt a nyomorúságot, hogy nagy béketeremtőként mutassa be magát, és sokan fognak hinni neki és követni őt. Szegény emberiség - aki hagyja becsapni magát -, mert amikor felébred a megtévesztésből már túl késő lesz számára. A háborúk útra indítják a tömegpusztító terveket, amellyel a világ királyai azt tervezik, hogy kiirtsák az emberiség egy részét. De nem lesz minden szomorúság és kétségbeesés az emberiség számára, mert íme, megjelenik Énok és Illés és meghiúsítják a hamis messiás tanait és eretnekségét. Énok és Illés világosság lesz a sötétség ködjében. Ők lesznek a vigasztalás Isten népének, aki a gyötrelem sivatagán megy át az Ígéret Földje felé, a Mennyei Jeruzsálem felé.

Előre Máriás hadseregem, az imalánc ereje a ti erőtök, a ti győzelmetek. Bátorság, nemsokára vége lesz, ne tétovázzatok, bízzatok és imádkozzatok és majd minden Atyám Szent Akarata szerint történik!

Mária, A titkos értelmű Rózsa,
A ti Édesanyátok

Tegyétek ismertté üzenetemet az emberiség számára a lehető leghamarabb.

 

Egy szellemi harcban vagy nyájam, ne hanyagold el az imádságot, mert elveszítheted a lelkedet
2012. november 19. 8:15

JÉZUS A JÓ PÁSZTOR FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ

Nyájam juhai, az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Az idő lerövidülése elkezdődött, a napok, hónapok és évek, minden idő egyre rövidebb lesz. Mondom nektek, a ti napotok már nem 24 óra többé. Ne feledjétek, hogy ti az időtlen időket élitek, és mindennek be kell teljesednie, ahogyan írva van. Tehát, a maximumot használjatok ki ebben az időben, e múló világ hátralevő idejéből.  Ne pazaroljátok azt világi hiúságokra, inkább az imádkozásra szánjátok rá magatokat, a böjtre és a vezeklésre, hogy ez által megmentsétek a lelketeket és azon testvéreitek lelkét, akiknek a legnagyobb szükségük van Isten Irgalmasságára. Újra mondom nektek, hogy az idő a határértékig lerövidül majd, és Irgalmasságom utat nyit Igazságszolgáltatásomnak, ahonnan már nem lesz visszaút. 

Egy szellemi harcban vagy nyájam, ne hanyagold el az imádságot, mert elveszítheted a lelkedet. Ellenségem üldözi a lelkeket, hogy elveszejtse azokat. Legyetek éberek és óvatosak, mert a mentális támadások növekedni fognak. Újra mondom nektek: „… fogságba ejtünk minden értelmet, Krisztus iránt való engedelmességre.” (2. Kor. 10, 5)

Ne feledjétek, hogy a harc nem a vér és a test ellen irányul, hanem a fejedelemségek és a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. (Ef. 6, 12)
„Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben” (Ef. 6, 11)

Nyájam, vedd mindezt fontolóra, hogy majd ne ess az ellenség csapdájába. A szellemi támadások sokakat az őrületbe fognak kergetni, amíg vér nem folyik. A test minden munkálkodása, a szerencsétlenségek melyek ebben a világban történtek, a szellemi lelkek által gyakorolt ellenőrzés terméke, azok fölött, akik eltávolodtak Istentől. Erősítsétek meg a szellemeteket azáltal, hogy Szent Szavamat olvassátok, vegyétek fel Isten fegyverzetét, hívjátok segítségül Szent Vérem erejét, imádkozzátok az Úrangyalát, mert azzal az erővel rendelkezik, hogy száműzze a gonosz erőket. Az Úrangyala a Szent Rózsafüzérrel együtt egy erőteljes fegyverzet. Azért adom nektek ezt a lelki fegyverzetet, hogy győzedelmeskedjetek, hogy ellenségem erejét legyőzzétek.

Nyájam, ne felejtsd el az exorcizmus imát imádkozni, melyet szolgámnak, XIII. Leo pápának adtam. Imádkozzátok azt Édesanyámhoz, a Szent Rózsafüzér után és Én, biztosítalak benneteket, hogy ellenségem rémülve fog elmenekülni. Ne feledjétek, hogy az imalánc erődöket képes megdönteni. Alkossatok testvéreitekkel együtt kis imaerődöket, és a gonosz hatalmak vereséget fognak szenvedni.

Az Én békémet hagyom rátok, nyájam juhai. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.

Mesteretek és Pásztorotok,

A Názáreti Jézus

Tegyétek ismertté üzeneteimet a Föld minden sarkában.

 

A világ Királyai destabilizálni akarják a békét, ezáltal kiirtják az emberiség nagy részét 
2012. november 9. 8:40

MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA, SÜRGŐS FELHÍVÁSA A NEMZETEKHEZ

Kicsiny gyermekeim, Isten békéje legyen veletek!

Kicsinyeim, az emberiség túlnyomó többsége nem akarja elfogadni Isten irgalmasságát. Milyen szomorúságot érez a szívem, az emberiség anyjaként, látván ezeknek a hálátlan gyermekeknek a megvetését. Atyám tiszteletben tarja a szabad akaratot, és semmit sem ír elő, mégis megmutatja nektek, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha megengeditek, hogy vezessen benneteket, akkor az örök életre visz titeket, de ha elhagyjátok Őt, és hátat fordítotok neki, Ő is elhagy benneteket. Az emberiség túlnyomó többsége Isten és törvény nélkül vándorol, tagadják a Mindenható létezését, és azt hiszik magukról, hogy istenek. Szegény teremtmények, amikor felébrednek tévhitükből, mellyel ellenfelem ámítja őket, már túl késő lesz!

A testi örömök és a világi materializmus az emberiséget a saját végzetéhez vezeti. Ha nem teljesítitek Isten Tízparancsolatát, a világias és könnyelmű élet sokak vesztét fogja okozni. Az idő megkezdte visszaszámlálását, a napok, a hónapok és az évek, többé már nem ugyanazon időtartamúak, minden felgyorsult, és ezt az emberiség még észre sem vette. Atyám várni fog egészen az utolsó pillanatig, hogy az emberiség magához térjen és bűnbánatot tartson. Ellenkező esetben a büntetés bekövetkezik, annak minden szörnyű következményeivel.

Kicsinyeim, fokozzátok imáitokat és imádkozzatok a békéért, mert az hamarosan összeomlik. A világ királyai destabilizálni akarják a békét, ezáltal kiirtják az emberiség nagy részét. Tömegpusztító tervek léteznek, halált hozó technológiát fognak használni, hogy a világ népességének többségét elpusztítsák. Ezért kérem gyermekeimet, hogy imádkozzanak, böjtöljenek és vezekeljenek, hogy megállítsák az emberiség számára oly borzalmas események folyamatát. A hatalomvágy és ennek terjedő hatásköre (inkább kiterjedése nem?), háborút von maga után, és ezzel együtt halált és kietlenséget. Máriás hadseregem, légy tehát óvatos és éber, ne feledjétek, hogy az imalánc hatalma az egyetlen, ami képes megállítani ezeket az eseményeket. Egyesüljetek az ima által Szeplőtelen Szívemmel, és imádkozzátok velem Rózsafüzéremet, hogy megállítsuk ellenségem terveit és gonosz erőit. Felhívok minden nemzetet, hogy világszerte tartsanak Rózsafüzér imanapokat, hogy ezzel gátat vessünk a tömegpusztító terveknek, melyet ellenségem és gonosz serege akar végrehajtani, hogy a világ népességének nagy részét eltörölje.

Készüljetek fel Máriás hadseregem, mert hamarosan minden elkezdődik. Az ima, a böjt és a bűnbánat, a hittel és az Istenbe vetett bizalommal együtt azok a fegyverek, amelyek legyőzik ellenségemet és gonosz erőit. Az imalánc hatására meg fog gyengülni ellenségem ereje. Számítok rátok kicsinyeim. Ne feledjétek, a győzelem az Isten gyermekeié.

Édesanyátok, ki szeret benneteket, Mária, a Titkos Értelmű Rózsa.

KÉRLEK BENNETEKET KICSINY GYERMEKEIM, IMÁDKOZZATOK OROSZORSZÁG MEGTÉRÉSÉÉRT.

Tegyétek ismertté üzeneteimet, Szívem kicsinyei.

 

Én az élők Istene vagyok és nem a holtaké
2012. november 2. 8:15

GYERMEKEIM, AZ ÉN BÉKÉM LEGYEN VELETEK.

Szavaim az életet és a reményt jelentik hűséges embereim számára. Szavaim örömmel töltik el örökségeim lelkét. Szavaim az élet vízét jelentik, melyek eloltják mindazok szomját, akik őszinte szívvel keresnek Engem.

Én vagyok az Élő Víz, és bárki iszik ebből a vízből, nem fog szomjazni többé. Én vagyok az Élő Ige, és bárki meghallgat Engem és megvalósítja azt, elnyeri az örök életet. Én vagyok az élet, melyet belétek akarok árasztani, hűséges gyermekeim.

Kövessetek Engem, ne féljetek Tőlem és Én az örök Paradicsomba viszlek benneteket, ahol senki sem ragadhatja el örömötöket. Gyertek Velem és maradjatok Bennem, és akkor a békét senki sem rabolja el tőletek.

Nyájam juhai, szoktassátok hozzá magatokat, hogy úgy éljetek, ami a legszükségesebb, ne vágyakozzatok e világ kincseire vagy gazdagságára, mert hamarosan minden meg fog történni. Keressétek kincseteket, mely Én vagyok, és örök életet fogtok találni.

Hamarosan gyermekeim, amit ti pénznek hívtok a földre gurul, és vele együtt e világ istene is, és mindazok, akik imádták őt. A bálványok bukása elkezdődött, az ember keze által készített istenekből pedig hamu lesz. A halottak halottaikat fogják eltemetni (Lk 9, 59 - 60), és azok, akik ma hátat fordítottak nekem, keresni fognak, de nem találnak meg Engem.

Fájdalmasan kiáltozni fognak: Hol van a mi Istenünk, aki hátat fordított nekünk?
Urunk, Urunk, hallgass meg minket! És nem lesz Isten, aki válaszolna.

Mert ha nem volt jóindulat benneteket Irántam, Édesanyám iránt és a küldöttek iránt, ha nem emlékeztettek meg az özvegyekről és az árvákról, ha nem támogattátok az elesetteket, ha nem csillapítottátok a szomjasok szomját és az éhezők éhségét, akkor ti nem lehettek az Én gyermekeim, és a válaszom az lesz: „Távozzatok Tőlem!”

Gyermekeim, nyájam juhai, ne a halott dolgokba vessétek bizalmatokat, sokkal inkább az élő Istent keressétek testvéreitekben. Én vagyok az özvegy és az árva, a szegény, a tehetetlen, a nemes szívű Istenfélő ember, aki megtartja a parancsolatokat. Én az élők Istene vagyok, és nem a holtaké.

Újra mondom nektek, egyenesítsétek ki útjaitokat lázadó gyermekek, ne sírjatok és ne is gyászoljatok Igazságszolgáltatásom órájában, melynek nemsokára elérkezik az ideje; ne ragaszkodjatok csökönyösen hiúságaitokhoz és ennek a nagyon hiú világnak hiúságához, mert a világ nagyon hamar utat nyit az új életnek. Ne kössétek magatokat halott dolgokhoz, ne ragaszkodjatok semmihez, mert az egyetlen dolog mellyel tartoznátok Istenetek és testvéreitek iránt az a szeretet, főként a szeretet, és még több szeretet. Mert bizony mondom nektek, az ég és föld elmúlik, de az Én Igéim nem múlnak el. Minden, amit Igéimben elmondtam, szóról szóra be fog teljesedni, csak ne legyek túl késő sokak számára.

Ismét az ajtótokon kopogtatok, lázadó gyermekek, el foglak hagyni benneteket, ha az utolsó hívásomat figyelmen kívül hagyjátok. Nyissátok ki az ajtót! Együtt szeretnék vacsorázni veletek.

Én vagyok a ti Mesteretek és Pásztorotok, a Názáreti Jézus.

Nyájam juhai, tegyétek ismertté üzeneteimet és terjesszétek azokat.

 

Ó, HÁLÁTLAN ÉS BŰNÖS EMBERISÉG, AKI A MESSIÁS ELJÖVETELÉRE VÁGYIK! ELJÖN A TI MESSIÁSOTOK, AKI AZ ÖRÖK HALÁLRA FOG VINNI BENNETEKET
2012. október 29. 8:30

MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA FELHÍVÁSA ISTEN GYERMEKEIHEZ

Szívem kicsiny, drága gyermekei, Isten békéje legyen veletek.

Ne engedjétek senkinek, hogy megtévesszen benneteket azt mondva, hogy Fiam itt, vagy ott van. Fiam nem fogja betenni a lábát erre a Földre, Ő uralkodni jön majd az Ő megtisztított lelkei és hűséges emberei fölött az új égen és földön, amelyet Atyám fog teremteni. Drága gyermekeim, ne higgyetek azoknak, akik a Messiás visszatérését fogják bejelenteni a világnak. Ő, akit a média kommunikációs eszközei fognak bejelenteni, nem az Én Fiam, ő az Antikrisztus lesz, Fiamnak álcázva.

Ne feledjétek, hogy ő (az Antikrisztus), minden hazugság atyja, a nagy utánzó és hamisító, aki eljön az emberiséghez, hogy a békéről meséljen, mégis abban a szívben csak gyűlölet, harag, irigység, bosszú, halál és pusztítás van. Őt azok fogják követni, akik nincsenek beírva az Élet Könyvébe.

Gyermekeim, a béke egyedül csak Istentől jön, aki a maga lényegében a szeretet és az irgalom. A gonoszság lénye jön, hogy elpusztítson benneteket és ellopja a lelketeket. A kezdetben békekeltőként fogja magát bemutatni, miközben elnyeri az emberiség nagy többségének bizalmát. Ő a békéről és az összetartozásról fog beszélni és csodákat fog végbe vinni, ez lesz a csapda, melybe sokan fognak beleesni.

Emlékezzetek arra, amit a Fiam egyik üzenetében mondott: ne nézzétek a hamis prófétát, a hamis messiást és ne hallgassatok rá, mert neki megvan a hatalma arra, hogy hatást gyakoroljon a lelkekre és elveszejtse őket.

Drága gyermekeim, maradjatok távol az ő tanításaitól és hamis tanaitól, ne hallgassatok rá, mert neki meggyőző ereje van, okos, ő a régi kígyó, és ismeri gyengeségeiteket. Pecsételjétek le magatokat Fiam Vérével: elméteket, erőtöket, gondolataitokat, érzéseiteket, memóriátokat, akaratotokat, öntudatotokat és tudattalanságotokat, és minden kedvelt eszközt: TV-t, rádiót, Hifi Tornyot, telefont, számítógépet, és minden más közvetítőeszközt, melyek által beszivárogtatja hangját és képét.

Gyermekeim, a következő megszólítással kérjétek Szent Védelmemet, amikor úgy érzitek, hogy közvetlen veszély fenyeget benneteket: „Bűn nélkül fogantatott Szent Édesanyánk, Legszentebb Szűz Mária”, és Én jönni fogok Mihállyal és a mennyei Arkangyalokkal, hogy megvédjelek benneteket. Én mindezt megjövendöltem nektek, drága gyermekeim, mert a testet öltött ellenségem hamarosan úgy nyilvánítja ki magát az emberiségnek, mint a várva várt messiás.

Ne feledjétek gyermekeim, hogy a gonosz által minden felgyorsult, így az elmúlt időszakban több lett az emberiség többségének bűne is. Ó, hálátlan és bűnös emberiség, aki a messiás eljövetelére vágyik! Eljön a ti messiásotok, aki az örök halálra fog vinni benneteket. Mostantól kezdve, gyermekeim, maradjatok éberek és imádkozzatok, ne hanyagoljátok az imádságot és imádkozzátok a Rózsafüzért; ne hanyagoljátok a lelki fegyverzetet, hogy visszaverjétek ellenségem és gonosz ügynökei gyújtólövedékeit.

Isten békéje legyen veletek, és anyai védelmem segítsen benneteket.

Édesanyátok a Titkos Értelmű Rózsa.

Tegyétek ismertté üzeneteimet a Föld határain.

A BŰN NÉLKÜL FOGANTATOTT SZENT ANYA, A LEGSZENTEBB SZŰZ MÁRIA

 

Minden olyan hirtelen fog történni, hogy sokaknak nem lesz idejük könyörögni a megbocsátásért, és hogy megbocsátást kapjanak

2012. október 23. 8:15

Nyájam, béke veletek!

Az emberiség túlnyomó többsége figyelmen kívül hagyja a megtérésre való felszólításomat. Azt gondolják, hogy mivel eddig semmi sem történt, ezután sem fog semmi történni. Mennyire tévednek azok, akik így gondolkodnak! Ők nem tudják, hogy minden hirtelen elszabadulhat! Az imák, a Szentmisék, a kérések, a böjt és hűséges gyermekeim alázata, lelkeket mentenek. Ez az oka annak, amiért Atyám nem küldte még büntetését: ne feledjétek, hogy Isten lényege a szeretet, és Én vagyok a Jó Pásztor, aki életet adta juhaiért.  Isten maga a szeretet és az irgalom, és nem leli örömét a bűnösök halálában.

Ne legyetek olyan magabiztosak, mert amikor a legkevésbé várnátok, akkor fog minden elszabadulni, és sokan fognak elveszni, mert a megváltásukat az utolsó pillanatra hagyják, és arra várnak, hogy előbb minden megtörténjék, hogy majd csak azután tartsanak bűnbánatot. Ó, milyen ostobák vagytok! Mire vártok még ahhoz, hogy visszatérjetek az Üdvösség útjára? Minden olyan hirtelen fog történni, hogy sokaknak nem lesz idejük könyörögni a megbocsátásért, és hogy megbocsátást kapjanak. Az éjszaka alva talál majd benneteket, és az Úr eljön majd, és kopogtatni fog az ajtótokon, és semmilyen választ sem fog hallani. Aztán folytatni fogja útját, és amikor felébredtek, akkor már túl késő lesz számotokra, mert kopogtatni fogtok az Irgalmasság ajtaján, és az Örökkévaló hangja azt fogja mondani: „Nem ismerlek benneteket, távozzatok Tőlem és Házamtól, ti gonosztevők!”

Ismét mondom nektek: virrasszatok és imádkozzatok, mert az Úr már úton van, és ti nem ismeritek sem a napot sem az órát, amikor majd kopogtat az ajtótokon. Ne pazaroljátok az időt földi haszontalanságokra és aggodalomra. Inkább azzal törődjetek, hogy folytassátok utatokat, mely az új teremtés kapujához vezet benneteket. Legyetek készen és felkészülve, mert minden hirtelen fog bekövetkezni, és „Aztán feltűnik az égen az Emberfia jele, és akkor mellét veri majd a föld minden népe. Látni fogják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin hatalommal és nagy dicsőséggel.”(Mt. 24, 30)

Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten országa. Mesteretek és Pásztorotok, a Názáreti Jézus.

Tegyétek ismertté üzeneteimet a Föld minden határán.

 

Jön az éhínség lovasa, hogy kiöntse serlegét a Föld népére

2012. október 13. 8:10

MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA, SÜRGŐS KÉRÉSE AZ EMBERISÉGHEZ

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek.

Jön az éhínség lovasa, hogy kiöntse serlegét a Föld lakóira. Ismét mondom nektek, gyermekeim, szerezzetek be nem romlandó élelmiszert és elegendő vizet magatoknak, mert az ínség és az aszály ideje hamarosan bekövetkezik. Ne legyetek makacsok, lássátok be, hogy jön az éhínség, mégis ti meg csak nyugodtan jártok – keltek, mintha semmi sem történne.

Gyermekeim, minden, amit bejelentettünk szó szerint be fog következni. Ez egy bizonyos időpontban fog bekövetkezni, Atyám Akaratának megfelelően. Vegyétek figyelembe kicsiny gyermekeim, mert ez a saját javatokat szolgálja! Töltsétek fel készleteteket élelmiszerrel és legyen tartalék vizetek, mert az éhínség közeledik az egész világra. Sokan fogják bánni, hogy nem vették figyelembe felhívásainkat, és holnap majd szükségük lesz egy kis élelemre és vízre, melyet már nem fognak találni.

Gyermekeim, ne halogassátok ezt a felhívást, melyet most hozzátok intézek, siessetek élelmet vásárolni és gyűjtsetek vizet, hogy mire ezek a napok elérkeznek, legyen tartalékotok, hogy táplálni tudjátok magatokat és családotokat. Tegyetek úgy, mint József Egyiptomban, raktározzatok nem romlandó élelmiszert és vizet, hogy szembenézhessetek a közeledő nagy éhínség idejével.

Íme, én előre figyelmeztettelek benneteket mindarról, ami be fog következni, így holnap majd nem mondhatjátok, hogy nem voltatok figyelmeztetve. Az éhínség egyike azoknak a csapásoknak, amely érinteni fogja a Földet, és a megtisztulásotok része lesz. Sokan őrjöngeni fognak az éhségtől és szomjúságtól, és testvéreik vérét fogják ontani, hogy egy kis élelemhez és vízhez jussanak. Az éhínség a halál lábnyomát és a pusztulást fogja maga után hagyni a világ számos részén. Kicsinyeim, olvassátok el „Jeremiás siralmai” könyvének a 4. fejezetét, hogy jobban meg tudjátok érteni, amit ez az Anya mond, és hogy ne kérdőjelezzétek meg mindazt, amit hirdetek nektek.

Gyermekeim, ne pazaroljátok az élelmet, annyit egyetek, amennyi szükséges, mert amit ma elpazarolsz, arra holnap szükséged lesz. Adjatok hálát a Mennyei Atyának, függetlenül attól, hogy milyen keveset, vagy sokat hozott a nap magával. Kérjétek az Élet Kenyerét és a testi táplálékot a Miatyánkkal, ahogyan azt  Fiam tanította. Szóval, készüljetek fel gyermekeim, raktározzatok élelmet és vizet, hogy a nagy éhínség napjait képesek legyetek elviselni.

Isten békéje legyen veletek, és Anyai védelmem segítsen benneteket.

Édesanyátok Mária, a Titkos Értelmű Rózsa

Tegyétek közé ezt az Üzenetemet olyan gyorsan, ahogyan csak lehetséges.

 

Rózsafüzérem a démonok réme és a lelketek erősítésére szolgál
2012. október 3., 2:20

SZENTSÉGE SZŰZ MÁRIA FELHÍVÁSA A MÁRIÁS HADSEREGHEZ

Isten békéje legyen veletek!

Ne féljetek gyermekeim, mert Szent Rózsafüzérem védőpajzsotok lesz a nagy megpróbáltatás idején. Ha ismernétek Rózsafüzérem hatalmát, akkor sokkal buzgóbban imádkoznátok. Minden Üdvözlégyért, Én, Édesanyátok, nemcsak értetek és családotokért járok közben, hanem sok lelket is megmentek attól, hogy a mélységbe zuhanjon.

Rózsafüzérem a démonok réme és a lelketek erősítésére szolgál. Mindent megadok majd nektek, amit a Rózsafüzér imádkozásakor kértek, ha az a ti érdeketeket és a lelkek üdvösségét szolgálja. Bárki, aki a Rózsafüzért imádkozza, ennek az Anyának a védelme alatt áll, és a halálotok órájában nem fogom elfelejteni, hogy hűséges lelkek voltatok. Rózsafüzérem megakadályozza a szerencsétlenséget, megtéríti a lelkeket, védi az Egyházat és annak Helytartóját, kiszabadítja a lelkeket a Tisztítótűzből és megmenti a bűnösöket az örök tűztől.

Rózsafüzérem a lelketek üdvössége. Ez egy kommunikáció velem és állandó védelem mindazok számára, akik hűségesen elmélkednek Fiam születésének, életének, kínszenvedésének, halálának és feltámadásának titkairól.

Kicsiny gyermekeim, Én, a ti Édesanyátok sohasem fogom figyelmen kívül hagyni azokat a lelkeket, akik az Üdvözlégyet mondják. El sem tudjátok képzelni azt az örömet, melyet érzek azt látván, hogy Rózsafüzéremet imádkozzátok. Ha Imaláncban imádkozzátok, akkor ellenségeim tervei hatástalanok lesznek. Rózsafüzérem ereje a ti győzelmetek lesz. Egyesüljetek az imában és ez az Anya megadja annak a napnak a békéjét és vigasztalását nektek.

Minél több Rózsafüzért imádkoztok imaláncban, annál több lélek fog megmenekülni, ellenségem ereje meggyengül és a gonosz ereje nem bántalmazhat benneteket.
Ajánljátok fel családotokat és otthonotokat a Rózsafüzér imádkozása alatt és Én, a ti Édesanyátok, nem hagyom, hogy elvesszenek, még akkor sem, ha a legbűnösebbek lennének. Ezért vegyétek figyelembe amit mondok, és imádkozzátok Rózsafüzéremet mindennap, hogy győztesek lehessetek. Előre Máriás hadseregem, terjesszétek Rózsafüzérem imádkozását és együtt fogjuk legyőzni ellenségemet és gonosz seregét. Maradjon bennetek szeretetem és Anyai védelmem kísérjen benneteket.

Édesanyátok, ki szeret benneteket, a Szentséges Szűz Mária. 
Alto de Guarne, Antióchia

 

Máriás Mozgalom Hadserege, a ti zászlótok a Rózsafüzérem és Fiam Keresztje lesz, amelyek a mi két szívünkkel együtt egy fehér és piros szövetre lesznek nyomtatva
2012. okt.1. 7:45

Mária, a Titkos Értelmű Rózsa, sürgős felhívása a Máriás Mozgalom Hadseregéhez

Máriás Hadseregem, az Isten békéje legyen veletek és anyai védelmem mindenkor segítsen benneteket.

Bátor és hűséges kicsinyeim, olajozzátok meg imával fegyvereteket, és erősítsétek meg védelmeteket a hittel, szeressétek Istent és bízzatok Benne, mert a szabadságotokért folytatott végső csata hamarosan elkezdődik. Szükségem van arra, hogy felkészüljetek és készen álljatok, hogy csatlakozhassatok Hozzám és a mennyei sereghez, hogy együtt töröljük el a Föld színéről ellenségemet és annak gonosz hadseregét.

Én, a ti kapitányotok, felszólítalak benneteket, hogy készítsétek fel magatokat testileg, lelkileg és szellemileg a lelki csatára, mely a ti szabadságotokat fogja megadni nektek. Fiam keresztjének jele hirdetni fogja az összes eseményt, melyek le vannak írva Isten Szent Szavában (Szentírás), meg az Üzenetekben, és amelyeket a hírnökökön keresztül küldtünk az emberiségnek az utóbbi időkben.

Máriás Mozgalom Hadserege, a ti zászlótok a Rózsafüzérem és Fiam keresztje lesz, amelyek egy fehér és piros szövetre lesznek nyomtatva a mi két szívünkkel együtt. Ez lesz az a zászló, melyet ki kell nyomtatnotok, és magatokkal kell vinnetek a csatába. Az ellenségem el fog menekülni, ha azt hittel hordjátok; úgy emeljétek fel a zászlót, mint ahogyan Mózes szolgánk tette a botjával, mely győzelmet hozott Izrael népének. Én, a ti kapitányotok, kísérni fogom csapatotokat, Mihály arkangyallal és a mennyei sereggel, hogy a győzelem felé vezessünk benneteket. Előre harcosaim, gondoljatok arra, hogy a siker a kettős szív oldalán áll.

Közlöm veletek gyermekeim, hogy az Isteni Igazságszolgáltatás ideje kibontakozásban van; Fiam keresztje hamarosan megjelenik az égen és minden halandó fogja látni. Sok kegyelmet kapnak majd azok, akik azt tisztelni fogják. Ez, a Golgotai kereszt lesz, mely megerősíti majd a lelketeket és felkészít benneteket a Figyelmeztetésre.

Gyermekek, a kereszt hét nap és hét éjjel marad az égen. Arra kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel minden szenvedéseteket és bűnötöket rokonaitokéval együtt, akik még távol vannak Istentől, hogy a lelkiismeretük felébresztésekor megtérhessenek, és ez által csatlakozhassanak a Nagy Pásztor nyájához.

Gyermekek, a csoda ideje nagyon rövid lesz, de elegendő lesz az egész Föld evangelizációjához. Minden hűséges gyermekem segíteni fog, hogy a langyos lelkek végre felébredjenek, és egyszer és mindenkor képesek legyenek elhatározni magukat. A csoda ideje, a nagy aratás ideje lesz, amikor a búza a konkolytól, a juhok a kosoktól lesznek elválasztva, így lesz Fiam nyája előkészítve.

Ezért kicsiny gyermekek maradjatok éberek, ne aludjatok el, nehogy felkészületlenül érjen az éjszaka benneteket. Ne feledjétek, hogy nincs már idő, és hogy ez alatt az idő alatt bármikor bekövetkezhet.
Fiam nyája, áldásom és védelmem legyen veletek.

Szerető Édesanyátok Mária, a Titkos Értelmű Rózsa

 

Ó, halandók, ne járjatok tovább a sötétségben, ne hagyjátok utolsó percre megtéréseteket, mert elveszíthetitek a lelketeket az isteni Igazságszolgáltatás átvonulásakor

2012.szeptember 27. 2:15

SZENT MIHÁLY FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ

Halleluja, halleluja, halleluja. Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek.

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökkévaló!

A Mindenható Isten békéje legyen veletek, minden jóakaratú emberrel.

Legmagasságosabb Isten magjai, Uram örökségei, maradjatok szeretett és Szent Atyátok, Jahve szeretetében.
Testvérek, felszabadulásotok napjai közelednek, ne fáradjatok bele Isten dicsőségének dicséretébe. A dicséret ereje minden erődöt összeomlaszt, és közelebb visz Atyám irgalmához. Az éjszaka hamarosan az emberiségre ereszkedik, és nagyon kevesen vannak, akik készen állnak imával olajozott lámpásaikkal. Ó, halandók, ne járjatok tovább a sötétségben, ne hagyjátok utolsó percre megtéréseteket, mert elveszíthetitek a lelketeket az Isteni Igazságszolgáltatás átvonulásakor!

Ó, lelkek, akik halálos bűnben vagytok, ha csak ismernétek az elkárhozott lelkek fájdalmát, biztosítalak benneteket, hogy akkor visszatérnétek Isten szeretetéhez. Ne feledjétek, hogy Atyám akarata a ti üdvösségeteket akarja, ne legyen lelketek továbbra is süket, maradjatok távol a bűntől és a gonoszságtól, és béküljetek meg Istennel olyan hamar, ahogyan csak tudtok, hogy elnyerhessétek kegyelmét. Testvérek, kérjétek védelmünket és közbenjárásunkat, mi azért vagyunk itt, hogy minden szükségletetekben és lelki harcotokban szolgáljunk és segítsünk benneteket. Atyánk megadta nekünk a kegyelmet, hogy veletek együtt lehessünk, hogy megvédjünk benneteket ezekben az oly sötét időkben, és hogy az üdvösség útjára vezessünk titeket. Ne féljetek a védelmünket kérni, mi, a ti testvéreitek vagyunk, hívjatok minket, és mi szívesen jövünk a segítségetekre.

Földi testvéreink, Én Mihály, a ti testvéretek, Gábriellel, Rafaellel és a többi testvéremmel Atyám országából, az őrangyalokkal és az angyalokkal, azt akarjuk, hogy számítsatok ránk, mert a mi küldetésünk, hogy megvédjünk benneteket és biztonságban elvigyünk titeket Isten dicsőségébe. Testvérek, legyetek készen a figyelmeztetés eljövetelére, hogy el tudjátok viselni Atyánk jelenlétét, és az után visszatérjetek, hogy megtehessétek az Ő Szent Akaratát. Minden Isten kegyelmében levő lélek feladatokkal lesz megbízva, melyeket a Csoda ideje alatt teljesíteniük kell; minden küldetés Atyám nyájának egyesítésére irányul itt a Földön.

Minden halandó megismeri majd lelke állapotát, és világosabb képet kap Isten létezéséről, a Mennyország, a Tisztítótűz és a Pokol létezéséről. Azok a lelkek, akik a sötétségben vándorolnak ebben a világban, vagy lelkileg langyosak, és az örökkévalóságban fognak átmenni, felismerik majd, hogy milyen az elkárhozott lelkek és a Tisztítótűzben levő lelkek állapota. Atyám meg akarja mutatni nekik a túlvilági élet létezését, hogy ennek tudatában legyenek, és hogy megbánják bűneiket, hogy új férfiakká és nőkké váljanak, ha visszatérnek erre a földi síkra.

A Nagyfigyelmeztetés ideje alatt, Atyám még egy utolsó esélyt ad a megtérésre azoknak a lelkeknek, akik a szeretet hiánya miatt, gonosz dolgokat követtek el ebben a világban, de nem szentelték, vagy adták el lelküket a sötétség hercegének. Megmutatja majd nekik az alvilágot, és érezni fogják, ahogyan a tűz az elkárhozott lelkeket égeti, és látni fogják ezek kínszenvedéseit. Ahhoz, hogy az örökkévalóság részesei lehessenek, Atyám minden általuk okozott kárt meg fog mutatni nekik, mely fájdalmas lesz, de szükséges a megtérésükhöz.

Azok a lelkek, akik e világ hercegének szentelték magukat, és akik nemet fognak mondani Isten irgalmasságának, nem fognak megtérni, ők örökre elvesznek a szakadék mélységében. Gondoljátok meg testvérek és tartsatok egyszerre bűnbánatot, mert az irgalmasság ideje hamarosan bekövetkezik. Ne forduljatok el Isten szeretetétől, és számítsatok ránk. Mi, Atyánk akaratát visszük végbe; az a célunk, hogy megvédjünk benneteket, és biztonságban elvigyünk benneteket Isten dicsőségébe. Halleluja! Halleluja! Halleluja, mi a testvéreitek vagyunk: Mihály, Gábriel és Rafael és a többi szellemek, akik szeretettel ragyognak Atyánk Akaratára.

Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a Földön a jóakaratú embereknek!

 

Siessetek lázadó gyermekeim, hogy irgalmasságot nyerjetek, mert az Isteni Igazságosság napjai elkezdődnek

2012. szeptember 19. 8:40

SZÍVEM KICSINY GYERMEKEI A LEGMAGASSÁGOSABB ISTEN BÉKÉJE LEGYEN VELETEK ÉS ANYAI VÉDELMEM MINDIG SEGÍTSEN BENNETEKET

Kicsiny gyermekeim, Isten gyermekei hamarosan átvándorolnak majd a sivatagon. Az Irgalmasság utolsó cselekedete már elkezdődött. Siessetek lázadó gyermekeim, hogy irgalmasságot nyerjetek, mert az Isteni Igazságosság napjai elkezdődnek. Kicsinyeim, Én nem akarom, hogy elvesszetek, fogadjátok el ennek az Anyának a hívását, és forduljatok gyorsan Isten szeretetéhez és irgalmasságához. A lelkiismeret felébresztése Atyám által, az utolsó Mennyei hívás a megtérésre. Gyertek kicsiny gyermekeim, miért vártok, hogy igent mondjatok Istennek, az életnek? Nézzétek kicsinyeim, amit kockáztatok, az a ti életetek. Ne legyetek olyan makacsok, ébredjetek fel egyszer és mindenkorra, és készüljetek fel lelkileg erre a nagy eseményre, mely hamarosan bekövetkezik. Ne feledjétek, hogy a nagyfigyelmeztetés és a csoda után, melyek egymást követik, az Isteni Igazságszolgáltatás ideje következik, amikor már nem kerültök meghallgatásra.

Atyám meg fogja engedni az ellenségemnek, hogy próbára tegye az emberiséget és az Én kicsinyeimet. Ti nem tudjátok, hogy mivel kell majd szembe néznetek. Ezért arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át újra, és szálljatok magatokba, hogy visszatérjetek az üdvösség útjára, mert ha továbbra is így folytatjátok utatokat, akkor a lelketek örökre elvész. Az egész teremtés átmegy majd a tisztulás kemencéjén, mert ahhoz hogy beléphessetek az Új Égbe és Földbe úgy kell ragyognotok, mint az olvasztótégelyek. A mennyei Jeruzsálem a legnagyobb ajándék, melyet Atyám, hűséges népének tartogat.

Kicsiny lázadó gyermekeim, a Mennyország vár rátok. Siessetek, különben túl késő lesz, anélkül, hogy felkészülhetnétek. Nem akarom, hogy elvesszetek, Én, szeretlek benneteket, még annak tudatában is, hogy megvettek engem és szórakoztok anyai fájdalmamon.

Mindenek ellenére, Én még mindig olyan nagy szeretettel szeretlek benneteket, amelyet a földön egyetlen anya sem tud nektek adni. Sohasem fogok belefáradni, hogy közben járjak értetek, elvárva, hogy megváltoztatjátok bűnös magatartásotokat, és visszatértek az Atya karjaiba, és ehhez az Anyához, aki szeret benneteket, és nem akar elveszíteni titeket. Előre kicsinyeim, Én várok rátok. A menedéketek és a védelmetek vagyok. Gyertek, fogjátok meg a kezemet és Én épen és egészségesen elviszlek benneteket az Új Teremtés kapuihoz.

Édesanyátok, a Vigasztalás Édesanyja, Isten népének menedéke.

Szívem kicsiny gyermekei tegyétek ismertté üzeneteimet.

 

Ó, emberiség, ki halálos bűnben vagy, ó langyos szívűek, nem ébredtek fel figyelmeztetésemre, biztosítalak benneteket, hogy örökre elvesztek

2012. Szeptember 15. 8:10

Az Oltáriszentségi Jézus, sürgős Felhívása az emberiséghez

Gyermekeim, béke legyen veletek.

Jaj, azoknak a lelkeknek, akik továbbra is a sötétben vándorolnak, mert sokak számára nem lesz ébredés. Újra mondom nektek, hogy a lehető legrövidebb időn belül rendezzétek számláitokat Mennyei Atyátokkal, így a lelketek nem ismeri meg az Igazságszolgáltatás tüzét. Bizony mondom nektek, hogy bárki, aki halálos bűnben van és szívből meg nem bánja azt, és nem tér vissza az üdvösség útjára, annak lelke a szakadék mélyébe kerülhet, amikor eljön az idő, hogy felébresszem lelkiismeretüket.

Figyelmeztetem ezt a bűnös és lázadó nyájat: menjetek vissza az akolba és tartozódjatok a bűntől. Menjetek el lelkipásztoraitokhoz, és valljátok meg bűneiteket. Ne féljetek, Én vagyok a Jó Pásztor, aki életét adta juhaiért, aki otthagyja a kilencven kilenc juhot, és elmegy megkeresni az elveszett bárányt. Engesztelődjetek ki a ti Örök Pásztorotokkal, hogy zöld legelőkre és hűs vizekre tereljen benneteket, ahol csillapítani tudjátok éhségeteket és szomjatokat.

Térjetek meg lázadó ifjúság, térjetek meg prostituáltak, homoszexuálisok, házasságtörők, paráznák, kábítószerfüggők, alkoholisták, hazugok, tolvajok, szemfényvesztők, irigyek, terhességet megszakító anyák, és mindazok a lelkek, akik halálos bűnben vannak, hogy az időbeli lépésetek az örökkévalóság felé, ne legyen majd rémálom. Figyelmeztetésem ideje közeledik, már az ajtón kopogtat. A lelketek elveszett, és sokan nem fognak visszatérni. A halál csendje sokakat magával ragad, és senki sem fog hallani benneteket.

Ó, emberiség, ki halálos bűnben vagy, ó langyos lelkűek, ha nem ébredtek fel figyelmeztetésemre, biztosítalak benneteket, hogy örökre elvesztek! Igazságszolgáltatásom lovasai már közelednek, és ők pusztulást hoznak a Föld lakói számára.

Megrögzött bűnösök, mire vártok, hogy visszatérjetek Istenhez? Emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy Igazságszolgáltatásom ideje, nem a kegyelem ideje lesz.
Szülők ne legyetek olyanok, mint a néma kutya. A lelketek csendje, a családjaitok kárhozata lesz! Beszéljetek időben, vagy talán megkésve, de mondjátok el gyermekeiteknek, hogy az örök élet, vagy az örök halál, valóság; hogy a pokol és a démonok léteznek, és a bűnösökre várnak, meg mindazokra, akik messze vannak Istentől, és megszegik előírásait.

Szülők, békítsétek ki otthonaitokat Istennel; adjatok jó példát gyermekeiteknek, keressétek fel a Szentségeket utódaitokkal, keressétek fel a lelkipásztorokat és végezzetek életgyónást, bátorítsátok családotok tagjait, mert Én bizony mondom nektek, hogy ha családotok elvész felelni fogtok előttem. Hallgassátok meg Szavamat, hogy az mit akar mondani, és tegyétek át a gyakorlatba: „A fejsze már a fák gyökerén van, kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt.”

Figyelmezetlek benneteket szülők, hogy majd holnap ne legyen, miért jajgassatok. Ti és családotok, térjetek vissza Istenhez, hogy egy család lehessünk Atyám Királyságában.

Pásztorotok az Oltáriszentségi Jézus; a szeretett, akit nem szeretnek

 

Ne fáradjatok bele, hogy imádkozzatok Benedek pápátokért, hogy teljesíteni tudja Küldetését, hogy elvezethesse Isten nyáját a sötétségtől és a hitehagyástól ezekben az időkben

2012, szeptember 6, 2:00

A Szentséges Szűzmária Isten gyermekeihez intézett hívása. Alto de Guarne, Antióchia

Az őrangyalok már köztetek vannak, hívjátok őket, szívesen állnak a védelmetekre. Atyám küldte őket hívő népe megvédésére a Földön. Minden most veszi kezdetét; bízzatok Istenben, és ne forduljatok el Édesanyátoktól, fogjátok meg a kezemet és mindennap imádkozzátok velem a Rózsafüzéremet, és Én nem foglak elfelejteni benneteket.

Kicsiny gyermekeim, nehéz napok jönnek, de ne féljetek; ne engedjétek, hogy ellopják békéteket, imádkozzatok és bízzatok, mert a mennyei védelem veletek lesz. Ne feledjetek el közbenjárni Istennél a legtávolabbi rokonaitokért; emlékezzetek arra, hogy minden ima, Szentmise, böjt, jócselekedet, kérés és a rózsafüzérimák, amelyeket értük végeztek, megszabadítja őket az Isteni Igazságszolgáltatás idején.

Kicsiny gyermekeim, imádkozzatok szeretett fiaimért (a papokért), mert sokan el fognak veszni, amikor a tisztogatás kezdetét veszi az Egyházban. Ne fáradjatok bele a ti Benedek pápátokért mondott imába, hogy telejésíteni tudja küldetését, és elvezethesse nyáját a sötétségtől és a hitehagyástól ezekben az időkben. Ő az a pápa, akit Isten Lelke helyezett Péter székébe, hogy az Egyház sorsát irányítsa ezekben az időkben. Támogassátok őt imáitokkal, ne kritizáljátok, ne ítélkezzetek fölötte, mintha ismernétek keresztjét, amelyet hordoz, mert akkor nagyobb jóindulat lenne bennetek Benedek pápátok iránt.

Ő a Lélek utasításait követi, és ő azért küzd, hogy az oly sok támadás ellenére is erős maradjon Péter Székében, és az Egyházi körökben, ebben az időben. Az Olajfa Dicsősége biztosított számára, a Mennyország támogatja őt, amíg beteljesednek, amíg be nem teljesednek azok az idők, amelyeket vele kapcsolatosan íródtak. Kérlek benneteket, ne hagyjátok el őt, kicsiny gyermekeim, mert Fiam helytartójának szüksége van támogatásra az egész katolikus világ részéről, hogy továbbra is teljesíthesse Atyám Akaratát.

Haladjatok előre, gyermekeim, növeljétek imáitok számát, és kérjétek ennek az Anyának a védelmét, aki oly nagyon szeret benneteket, és szenved értetek. Legyetek erősek a megpróbáltatásban, mert így megkaphatjátok a holnap koszorúját. Isten békéje legyen veletek. Anyai védelmem támogat benneteket.

Édesanyátok, Szentséges Szűzmária

Tegyétek ismertté üzeneteimet és közbenjárásomat, Szívem kicsiny gyermekei

 

Vizsgáljátok meg a lelkeket, mert ha majd az egyik azt mondja, hogy: Én vagyok a Messiás, az egy hazug, hiszen ti azt jól tudjátok, hogy az Emberfia nem fogja többé betenni a lábát erre a Földre

2012, szeptember 5, 8:05

A Jó Pásztor Felhívása nyájához

Nyájam, legyetek felkészülve lelkileg, hogy Szentlelkem látogatását a lelketekbe fogadjátok! Gyermekeim, a bűn túlcsordult, a konkoly megfojtja a búzát; Atyám már elrendelte az aratóknak, hogy összegyűjtsék a termést. A lelkiismeret felébresztése szétválasztja majd a búzát a konkolytól, a juhokat meg a kosoktól.

Sok lélek, aki a sötétségben nem fogja tudni elviselni a fényt és Szentlelkem ragyogását, és elmerül a sötétségben. Elkóborolt juhok, - mire vártatok, hogy visszatérnek a nyájhoz? Mondom nektek, hogy nagyon kevés időtök van, az éjszaka megérkezik, sötétségével együtt, és a sötétség meg fog akadályozni benneteket abban, hogy megtaláljátok a nyájhoz visszavezető utat. Siessetek, mert a farkas elszabadult, és azt keresi, hogy hogyan faljon fel benneteket.

Lázadó juhok, szenteljetek figyelmet utolsó hívásomnak, és olyan hamar gyertek vissza, ahogyan csak tudtok, így nem kell majd siránkoznotok. Bizony mondom nektek, mint ahogy a balga szüzek estében, az ajtó bele lesz zárva előtettetek az engedetlenségetekért és lázadásotokért, és akkor túl késő lesz már, amikor vissza akartok térni és kopogtattok az ajtón, mert egy hang azt fogja mondani nektek: Én, nem ismerlek benneteket!

Nyájam juhai, vigyázzatok, mert a farkas birkának van álcázva, és a módját keresi annak, hogy elragadjon benneteket, és elveszejtsen titeket. Ne bízzatok meg senkiben, és ne nyissátok meg a szíveteket senkinek sem. Ezt azért mondom nektek, mert amint a ti Örök Pásztorotok közeledem felétek, az a veszély fenyeget benneteket, hogy a farkas ravaszsága és követői becsapjanak benneteket, akik olyan formákat keresnek, hogy utánozzák hangomat, hogy eltereljék utatokat, és hogy a szikláról ledobjanak titeket.

Vizsgáljátok meg a lelkeket, mert ha majd az egyik azt mondja, hogy „Én vagyok a Messiás”, az egy hazug, hiszen ti azt jól tudjátok, hogy az Emberfia nem fogja többé betenni a lábát erre a Földre. Az Emberfia majd eljön, hogy uralkodjon hívő népével együtt az idők beteljesedéséig. Arra intelek benneteket, nyájam, hogy imádkozzatok rendszeresen, és legyetek éberek, mert amikor a legkevésbé számítotok rá, akkor fog az Emberfia eljönni. Ismételten mondom nektek, legyetek ravaszok, mint a kígyók, szelídek és alázatosak, mint a galambok. Az Én Békém legyen veletek.

A ti Pásztorotok, a Názáreti Jézus

 

Minden meg van tervezve arra, hogy a békét destabilizálják

2012, augusztus 30, 8:35

Sürgős felhívás az Atyaistentől az emberiséghez!

Örökségem, Isten népe, béke veletek!
Az ember békéje hamarosan végett ér, és egy hirtelen esemény fogja megváltoztatni az emberiség sorsát. A halála az egyiknek, a világ királyai közül, egy háború kitörését váltja ki. Minden meg van tervezve arra, hogy a békét destabilizálják! A nemzetek megtámadják egymást, káosz fog eluralkodni az emberiség fölött, és ennek egyharmad része el fog tűnni.

Teremtésem gyászba fog öltözni az oly sok lélek elvesztése miatt; a Mennyország sírni fog, és az emberiség számára elkezdődik a Kálvária! Jaj, neked Jeruzsálem, aki nem akartál Rám hallgatni! Jaj, neked Izrael, mert a sorsod meg van pecsételve. Dombjaidat elfoglalják ellenségeid, és szövetségeseid nem lesznek képesek megvédeni téged! Eljött a te időd! A legtöbb hatalommal rendelkező nemzetek fogják országodat bitorolni, és a háború sikolya megremegtet téged.

Ó, Jeruzsálem! Hátat fordítottál Megváltódnak, és utcáidon Egyszülöttem Vére folyt végig. Ártatlan Vér, amely tegnap elvitte gyermekeidet, és holnap ez lesz a te szégyened és szomorúságod. Érted, Ó Izrael, teremtésem szenvedni fog! A hatalomért való aggódásaid és terjeszkedéseid ellened fordulnak. Ahelyett, hogy gyermekeid boldogan énekelnének, és örülnének a győzelemnek, könnyeket fognak ontani bukásodért. Hallgassátok meg újra Fiam Kiáltását: Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölted prófétáidat és megkövezted azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeimet, mint a tyúk összegyűjti csibéit szárnyai alá, de te nem akartad! Íme, házad lakatlan maradt. Mondom nektek, hogy nem láttok Engem addig, míg nem mondjátok: Áldott, ki az Úr Nevében jön. (Máté 2. 37 – 39) Ó, Jeruzsálem, megdöntve, magányosan és szomorúan, elmerülve az elhagyatottságban; azok, akik a tegnap elismerték a nevedet, ma a porban fekszenek, el vannak felejtve! Mindenki visszahúzódott tőled, és téged az ellenség kezére adott. A nemzetek egy sirató dalt énekelnek azért, aki már többé nem népem leánya. Minden múltbeli megismétlődik: az emberiség az öröm és a bánat között mozog; semmi sem örök ebben a mulandó világban, ami a tegnap volt, ma már nincsen többé.
„Minden test csak fű, és minden szépsége olyan, mint a mező virága.

Elszárad a fű, elhervad a virág, ha az Úr lehelete ráfúj.” (Iz. 40, 6-7)
Azt mondom nektek halandók, hogy a legnagyobb Irgalmasság hamarosan átadja helyét a legnagyobb Igazságszolgáltatásomnak.  Ne pazarold az időt ennek a világnak a haszontalanságában, gyűljetek imára olyan hamar, ahogy csak lehetséges, és kérjétek a lelkek megmentését, mert az idő az Isteni Igazságszolgáltatás ajtaján kopogtat már. Menjetek békével, jó akaratú emberek.
Atyátok, Jahve, minden nemzet Ura

Tegyétek ismertté Üzeneteimet a Föld határában

 

Kicsiny gyermekeim, ebből a kiválasztott városból hívlak benneteket, és minden embert, hite, faja és vallása megkölünböztetése nélkül: gyertek vissza az Atya házába, csak egyetlen Szentháromság egy Isten létezik, aki minden alkotását és minden teremtményét szereti.

2012, augusztus 22, 24:35

Mária, a Titkos Értelmű Rózsa, sürgős felhívása az emberiséghez

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyem mindnyájatokkal.

Szívem magányos és szomorú, az oly sok lélek elvesztése miatt; az Isteni Igazságszolgáltatás ideje egyre közeledik. Ó, emberiség, mi történik veled?
Miért nem hallgattok erre az anyára, aki szeretettel hajol le hozzátok? Ne szúrjatok továbbra is tövist fájó szívembe. Szálljatok magatokba és bánjátok meg bűneiteket, mielőtt az Isteni Igazságszolgáltatás ideje bekövetkezik. Mondom nektek, ti nem tudjátok mi vár rátok.

Kicsiny gyermekeim, amikor a Szent Igazságszolgáltatás ideje elérkezik, nem lesz időtök a bűnbánatra. Ne legyetek olyan önfejűek, láthatjátok, hogy minden bármelyik pillanatban bekövetkezhet, és az emberiség többsége még mindig bűnben él. Ne feledjétek: Isten szeret benneteket, de utálja bűneiteket. Ne vétkezzetek többet, mert az idő a végéhez közeledik! Kövessétek ezt a harangszót, az Irgalmasság utolsó harangszavát, mert az igazságszolgáltatás nemsokára elérkezik.

Kicsiny gyermekeim, ebből a kiválasztott városból hívlak benneteket, minden embert, hite, faja és vallása megkülönböztetése nélkül; gyertek vissza az Atya házába, csak egyetlen Szentháromság egy Isten létezik, aki minden alkotását és minden teremtését szereti. Ne imádjatok más isteneket, ne imádjatok az emberi kéz által alkotott istenségeket, mert ezek elválasztanak benneteket az egyetlen igaz Isten szeretetétől. 
Kicsiny gyermekeim, nézzétek, hogy az Atya milyen irgalmas, pedig tudja, hogy sokan hátat fordítanak neki, hogy idegen Istenek tanításait kövessék. Ő hű maradt hozzátok, szeretetét adja nektek, és arra vár, hogy elismerjétek Őt, mint egyetemes Istent.

Ó, nemzetek, készüljetek fel az öntudat felébresztésére, amely által tudomást fogtok szerezni az egy, igaz Isten létezéséről, a látható és láthatatlan teremtés Uráról, az istenek Istenéről, az urak Uráról, mert Ő az, aki van, aki volt, és örökké lenni fog. Felszólítalak benneteket, kicsiny gyermekeim, akik idegen istenetek imádtok, kövessétek Isten, az Atya, Jahve szeretetét és irgalmasságát. Ne féljetek. Atyám, aki a ti Atyátok is egyben, szeret benneteket és az Ő irgalmassága a nagyfigyelmeztetés alatt nagyobb lesz számotokra, hogy újra felébredhessetek erre a földi életre.

Ismerjétek fel Őt, mint az egy, igaz Istent, csatlakozzatok nyájához, és egy pásztor felügyelete alatt egy nyájjá válhattok.

Gyermekeim, Atyám vár rátok, hogy megmutassa nektek az igazságot. Ne gondoljatok arra, hogy meg fog büntetni benneteket. Ne gondoljátok, hogy szemrehányást fog nektek tenni. Nem, kicsinyeim, Atyám lényegében maga a szeretet, és tárt karokkal vár rátok, hogy ti, mint a tékozló fiú visszatérjetek a szülői házba. Irgalmasságának áradata hamarosan bekövetkezik, és minden nemzet imádni fogja Őt, és el fogják ismerni, mint az egy, igaz Istent. Szóval készítsétek fel a lelketeket, kicsiny gyermekeim, mert a nagy irgalmasság órája közel van.

Isten békéje legyen veletek és Anyai védelmem segítsen benneteket.

Édesanyátok, Mária, a Titkos Értelmű Rózsa

Tegyétek ismertté ezeket az üzeneteket a Föld minden szegletében

 

Ó, SZERETETT KOLUMBIÁM, MENNYIRE SZENVEDEK LÁTVA BŰNEIDET!

2012. augusztus 15. de. 10. 30-kor

MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA, SÜRGETŐ KÉRÉSE KOLUMBIA NEMZETÉHEZ

Szeretett Kolumbiám kicsiny gyermekei, térjetek az egyenes útra!

Nagyon szomorú vagyok, és szívem megszakad az emberiség nagy többségének közönye és hálátlansága miatt. Amint Atyám öntudatotok ébresztésével közelít hozzátok, és az égi jelek fokozódnak, sok lélek vész el, mert nincsenek lelkileg készen, és folytatják tévelygésüket a sötétségben. A bűn elszigeteli őket Istentől, és lelkük nem képes az Atya jelenlétét elviselni.

Nagy az én fájdalmam tudva, hogy a kegyelmi idő véget ér, és gyermekeim nagy része továbbra is kitart a bűnben. Ó, szeretett Kolumbiám, mennyire szenvedek nézve téged vétkeidben! Mondom neked, tisztulj meg sürgősen, és válj méltóvá Atyám Akaratához! Oly sokszor könyörgöm érted Atyámhoz, szeretett Kolumbia, és várom szívből jövő megtérésedet! De nem, csak bűneitek gyarapodnak, és Anyátok fájdalmát fokozzátok. Továbbra is imádkozom értetek, szeretett nemzetem, hogy megtérésetek könnyebb legyen. Ébredj fel Sion leánya! Térj a helyes útra! Hagyd abba kicsiny magzataim meggyilkolását, mert az én kicsinyeim vére igazságért kiált!

Szeretett Kolumbia, te kiváltságos vagy a sok nemzet között, mert a szabadságért való kiáltás innen fogja a világot felébreszteni. Az idő lejár számodra, és a te megtérésed még mindig késlekedik. Nem akarom, hogy szenvedjetek, nem kívánom pusztulásotokat látni, és azt, hogy gyászba öltözzetek gyermekeitek elvesztése miatt, mikor lerombolják városaitokat. Sürgetve hívlak benneteket, szeretett kolumbiai gyermekeim, hogy gyakrabban imádkozzátok Rózsafüzéremet. Térjen vissza az egész nemzet Istenhez, és utánozzátok Ninive lakóit: tartsatok bűnbánatot. Böjtöljetek és imádkozzatok a megtérésetekért, nemzetetek megtéréséért. Imádkozzatok az erőszak minden formájának megszűnéséért!

Ahhoz hogy nemzeteteket ezen hónap utolsó napján Atyám oltalmába ajánljátok  Délben, az angyali üdvözlet órájában, egy pillanatra álljatok meg a munkában, és imádkozzátok Velem a rózsafüzért. Azt kérem, hogy böjtöljetek ezen a napon, és együtt imádkozzunk az Atyához népetek megtéréséért.

Atyám, Aki végtelenül irgalmas, meghallgatja majd imáitokat, kéréseiteket, és azt teszi majd, amit Ninive lakóival is tett: irgalmas lesz hozzátok, és nem büntet meg, nem rombolja le országotokat.

Fogadjátok meg kérésemet, szeretett kolumbiai nemzetem gyermekei! Jól tudjátok, hogy szeretem ezt a nemzetet, és nem akarom látni szenvedését, sem gyermekei elvesztése miatti gyászát.

Gyertek, kicsi gyermekeim, én veletek vagyok. Könyörögjünk együtt, hogy az Atya
irgalmazzon országotoknak, és ne kelljen  megtapasztalnotok az Ő Szent Igazságosságát.

Anyátok: Mária, a Titkos értelmű Rózsa, aki szeret benneteket.
Ismertessétek meg ezt az üzenetet minden gyermekemmel, szeretett Kolumbiám.

 

2012. augusztus 3. de. 8.10-kor
Az Oltáriszentségi Jézus felhívása az emberiséghez

Gyermekeim, a béke legyen veletek!

A két égitest ütközése dicsőséges keresztemet fogja formálni. Az ütközés megrázza majd a földet, és kimozdítja tengelyéből, úgy, hogy az idő egyre jobban megrövidül. Atyám Szent és Isteni Akarata nem engedi, hogy ezek az aszteroidák összeütközzenek a földdel, mivel az katasztrófa lenne a teremtés és a teremtmények számára. Atyám azért engedi, hogy az űrben történjen az összeütközés, hogy megmutassa az embereknek az Ő Nagyságát, Irgalmát, és Jóságát; a katasztrófával ellentétben az emberek az én dicsőséges keresztemet láthatják majd ragyogni az égen, hét napon és éjszakán keresztül, ami jelzi számukra a „figyelmeztetés” közelségét.

Gyermekeim, készüljetek fel erre a nagy eseményre, és ne féljetek: az én Dicsőséges Keresztem sokaknak gyógyulás és megváltás lesz, míg mások elutasítják, és sokan csak jelentéktelen kozmikus eseménynek fogják tartani. A tudósok azt fogják mondani, hogy ez egy kozmikus jelenség, mint a bolygók együttállása; de te, népem, tudni fogod, hogy ez az Ég felhívása a felkészülésre, és az öntudatra ébredésre.

Gyermekeim, minden esemény felgyorsul e hitetlen nemzedék gonoszsága és bűnei miatt; ezért Atyám Szent Akaratából küldi nektek e jeleket, hogy megbékéljetek Istennel, és a lehető leggyorsabban térjetek vissza az üdvösség útjára. A Szentháromság nem akarja, hogy oly sok lélek vesszen el a tudatlansága miatt. Legyetek hálásak Atyámnak, mert oly nagy az ő Szeretete, Irgalma örökké tartó, és ismeri makacsságotokat, mégis lehetőséget ad nektek, hogy visszatérjetek Hozzá, és rátérhessetek az útra, mely az Örök Élethez vezet.

Újra mondom, készüljetek fel, gyermekeim. Szemeitek olyan eseményeket fognak látni, amilyeneket szem nem látott soha azelőtt; áldottak vagytok gonoszságotok, és bűneitek ellenére, mert Atyám kiválasztott benneteket, hogy holnap közületek sokan legyetek az Ő örökösei, és az Ő választott népe.
Imádkozzátok gyermekeim az Irgalmasság Rózsafüzérét, és ne mulasszátok el az én órámat, amikor sok mindent elengedek a lelkeknek ebben az időben, vagyis a sötétség idejében.

Az én békém legyen veletek, és áldásom védelmezzen benneteket.
Atyátok, a Názáreti Jézus; a barát, aki sosem hagy cserben benneteket.
Terjesszétek ezeket az üzeneteket a föld minden szegletében.

 

Nyájam, már közeledik az Igazság órája. Az Isteni Igazságszolgáltatás ideje elkezdődik

2012. július 30. 15:30

Nyájam, az igazság órája közeledik. Az Isteni Igazságszolgáltatás ideje elkezdődik. Ó, Teremtmények, Isten haragjának kelyhe kicsordul, és készen áll, hogy kiáradjon minden nemzetre. Nemsokára mindenhol, jaj, lesz hallható; Atyám teremtése a bensőjéből fog nyögni, és az emberiség napi rutinja káosszá és pusztulássá alakul. Az egész emberiség el fogja ismerni Isten létezését.

Az idő már nem időt jelent, minden elkezdett átalakulni, a madarak riadva menekülnek, nemsokára bejelentésre kerül, hogy a földi béke a végéhez közeledik. Isten népe, akik idegen országokban szóródtak szét, visszatérnek hazájukba. Nyájam körém gyűl és csendben várja mielőbbi visszatérésemet. Az égi jelek jelezni fogják, hogy érkezésem közeledik. Mondom nektek, Atyám elrendelte Szent Akaratát, most minden pillanatban minden megváltozhat. Sokaknak nem lesz idejük arra, hogy visszatérjenek Istenhez, mert ők mindent az utolsó órára hagynak, beleértve üdvösségüket is.

Gyermekeim, mondom nektek, az idő lassan elfogy, a napok egyre jobban és jobban kezdenek rövidülni, és elérik határukat. Ez lesz a másik jel, ami jelzi nektek, hogy napjaim nincsenek messze. Nyájam juhai, imádkozzatok másokért, mert a megpróbáltatás olyan módon fog bekövetkezni, amilyet még nem láttak a világban. Hagyjátok magatok mögött világi gondjaitokat, mert bizony, bizony mondom nektek, egy kő sem marad a másikon, amint azt jól ismeritek. Az Isteni Igazságszolgáltatás ideje mindent meg fog változtatni, és mindent át fog alakítani.

Ez a világ, ahogyan ti ismeritek, elkezdett átalakulni. Reggel figyeljétek csendben a napfelkeltét, és este pedig a naplementét. Osszátok meg családjaitokkal ezeket az utolsó napokat, mielőtt az éjszaka elérkezne, mert az éjszaka a pusztulás és a sírás ideje. Ismét mondom nektek, jaj, annak a nőnek, aki gyermeket szül abban az időben, mert senki sem fog törődni vele. A megpróbáltatás hirtelen fog bekövetkezni, és sokan fognak feledésbe merülni, a föld el fogja temetni őket, és a lelkük örökre elvész.

Az Isteni Igazságszolgáltatásom sok kialudt lámpát fog találni, mint a balga szüzek esetében. Így ők ezt fogják mondani: „Uram, Uram nyiss ajtót nekünk.” És Én azt fogom válaszolni rá: „Bizony, bizony mondom nektek, Én nem ismerlek titeket.” (Máté 25, 11 – 12)

A nagy események, melyek meg fogják változtatni az emberiség sorsát, hamarosan elkezdődnek. A gazdagság el fog tűnni és vele együtt azok is, akik bíznak benne. Az emberiség meg lesz korbácsolva, mert a megpróbáltatás krízise és az éhség csapása sokakat fog felfalni. Ó, okosak és balgák, hagyjátok abba a kincsek gyűjtését, mert semmi sem fog megmaradni. A pénz végig gördül majd a folyosón és szemétté válik, mert senki sem fogja felvenni azt! Legyetek készen! Minden hirtelen fog bekövetkezni. Amikor a legkevésbé várnátok, Igazságszolgáltatásom az ajtótokon fog kopogni. Amikor az emberiség biztonságban érzi magát, akkor lesz a legkevésbé biztonságban. Akkor hagyjátok magatok mögött aggodalmaitokat és javaitokat. Inkább azért aggódjatok, hogy elérjétek üdvösségetek célját. Még egyszer mondom nektek, legyetek készen lelkiismeretetek felébresztése miatt, Atyám által, aki rövidesen kopogtatni fog lelketek ajtaján.

Kicsiny gyermekeim, a háború sikolyai hamarosan mindenhol hallhatóak lesznek. Minden meg van tervezve. A nemzetek háborúra készülnek, és a teremtés gyászba merül a sok bátor vére miatt. Ne veszítsetek el több időt azzal, hogy rövid, vagy hosszú idejű terveket szőtök, mert bizony mondom nektek: semmi sem fog valóra válni, csak az Igém fog beteljesülni, ahogyan az meg van írva. Az Ég és Föld elmúlik, de az Én Igéim nem múlnak el. Nos, légy felkészülve nyájam, mert a harsona ismét meg fog szólalni. Legyetek készen és olajozzátok meg lámpáitokat az imával, hogy diadalmas visszatérésem útját kisimítsátok.

Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek.

Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert közel van Isten Birodalma.

Mesteretek, a Názáreti Jézus, a juhok Örök Pásztora.

Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.

 

KICSINY GYERMEKEIM, ÉN NEM FOGOK TÖBBÉ IRGALOMÉRT KÖZBENJÁRNI, MERT ELŐREHALADOTT AZ IDŐ, CSAK A LELKEK ÜDVÖSSÉGÉÉRT FOGOK KÖZBENJÁRNI
2012. július 24. du. 13.30-kor

A SZENTSÉGES SZŰZ MÁRIA FELHÍVÁSA ISTEN GYERMEKEIHEZ

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek.

Hamarosan a harsonák harsogni fognak, és ez alkalommal fokozott erővel fogják felhívni az emberiséget arra, hogy készüljön fel a „figyelmeztetés” bekövetkezésére.

Eljött az idő, kicsiny gyermekek, hogy összegyűljetek otthonaitokban, és menedéket keressetek az imában; hiszen bármely pillanatban minden megváltozhat. Emlékezzetek arra, hogy minden beteljesedik, ami Isten szavában írva van, betűről betűre. A teremtés és a teremtmények megtisztulása úgy fog beteljesedni, amint az írva van.
Kicsiny gyermekek, Atyám szeretettel kérte már Tőlem, hogy engedjem, hadd teljesítse Szent Akaratát; mint egy Anya, én a lelkek üdvösségének közbenjárója maradok, különösen azoké, akik távolabb vannak Istentől. Kicsiny gyermekeim, Én nem fogok többé Irgalomért közbenjárni, mert előrehaladott az idő, csak a lelkek üdvözüléséért fogok közbenjárni. Az Isteni Akarat kegyelmi ideje letelt, már csak a tudatra ébredés hiányzik ahhoz, hogy az idő teljesen beteljen. Készüljetek fel arra, hogy a világ békéje hamarosan megbomlik, és minden megváltozik.

Immár az Atya keze kész lesújtani; az egyházszakadás bármelyik pillanatban bekövetkezhet.
Ha ez a prófécia beteljesedik, lánc-szerűen követik azt majd a többi események. Ezért, kicsiny gyermekeim, legyetek készen, mert nem tudhatjátok, hogy melyik napon, melyik órában kezdődik mindez.

Elfog a szomorúság, amikor látom, hogy hány lélek fog elveszni. Mert ők nem szentelnek figyelmet az égi felhívásoknak, elutasítják az Isteni Kegyelmet; és kitartanak abban, hogy őrülten versenyeznek kicsapongásaikban és vétkeznek. Amikor felébrednek lelki közönyükből, és Isten Irgalmát kérik, már késő lesz számukra. Az Isteni Igazságosság ugyanis elkülöníti őket Fiam nyájától, és nem találnak meghallgatásra.

Kicsiny gyermekek, a természet nemsokára belsejéből nyög és sóhajt; tűz fog kitörni a földből, és tengervíz áraszt el városokat, a föld rázkódni fog, és hallatni fogja jajveszékeléseit. Ó, teremtmények, térjetek meg Istenhez, amilyen gyorsan csak lehet, mert a Kegyelmi Idő véget ért!

Kezdjetek énekelni és imádkozni, hogy az Isteni Igazságosság enyhüljön, és akkor a megpróbáltatás napjaival hittel és reménnyel szembesültök. Mondom nektek kicsiny gyermekeim, hogy az Igazságosság Idején úgy lesztek megpróbáltatva, mint az arany a tűzben.

Imádkozzátok velem, kicsiny gyermekeim, az én Szent Rózsafüzéremet, és kérjétek azon lelkek üdvösségét, akik még távol vannak Istentől, hogy elnyerhessék a Figyelmeztetés irgalmát. Legyetek könyörületesek testvéreitekhez, és segítsétek egymást.

Maradjatok egységben, mert ti megfogva Kezemet, velem együtt lépkedhettek, és így biztosan keresztülmentek a megtisztulásotok kietlenségén. Előre, gyermekeim, ütött az óra, de ne aggódjatok! Ne hagyjátok el Rózsafüzéremet, mert nektek nem szabad letérnetek az ösvényről. Rózsafüzérem az iránytű, amely elvezet benneteket az új teremtés kapujához.

Bízzatok Édesanyátokban, aki szeret benneteket, és nem hagy el titeket, hacsak ti el nem hagytok Engem.

Fel a fejjel, kicsi gyermekeim! Legyetek bátrak! Találjatok menedéket az én Szeplőtelen Szívemben, és minden úgy történik majd, mint egy álom!
Szeretlek benneteket. Édesanyátok: Szentséges Szűz Mária

Tegyétek közzé üzenetemet.

 

HA LEHETSÉGES, MÚLJÉK EL TŐLEM EZ A POHÁR, ATYÁM,NE AZ ÉN AKARATOM TELJESÜLJÖN, HANEM A TIÉD! ( MT 26,29)

2012. július 11. du.5:30-kor

SÜRGŐS FELHÍVÁS JÉZUSTÓL, A JÓ PÁSZTORTÓL, NYÁJÁHOZ

Béke veletek, nyájam juhai.

Jön az éjszaka, és sokak számára nem lesz ébredés. Elérkezik az ő órájuk, de ők tovább alszanak. Csak az örökkévalóságban ébrednek majd fel, amely egy vég nélküli rémálom lesz számukra.

Az emberiség túlnyomó többsége továbbra is a hátát, és nem az arcát fordítja felém, és nagy biztonságban érzi magát büszkeségében és anyagi eszközeivel.

Ó, mily bolondok vagytok, akik e világ dolgaiba és hiábavalóságaiba vetitek bizalmatokat, és elfordultok Istentől; elvetitek a legfontosabbat, üdvösségetek kincsét!
Gyermekeim, az élet ebben a világban törékeny, és mulandó. Minden nap a halállal jártok, minden nap meghaltok egy kicsit. Vegyétek fontolóra, amit mondok, és inkább azzal törődjetek, hogy megmentsétek igaz életeteket! Mit ér az ember azzal, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárát vallja? Mit adhat az ember a lelkéért cserébe? Ha tudnátok, hogy milyen értékes számomra egy lélek! Ha csak egyetlen is lenne, aki hűséges hozzám, akkor azért az egyért is készséggel vállalnám újra a kereszthalált. Egyetlen lélek elvesztése is megborzongatja testemet, és vérzik a szívem érte; akkor el tudjátok-e képzelni azt a fájdalmat, melyet oly sok lélek elvesztése miatt kell elviselnem?

A farkasok szétkergetik nyájamat, és felfalják őket; juhaim a mélységbe zuhannak a pásztorok hiánya miatt, akiknek vezetni kellene őket, és a gondjukat viselni. Ó, hűtlen pásztorok, holnap majd mit válaszoltok, amikor számon kérem tőletek, hogy miként legeltettétek juhaimat?

Sok pásztor elárult engem, és engedett ellenségem kísértéseinek, elhagyták a pásztorbotot a testi örömökért, és e múló világ hiábavalóságaiért. Ellenségem meggyalázza Atyám házát. Sok szövetségest talált pásztoraim között, akik ajtót nyitnak neki, hogy behatoljon, és birtokba vegye házamat a földön és nagy pásztoromat elűzze. A megszentségtelenítés már közel van, Péterem trónja bitorlás alá kerül, és a vadállat fog ráülni.

Hűtlen pásztorok, napjaitok meg vannak számlálva, megmérettetek; eljött a ti időtök, tegyétek, amit tennetek kell, tegyétek hamar! Árulásotok és hűtlenségetek miatt újra a Kálváriára megyek, és újra keresztre feszítenek. A szívem szomorú az árulás miatt, melyet családom tagjai tesznek velem. ATYÁM, HA LEHETSÉGES, MÚLJÉK EL TŐLEM EZ A POHÁR, NE AZ ÉN AKARATOM  TELJESÜLJÖN, HANEM A TIED! (MT 26,39)

Nyájam bárányai, imádkozzatok, és figyeljetek engem, mert közel az óra. Erőt vesz rajtam a szomorúság; az Emberfiát újra kiszolgáltatják a gonosz kezeknek. Imádkozzatok, és legyetek éberek, nehogy kísértésbe essetek. A lélek kész, de a test erőtlen. (MT 26,41)

Názáreti Jézus, Örök Pásztorotok, aki szeret benneteket.
Terjesszétek üzeneteimet a föld minden szegletében.
Isteni Igazságosságom eljön, hogy helyreállítsa a Törvényt és a Rendet

 

ISTEN AZ ATYA LEGSÜRGŐSEBB ÜZENETE AZ EMBERISÉGHEZ

2012. július 8, 3:45

Népem, örökségem, béke veletek!

Az égi tűz közeledik, mely megtisztítja majd teremtésemet és teremtményeimet. A föld, egy szülő nőhöz hasonlóan fog felnyögni, a csillagok megdöbbenek, és a bolygók égi jelenséget alkotva sorakoznak majd fel, melyet eddig még szem sohasem látott.
Gyermekeim, örökségeim, innen már nincs visszaút.  Isteni Igazságosságom eljön, hogy helyreállítsa a Törvényt és a Rendet. Gyermekeim tudni fognak létezésemtől, és egy halandó sem fog kételkedni bennem és szavaimban.

Ó, emberiség, irántatok való szeretetből feláldoztam egyetlen Fiamat, hogy üdvösséget hozzon nektek, és az Ő kiontott Vére által Nevem megdicsőült; azóta több mint húsz évszázad telt el, és ti továbbra is hátat fordítotok a szeretet és az Irgalom Istenének! Igazságosságom kelyhe kicsordult, bűneitek és közönyötök összetörték a szeretet kódját, mely a világegyetemet uralja, és Igazságszolgáltatásom kódját nyitották ki, melyben hamarosan részetek lesz, minden bűnötökért, szeretetlenségetekért, és igazságtalanságotokért.

A teremtésben minden ellenetek fordul, mert ti vagytok az egyedüliek, akik felborítottátok a teremtett dolgok mérlegét. Ezúttal megismeritek Igazságosságomat, mely mindent meg fog tisztítani, mindent vissza fog állítani. A világegyetem elkezdte háborgását, az égi tűz úton van, hogy felébresszen majd benneteket lelki szendergésetekből, és elismerteti majd veletek létezésemet, mint az Egyetlen Igaz Istenét. A Nevem feledésbe merült és eltorzult az emberiség többségénél, oly sok Istenetek van, mint városotok, és oly sok, mint Jeruzsálem utcái, ahol az aljasság oltárait állították fel, hogy tömjént áldozzanak Baalnak (megj. Baal volt a Pokol első királya, aki a Keletet uralta.)
Biztosítalak benneteket, hogy a gyötrelem napján isteneitek nem fognak megmenteni benneteket!

Teremtésem hamarosan átalakul, és minden olyan lesz, mint az elején. Minden gyermekem tartani fogja a szeretet egyensúlyát, és nem lesz többé sem igazságtalanság, sem bűn. Minden választott népem kezei által fog történni, és az írások szerint beteljesül Akaratom, úgy a mennyben, mint a földön.  Készüljetek hát, mert igazságszolgáltatásom tüze a föld irányába lovagol, öltsetek vezeklőruhát magatokra, és tartsatok bűnbánatot, mert az igazságom órája közeledik.

Jóakaratú emberek, Isten békéje lakjon a szívetekben.

Atyátok Jahve, a Nemzetek Ura

 

Gyermekeim, ne gyűjtsetek gazdagságot magatoknak ebben a világban, mert hamarosan minden meg fog történni. Inkább a Mennyország kincseit gyűjtsétek, ahol minden megmarad és semmi sem vész el.

2012. július 2. 2:15

SZENTSÉGES SZŰZ MÁRIA FELHÍVÁSA ISTEN GYERMEKEIHEZ

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek!

Keressetek menedéket nálam, és ne féljetek, továbbra is imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet, és ne hagyjátok abba, mert Szent Rózsafüzérem ereje a szabadságot adja majd nektek. Az ellenségem nem tudja megérinteni azokat, akik hittel és odaadással imádkozzák a Rózsafüzért, mert én mindazok mellett vagyok, akik imádkoznak és meditálnak szeretett Fiam születése, élete, szenvedése és halála fölött. Imádkozzatok azokért, akik nem imádkoznak, és a bűnösökért az egész világon, hogy ők is irgalomban részesülhessenek, mert ha nem imádkoztok értük, akkor a lelkük el fog veszni Isten igazságosságának ösvényén. Imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet, és Isten békéje lesz veletek, és anyai védelmemet sohasem fogjátok hiányolni.

Kicsinyeim, egy nagy esemény fogja megváltoztatni az emberiség sorsát. A jelek az égen fokozódni fognak, a megtérés felhívásaként minden elkezd megváltozni egyik pillanatról a másikra. Tehát fel kell készülnetek, hogy ne érjen meglepetés benneteket, ha ez bekövetkezik. Ismét mondom kicsinyeim: tartalékoljatok nem romlandó élelmiszereket, mert az éhínség közeledik, ne legyetek olyan makacsok. Szerezzetek be élelmiszert, mert bolygótok az átalakulás szakaszába lép be, mely minden teremtmény életére hatással lesz.
Az időjárás elkezd megváltozni: a nappalok melegebbek lesznek, és az éjszakák hidegebbek, és ti ismeritek ennek következményeit a vízkészletre és a terményre, melyeket ezek magukkal hoznak. Felhívom a figyelmeteket a következőkre: szerezzetek be takarókat, kabátokat, dzsekiket, sálakat, kesztyűket, és lehetőleg gyapjú zoknikat éjszakára, valamint könnyű, vékony ruhákat nappalra.

Gyermekeim, ne tegyétek ki magatokat a napnak, mert a sugarai nem tesznek jót az emberiségnek; tartózkodjatok a napozástól 12:00 – 16:00 között, mert a kiáradó sugarak megégeti majd sokak bőrét. A Nap a változások kezdetét vette az atommagján belül, és a lángok tüze nemcsak az időjárásotokat fogja befolyásolni, hanem a bolygótok kommunikációjára is hatással lesz.
Hamarosan pénzügyi összeomlás érinti majd sok nemzet gazdaságát, és sokan csődbe fognak menni, mindez azért lesz, hogy a pénz istene elveszítse hatalmát. A gonosz küldöttei, kiket ellenségem vezet az Új Világrend útján, egy új pénzügyi rendszert fognak bevezetni.

A papírpénz hamarosan eltűnik, hogy helyet csináljon a műanyag pénznek, a mikrocsipnek, így készítve fel az emberiséget a fenevad bélyegének beültetésére. Előre figyelmeztetlek benneteket, gyermekeim, hogy legyetek felkészülve ezekre az eseményekre, mielőtt elkezdődnének. Gyermekek, ne gyűjtsetek gazdagságot magatoknak ebben a világban, mert hamarosan minden meg fog történni. Inkább a Mennyország kincseit gyűjtsétek, ahol minden megmarad és semmi sem vész el. Tartsátok be utasításaimat, és legyetek könyörületesek a legnagyobb szükségben lévő testvéreitekkel, mert nemsokára eljön a nap, hogy amit ti pénznek neveztek, végig gurul a folyosón és nem lesz semmi értéke. Vegyetek élelmet és tartalékokat, és ne ragaszkodjatok dolgokhoz ezen a világon.

Isten békéje legyen veletek, és Szent védelmem segítsen benneteket.

Szentséges Szűz Mária, Édesanyátok

Szívem kicsiny gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet.

 

Fiam Egyházát sokak ostorai ostorozzák, azoké, akik még a tegnap azt mondták, hogy ők a kedveltjeim, és ma Júdásként szolgáltatják azt ki a sötétség hatalmának

2012. június 26. 1:25

A BÁNATOS SZŰZ MÁRIA KÉTSÉGBEESETT FELHÍVÁSA A KATOLIKUS VILÁGHOZ

Szívem kicsiny gyermekei, kísérjetek engem a Kálvária felé vezető úton.

Isten népe, készüljetek, mert az események hamarosan elkezdődnek. Fiam egyháza megkezdte Kálváriáját, a ti Benedeketek erős nyomás alatt van. Imádkozzatok érte és kedveltjeimért, akik a hitük védelméért és az Egyház tanaiért az életüket fogják adni. A mártírok Vére lesz az, ami az Atya Házát meg fogja tisztítani. Kicsinyeim, ez a hamarosan kiáradó Vér, Fiam Vére, mely megerősítette Isten népének hitét, mely látszólag elvesztette a reményt, még mielőtt az egyház a megpróbáltatásnak lenne alávetve.

Fiam Egyházát sokak ostorai ostorozzák, azoké, akik még a tegnap azt mondták, hogy ők a kedveltjeim, és ma Júdásként szolgáltatják azt ki a sötétség hatalmának! Ó, hűtlen pásztorok, Fiam Egyházát ismét ellenfelem kezére adtátok! Mondom nektek, mint Isten Fiának Anyja, mint az emberiség és az Egyház Anyja, hogy a ti kínszenvedésetek rosszabb lesz, mint Júdásé az alvilág mélyén. Főpapok és hierarchiák, miért ítélitek el megint Fiamat? Az Egyház, melyet ellenségemnek akartok átadni, az ma is a Fiam, Jézus Misztikus Teste. Ti ma ismét megkorbácsoljátok őt, a hálátlanság, az önzés és a hatalomvágy ostorával. A ti megostorozásotok még több fájdalmat fog okozni neki. Ti nem tudjátok, hogy milyen nagy az Én fájdalmam, amint Jézusomat látom szenvedni a saját családja árulása miatt.

A Mennyország velem együtt sír, mert látnia kell, hogy ti nem harminc ezüstpénzért adjátok el Fiamat, sokkal inkább a hatalomvágyaitokkal és büszkeségetekkel, mely az örök halált jelenti számotokra. Ti nagyon jól tudjátok, hogy ki az én Fiam, ezért a ti árulásotok sokkal fájdalmasabb. Anyai könnyeim betakarják a teremtést és Szívemet átszúrják hálátlanságotok kardjai. Mi rosszat tett nektek a Fiam, hogy újra Keresztre feszítitek? Miért viselkedtek így vele, aki lényegében maga a szeretet?

Ó, hitetlen főpapok és hierarchiák, ti megismétlitek a történelmet! Megszakad a szívem! Én vagyok a fájdalmas anya, aki újra járja a Kálváriát. Mondom nektek hűtlen pásztorok, a vér, mely ki fog áradni, holnap megítél majd benneteket. Ó, ezen idők Júdásai! Ma is Fiam nevében mondom nektek: AMIT MEG KELL TENNETEK, AZT RÖVIDESEN TEGYÉTEK MEG. ELJÖTT A TI ÓRÁTOK.

Jeruzsálem anyái, kísérjetek engem a Kálvária útján, mert nagy az én Anyai fájdalmam, tudva, hogy Fiam ismét halálra lesz ítélve azokért, akik megesküdtek, hogy az ő családjai lesznek! A nap elmúlik, a Getszemáni éjszaka újjáéled, és vele együtt Fiam kínszenvedése is. Kicsiny gyermekeim, vigasztaljátok meg ezt a Fájdalmas Anyát, imádkozzátok velem a fájdalmas titkokat, és ne hagyjatok magamra engem. Nagyon szomorú vagyok.

Édesanyátok, a Szomorúság Anyja.

Tegyétek ismertté ezeket az üzeneteket az egész Katolikus világgal.

 

HARCOLÓ HADSEREG, ELŐRE! EGY LÉPÉST SE HÁTRA!

2012. június 22. de, 8:30

SZENT MIHÁLY SÜRGŐS FELHÍVÁSA A FÖLDI HADSEREGHEZ
KI OLYAN MINT ISTEN? SENKI SINCS OLYAN, MINT ISTEN, ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA

DICSŐSÉG ISTENNEK! DICSŐSÉG ISTENNEK! DICSŐSÉG ISTENNEK!

Testvérek, a Mindenható Isten békéje legyen mindnyájatokkal.
Bízzatok Atyánkban, mert Ő hűséges, és nem hagy el titeket, hacsak ti nem hagyjátok el Őt.

Testvérek, a megpróbáltatásotok ideje nagyon közel van; a harsonák újra hallhatóak lesznek a teremtés négy legfőbb sarkán - és hangjuk erősebb lesz a pogány nemzeteknél –, mintegy égi felhívás a megtérésre. Ne riadjatok meg, mert ez égi figyelmeztetés, hogy felkészüljetek, és összegyűljetek az imára. E hangok azt hirdetik, hogy közel a szabadulásotok.

Isten Népe, magasztaljátok Atyám dicsőségét, mert Ő eljön, hogy felségesen uralkodjon választott népén. Nem kell félnetek a megpróbáltatásoktól, Atyám ismeri az emberi lény törékenységét és gyengeségeit, ezért nem rak rátok olyan terhet, amit nem tudtok elviselni.

Készüljetek harcra és szellemi ébredésre, és ne fásuljatok el az Isteni Igazságosság órájára.
Testvérek, az egyházszakadás közel van, a lázadók már az egyházon belül vannak, és minden készen áll arra, hogy kezdődjön. Egyesüljetek imában a mi Királynőnkkel, és az Égi Sereggel, hogy csillapítsátok e fájdalmas és alávaló eseményeket a Katolikus világban. Malakiás próféciái beteljesednek, és a Pápa elhagyja a római Szentszéket. Az Egyház megoszlik három és fél időszakra, amit káosz és sivárság jellemez. Maradjatok kitartóak és hűségesek az igazi Egyházhoz, és ne hagyjátok el Péter igazi utódját. A szakadás híre gyorsan fut végig a Vatikán folyosóin, és a bíborosok egymás között kommentálni fogják.

Harcoló hadsereg, előre! Ne hátrálj egy lépést se! Ne zavarodjatok össze, a kígyó ravasz, mindent ki fog találni, hogy megtévesszen titeket, hogy elveszítsétek hiteteket, hogy a fenevadat imádjátok, meg annak bálványát, és hogy a hamis próféta tanait kövessétek.

Testvérek, tudjátok, hogy minden szemfényvesztés, ne hallgassatok a hamis prófétára, vagy a hamis pápára, mert minden hazugság, ami kijön a száján. A bálvány már készen áll, és a fenevad fogja életre kelteni, hogy imádják mindazok, akik nincsenek bejegyezve kezdettől fogva az Élet Könyvébe. Mindazok, akik imádják a fenevadat és képmását, és a homlokukon vagy karjukon annak bélyegét fogják viselni, azok Isten haragjának borát isszák majd meg, és a kénköves tűzben fognak gyötrődni. ( Jel 14,9-11).    

Ezért, testvérek, maradjatok meg Isten kegyelmében, imádkozzátok Miasszonyunk és Királynőnk Rózsafüzérét, hordjátok a fegyvereteket és olajozzátok azt az imával, mert hamarosan a harsonák hangjára ébredtek, melyek hirdetik, hogy megkezdődött a harc a szabadságotokért. Ne hagyjátok figyelmen kívül az égi hívást, mert Atyám hív benneteket, hogy legyetek készen az Ő Fia győzedelmes érkezésére.

Dicsőség a Legmagasságosabb Istennek, és békesség a jóakaratú embereknek!
Testvéretek, Mihály arkangyal.

Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Alleluja, Alleluja, Alleluja. 

Jóakaratú emberek, tegyétek ismertté az égi üzeneteket!

 

Tabernákulumaim égi helyek itt a földön

2012. június 19. 1:30

GYERMEKEIM, AZ ÉN BÉKÉM LEGYEN VELETEK

Nyájam juhai, maradjatok meg szeretetemben, és ne féljetek megtisztulásotok napjaitól, melyek egyre közelednek, bármikor bekövetkezhetnek ebben az időszakban, már nincs sok idő, de Isten Akarata be fog teljesedni. Maradjatok továbbra is hűségesek hozzám, és tegyétek lehetővé, hogy minden Atyám Akarata szerint történjék. Leszáll az est, és a világ tudni fogja, hogy hamarosan elmúlik, és vele együtt mindazok is, akik hátat fordítottak nekem.

A szívem fáj, és újra vérzik, látva azt a sok elveszett lelket. Miért bántok olyan közömbösen velem? Mit tettem nektek, hogy megvettek engem, és nem fogadjátok szívesen kegyelmemet? Ti úgy vágtattok, mint az elszabadult csikók, és sokan közületek a szakadékba fognak esni. Ó, milyen szomorú a szívem, látva ezt a szerencsétlenséget, és tudom, hogy ezt nem lehet megállítani, mert a ti szabad akaratotok akarja ezt! Ismét mondom nektek, gyertek vissza hozzám, elveszett és lázadó juhok, és én üdvösséget, az örök életet adom nektek.

Itt a Szentélyben várok rátok lázadó juhaim, hogy gyertek és igyatok Irgalmam forrásából; tartsatok bűnbánatot, és nyerjétek el megbocsátásomat. A szeretet egyetlen cselekedete és egy elégtétel is elegendő ahhoz, hogy Megbocsátásomban részesítselek benneteket. A szeretet, amit kérek, hogy alázattal és töredelmes szívvel gyertek hozzám; a szeretet, amit kérek, hogy megbocsássatok másoknak és szeressétek egymást, ahogyan én is szeretlek benneteket és megbocsátok nektek. A szeretet maga az erő, a szeretet maga a láng, mely azok szívében születik, akik Atyám Akaratát teszik. Gyermekeim, könnyebb szeretni, mint gyűlölni, könnyebb megbocsátani. Gyertek hozzám, és én a kőszíveteket hús szívvé változtatom, új teremtményt akarok faragni belőletek, mint ahogy írva van, hogy senki sem fog csalódni, aki megbocsátásért könyörög. Én vagyok az élő Kenyér, mely az égből jön, mely életre kelt benneteket.  Én vagyok az Élő Víz. Gyertek tabernákulumomhoz és én csillapítom és kielégítem éhségeteket és szomjatokat, mert én vagyok a Jó Pásztor, aki életét adja juhaiért, aki zöld legelőkre vezet benneteket, és a tiszta vizekben szomjatokat oltja. Ne járjatok egyedül, ne fordítsatok hátat nekem, Én az a barát vagyok, aki sohasem hibázik, aki feltétel nélküli barát, az Atya, aki szeret benneteket, és mindig tárt karokkal fog várni rátok, hogy szeretetet, megbocsátást adjon nektek és bőséges életet. Gyertek lázadó juhok, mielőtt az éj leszállna, ne legyetek annyira makacsok, fogadjátok el ajánlatomat, az élet ajánlatát, hogy holnap örvendezzetek, örökkön örökké. Azt mondom nektek lázadó juhaim, hogy ez az élet mulandó, az igaz élet vár rátok Atyám Királyságában, ahol megtaláljátok majd a békét, örömet és boldogságot, örökre.  Tabernákulumaim égi helyek itt a földön. Tehát, várok rátok lázadó juhaim, gyertek közelebb és ne féljetek. Ti nem ismeritek azt az örömet, melyet érezni fogok, amikor látlak benneteket, az üdvösséget szeretném adni nektek, és mint az elveszett bárányt a vállamon viszlek az örök boldogság akoljába. Én vagyok a ti pásztorok, aki sohasem alszik, mert az elveszett bárány visszatérését várom.

A ti Örök Pásztorotok, Aki szeret benneteket, a Názáreti Jézus.

Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.

 

ELLENSÉGEM ELMENEKÜL, MIKOR A FÁJDALMAS TITKOKAT HALLJA, MERT TUDJA, HOGY FIAM VÉRÉNEK HATALMA VAN AZ Ő LEGYŐZÉSÉRE
2012. június 14. du.1:05

A SZENTSÉGES SZŰZANYA SÜRGŐS ÜZENETE ISTEN GYERMEKEINEK. ALTO DE GUARNE, ANT.

Szívem gyermekei, a Szentháromság békéje kísérjen benneteket, és Édesanyátok szeretete és védelme segítsen mindig titeket.

Gyermekeim, minden készen áll a lelki harc megkezdésére. Ne hagyjátok el Rózsafüzéremet, imádkozzátok azt éjjel, nappal, és ha érzitek, hogy támadás alatt vagytok. Rózsafüzérem védelem számotokra és családotok számára. Mindig imádkozzátok. Rózsafüzérem fájdalmas titkai távol tartják a démonokat és lélekben megerősítenek benneteket. Mikor ellenségem a fájdalmas titkokat hallja, elmenekül, mert tudja, hogy Fiam Vérének hatalma van az ő legyőzésére.

Imádkozzátok a Szent Vér, valamint a Szent Sebek Rózsafüzérét is, és biztosítalak benneteket, hogy győzedelmeskedni fogtok. Ne feledjétek el Szellemi Fegyvereiteket; ne szálljatok harcba nélkülük, mert sebezhetőek lesztek. A Fegyver, az Isten által nyújtott szellemi védelem, amely megvéd benneteket a gonosz támadásaitól és tüzes nyilaitól. Az imát és a Szellemi Fegyvert egyesítenetek kell, hogy elhárítsák ellenségem, és gonosz csatlósainak támadásait. Ne feledjétek e fegyverzet felöltését, hogy a gonosz tüzes nyilai át ne hatoljanak rajtatok.

Gyermekeim, én köztetek vagyok, és szeretett Mihályotokkal együtt, csak Atyám utasítását várjuk, hogy harcba szállhassunk a ti oldalatokon. Még meg kell történnie az egyházszakadás kikényszerítésének az egyházon belül, de én azt mondom nektek, hogy ez az esemény már a küszöbön van. Az egyházszakadás Fiam Egyházában más eseményeket is ki fog robbantani, és felgyorsítja a Figyelmeztetés és a Csoda elküldését. Atyám Szeretete és Irgalma felkészít benneteket a Figyelmeztetéskor a közelgő megpróbáltatásokkal való szembesülésre. Atyám és Én szeretünk benneteket, teremtmények, és az üdvösségeteket akarjuk. Ez az oka annak, hogy megteszünk minden erőfeszítést, hogy a lehető legnagyobb számú lelket mentsük meg

Kicsiny gyermekek, minden most közelgő esemény megtörténtét az Isteni Akarat e század elejére tervezte, de én, a ti Édesanyátok közbenjártam értetek Atyámnál, hogy állítsa meg az Isteni Igazságosság idejét. Könnyeim és könyörgésem meghallgatásra találtak Atyámnál, meghallgatta szeretett Leányát, és megállította az emberiség számára szánt Igazságszolgáltatást, hogy legyen még idejük a megtérésre.

Milyen szomorúságot érez Anyai Szívem, amikor látom, hogy nem használjátok ki ezt a kegyelmi időt! A gonoszság és a bűn csak fokozódik, és ezek átdöfik fájdalmas Szívemet.

Kicsiny gyermekek, használjátok fel javatokra a Szeretetet és Irgalmat, amit Isten fog küldeni a Figyelmeztetésben és a Csodában! Álljatok készen fegyverzetetekkel, lámpásaitokat imával olajozzátok; így tudtok majd szembenézni a közelgő eseményekkel.

Isten békéje legyen mindig veletek, és az én anyai védelmem kísérjen benneteket.
Szerető Édesanyátok, a Szentséges Szűz Mária

Tegyétek ismertté üzeneteimet, Szívem kicsiny gyermekei.

 

Gyermekeim, örökségeim, az imalánc az egyetlen olyan dolog világszerte, amely meghiúsíthatja a sötétség fiainak összes tervét és stratégiáját
2012. június 8. 8:15

SÜRGŐS ÜZENET AZ ATYAISTENTŐL HŰSÉGES NÉPÉHEZ

GYERMEKEIM, ÖRÖKSÉGEIM, AZ ÉN BÉKÉM LEGYEN VELETEK!

Az Új Világrendben - ellenségeim szolgáltatása által – minden készen áll arra, hogy megváltoztassa az emberiség sorsát. Népemet rabszolgasorsra juttatják, vagyonát elkobozzák. Minden a fenevad bélyegének beültetésével, a mikrocsippel fog elkezdődni. Hűséges népem a megtisztulás sivatagán fog keresztülmenni. Csak azok fogják elérni az élet koszorúját, akik állhatatosak. Mondom nektek, hogy azok, akik engedik, hogy megjelöljék őket, elveszítik egyéniségüket, és egy rendszer szolgáltatásának rabszolgaivá válnak.

Az úgynevezett globalizáció, melyet a világ királyai léptetnek érvénybe, a legszegényebb nemzeteket fogja ellenőrizni. Az Új Világrend mindent ellenőrizni fog; a gazdag gazdagabb lesz, a szegény még szegényebb. Gyermekeim, az Új Világrendet a szabadkőművesek vezetik, egy nagyon sötét szervezet, melyet az ellenségem irányít. Ő az, aki a hatalommal rendelkező nemzetek kormányait irányítja, célkitűzései között szerepel az is, hogy háború által az emberiség negyedét megsemmisítse, és hogy egy egységes világméretű kormányt hozzon létre, mely során az összes többi nemzet, melyek nem tartoznak a kiválasztott csoportba, egy diktatórikus rendszer alá essenek. Egyetlen kormány lesz, egyetlen vallás, egyetlen pénznem (Amero), egyetlen hadsereg és egy Titkosszolgálat Szervezet a rendszer szolgálatában, beleértve a vallások feletti ellenőrzést is, mely által ez a szervezet lesz felelős mindazok bebörtönözéséért, kínzatásáért és eltűnéséért, akik nem veszik fel a fenevad bélyegét, és nem fogadják el az új világrend törvényeit és vallását.

Népem, az úgynevezett globalizáció csak a kezdete az Új Világrendnek, a hatalommal rendelkező nemzetek kiaknázzák majd a fentebb említett nemzetek természeti kincseit, zár alá véve a termést és a hidrológiai (vízzel kapcsolatos) erőforrásokat, és ezek a nemzetek az éhségtől és a szomjúságtól meg fognak halni. A globalizáció szerződései még több hatalmat fognak adni az amúgy is hatalommal rendelkező országoknak a területi ellenőrzés gyakorlásához a szegényebb országok fölött, hogy azok elveszítsék identitásukat, mint szabad nemzetek, és a rendszer további gyarmataivá válhassanak.

Gyermekeim, mindezek már rég meg voltak tervezve az úgynevezett illuminátusok által, ők az „igazi királyok”, akik az emberiség sorsát irányítják. Ez az ultra – titkos szervezet a felelős a nemzetek gazdaságának és politikájának igazgatásáért, háborúkat és katasztrófákat okozva az alvilági lények technológiájának felhasználásával, melyeket ti földönkívüli lényeknek neveztek. Gyermekeim, Én minden dolgot bejelentek nektek, hogy megismerhessétek, mit hoz a jövő számotokra, hogy felkészülhessetek és hittel, bátorsággal vállaljátok a változásokat, melyeket ez a világ el fog szenvedni.

Gyermekeim, örökségeim, az imalánc az egyetlen dolog világszerte, amely meghiúsítja a sötétség fiainak összes tervét és stratégiáját. Ismétlem, egyedül csak az ima, a böjt és a bűnbánat - melyek által világméretű imaláncot alkottok-, szabadíthat meg benneteket az ellenség terveitől. Imádkozzátok - világméretű imaláncként - a Rózsafüzért (a fájdalmast), Fiam Szent Vérének Rózsafüzérét, és szeretett Mihályom exorcista imáját – mely XIII. Leo szolgámnak adatott –, és akkor látni fogjátok ellenségem és földi ügynökei minden tervét, a kigöngyölt tekercset. Előre hát népem, fegyverkezzetek fel lelki fegyveretekkel, hogy csatába indulhassatok, és Édesanyátokkal és Mennyei Seregemmel egyesülve harcoljatok minden gonosz erő ellen. Győzelem hűséges népemnek! Legyetek bizalommal! 

Békesség veletek örökségem,

Atyátok Jahve, a Seregek Ura

Népem, tegyétek ismertté üzeneteimet.

 

A VILÁG KIRÁLYAI MEGKEZDTÉK AZ ÚJ VILÁGREND BEILLESZTÉSÉT, AMELY KATASZTRÓFÁLIS VÁLTOZÁSOKAT HOZ MAJD AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA!   
2012. június 5. de, 8:40

A JÓ PÁSZTOR LEGSÜRGŐSEBB ÜZENETE NYÁJÁNAK

Drága gyermekeim, béke veletek.

A nappalok és az éjszakák egyre rövidülnek, egészen a végsőkig, és eljön az idő, amikor minden függőben marad, és bármibe kezdtek, nem tudjátok befejezni.
Alapvető életformátok jelentős szenvedés alá lesz vetve, mivel elkezdődik megtisztulásotok.

Hamarosan a föld forgása gyorsabb és gyorsabb lesz a kozmikus jelenségek eredményeként, melyre hamarosan sor kerül. Minden megváltozik majd, beleértve a földi szokásaitokat is; alkalmazkodnotok kell az új életciklushoz, amelyet hamarosan fel kell vennetek.

Minden szavam beteljesedik - amint írva van-, az utolsó betűig.
Egyházam elindult a Kálvárián, melynek egyházszakadás lesz a vége. Szeretteim egymást fogják támadni, a szétválás már megkezdődött. Egyházam szenvedni fog, de ez elkerülhetetlen az újjászületéshez, hogy egy új, megtisztult egyház álljon Isten népének szolgálatában. Népem vigasztalásra és irányításra talál majd az új egyházban, amely szegény, egyszerű, és alázatos lesz, de eltelve a Szentlélek karizmájával, mindig készen fog állni nyájam szolgálatára, és az Isteni Akarat teljesítésére.
Gyermekeim, az elkövetkezendő eljövetelem jelei már kezdenek nyilvánvalóvá válni, és napról napra egyre világosabbak, mert nincs több idő az emberiség számára, de ez megfelel Isten Akaratának. A világ királyai megkezdték az új világrend beillesztését, amely katasztrofális változásokat hoz majd az emberiség számára. A hitet fogják felhasználni arra, hogy elhitessék az emberiséggel, hogy minden gonoszság, ami történik a világban, és hogy Isten is így akarja, és megengedi ezeket. Emiatt sokan veszítik majd el hitüket, és szakadást okoznak. Egy olyan technológiát fognak használni, mellyel az égboltra vetítik egy igazságos és bosszúálló Isten hologramját, akinek gonosz szándékai vannak az emberiséggel szemben; ezáltal jogosnak fog tűnni a harmadik világháború azzal érvelve, hogy Isten akarja az emberiség nagy részének elpusztulását, hogy majd a győztesekkel uralkodjon. Erre az egész médiacirkuszra azért kerül sor, hogy az emberek elveszítsék hitüket és megtagadják Istent. A háború végén, az égen, megjelenik Maitreya holografikus képe, mint az egy igaz isten, és béketeremtőnek hirdeti magát, aki azért jön, hogy békét teremtsen a Föld minden szegletében. „És a föld minden királya, és mindazok, akiknek a neve nincs beírva az Élet Könyvébe, imádni fogják őt. A hamis isten nagy jeleket visz majd végbe, így még tüzet is hoz le az égből az emberek szeme láttára. „( Jel.13,13)
Ezért legyetek felkészülve gyermekeim, semmilyen körülmények között se tagadjátok meg hiteteket, mert tudnotok kell, hogy mindez csak ellenségem megtévesztése, hogy elveszejtsen benneteket.

Ti most figyelmeztetve lettetek mindazokra a tervekre, melyeket a világ királyai visznek végbe, hogy az emberiség azt higgye, minden szenvedés és szerencsétlenség oka Én vagyok, és csak később mutatják majd be neki ellenségemet, mint a megtestesült, egy, igaz istent.

Emlékezzetek, hogy Én az irgalom és a megbocsátás Istene vagyok, és nem találom örömömet a bűnösök halálában, hanem azt akarom, hogy ők is éljék és élvezzék az örök életet. Tehát ne engedjétek, hogy megtévesszenek benneteket, egyesüljetek és harcoljatok - akárcsak az első keresztények -, hogy megtartsátok hiteteket. Ne engedjétek, hogy bármi, vagy bárki eltántorítson benneteket Isten szeretetétől.
Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert Isten Királysága közel van.

Mesteretek, és Pásztorotok; a Názáreti Jézus
Terjesszétek üzeneteimet az egész Földön.

 

A jelenkor sok prófétája és felkentje kerül rossz hírnévbe és nyilvános vesztőhelyre

2012. május 31. 1:20

MÁRIÁNAK, MINDEN NEMZET NAGYASSZONYÁNAK SÜRGŐS FELHÍVÁSA ISTEN VALAMENNYI GYERMEKÉHEZ

Szívem gyermekei, Isten békéje legyen veletek

Drága gyermekek, a gonosz erői elkezdtek kibontakozni az egyik országról a másikra, és elkezdődtek a támadások Isten gyermekei ellen. A jelenkor sok prófétája és felkentje kerül rossz hírnévbe és nyilvános vesztőhelyre. Legyetek nagyon óvatosak és ravaszok gyermekeim, mert a farkasok báránybőrbe bújva vezetik félre Fiam nyáját. Ők már a nyáj között vannak, megosztva azt, viszályt okozva keltenek zavart, hogy eloszlassák a juhokat és ily módon veszejtsék el őket. Vizsgáljátok meg a lelkeket ahhoz, hogy nagyobb bepillantást nyerjetek, mivel nem mindenki, aki azt mondja, hogy a Fiam nevében jön, tartozik nyájához.

Ne feledjétek, hogy a farkasok csalafinták, először megosztják az állományt, majd feloszlatják azt, hogy felfalják és ledobják a szikláról. A régi kígyó visszatér, hogy sokakat megtévesszen; emlékezzetek gyermekek Isten Szent Szavára: „Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? (1 Kor. 5, 6) Vigyázzatok és óvakodjatok a farizeusok kovászától! „ (Márk, 8, 15)

A kígyó nyelvének mérge rágalmazni fogja Isten jelenkori felkentjeit és prófétáit, csakúgy, mint Illés prófétával cselekedett Jezabel (1. Királyok 19, 14). Háborút indít a próféták ellen rágalmazva és üldözve őket, emiatt a juhok nem fognak hallani és letérnek az útról. Hányan fognak elveszni azáltal, hogy figyelmüket a csaló szellemeknek és a hamis tanoknak szentelik? Ezért kérlek benneteket gyermekeim, hogy támasszátok alá az üzeneteket Isten Szent Szavával, hogy ne vezessenek félre benneteket, és így a lelketek nem vész el.

Hadd emlékeztesselek benneteket gyermekeim, hogy hamarosan minden esemény bekövetkezik, melyeket a régi próféták a Szentírásban leírtak, és melyeket Fiam is megerősített az Evangéliumokban. Atyám is emlékeztet benneteket mindezt megerősítve a jelen idő prófétáin és felkentjein keresztül, hogy szálljatok magatokba és térjetek vissza Isten dicsőségének útjára. Ne essetek az ellenfelem csapdájába, mint a kis gyermekek! Kérjétek a világosságot és a Szentlélek Isten bölcsességét, és igazoljátok azt az Ő Szent Szavával, mert az égi üzenetek nem rágalmaznak, nem okoznak megosztottságot, éppen ellenkezőleg, ezek a megtérésre, a megbocsátásra, a bűnbánatra, a szeretetre, a reményre és az Istenbe vetett bizalomra szólítanak fel. Ezért figyelmeztetlek benneteket kicsinyeim, hogy ne lepődjetek meg, hiszen ellenfelem megkezdte kampányát, hogy lejárassa Isten prófétáit és felkentjeit. Olvassátok Isten Szavait - melyek táplálékul szolgálnak a nagyon igényes lelkek számára –, és kérjétek Szentlelkét, hogy az igazságban maradhassatok. Borítsatok be mindent Fiam Szent Vérével, hogy különbséget tudjatok tenni - a megkülönböztetés által – a jó és a gonosz között, és lelketek nem vész el az ismeretek hiánya miatt. Isten világossága és bölcsessége vezessen benneteket az igazságra és az Én Anyai védelmem segítsen benneteket mindenkor.

Mária, a Nemzetek Nagyasszonya, Édesanyátok

Sürgősen tegyétek ismertté ezt az üzenetet minden gyermekem számára.

„Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől kellene félnem?” (Zsolt. 27, 1)

 

FOGADJÁTOK ÖRÖMMEL ISTENI JEGYESEM ELJÖVETELÉT!
2012. május 27. du. 1:15

A SZENTSÉGES SZŰZANYA SÜRGŐS ÜZENETE ISTEN MINDEN GYERMEKÉNEK
ALTO DE GUARNE, ANTIOCHIA

Szívem gyermekei, a Szentháromság békéje legyen veletek, és Szent Védelmem és Szeretetem segítsen mindenkor benneteket!

Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön minden jóakaratú embernek!
Drága gyermekeim, fogadjátok Isten Szent Lelkének kenetét, hogy még egyszer kiáraszthassa ajándékait, karizmáit és kegyelmeit Isten gyermekeire. Fogadjátok örömmel Szent Jegyesem jövetelét! Szívből üdvözöljétek Őt, amint azt Fiam Tanítványai is tették velem együtt, hogy ti is igaz tanukká váljatok, és kihirdethessétek Fiam dicsőséges eljövetelét minden népnek.

Töltse el öröm szíveteket a Vigasztaló eljövetelekor, énekeljetek Neki és dicsőítsétek Őt az örökkévalóságra, mert Isten szeretete és irgalma teremtményei iránt végtelen.
Nyissátok meg ezért szíveteket, és fogadjátok Isten Szent Lelkét, miközben a következő imát mondjátok:

„ Ó, Isten Szent Lelke, tölts be minket jelenléteddel, áraszd ránk szeretetedet, és add meg nekünk a hét ajándékot, mely megfelel Egyházad hitének, hogy mi, Szeretett Fiad tanítványai, megerősödjünk testünkben, lelkünkben, és szellemünkben, hogy holnap mi is tanúságot tehessünk Isten népe előtt arról, hogy Isten bennünk van. Tükröződjék arcunkon keresztül Jézus képmása, és az, hogy Isten kegyelme által új teremtményekké váltunk Nevének dicsőítésére. Szeretünk Téged, és hódolatunkat fejezzük ki Irántad, Szent, és Isteni Lélek.
Atyánk, kérünk, tölts be minket Szent Lelkeddel, hogy igaz tanúid lehessünk, és ez által félelem nélkül hirdessük Szent Szavaidat és Szent Fiad győzedelmes visszatérését. Ámen.”

Kicsi gyermekek, forduljatok ezzel a kéréssel a Szentlélek Úristenhez, hogy így Fiam követőivé lehessetek ezekben az utolsó időkben. Ez az ima felkészít benneteket a „figyelmeztetésre” amelyet Isten ad Nagy Pünkösdi Üdvözítésként az emberiségnek.
Kisgyermekeim, gyűljetek Anyátok köré, és így lelkileg befogadjátok majd Isten Szentlelkét.

Isten békéje, és a Szentháromság Egy Isten legyen veletek!
Szerető Anyátok, a Szentséges Szűzanya

Szívem kicsi gyermekei, terjesszétek üzeneteimet..

 

Nyájam, viseljétek lelki fegyvereteket, hogy szembe tudjatok nézni a gonosz teljes erejével!
2012. május 25. 8:40

A JÓ PÁSZTOR SÜGŐS FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ

Nyájam juhai, béke veletek!

Nyájam, viseljétek lelki fegyvereteket, hogy szembe tudjatok nézni a gonosz teljes erejével. Vegyétek lelki fegyvereteket, melyet az utóbbi időben adtam nektek, és küzdjetek Édesanyám és mennyei Hadseregem mellett az ellenség hadserege ellen. Ne feledjétek, azok a fegyverek, melyeket adtam nektek, erősek Lélekben az erőd lerombolásához. Előre hadseregem harcosai! Egy lépést se hátra, a győzelem Isten gyermekeinek oldalán van!

Az est elkezdett leereszkedni utat adva Isteni Igazságosságomnak. Ismét mondom nektek, maradjatok szeretetemben és ne féljetek semmitől. Indulásom elszomorít benneteket, de szükséges elmennem, hogy így minden beteljesedjen, és hogy Atyám ismét megdicsőüljön. Nyájam juhai, ti nem vagytok egyedül, Édesanyámat és Angyalaimat hagytam rátok, hogy vigyázzanak rátok; Én elmegyek az új teremtés lakásait előkészíteni, ahol veletek leszek az idők végezetéig.

Nyájam juhai, amikor a testemet nem tudjátok magatokhoz venni, mert Atyám háza zárva van, és mert ellenségem elkezdte az üldöztetést, azt mondom nektek: ne féljetek! Lelki áldozást is végezhettek - amelyet fegyverzetemként adtam nektek-, azáltal, hogy Édesanyámat hívjátok, és a következő könyörgést mondjátok: „Ó, Mária, Édesanyám, Isten népének vigasza, te, aki együtt élsz a Tabernákulum Élő Istenével és a Szentháromsággal, add nekünk Fiadat lelkileg, hogy megerősödjünk testben és lélekben. Ámen. (A Lelki áldozást háromszor végezzétek el.)

A Lelki áldozás arra fog szolgálni, hogy egyesülve maradjatok Velem a megpróbáltatás napjaiban. Ne aggódjatok, hogy mit fogtok enni, vagy inni a megtisztulás idején. Atyám tudja, hogy mi az, amire szükségetek van, még mielőtt erre kérnétek Tőle. „Ti keressétek először az Isten országát és annak Igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá. Így ne aggódjatok tehát a holnapért; a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak a maga baja”. (Mt. 6, 31 -34)

Ne féljetek nyájam juhai. Az események bekövetkeztekor emlékezzetek, hogy mindennek be kell teljesednie, ahogyan az meg van írva, hogy Isten Kegyelme által holnap az új teremtése örökségében részesülhessetek.

Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek.

Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közeI az Isten országa.

Én a ti Mesteretek és Pásztorotok vagyok, a Názáreti Jézus.

Nyájam juhai tegyétek ismertté üzeneteimet az egész emberiség számára.

 

AZ ÚJ HAJNAL FÉNYE ISTEN NÉPÉNEK ÖRÖME LESZ
2012. május 17. du.3:20

Szívem drága gyermekei, az Úr békéje legyen veletek!
Az új hajnal fénye Isten népének öröme lesz. Előre Fiam nyája, és ne térjetek le az Ég által kijelölt ösvényről. Én, az Édesanyátok, veletek vagyok, hogy vezesselek és irányítsalak benneteket Atyám királysága felé. Ne törődjetek a megpróbáltatások nehézségeivel, előre, ne habozzatok; a dicsőségre gondoljatok, amely rátok vár az új és mennyei Jeruzsálemben!

A Menny leszáll a földre, és a ti szemetek, nyájam, szemléli majd Isten dicsőségét.
Fiam nyája, maradjatok meg a szeretetben, és vigyétek el a szeretetet az új teremtés kapuihoz.

Gyermekeim, Isten a szeretet, és a szeretet mindent megtehet. Bízzatok Istenben, és semmi nem árt majd nektek, keressetek menedéket a szeretetben, és békére találtok, meg arra a lelkierőre, melyre szükségetek lesz, hogy szembesülni tudjatok a közelgő megpróbáltatások napjaival.

A tisztulás ezerkétszázkilencven napja csak egy álom lesz, ha megmaradtok a szeretetben, cserébe fogadjátok Isten dicsőségét majd az új teremtésben. Teremtmények, gondoltatok valaha is az örömre, amelyet Isten jelenlétében fogtok érezni? A nemzedékek között ti kiváltságosak vagytok nyomorúságotok és bűneitek ellenére, mert Isten megtisztít benneteket, és megtisztulásotok lesz az útleveletek Isten dicsőségéhez. Hány próféta, és hány áldott lélek kívánta volna látni, amit ti láthattok majd! A ti megpróbáltatásotok ideje semmiség az örökkévalósághoz és Isten akaratához képest, ahhoz a kegyelemhez képest, amikor lelki jelenlétetek látni fogja a Királyt teljes dicsőségében.

Gyermekeim, hamarosan minden elkezdődik, de ne féljetek. Maradjatok velem, és engedjétek ennek a szerető Anyának, hogy elvezessen titeket Fiához, az Ő dicsőségébe; imádkozzátok a Szent Rózsafüzért és ne féljetek, mert Rózsafüzérem az út, amely Fiamhoz vezet benneteket.

Én vagyok az Üdvösség Bárkája, hogy sértetlenül vigyelek el benneteket az új teremtés kapuihoz. Gyűljetek körém, én gondotokat viselem, mint tyúkanyó a csibéinek. Nem fogom hagyni egyetlen gyermekemet sem elveszni, betakarom őket palástommal és a keblemen melegen tartalak benneteket. Kézen fogva vezetlek benneteket Isten dicsőségéhez.

A Szentháromság Egy Isten békéje maradjon bennetek!
Anyátok, Mária, a Minden Népek Asszonya


Hadseregem harcosai: katonákra van szükségem, akik hitükben megerősödtek, a lelki harcban tapasztaltak, hogy csatlakozzanak Atyám seregéhez
2012. május 12. 7:40

SZENT MIHÁLY SÜRGŐS FELHÍVÁSA A FÖLDI HARCOSOKHOZ

KI OLYAN, MINT ISTEN, KI OLYAN, MINT ISTEN, KI OLYAN, MINT ISTEN? HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA, DICSŐSÉG ISTENNEK, DICSŐSÉG ISTENNEK!

Testvérek, Atyám hamarosan elkezdi Isteni Igazságszolgáltatását, melyet csak azok fognak kibírni, akik be vannak írva az élet könyvébe, és csak akik a hitüket megőrzik, fogják elnyerni az élet koronáját. Az Isteni harag kelyhe már túlcsordult. Jaj, nektek halálos bűnben levők, akik a bűnben és a sötétségben maradtatok anélkül, hogy figyelmet szenteltetek volna a mennyei hívásnak, mert hamarosan keresni fogtok, de nem találtok, hívni fogtok, de senki sem fogja azt meghallani!

Atyám teremtése hamarosan átalakul, és senki sem lesz képes megszüntetni a szülési fájdalmakat. Könyörögjetek Irgalomért és megbocsátásért mielőtt a harsonák elhallgatnak, mert amikor a csend és a feszült nyugalom elérkezik, akkor fog minden elkezdődni. Ó, istentelen nemzetek, sok közületek eltűnik, amikor az Isteni Igazságszolgáltatás átmegy rajtatok! Légy felkészülve Atyám nyája, mert az Isteni Harag ideje közeledik. Gyújtsátok meg lámpásaitokat imáitokkal, és egyesülve gyűljetek Miasszonyunk, a Királynőtök köré. Pásztorok, gyűjtsétek össze otthonaitok nyájait, és könyörögjetek a Mennyországhoz, hogy Atyánkban vetett hittel és bizalommal éljétek túl az elkövetkezendő napokat, és hogy senki és semmi se tudjon összeomlasztani benneteket.

Hadseregem harcosai: katonákra van szükségem, akik hitükben megerősödtek, a lelki harcban tapasztaltak, hogy csatlakozzanak Atyám seregéhez. Ez a hadsereg azokból áll majd, akiket ti a világban hivatásos katonáknak hívtok, és amelyik magába foglalja az arkangyalokból és az angyalokból álló másik mennyei frontot. Miasszonyunk és Királynőnk győzelemre vezet majd minket, és vezérelni fogja velem együtt a mennyei és a földi hadsereget. A mennyei és a földi hadsereg csatakiáltása a következő lesz: „KI OLYAN, MINT ISTEN? SENKI SINCS OLYAN, MINT ISTEN!”, majd legyőzik a gonosz erőket a Föld felszínéről.

Készülj tehát hadsereg, öltsétek magatokra teljes lelki fegyverzeteteket, melyet Hénokh testvérünk kapott, mert a lelki harc elkezdődött.

LELKI FEGYVERZET
Kezdjétek: A Keresztvetéssel
Zárjátok: Jézus Szent Vérének imájával

 1. EFEZUSI LEVÉL: 6, 10,18. Lelki fegyverzet éjjelre és nappalra, egy csatába induló katonához hasonlóan
 2. A 91. Zsoltár este és reggel
 3. A Szent Rózsafüzér a Szent Szűzhöz, az adott napnak megfelelő titkokkal és Litániákkal, egyesülve a Szentháromsággal, a Szűzanya Szeplőtelen Szívével, Szent Mihály, Szent Gábriel, Szent Rafael arkangyalokkal, az Őrangyalokkal és a mennyei és a földi hadsereggel
 4. Betartani Isten Parancsolatait (minden este lelkiismeretvizsgálatot tartani)
 5. Kegyelem állapotában lenni (gyónni ás áldozni)
 6. Lelki áldozás
 7. A Rózsafüzér és önmagunk felajánlása Jézus Krisztus Drága Szent Vérének
 8. Isten Szava az ellenséges támadások elhárítására (lásd a Jó Pásztor üzenetét 2011. február 21.)
 9. A lelki fegyverzet imája Megváltónk Véréhez
 10.  XIII. Leo pápának adott exorcista ima Szent Mihályhoz
 11.  Harci ima Szent Mihályhoz
 12.  Önfelajánlás Szent Mihálynak (lásd a Jó Pásztor üzenetét, 2011. február 25.)
 13.  Könyörgés a Szent Angyalokhoz
 14.  Ima az Őrangyalhoz
 15.  Védelmi ima – Urunk Szent Vérének imája – a Szellemi támadások ellen
 16.  A Jó Pásztor Rózsafüzére

Testvérek, lelkileg köztetek vagyok, de a figyelmeztetés és a csoda után látni is fogtok. El fogok jönni, hogy felkészítsem a földi hadsereget a nagy szellemi harcra. Legyetek most készenlétben, hogy amikor felszólítalak benneteket, csatlakozhassatok a mennyei sereghez.

Dicsőség és dicséret a seregek Urának. Dicsőség és dicséret az Urak Urának. Dicsőség és dicséret az istenek Istenének, és az élet Urának. Ki olyan, mint Isten, senki sincs olyan, mint Isten!

Atyám békéje maradjon veletek.
Testvéretek Mihály, a mennyei seregek hercege.

Jóakaratú emberek, tegyétek ismertté a mennyei üzeneteket.

 

GYERTEK KEGYHELYEIMRE, IMÁDKOZZÁTOK A RÓZSAFÜZÉRT, ÉS ÉN ÚJ TEREMTMÉNYEKKÉ TESZLEK TITEKET
2012. május 8. du.1:30

A SZENTSÉGES SZŰZANYA SÜRGŐS HÍVÁSA

Drága, szeretett gyermekeim, az Úr békéje legyen veletek!
Drága gyermekeim, azt akarom, hogy ebben a hónapban buzgón imádkozzátok velem a rózsafüzért, különösen a családotokban lévő bűnösök megtéréséért, és az egész világ bűnöseiért.

Drága gyermekeim, szeretnék sok lelket megmenteni, hogy megtérjenek, és ha jön a figyelmeztetés, hallják meg Isten hívását, és NE vesszenek el. És ezért drága gyermekeim, fordítsátok figyelmeteket Szent Rózsafüzéremre,hogy az sok lélek megmentését szolgálja, kik e világ sötétségében Isten szeretete nélkül árnyékként kóborolnak.

Továbbá arra hívlak benneteket, nevemet viselő légiók harcoló serege, hogy együtt járjunk közbe a Szentháromságnál városotok, országotok lakóinak, és az egész világnak  megtéréséért. Szent Rózsafüzérem hatalma minden köteléket megold, és minden akadályt áttör, amit ellenségem állított, hogy megakadályozza a nemzetek megtérését. Így hát, gyermekeim, számítok imáitokra, amit Atyámnak szeretnék felajánlani sok lélek megtéréséért, hogy megvigasztalja Őt végtelen nagy fájdalmában, amit érez, látva, hogy az emberiség nagy része hátat fordított neki, hogy az örök kárhozatra vezető széles úton haladjon.

Gyermekeim, áldásaimat árasztom minden Mária kegyhelyre testi és lelki gyógyulásotokért; szeretném, ha eljönnétek és meglátogatnátok Engem, hogy bizonyságot kapjatok Édesanyátok szeretetéről.

Gyertek el kegyhelyeimre, hogy imádkozzátok velem Szent Rózsafüzéremet, és ez megújít majd benneteket. Atyám megadta nekem a kegyelmet, amellyel sok szívet és sok elveszett lelket átalakíthatok, akik hittel és áhítattal térnek majd vissza, hogy meglátogassanak.

Nagy kegyelmeket kapnak azok, akik kegyhelyeimre jönnek, hogy velem együtt imádkozzanak.

Gyertek ti eltévelygett juhok, ne féljetek; anyátok szeret benneteket, és nem fog szemrehányást tenni nektek. Engedjétek, hogy átalakítsam szíveteket, és hogy megerősítsem életeteket; tudnotok kell, hogy égi Atyátok és Anyátok számára a ti lelketek üdvössége a legfontosabb.

Emlékezzetek drága eltévelygett juhok, hogy amikor nagyobb a bűn, Isten irgalma is nagyobb lesz, ha alázatos és bűnbánó szívvel tartotok bűnbánatot.
Gyertek közel hozzám, engedelmes gyermekeim, ne féljetek; én várok rátok kegyhelyeimen, hogy szeretetemet adjam nektek és, hogy közbenjárjak értetek, a családotokért és hogy részesüljetek majd az örök élet örömében.

Az Úr békéje legyen veletek, és az Én anyai védelmem segítsen titeket.
Anyátok, a Szentséges Szűz Mária
Szívem gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet.

Mialatt a látnok ezt az üzenetet kapta, heves zivatar tombolt, de a Szűzanya szeretettel betakart minket anyai köd – palástjával, és minden békés lett.

 

Nyájam, ne félj, az angyalok megjelölik a homlokotokat a kereszt jelével (Tau kereszttel). 

(Megj: A Tau-kereszt szimbóluma visszanyúlik az Ószövetségbe. A héber Tau betű ősi formája kereszt alakú volt. Az egyházatyák (Ezékiel 9,4) a megváltás jeleként magyarázzák.)

2012. május 2. 8:55

A NÁZÁRETI JÉZUS, SÜRGŐS FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ

Nyájam juhai, béke veletek. Nyájam, ne félj, angyalaim meg fogják jelölni homlokotokat a kereszt jelével. (Tau kereszt). És amikor őrangyalaimat adom nektek, hogy minden gonoszt megsemmisítsenek, ezek lesznek: „Menjetek keresztül a városon, kövessétek őt és öldököljetek; szemetek ne irgalmazzon, ne könyörüljetek; öreget és ifjút, szüzet, kisdedet és asszonyt öljetek meg irgalmatlanul, de senkit se öljetek meg, akin tau – t láttok. A Szentélyemnél kezdjétek! Megkezdték tehát az idős férfiakon, akik a ház előtt voltak.” (Ezékiel, 9; 5, 6)

Újra megismétlem, ha átadjátok magatokat nekem és egyesültök velem, mint az ágak a szőlőtővel, akkor nem lesz semmi, amitől félnetek kellene, mert:
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől kellene félnem? Az Úr oltalmazza életemet, kitől kellene remegnem? Ha közelednek felém a gonoszok, hogy egyék húsomat, ellenségeim, akik szorongatnak, maguk botlanak meg és elesnek.” (Zsolt. 27; 1,2)

Légy erős nyájam, és bízz az Uradban! Ne nyugtalankodjatok a közeledő napok miatt: maradjatok meg szeretetemben és minden, Atyám akaratának megfelelően, megadatik nektek.

A figyelmeztetés és a csoda után, a búza el lesz választva a konkolytól, és az utolsó csata a ti szabadságotokért elkezdődik. Még egyszer mondom: bízzatok az Úrban, és ha félelmet éreznétek, mondjátok: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” (Rom. 8; 31) Ha szomorúak vagytok, amint azt Pál is mondja: „Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt adott.” (Filip. 4;13)
Ezért, bátorság nyájam, ne gyengüljetek el, vagy ne veszítsétek el a hiteteket és a reményt, mert a ti gyötrelmetek semmi ahhoz a dicsőséghez képest, amely rátok vár a mennyei Jeruzsálemben. Menj népem, ne engedd, hogy bármi is ellopja a békédet!

Nyájam, mielőtt elkezdődne a szabadságotokért folytatott csata, meg lesztek jelölve angyalaim által a homlokotokon a Tau kereszttel. Ez ugyanaz a kereszt, amelyet szeretett Assisi Ferencemnek adtam, ezért azt kérem, hogy Édesanyám Rózsafüzérével együtt akasszátok a nyakatokba; ez egy nagy lelki fegyver, amely megvéd majd benneteket a gonosz szellem és földi ügynökei támadásaitól. A Tau kereszt szimbólumaként jelöljétek meg magatokat a kereszt jelével, - a homlokotokat - reggel és este, és biztosítsátok, hogy ez kiterjedjen családotokra, és mondjátok: Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged; mutassa meg neked arcát és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát és adjon neked békét.”

Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert közel van Isten országa.
Én a ti Mesteretek és Pásztorotok vagyok, a Názáreti Jézus.

Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.

                                          

NAGYON HAMAR EL FOGOK JÖNNI, MINT TOLVAJ AZ ÉJSZAKÁBAN, ÉS AKKOR SOKAKAT ÁLOMBAN TALÁLOK MAJD!
2012. április 27. de.8:45

Gyermekeim, béke veletek!

A nagy megpróbáltatás ideje közel van, ó, emberiség, és ti még mindig elutasítjátok irgalmamat, még mindig hátat fordítotok hívásomnak, és inkább a széles és a kényelmes utat részesítitek előnyben, mely az örök halálba vezet, és hagyjátok, hogy ez legyen járandóságotok! Nagyon hamar el fogok jönni, mint tolvaj az éjszakában, és akkor sokakat álomban találok majd. Akkor már nem lesztek képesek újra felébredni erre a világra, nem lesz már időtök a bűnbánatra sem, mert mindent az utolsó percre hagytatok, beleértve az üdvösségeteket is.

Pünkösdötök után, a Szentírás minden szava be fog teljesedni ezekről az időkről. Készüljetek fel Szentlelkem eljövetelére. Jól készüljetek elő erre a közelgő Pünkösdre, mert az Én Lelkem erőt és mértékletességet ad és mindazokat a kegyelmeket, amelyekre szükségetek lesz, hogy szembe tudjatok nézni az előttetek álló megpróbáltatások napjaival. Állj készen nyájam, mert Pünkösd elmúltával minden megtörténik Atyám tervei szerint.

Mondom nektek, hogy nagy jelet kaptok az égen, hogy felkészüljetek közelgő „figyelmeztetésemre”; minden esemény felgyorsul ezen utolsó időkben az emberi gonoszság következtében. Így tehát, gyermekek, imádkozzatok és legyetek éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, mikor Uratok jönni fog. Amikor a legkevésbé várjátok, kopogtatni fogok lelketek ajtaján, hogy megmutassam nektek azt az állapotot, amelyben vagytok, amellyel Istent és testvéreiteket tisztelitek.

Kérlek, hogy végezzetek jó életgyónást és minél gyakrabban vegyétek magatokhoz testemet és véremet, hogyha majd lélekben megjelentek előttem, megigazultak lehessetek, és ne kelljen elviselnetek se a purgatórium, se a kárhozottak szenvedéseit. Mert, mint azt jól tudjátok, lelketek a tisztulás helyére vitetik, hibáinak, foltjainak megfelelően.

Látogassatok engem a Tabernákulumban; bőséges áldásomat árasztom mindazokra, akik közel jönnek hozzám, hogy beszéljenek velem. Meggyógyítom a megtört, fájó szíveket, és teljes búcsút adok, mely eltörli hibáitokat, és megtisztítja lelketeket. Emlékezzetek, mint már meghagytam, ezen időkben minden beteljesedik, amint írva van, és majd újra látjuk egymást az új és mennyei Jeruzsálemben, ahol veletek leszek az idők teljességében.

Mostantól hát jöjjetek kegyelmeim forrásához, amelyből ezekben a napokban még bőségesebben árad irgalmam. Gyertek, hogy közelebb vonzhassalak magamhoz benneteket, hogy boldogok legyetek az örök életben. Tartsátok meg Első Péntekjeimet és Szent órámat, és ajánljátok fel azokat családfátok gyógyulásáért, elhunyt rokonaitokért, őseitekért, és nagy változást fogtok majd látni örökségetekben és saját életetekben. Imáitokkal, böjtötökkel, áldozataitokkal és a szentmisékkel segítetek Nekem megmenteni azokat a lelkeket, akiknek a legnagyobb szükségük van irgalmamra. Nemcsak azokat, akik már az örökkévalóságba költöztek, hanem azokat is, akik ebben a világban bolyonganak Isten és törvény nélkül. Emlékezzetek rá, hogy tiszteletben tartom szabad akaratotokat, és meghallgatom imáitokat, kéréseiteket. Rátok várok a Tabernákulum csöndjében; Én vagyok az elrejtett kincs, amit kerestek; Én vagyok az üdvösségetek. A békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok. Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert Isten Királysága közel van.

Az Oltáriszentségi Jézusotok vagyok, a barát, aki soha nem hagy el.
Ismertessétek meg üzeneteimet az egész emberiséggel.

 

Nyájam légy óvatos és éber, mert a fenevad bélyegét, a Microchipet elkezdték bevezetni néhány nemzet lakosságánál

2012. április 23. 10:55

JÉZUS A JÓ PÁSZTOR FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ

Nyájam béke veletek! Ne féljetek!

Gyermekeim, legyetek óvatosak és éberek, mert a mikrochipet, a fenevad bélyegét már elkezdték bevezetni néhány nemzet lakosságánál. Nyájam, légy elővigyázatos, ne essetek megtévesztés alá, ne feledjétek, hogy ez a halál pecsétje. Sokkal jobb mártírként meghalni, mint megengedni, hogy megbélyegezzenek. Ne veszítsétek el a fejteket, Én veletek vagyok, gondoskodni fogok rólatok. Bízzatok és higgyetek Istenetekben, és Én a ti eledeletek leszek ezekben a napokban. Csak bízzatok és imádkozzatok, és nem ér baj benneteket.

Ne essetek ravasz csapdákba, melyet ellenségem fog felhasználni, hogy a halálotokba vezessen benneteket. Sok király szolgálja őt ebben a világban, és azt fogják mondani nektek, hogy a chip beültetése a homlokotokba vagy a jobb kezetekbe nélkülözhetetlen lesz számotokra, egy jobb orvosi ellátás érdekében. Így sokan lesznek majd megtévesztve közületek és mivel erről nincs tudomásuk, elveszítik lelküket. Ismét beteljesednek Szavaim: „Elpusztul az Én népem, mert nincs benne (Isten) tisztelet.” (Ózeás, 4; 6)

Figyelmeztetlek nyájam, maradjatok kitartóak és hűségesek az Örök Pásztorhoz, ne kerüljetek semmiképpen sem az ellenségem kezébe. Közlöm veletek, hogy a mikrochipet először az orvosi szolgáltatásoknál fogják használni, majd kiterjed minden állami szolgáltatásra, mely addig a bizonyos pontig megy el, hogy senki sem lesz képes venni vagy eladni, ha nem rendelkezik a fenevad bélyegével. Mindazok, akik nem engedik, hogy megbélyegezzék őket, elveszítik minden vagyonukat, üldözni fogják őket, sokakat megkínoznak, mások pedig az életüket vesztik.

Ellenségem, a hozzá hűséges, e világ királyain keresztül és a hamis pápával együtt világszerte népszámlálást fog tartani annak érdekében, hogy megtudja, hányan vannak Keresztények és hányan Katolikus Keresztények, akik Evangéliumomhoz, és az igaz, Szent Egyházam tanaihoz hűségesek, és hogy végrehajtsa hűséges gyermekeim üldöztetését és kiirtását.

Gyermekeim, olvassátok el mindnyájan az Apokalipszis Könyvének 13. fejezetét, hogy jobban megértsétek, amit mondok nektek, és amikor ez - vagyis a mikrochip kötelező használata, a fenevad bélyege - elérkezik nemzetetekhez, akkor szélesebb körű ismerettel fogtok rendelkezni ellenségem megtévesztéséről, és nem engeditek, hogy meg legyetek bélyegezve.

Újra mondom nektek, ne féljetek, könyörögni fogok értetek, hogy Atyám rövidítse le ezeket a napokat, és hogy ezt túléljétek, tervének megfelelően.

A 91. Zsoltár Szavai betű szerint be fognak teljesedni. A Legmagasságosabb árnyéka fog védeni benneteket, és Atyám megparancsolja majd Angyalainak, hogy a karjaikon hordjanak benneteket, hogy kőbe ne üssétek lábatokat. És látni fogjátok, hogy a bal oldalatokon ezren, és a jobb oldalatokon tízezren fognak elesni, és semmi sem fog veletek történni, mert ti az Úrban bíztatok. Ő megvéd majd benneteket, hosszú életet ad nektek és örülni fogtok üdvösségének. (Zsolt. 91; 7 -16)

Gyermekeim, legyetek éberek és imádkozzatok, így semmi sem fog meglepni benneteket, és győztesen kerülhettek ki a megpróbáltatásból. Tartsatok ki, és akkor majd örömmel éritek el az örök életet.
Újra mondom nektek, tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel Isten országa.

Mesteretek és Pásztorotok, a Názáreti Jézus

Tegyétek ismertté Üzeneteimet minden nemzet számára

 

Jaj, azoknak, aki azt mondják: semmi sem történt, és semmi sem fog történni, Isten nem fog tenni sem jót, sem rosszat velünk!
2012. április. 17., 8:50

SÜRGŐS ÜZENET ISTENTŐL, MINDEN NEMZETHEZ

Jaj, azoknak, akik azt mondják: semmi sem történt, és semmi sem fog történni, Isten nem fog tenni sem jót, sem rosszat velünk! Ó világ gyermekei, milyen helytelenek vagytok! Mondom nektek, irgalmasságom miatt nem engedtem szabadjára haragomat, és mint Atyátok, visszavárom a tékozló fiút még az utolsó percben is, hogy megfontoljátok, bűnbánatot tartsatok, és hogy visszatérjetek Atyátok házába. Teremtésem már régóta kiálltja: Igazságosság, igazságosság, igazságosság, és eljön Igazságosságom, mely hamarosan kiárad rátok, hogy minden megtisztuljon, és újra a Törvény és a Rend uralkodjon.

Ó, milyen esztelenek vagytok. Mennyire megnyugodva érzitek magatokat azért, mert semmi sem történt! Hogy miért nem kezdődött még el Igazságszolgáltatásom? Esztelenek, hát elmondom nektek: Még nem árasztottam ki Igazságszolgáltatásomat az emberiségre, mert reméltem megtéréseteket. Ti nagyon jól tudjátok, hogy Nekem nem szerez örömet a bűnösök halála. De Én belétek látok keményfejű emberek, szükség van Igazságszolgáltatásomra, hogy megváltozzatok. Ti emberként gondolkodtok, Én pedig Istenként. Ne feledjétek, Én inkább Atya vagyok, mint Bíró. Mint Atyátok, arra várok, hogy a lelkiismeretetek felébresztése segítsen majd nektek, hogy meggondoljátok és visszatérjetek Hozzám, ez az Én utolsó esélyem, ezt ne játsszátok el. Ti, Irgalmasságom utolsó harangszavának idejét élitek, használjátok ki az utolsó pillanatig a felajánlott irgalmasság végső esélyét, és tartsatok tiszta szívből bűnbánatot. Mert holnap senki sem fog meghallani benneteket, és sokak számára már túl késő lesz. Igazságszolgáltatásom… ki képes arra, hogy szembe nézzen vele? Minden jelet megadtam nektek, és Teremtésem, különböző helyeken kiált fel szülési fájdalmában, hogy a lelkiismeretetek felébredjen, mégis ti továbbra is süketek és vakok vagytok Hívásomra. Mi lesz veletek teremtmények, ha haragomat szabadjára engedem? Akkor majd veritek a melleteket és kegyelemért rimánkodtok mennyhez, de nem fogtok meghallgatásra kerülni.

Igazságszolgáltatásom ideje alatt egyetlen halandó sem lesz biztonságban, mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki a kedvemért veszíti el, megtalálja azt. Sokan lesznek az utolsókból elsők és az elsőkből utolsók, mert Isten nélkül semmik vagytok. Mondom nektek halandók: Mit tudtok ti Irgalmasságomról? Sokan közületek azt vélik magukról, hogy bölcsek és tagadják létezésemet. Ti mindent az emberi gondolkodás és a világ bölcsességének szemszögéből ítéltek meg, még Isten munkálkodását is. Mondom nektek, hogy a ti bölcsességetek és az emberi ítélőképesség csak hulladék az Én Szememben. Ítéljétek csak a világi dolgokat emberi ítélőképességgel, de Isten dolgait ne emberi módon ítéljétek, mert egyedül az Igazság Lelke képes azt feltárni. Ne játsszátok Istent, hagyjátok abba teremtésem és teremtményeim manipulálását. Nemsokára, nemcsak mint Atyátokat fogtok megismerni, hanem mint Igazságos Bírót. Attól kezdve megismeritek majd az Egy Igaz Istent, a Nemzetek Urát, az istenek Istenét.

Elszomorít Engem, amint látom, hogy Teremtésemet sivataggá változtattátok, igazságtalanságotok és hatalomvágyatok által. Teremtésem betegen és magányosan fekszik, és ha nem lépnék közbe, elpusztítanátok. Hány életet szakítottatok meg a gyilkos anyák méhében? Hány nemzet küzd jelenleg nyomorúságos szegénységben? Egy kisebbség kihasználja és rabul ejti a túlnyomó többséget. Mondom nektek, nem fogom többé megengedni az ilyen igazságtalanságokat. A ti uralmatok agyag istenei hamarosan véget érnek! Földemet a választott népemnek adom örökségül. Új Jeruzsálemem az igaz, hűséges gyermekeimre vár.

Ti dúsgazdagok, élveztétek és elpazaroltátok talentumaitokat itt a Földön, anélkül, hogy Lázáromra tekintettel letettek volna. Igazságosságom ideje közel van. Minden beteljesül. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, közel van Isten Országa! Ismét azt mondom nektek: béke veletek, jóakaratú emberek.

Én az Atyátok vagyok, Jahve, az Ég és a Föld Ura. Az Igazságos Bíró.

Tegyétek ismertté üzeneteimet minden nemzet számára

 

GYERMEKEK, VISELJÉTEK LELKI FEGYVEREITEKET, PÉCSÉTELJÉTEK MEG MAGATOKAT FIAM VÉRÉVEL, ÉS VÉDJÉTEK MAGATOKAT SZENT RÓZSAFÜZÉREM PAJZSÁVAL, MERT A LELKI HARC ELKEZDŐDÖTT
2012. április 12., du. 1:55

SZENTSÉGES SZŰZANYA

Gyermekeim, az Úr békéje legyen veletek, és anyai védelmem segítsen mindenkor benneteket!

Gyermekeim, a napok, a hónapok, és az évek rövidülnek. Maradjatok egységben Mennyei Atyátokkal és Anyátokkal az ima által, és minden Isten akarata szerint fog történni.

Egy nagy esemény, amely megrengeti az Egyház alapjait, hamarosan bekövetkezik. De ti, Isten népe, ne veszítsétek el se hiteteket, se békéteket. Mi több, hitetek legyen olyan, mint az acél, és maradjatok hűségesek az Egyház tanításaihoz, valamint Fiam Evangéliumához.

Amikor az Egyházat a támadás éri, egységben kell lennetek az imában Velem és szeretett Mihályunkkal, az Angyalok és Arkangyalok Mennyei Seregével, a Győzedelmes és a Szenvedő Egyház Seregeivel, hogy olyan falat képezzünk, melyet a gonosz erői nem törhetnek át, és nem győzedelmeskedhetnek a Fiam által alapított Szent, Apostoli Római Katolikus Egyház felett.

A MAGNIFIKÁT

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.  (Lk.1,46-55)

Gyermekeim, mindezek a szellemi fegyverek hitetekkel, a böjtötökkel és a bűnbánatotokkal együtt nem fogják engedni, hogy a gonosz erők lerombolják Fiam Egyházának alapjait. Hamarosan a ti Anyátok, napba öltözve vezet majd titeket a lelki harcba; ne érezzétek azt, hogy egyedül vagytok, én ott vagyok minden gyermekemmel, kik hűségesek a Szentháromsághoz és Hozzám. Kapitányotok leszek, aki a győzelemre vezet benneteket, és a Mennyei Jeruzsálem kapuihoz. Gyermekeim, viseljétek lelki fegyvereiteket, pecsételjétek meg magatokat Fiam Vérével, és takarjátok be magatokat Szent Rózsafüzérem pajzsával. A lelki harc ugyanis elkezdődött.

Ajánljátok fel testi és lelki lényeteket Szeplőtelen Szívemnek; imádkozzátok ezt a felajánló imát minden reggel és este, és erősítsétek meg azzal az imával, amit jól ismertek ugyan, de én mégis emlékeztetlek rá titeket:

„ Királynőm és Anyám, teljesen átadom magam neked, melynek bizonyságaként neked adom szememet, fülemet, nyelvemet, szívemet és teljes lényemet minden fenntartás nélkül. Mivel már a tied vagyok, ó drága Anyám, oltalmazz és vezess engem, mint saját tulajdonodat. Ámen.”

Pecsételjétek meg otthonaitokat és családotokat Fiam Drága Vérével a föld rázkódásának idején, és otthonaitok nem szenvednek majd sérelmet, rokonaitok pedig a Legmagasságosabb Isten védelme alatt lesznek. Mostantól végezzétek rendszeresen a Krisztus Szent Véréhez szóló imát. Fiam nyája, előre! Kövessétek Anyátokat, és a Szent Rózsafüzér imádkozásával együtt közösen legyőzünk majd minden gonosz erőt.

Áldásom rátok, és Isten békéje legyen mindnyájatokkal!
Anyátok, a Szentséges Szűzanya


Jaj nektek, akik fivéreiteket, nővéreiteket és felkentjeimet elítélitek, mutogattok rájuk, rágalmazzátok,  megvetitek őket és rosszul bántok velük. Biztosítalak benneteket, ha nem fogjátok szívből megbánni, nagyon hamar megfizettek

Nagycsütörtök, 2012. április 5.  – 6:30 PM

AZ OLTÁRISZENTSÉGI JÉZUS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ

Gyermekeim, béke veletek.

Édesanyámmal együtt különböző módon nyilvánítom ki magam úgy, hogy az emberiség vegye figyelembe a megtérésre és a bűnbánatra való felhívásunkat, mielőtt eljön Atyámnak nagy és rettenetes napja. A világmindenség feszült nyugalomban elmélkedésre hívogat. Nagyon hamar valamennyi eleme háborgásba kezd, és a teremtés, meg annak teremtményei érezni fogják az Isteni Igazságosság lépéseit. Egész nemzetek fognak eltűnni, mert az Isteni Irgalmassággal szemben lázadoznak és elutasítják azt.  Szavamnak még az utolsó betűje is be fog teljesedni, minden, ami rejtve van, világosságra kerül, és az igazság ragyogni fog. Mert Én az Igazság és az Élet útja vagyok. „Én vagyok a világ világossága. Aki követ Engem nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.”(János. 8, 12)

Gyermekeim, ezeket az utolsó napokat jól használjátok ki, hogy társaságot nyújtsatok nekem, mert bizony mondom nektek, hogy egy ideig nem leszek veletek, de egy másik időben látni fogtok ismét engem, a Mennyei Jeruzsálememben, ahol várok majd rátok, veletek és köztetek leszek az idők végezetéig.  Vegyetek részt a Szent Áldozaton olyan gyakran, ahogyan csak tudtok, táplálkozzatok velem, és foglaljátok bele családotokat és rokonotokat minden Szentáldozásba, hogy családotok lelkileg az Én védelmem alatt maradjon.

Ismét mondom nektek, ajánljátok fel nekem lázadó rokonaitokat és ellenségeiteket a felajánlás magasztos pillanatában, és Én, a ti Mesteretek, meggyógyítom a lázadó szíveket, és a Szentlélek erejével megtöröm a gonosz valamennyi hatalmát. Imádkozzatok ellenségeitekért, böjtöljetek és hozzatok áldozatot értük, és Atyám, ki meghallja a csendet, kiszabadítja ezeket a lelkeket a sötétség erőitől. Kérjétek Édesanyámat, Angyalaimat és az Áldott lelkeimet, hogy közbenjárjanak veletek Atyám előtt a családotokon belüli bűnösök és az egész világ megmentéséért.

Gyermekeim, miért támadjátok egymást? Megsebez engem és szomorúvá tesz, hogy a megosztottságot látom közöttetek. Ha ti nyájamnak mondjátok magatokat, akkor miért nem viselkedtek úgy, mint testvérek? „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.” (Mt 7. 1, 2.)

Kérjétek Atyámat, adja meg nektek a megkülönböztetés kegyelmét, és jöjjetek közelebb Tabernákulumomhoz böjttel és imával, és Atyám elküldi majd Szentlelkét nektek, hogy megmutassa az igazságot. Ne emeljetek vádat testvéreitek ellen, mely merőben csak a világi érzéseken és érveléseken alapul. „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! A lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” (Mt. 26, 41)

„Ha tehát ti, akik gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti Atyátok, aki a mennyekben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérik őt?” (Mt. 7, 11)

Ne rágalmazzátok vagy ítéljétek testvéreiteket: „Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.” (Mt. 9, 13)

Hagyjátok abba egymás rágalmazását, mert ez nem Istentől jön. Jaj nektek, akik fivéreiteket, nővéreiteket, és felkentjeimet elítélitek, mutogattok rájuk, rágalmazzátok,  megvetitek őket és rosszul bántok velük. Biztosítalak benneteket, ha nem fogjátok szívből megbánni, nagyon hamar megfizettek. Viselkedjetek úgy, mint a vámszedő a templomban, alázattal és egyszerű szívvel, hogy Atyám által megigazulhassatok.

Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.

A ti Szentséges Jézusotok vagyok, a Szerető, akit nem szeretnek.

 

Az ictus, vagy más szóval a hal jele, a Máriás menedékhelyek jelképe lesz

2012. március 25.  12:58

SZENTSÉGES SZŰZ MÁRIA SÜRGŐS ÜZENETE A KATOLIKUS VILÁGHOZ
ALTO DE GUARNE, ANTIÓCHIA

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek!

Gyermekeim, nagyon szomorú vagyok, és nem tudom a sírást abbahagyni a hálátlan és bűnös emberiség miatt. Most be kell következnie Atyám akaratának és Igazságszolgáltatásának. Én továbbra is közben fogok járni minden gyermekemért, különösen azokért, akik eltávolodtak Atyám házától. Könyörögni fogok értük, még az utolsó pillanatban is.

Atyám már lesújtani készül karjával, és jóváhagyja az összes többi esemény megtörténését, melyek az Ő Szent Szavában vannak leírva, ezekre az utolsó időkre. Minden valóra válik. Imádkozzatok velem kicsinyeim, és Én, Édesanyátok, közben fogok járni értetek az Atyánál, hogy a megtisztulás elviselhetőbb legyen. Sötét napok jönnek az emberiség számára, de ha Fiam nyája továbbra is egyesülten marad a Mennyei Atyjukkal és Édesanyjukkal, akkor minden hamar elmúlik, és Atyám egyre jobban lecsökkenti a napok számát, hogy elviselhessétek a megtisztulásotok megpróbáltatásait.

Gyermekeim, a menedékhelyek az üldöztetés idejére azok az otthonok lesznek, amelyek az imádság cönákulumaivá válnak, és ahol buzgón és elmélkedve imádkozzák Rózsafüzéremet, továbbá azok az otthonok, ahol Isten Szent Igéjét a gyakorlatba helyezik, ahol betartják előírásait, és amelyek a kettős Szívnek (Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének) vannak szentelve. És Én, Édesanyátok, Palástommal beborítom, és láthatatlanná teszem azokat a kígyó támadásai és gonosz seregének csapdái előtt. Ezúttal tudjátok, hogy otthonaitokat az ima erődévé kell tennetek, mely védelmet nyújt majd akkor nektek, a sötétség idején.

Kicsinyeim, ezeknek az imaházaknak tisztának kell lenniük minden evilági szennyeződéstől.  Az itt lakó embereknek, Isten közösségében kell élniük, és ott, a békének, a harmóniának és az imának kell majd uralkodnia. Senkinek sem szabad eltávolodnia Isten Tízparancsolatától, mert ott nem élhetnek olyan emberek, akik megszegik Isten törvényeit, akik házasságtörésben, vagy halálos bűnben élnek. Ha ott fiatalok is lesznek, akkor nekik Szeplőtelen Szívemnek kell szentelniük magukat, nem szabad világi zenét, vagy az ellenségem zenéjét hallgatniuk, és nem szabad paráználkodniuk partnereikkel. Mindazok, akik ezekben az otthonokban élnek, Atyám előírásai szerint kell élniük, mert csak akkor lehet ezeket az otthonokat Máriás menedékhelyeknek nevezni.

Az ictus, vagy más szóval a hal jele, a Máriás menedékhelyek jelképe lesz. Ezt a jelet a bejárati ajtóra kell helyeznetek. Az ajtó belső felére a következő kegytárgyakat kell helyeznetek: Dozulé Dicsőséges Keresztjét, Szent Fiam Arcképmását, Szent Mihály érmet, vagy képet, és szeretett jegyesem József szentképét. Mindezeket a kiválasztott papok egyikének meg kell áldania.

Gyermekeim, ezek a kiválasztott házak, mint menedékek, védelem alatt lesznek úgy Atyám Keze által, mint az Enyém által, amikor az Igazságszolgáltatás angyala elhalad, hogy kiöntse a keserűség kelyhét az emberiségre. Arra kérlek gyermekeim benneteket, a házastársakat, akik megfelelnek ezeknek a követelményeknek, kezdjenek felkészülni, hogy elszállásolják majd gyermekeimet az üldöztetés idején. Gyermekeim, ne hagyjátok, hogy ezekben az otthonokban megkülönböztetés, büszkeség, vagy irigység lépjen fel, éppen ellenkezőleg a könyörületességnek és a szeretetnek kell teljesen nyilvánvalónak válnia, hogy befogadjátok a fáradt és megterhelt gyermekeket, megakadályozva őket attól, hogy a pusztába vándoroljanak. Most kezdjétek el a menedékhelyek felújítását, mert a teremtés hamarosan elkezdi átalakulását, és az Isteni Igazságszolgáltatás az ajtón kopogtat.

Isten békéje legyen veletek és Anyai védelmem segítsen benneteket.
Édesanyátok, a Szentséges Szűz Mária

 

IMÁDKOZZATOK, IMÁDKOZZATOK, IMÁDKOZZATOK A SZENT PÁPÁÉRT ÉS EGYHÁZAMÉRT, MERT A LÁZADÓK NAPRÓL NAPRA TÖBBEN LESZNEK

2012. március 23., de. 10:20

JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR FELHÍVÁSA A KATOLIKUS VILÁGHOZ
Gyermekeim, béke legyen veletek!

Az éjszaka sötétsége hamarosan beborít minden teremtményt. A bolygók együttállása naprendszeretekben drasztikus időjárás változást hoz bolygótokon, a föld már nem ugyanaz lesz, mint eddig, megkezdi átalakulását, hogy utat nyisson az új teremtésnek.
Az űrben történő jelenségek és az égi jelenések megtérésre hívnak majd benneteket; Anyám jelenléte, és az Én jelenlétem a felhőkben és a mennyei kupolában felhívás lesz az emberiséghez, hogy térjen vissza Isten szeretetéhez.

A Figyelmeztetés a küszöbön áll, ne halasszátok tovább felkészüléseteket, mert nincs már idő; értsétek meg, hogy ez az utolsó lehetőségetek, hogy megmentsétek lelketeket. Ne legyetek önfejűek. Az Isteni Igazság harsonáit hangosabbnak találjátok majd. Mivel a lelkiismeret felébresztése közeledik, ezeket és más jeleket kaptok, hogy felkészüljetek, és hirdessétek minden népnek, hogy Második Eljövetelem közel van.

Gyermekeim, mondom nektek, hogy a nap átalakulása megkezdődött, vigyázzatok, mert sugarai nem kedvezőek az emberiség számára, erősen égetőek a napkitörések miatt, amelyek az időjárást is befolyásolják. Sokfelé heves esőzések lesznek, amelyek tönkreteszik a termést, és elárasztják a városokat. Más helyeken pedig szárazság lesz, és olyan hőség, amelyet sokan nem bírnak majd elviselni. Megkezdődik minden teremtmény átalakulása, és a teremtményeknek el kell szenvedniük e változások hatásait.

Egyházam megoszlott, közel áll a szakadáshoz; imádkozzatok Benedek pápánkért, hogy ne kelljen elmenekülnie Péter székéből a sok bíboros nyomására, akik a lemondását akarják kierőszakolni. Imádkozzatok, imádkozzatok a szent pápáért, és egyházamért, mert a lázadók minden nap többen lesznek. Más nemzetek egyházai is csatlakoznak a lázadókhoz, és a lázadás a szakadáshoz vezet, ti pedig ismeritek ennek végzetes következményeit a katolikus világra.

Így tehát, nyájam, maradj hűséges Egyházamhoz, ne térj el tanításaitól és Evangéliumomtól. Ne hagyjátok el Mestereteket, aki Egyházát képviseli és a viharok ellenére ragaszkodjatok szilárdan hitetekhez. Ti az Én Egyházam vagytok, melyet Lelkem Bölcsessége irányít, és Helytartóm pásztorbotja vezetése által, Édesanyámmal és szeretett Mihályommal együtt nem fogjátok megengedni, hogy a pokol kapui erőt vegyenek rajta.

Újra mondom, imádkozzatok a pápáért, hogy szilárd maradjon Péter székében. Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.
Én a ti Mesteretek, és Pásztorotok vagyok, a Názáreti Jézus

 

Édesanyám lesz az a Szentély, ahol Én a megtisztulás napjai alatt tartózkodni fogok

2012. március 16. 13:40

Gyermekeim, az Én békém legyen veletek!

Ellenfelem fokozta a nyájam elméjére és az egész emberiségre gyakorolt támadásait. Így, amint Szentlelkem elkezd távolodni, a mentális támadások erősebbek lesznek. Ne veszítsétek el fejeteket, ne essetek kétségbe, imádkozzatok és utasítsátok a támadásokat vissza, vegyétek Vérem pajzsát, és szenteljétek Véremnek magatokat. Takarjátok be magatokat Testemmel és Véremmel, és vegyétek fel a lelki fegyverzetet, akkor ellen tudtok állni és vissza tudjátok utasítani ezeket a támadásokat. Legyetek éberek és virrasszatok minden pillanatban, mert az ellenségem ismeri gyengeségeteket, ezért erősítsétek meg nyitott ajtótok zárait a böjttel, bűnbánattal, imával és lelki táplálékkal.

Ismét mondom nektek, ne féljetek, mindezek a megtisztulásotok részei. Legyetek egységben Velem, és a megpróbáltatás elviselhetőbb lesz. Egy rövid ideig veletek leszek, ne legyetek szomorúak, nem foglak elhagyni benneteket. Veletek maradok Édesanyámon keresztül. Édesanyám lesz az a Szentély, ahol Én a megtisztulás napjai alatt tartózkodni fogok. Imádkozzátok a Szent Rózsafüzért és elmélkedjetek a titkokon, és Édesanyám békét fog adni nektek, és megvigasztal benneteket a megpróbáltatás e napjaiban.

Ne maradjatok távol Édesanyámtól, Ő majd a gondjaitokat viseli, a ti menhelyetek és védelmetek lesz, és az út végén megmutatja nektek Fiát, méhének Áldott Gyümölcsét. Gyermekeim, a Pünkösd után, a teremtés elkezdi változásait. Ne féljetek azoktól az eseményektől, amelyeket látni fogtok, gondoljatok arra, hogy mindennek be kell következnie, ami meg volt jövendölve erre az időszakra, amint az írva van. Nyájam, boldogok lesznek azok, akik túljutnak a megpróbáltatásokon, mert a szemetek látni fogja az Emberfiát, amint minden fenségével és dicsőségével leereszkedik az Égből, és ti megszemlélhetitek az Új Mennyei Jeruzsálemet minden pompájában és dicsőségében, mely rátok vár.

Ezek a napok közelednek, a világosság hamarosan feloszlatja a sötétséget és Isten Országa köztetek lesz az idők végezetéig. Legyetek felkészülve a lelkiismeret felébresztésére, és ne féljetek. Ne feledjétek, az öregembernek bűnösként kell meghalnia, mielőtt új lényként születne meg, mivel a Szentlélek által, lelki lénye teljesen átformálódik. ( Megj. A halál után a lélek megtisztul és tökéletessé válik). Ismét mondom nektek, a figyelmeztetés után ti már nem lesztek ugyanazok: lelketek uralkodni fog az anyag fölött, és ti új lelki lényeg lesztek, hogy teljesítsétek Isten Országára vonatkozó küldetéseteket. Ti, az Én nyájam lesztek, és Én a ti Örök Pásztorotok.

Örvendjetek tehát gyermekeim, mert rabszolgaságotok és kínszenvedésetek napjai véget érnek. Az Új Égen és Földön öröm, béke és boldogság vár rátok, melyeket senki sem veheti el tőletek.

Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok.
Én a ti Mesteretek és Pásztorotok vagyok,
A Názáreti Jézus

 

Ó, MILY ÖRÖMET HOZ MAJD ISTEN NÉPÉNEK ENOCH ÉS ILLÉS JELENLÉTE!

2012. március 8. du. 2:40

Szívem szeretett kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen mindnyájatokkal!
Éljetek visszavonultan és imádkozzatok az elkövetkező napokban, Húsvét hetében, végezzetek jó szentgyónást és készüljetek fel a Figyelmeztetésre, hogy ne érjen majd titeket meglepetésként Atyám hívása.

Mint ahogyan erre már utalva volt, Illés hamarosan megmutatkozik, és Enoch-al együtt, mint két gyertyatartó, Velem együtt fogják egyengetni az utat Fiam következő eljöveteléhez.

Elpusztítják majd ellenségem eretnekségeit, tanait, és hamis prófétáit. A Szentlélek Bölcsessége lesz velük, és prófétálni fognak a földön az 1290 nap alatt, mialatt az ég bezárul, és nem lesz eső, és így minden beteljesedik, ami megíratott.

Együttműködéseteket kérem, gyermekeim, a mi két olajágunkkal, hogy betölthessék mennyei küldetésüket, amire megbízást kaptak.

Nemzetek, akik hűségesek vagytok az Élet Istenéhez, örömmel üdvözöljétek az Urat, mert eljön még a két hírnöke előtt, hogy békét hozzon, és meghirdesse az emberek üdvösségét. Készítsetek utat neki, melyen ott fogja hagyni lábnyomait, hogy két olajága kövesse Őt. Áldottak azok a nemzetek, amelyeket kiválasztottak az Úr Küldöttei jelenlétével együtt. Ó, mily örömet hoz majd Isten népének Enoch és Illés jelenléte!

Ők lesznek a világosság, és eloszlatják a sötétséget; béke és vigasz lesznek Isten népe számára; két gyertyatartó, melyet Isten helyezett el, hogy világítsanak majd azon napok sötétségében.

Enoch és Illés visszaadja a hitet Isten népének, mely a fájdalmak és a káosz magányában fog tévelyegni; elszórják a remény és az Istenbe vetett hit magvait; azokban a napokban ők lesznek Isten Hangja. És a sötétségben veszteglő emberek meg fogják látni a fényt. A szülők szíve újra megnyílik gyermekeik iránt, és a gyermekek újra szívükbe fogadják majd szüleiket, hogy amikor az Úr eljön, ne kelljen a Földet megsemmisítenie.
Az Úr Küldötteinek napjai gyorsan közelednek, örvendjetek, mert beérnek majd az öröm és vigasz magvai az Élet Istenétől. Nagy csodákat fognak tenni az Úr kegyelméből, és gondoskodnak róla, hogy a nyáj mindig tisztább legyen az Atya Akaratával. Tegyétek szabaddá az utat, mert az Úr Küldöttei gyorsan eljönnek, hogy hirdessék a békét és visszaadják a reményt az embereknek, akik a pusztába vezető úton tehetetlenek maradtak.

Isten dicsősége lesz velük, és az ellenségem által Isten népére helyezett iga megtörik.
Kicsi gyermekeim, fogadjátok hát Isten Küldötteit, akik Velem egységben egyengetik az utat Fiam győzedelmes visszatéréséhez.

Isten békéje maradjon szívetekben, és az én anyai védelmem mindenkor segítsen benneteket.

Édesanyátok, Mária, a Minden Népek Asszonya.
Szívem kicsi gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet.

 

Hamarosan Garabandalban Édesanyám üzenetet fog adni az emberiségnek, hogy felkészüljetek a Nagy Figyelmeztetésre

2012. március 3. 8:30

Gyermekeim, béke veletek.

Szolgáljon ez a böjti időszak arra, hogy megbéküljetek önmagatokkal, hogy bűnbánatot tartsatok, és hogy megbéküljetek Istenetekkel és testvéreitekkel.

Bizony mondom nektek, akik utoljára hagytátok ezt, beleértve a ti üdvözüléseteket.

Pünkösdötök után Szentírásom minden szava ezekről az időkről meg fog történni. Készüljetek Szentlelkem eljövetelére; készüljetek fel jól ennek a Pünkösdnek az eljövetelére, hogy Szentlelkem nyújtson nektek kitartást és mértékletességet, és adjon meg minden kegyelmet, melyek szükségesek számotokra, hogy képesek legyetek szembenézni az előttetek álló megpróbáltatások napjaival. Legyetek készek nyájam, mert Pünkösdöm után minden Atyám akaratának terve fog bekövetkezni. Mondom nektek, egy nagy jelet kaptok az égen, hogy felkészüljetek az eljövendő jelemre; valamennyi történés felgyorsult ezen idők embereinek gonoszsága miatt. Mostantól gyermekeim imádkozzatok és virrasszatok, mivel nem ismeritek sem a napot sem az órát, amikor Mesteretek jönni fog. Akkor fogok kopogni lelketek ajtaján, mikor legkevésbé várjátok, hogy megmutassam nektek azt a lelki állapotot, melyben vagytok, amellyel Istent és testvéreiteket tisztelitek.

Kérlek benneteket, végezzetek jó életgyónást, vegyétek magatokhoz gyakrabban testemet és véremet, úgy hogy amikor lelkileg megjelentek előttem, megigazultak legyetek, és hogy a lelketeknek ne kelljen elviselnie a tisztítótűzben levő lelkek szenvedését és azokét, akik bűnösnek tarják magukat. Mert ti jól tudjátok, hogy lelketek a bűneitek szerinti megfelelő helyre lesz helyezve. Látogassatok meg Tabernákulumomnál, áldásom sokaságát öntöm mindazokra, akik közel jönnek hozzám, hogy beszélgessenek velem. Meggyógyítom a megtört és fájdalmas szíveket, megadva a teljes búcsút, mely arra szolgál majd, hogy eltörölje hibáitokat és megtisztítsa lelketeket. Emlékezzetek, hogy megvalósítom mindazt, ami ezekről az időkről írva van.
Látni fogjuk egymást újra az új és mennyei Jeruzsálememben, ahol veletek leszek az idők végezetéig. 

Jöjjetek mostantól, mert irgalmasságom forrása túlcsordul még bőségesebben ezekben a napokban, jöjjetek, mert Én közelebb akarlak vonzani benneteket Hozzám, hogy örvendjetek holnap az örök életben. Tartsátok meg az első péntekjeimet és szent órámat; felajánlva családfátok gyógyulásáért és elhunyt rokonaitokért és őseitekért, és nagy változást fogtok látni utódaitokban és saját életetekben. Imáitokkal, böjtjeitekkel, áldozataitokkal és szentmiséitekkel segítsetek Nekem kiszabadítani Azokat a lelkeket, akiknek legnagyobb szükségük van Irgalmasságomra, nemcsak azoknak, akik az örökkévalóságban vannak, de azoknak is, akik ezen a földön Isten vagy törvény nélkül bolyonganak. Várlak benneteket Tabernákulumom csendjében; én vagyok a rejtett kincs, amit kerestek. A Megváltótok vagyok.

Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mivel közel van Isten országa.

Az Oltáriszentségi Jézusotok vagyok. A barát, aki soha nem hagy el.

Tegyétek ismertté üzeneteimet az emberiség számára. 

 

Felszólítom szeretett nemzetemet, Mexikót: gyermekeim, mi történik veletek? Miért szomorítotok el Engem a viselkedésetekkel?

2012. február 26. 13:45

A Guadalupei Szűz sürgős felhívása az ő szeretett mexikói nemzetéhez

Szívemnek szeretett gyermekei, Isten békéje legyen veletek! Édesanyai szívem szomorú, hogy látnia kell amint az Isteni Igazságszolgáltatás napja közeledik, tudva, hogy az emberiség nagy többsége elmerült a hitehagyásban és a bűnben. Ó milyen sok nemzet lesz lerombolva Isten haragja által. Egész országok fognak eltűnni a lakosság többségével, csak azok maradnak meg, akik hallgattak a mennyei hívásra.

Kicsiny gyermekeim, könnyeim beborítják a teremtést, Atyám most elrendelte az ítéletét; az emberiség édesanyjaként, minden gyermekemért közben fogok járni az utolsó pillanatig, és különösen azokért, akik távol vannak Istentől. Segítsetek nekem hűséges gyermekeim közbenjárni a föld minden bűnöséért, és főleg azokért, akik nem hisznek, és nem fogadják el az egy igaz Istent és a Szentháromságot.  

Hívom az én szeretett mexikói nemzetemet: Gyermekeim, mi történt veletek? Miért szomorítotok el a viselkedésetekkel? Én vagyok a ti Guadalupei Édesanyátok, aki közbenjárt a ti nemzetetekért, és mindegyikőtökért; de fájdalommal telve látom, hogy ti rossz irányba fordultatok az úton; fájdalmat érzek, mikor látom, hogy házaitok közül sokban mennyire meggyalázzátok az én Fiam Istenségét. Fájdalmat érzek, amikor azt látom, hogy a halált imádjátok, és mivel szentnek hívjátok, káromkodtok. Nem tudjátok, hogy mindez az én ellenségem munkája? Mennyi megszentségtelenítést követnek el és mennyi sértést kapok naponta azoktól a gyermekeimtől, akiket annyira szeretek! Sok tartományotokban Fiam neve és az Én nevem a ti utálatos pogány gyakorlataitokkal van meggyalázva. Ti idegen isteneket imádtok és dicsőítetek, bálványokat és elhunyt emberek képeit, akik bűnös életvitelt folytattak. A bálványimádás és szinkretizmus miatt sokan vesztik el a hitüket.

Fájdalmat érzek, amikor látom, hogy részt vesztek Fiam Szent Áldozatában (Szentmisén), és azután pedig részt vesztek boszorkányságban és babonaságban. Nézzétek, hogy mi lett a nemzetetekből! Úgy sodródik, mint egy kormány nélküli hajó, a gonosz ólálkodik, és ezért vér folyik szeretett nemzetem minden sarkában, lepelként beborítva szeretett mexikói embereim házait. Ti hátat fordítotok Atyátoknak és a ti Édesanyátoknak az erőszak miatt, ezért munkanélküliség, éhség, és zűrzavar van az én szeretett országomban. Kicsiny gyermekeim, arra buzdítalak titeket, hogy egyenesítsétek ki útjaitokat, mert ha megmaradtok ezen az úton, én el fogom hagyni nemzeteteket, és ti megismeritek majd ennek következményét, amit hozhat rátok.

Ne gyalázzatok meg Engem vagy Isteni Fiamat, együttműködéseteket és hűségeteket kérem. Szükséges, hogy a sok megszentségtelenített templomban adjatok elégtételt Nekem és Fiamnak. Laikus gyermekeim, nektek nem szabad papi szolgálatot végeznetek, meg kell értenetek, hogy ez a szolgálat kizárólagos az én kiválasztott gyermekeim számára, imádkozzatok papi hivatásokért országotok számára, hogy Atyám elküldje munkásait. Kérlek benneteket, hogy nemzetetek szívből térjen vissza Fiamhoz és hozzám, ahogy azelőtt volt, csak így fog a béke visszatérni országotokba.

Felszólítom szeretett országom eszközeit és prófétáimat, hogy imában és böjtben Fiam Legszentebb Oltáriszentsége előtt ellenőrizze ezeknek az üzeneteknek a hitelességét, amelyeket én küldök nektek Énoch fiamon keresztül, ne vonjátok kétségbe szavaimat. Kedves gyermekeim, szükségem van rátok, hogy naponta imádkozzatok és böjtöljetek országszerte, imádkozva a Szent Rózsafűzért és kérve a békét országotokra és a hit helyreállítását, imádkozzatok Istenhez, ahogy Ninive lakosai, hogy áldás legyen rajtatok és nemzeteteken

Virágozzék újra béke az Én szeretett Mexikómban!

A ti Guadalupei Édesanyátok. Amerika császárnője.

Tegyétek ismertté üzeneteimet szeretett országom minden szegletében.

 

Kitartás, kitartás, ne veszítsetek el a reményt, nyájam, szabadságotok órája már közel van
2012. február 17. 8:30

A NÁZÁRETI JĖZUS ÜZENETE A VÉGSŐ DOLGOKRÓL AZ EGĖSZ EMBERISĖGHEZ.
 Kicsiny gyermekeim, béke veletek.

Az emberiség szívének ajtaján kopogtatok és csak nagyon kevesen kérnek meg, hogy jöjjek be. Meghívom az egész emberiséget a Bárány lakomájára, de csak kevesen fogják elfogadni a meghívást. Sokan hivatalosak, de a végen sokak maradnak az ajtón kívül, mert nem megfelelő az öltözetük.

Az éjszaka közeleg, siessetek vendégek, mert házam (templomom) hamarosan bezárul és minden, ami benne tálalható, megszentségtelenítésre kerül.

Senki sem lesz, aki megvigasztaljon engem. Mindenki menekülni fog és pánikba esik. “Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem. Mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai” (Mt. 26, 31)

Nagy a fájdalmam, amikor látom a félelmet és a gyávaságot azokban, akik tegnap még hűséget ígértek nekem. Amikor a holnapot látom, könny csordul ki a szememből, ugyanazok a könnyek, amelyeket Jeruzsálem hálátlanságát látva ontottam ki. Holnap, amikor a sötétség gyermekeivel fognak szemtől szembe kerülni, a félelemtől le fognak tagadni Engem, amint Péter is tette: az én nyájam szét fog oszlani, sokan hátat fordítanak majd nekem, míg mások elvesztik hitüket és megannyian eladják fivéreiket egy marék ételért. Az inkvizíció elkezdődött! Az új egyház főpapjai új Júdásokat fognak keresni, hogy elárulják hűséges gyermekeimet. A népem elmenekül a városokból és sokan közülük feláldozzák életüket az irántam való szeretetükből.

Fussatok csak, fussatok, mert nincsenek biztonságos helyek; népem menekül, mint ahogyan az első keresztények is, mert az üldöztetés el lett rendelve. Mindaz, ami megtörtént, meg fog ismétlődni, elhagyatott városok lesznek, csak szellemek fogják az utcákat járni! Kár érted Jeruzsálem! Ki lesz képes meghallani téged Izrael, az Isteni Igazságszolgáltatás ideje alatt? Az éhség bolyong, a szülők felfalják gyermekeiket és népem leányainak jajveszékelései sírásra fakasztják a Mennyek országát.

Tartsatok ki, tartsatok ki, ne veszítsétek el a reményt, nyájam, mert a szabadság órája már közel van! Az új hajnal hamarosan elérkezik, és fény eloszlatja majd a sötétséget. 

Készüljetek nyájam, mert a harangok zúgnak, mindennek úgy kell lennie, ahogyan az írva van. Az ég és föld elmúlnak, de az Én Igéim nem múlnak el.

Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok.
A Mesteretek, a Názáreti Jézus.

 

KICSINY GYERMEKEIM, NE HAGYJATOK EL ENGEM, HANEM IMÁDKOZZÁTOK VELEM SZENT RÓZSAFŰZÉREMET, HOGY MEGAKADÁLYOZZUK ELLENSÉGEM ÉS GONOSZ SZÖVETSÉGESEI TERVEIT

2012. február 14. du. 2:05

AZ ÁLDOTT SZŰZANYA SÜRGŐS FELHÍVÁSA A KATOLIKUS VILÁGHOZ

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek, és az én anyai védelmem kísérjen titeket mindenkor!

A Szentírásban megírt események minden eltelt nappal közelebb kerülnek az emberiséghez.

Atyám karja lesújtani készül sok nemzetre: háborús csatakiáltások hallatszanak, az emberi önzés és gőg halált és kietlen pusztaságot fog hozni. Imádkozzatok kicsiny gyermekeim, mert a világ királyai az emberiség nagy részének kiirtására szövetkeztek. Minden nemzetközi konfliktus háborúkhoz fog majd vezetni; mindezt a gonosz küldöttei tervelték ki, és vezénylik, hogy alá ássák a békét, és előidézzék a harmadik világháborút.

Ezek mögött a dolgok mögött ellenségem, és az ő földi ügynökei állnak, akik a föld népessége nagy részének kiirtására törekszenek. Létezik egy összeesküvés arra, hogy a háború fő irányvonalait megindítsa, amely végzetes lehet a teremtésre és az emberiségre nézve. Kicsiny gyermekeim, szomorúan mondom nektek, hogy a Vatikánon belül is vannak sötét erők, amelyek meg destabilizálni akarják Egyházamat, hogy egyházszakadást idézzenek elő. Ez gyalázatos következményeket hoz majd a katolikus világra. Sok lélek veszhet el enyéim közül az engedetlenség miatt, sokan egy új egyházat akarnak alapítani, mely távol áll az evangéliumtól, és Fiam tanításától.

Újra kérem, hogy imádkozzatok Benedek pápánkért, mert sokan vannak a Vatikánon belül, akik véget akarnak vetni az ő pápaságának, és új pápát ültetni Szent Péter trónjára, hivatkozva a pápa bizonytalan egészségi állapotára, ami miatt nem képes az Egyház vezetésére. Új pápát akarnak ültetni Szent Péter trónjára, aki nem követi a Szentlélek tanítását, és aki nem az Isteni Bölcsesség vagy az Isteni Világosság fényével kerülne megválasztásra. Ezt a pápát az ellenségem által befolyásolt lázadó bíborosok választanák meg. Ez elindítja az egyházszakadást, és két részre osztja az egyházat; azokra, akik hűségesek maradnak a jelenlegi pápához, és azokra, akik a rebellis pápa hívei lesznek. Imádkozzatok gyermekeim, hogy ez ne következzék be az Isteni Akarat által kitűzött időpont előtt. Alkossatok a világot átfogó imaláncot a Szent Rózsafüzér imádkozásának segítségével, hogy megfékezze ezeket a fenyegető eseményeket, amelyek kibontakozóban vannak.

Újra mondom nektek: az egymást követő fegyveres konfliktusok, a különböző országokban, háborút fognak kiváltani. A Vatikánon belüli megosztottság egyházszakadást hoz, és az igazságtalanság lényének megjelenését, amint azt megjövendölték. Kicsiny gyermekeim, ne hagyjatok el engem, hanem imádkozzátok velem Szent Rózsafüzéremet, hogy megakadályozzuk ellenségem és gonosz ügynökei terveit. Sürgős felhívást intézek kedvelt hűségeseimhez, szeretett hűséges papságomhoz, a Nevemet viselő összes légióhoz, hadseregemhez, a vallásos, önmagukat felajánlott lelkekhez, és általánosságban az egész katolikus világhoz. Itt az ideje, hogy kísérjétek ezt az Anyát a Kálváriához vezető úton. Isten békéje töltse be szíveteket, és a Szentlélek Világossága vezessen az igazsághoz benneteket.
Anyátok, Mária, Minden Népek Asszonya

Ismertessétek meg üzeneteimet az egész emberiséggel.

 

Az Atyám általi lelkiismeretetek felébresztése megmutatja majd nektek az igazságot és felkészít benneteket a megpróbáltatás napjaira

2012. február 7. du. 01:50

Megszentelő Mária sürgős üzenete, ALTO DE GUARNE, ANTIÓCHIA

Szívem drága, szeretett gyermekei, anyai védelmem legyen veletek.

Gyermekeim, a Teremtés keservei elkezdődtek, készítsétek fel magatokat a változásokra, melyet bolygótok el fog szenvedni.

Az időjárás már sok helyen elkezdett a nulla fok alá csökkenni, míg más helyeken a hőség kibírhatatlan lesz; zűrzavarrá válik az élet a városokban.

Kezdjétek összegyűjteni a nem romlandó ételeket, nyári ruhákat a nappalokra és kabátokat az estékre: mert reggeltől délutánig meleg lesz, éjjel és hajnalban viszont fagyni fog.

Kezdjetek hozzászokni Isten irgalmában élni, hálásnak lenni a kicsiért vagy a sokért. Ezeket azért mondom nektek, mert amikor a gazdaság összeomlik, a pénz majd nem szolgál titeket többé abban, hogy kielégítse alapvető mindennapi igényeiteket.

Vegyétek azonnal figyelembe hívásomat és ne legyetek makacsok, raktározzatok el mindent, amire szükségetek van, így tudtok szembenézni a megpróbáltatás napjaival, amely előttetek áll. Azok, akiknek megvan az anyagi fedezetük erre, most kell megtenniük; akiknek nincs meg, ne aggódjatok, mert én, az Édesanyátok, nem hagylak cserben titeket, közben fogok járni az Atyám előtt, s csak annyit kérek tőletek, legyen hitetek és bizalmatok, és a napi szükségletetek meg lesznek nektek adva az Atya kegyelméből.

A legfontosabb, gyermekeim, az engedelmesség Atyám akaratának, minden más ezen felül csak ráadás.

A hitetlen népek az Isteni Igazságszolgáltatás áthaladását sokkal kíméletlenebbül fogják érezni, sokan el fognak tünni a Föld felszínéről. A kontinensek össze fognak olvadni és egyetlen kontinenssé válnak. A Föld Izrael 12 nemzetségére lesz felosztva. Ezért, gyermekeim, a felszabadulásotok ideje közel van, a bűn és a gonoszság hamarosan eltűnik. A mennyben az angyalok a „Gloria in excelsis” -t fogják Istennek énekelni. A „Gloria in excelsis” Isten népének éneke lesz a megpróbáltatás napjai alatt.

Gyermekeim, hamarosan a Szentlélek által új teremtményekké lesztek alakítva, Isten dicsőségére. Felébresztésetek Atyám igazságossága által meg fogja nektek mutatni az Isteni Igazságot és fel fog készíteni benneteket a megpróbáltatások napjaira. Az Isteni Igazságszolgáltatást bejelentő harsonák megszólaltak, és hamarosan hallhatóak lesznek a Föld határain. Ne féljetek, imádkozzatok, figyeljetek és higgyetek. Gyűljetek össze egy néppé, mert Örökkévaló Pásztorotok közel van. Óvakodjatok a farkasoktól, drága gyermekeim, mert ők már elszabadultak. Nagyon hamar a bukott angyalok, akiket ti földönkívülieknek neveztek, megjelennek és a békéről fognak mesélni nektek. Azt fogják állítani, hogy ők más galaxisból jött hírnökök, és a béke helyreállítása miatt jöttek. Ne higgyetek hazugságaiknak, mert az egész csak ellenségem szélhámossága, hogy összezavarja az emberiséget. Sokan fognak megjelenni és megvilágosultaknak mondják majd magukat, hogy megtévesszenek benneteket, de még ennél is többen lesznek, akik kiválasztottaknak fogják hívni magukat. A bukott angyalok emberi formát fognak ölteni, hogy hamis üzeneteket hirdessenek, amelyeket sokan mennyből jött üzenetekként fognak elfogadni. Ne figyeljetek ezekre az energiáról és kozmikus erőről szóló üzenetekre, mert ez mind része Ellenségem csalásának, hazugságainak.

Fiam nyája, előre lettél figyelmeztetve, hogy majd ne lepődj meg; maradj az oldalamon és én nem engedem meg Ellenségemnek, hogy ártson neked. Ne higgyetek a hamis prófétáknak, akik azt hirdetik, hogy mindenki meg van mentve, és hogy Isten nem bünteti meg az emberiséget, mert Ő maga a szeretet. Emlékeztetlek benneteket gyermekeim, Isten maga a szeretet, de igazságot kell szolgáltatnia, és nincs üdvösség megtisztulás nélkül. Ne hagyjátok magatokat becsapni senkitől sem, amikor azt mondják, hogy lehet üdvözülni megtisztulás nélkül is. A Mennybe való bejutáshoz először a Kálvárián kell végigmennetek; ahhoz, hogy lássátok a fényt, először ismernetek kell a sötétséget.

A Szentháromság egy Isten békéje legyen mindig veletek, és az Én anyai védelmem maradjon veletek.

Édesanyátok, Megszentelő Mária

 

Legyetek óvatosak és éberek, mert az ellenség elkezdte az elmék támadásait

Jézus, a jó pásztor, sürgős üzenete a nyájához
2012. január 27. 13:05

Drága gyermekeim, nyájam bárányai, béke veletek.

Legyetek óvatosak és éberek, mert az ellenség elkezdte az elmék támadásait: szellemi lényeket  állított fel, hogy megtámadják gyermekeim elméit, hogy így sokan elveszítsék fejüket. Ezért bárhol is vagytok, gondolatban imádkozzatok, úgy, hogy képesek legyetek visszaverni ezeket a támadásokat, amelyeket ellenségem az elmék megpróbáltatására gyakorol. Amikor úgy érzitek, hogy szellemi támadás alatt vagytok, mondjátok a következőket: „fogságba ejtünk minden értelmet, Krisztus iránt való engedelmességre.” (Kor 2; 10, 5)

Hívjátok segítségül Szent Véremet testetekre, elmétekre és lelketekre, hogy megvédjen benneteket a támadásoktól. Ne essetek kétségbe, mert ez is része a megtisztulásotoknak! Imádkozzatok és feddjétek meg magatokat és hívjátok segítségül Szent Vérem és Szent Sebeim erejét! Adjatok át mindent bal kezem sebeinek és Én megígérem ellenségem bukását. Hívjátok Édesanyámat és mondjátok: „Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, imádkozz érettünk, akik hozzád menekülünk!” Továbbá: „Bűn nélkül fogantatott Szent Édesanyánk, legszentebb Szűz Mária!” S a gonosz lelkek el fognak menekülni tőletek.

Tanuljatok meg lelki erővel harcolni, ami által igaz lelki katonákká váltok, és akkor megmaradtok békémben. Nyájam juhai, fontos, hogy megmaradjatok Kegyelmemben, hogy erősödvén az én Testemmel és Véremmel, kiálljátok a lelki küzdelmeket. Testem és Vérem a ti védőpajzsotok, mely a hitetekkel együtt biztosítja számotokra a mindennapi győzelmet. Drága hűséges gyermekeim, terjesszétek ki ezt a páncélt - amit nektek adományoztam - a sérülékenyebb gyermekeimre is, hogy ez által ők is megkaphassák Békémet. Kérjétek, hogy Atyám megadja mindazok üdvösségét, akik még nem határozták el önmagukat, illetve akik az állítják, hogy Isten ott lakozik a szívükben, de valójában nem követik Parancsolatait. Könyörögjetek azokért is, akik csak a szájukkal és fülükkel keresik az Urat, szívükben mégis oly messze vannak Tőle. Sokat imádkozzatok érettük, mert bizony mondom nektek, amíg nem tartanak bűnbánatot és nem keresik az Urat tiszta szívből, nem nyernek irgalmasságot.

Sokan nem fogják kibírni, amint felébresztem lelkiismeretüket, és lelkük el fog veszni, mert nem szenteltek figyelmet azon felhívásomnak, hogy térjenek meg. A túlnyomó többség elvész a bűnben és az evilági gondokban, míg sokan mások lelki langyosságban vándorolnak, mert nem határozták el magukat. Azért jövök, hogy felszólítsam az emberiséget, hogy tartsanak bűnbánatot és végezzenek életgyónást, amely a mulasztások bűneit is magába foglalja, hogy amikor a „legfelsőbb bíróság” elé kerülnek, felmentést kapjanak, és hogy ne menjenek át figyelmeztetésem megpróbáltatásain. Ne feledjétek, hogy lelketek úgy lesz megítélve, amilyen állapotban éppen van, és ha halálos bűnben vagytok, a Pokolba kerültök, mert ha abban a pillanatban meghalnátok, ez lenne a ti megérdemelt béretek.

Gondoljátok meg tehát és üdvözöljetek Engem a lehető leghamarabb, mert senkinek sincs biztonságban az élete. Figyelmeztetésem felébreszt majd sok sötétségben járó bűnöst, langyos lelkületű embert és a határozatlanokat. Bizony mondom nektek, ez az utolsó esélyetek, hogy megmeneküljetek, és hogy visszatérjetek nyájamba. Amennyiben figyelmeztetésem után továbbra is vétkeztek vagy lelkileg langyosak maradtok, elválasztalak titeket nyájamtól és átadlak az ellenségemnek, hogy rendelkezzen felettetek.

Ismét mondom nektek, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Az utolsókból lesznek az elsők és az elsőkből lesznek az utolsók. Senki se érezze magát biztonságban, mert aki felmagasztalja önmagát, megaláztatik, és akit megálaznak, felmagasztaltatik. Legyetek egyszerűek es alázatosak, hogy megigazuljatok. Az én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek.

Én vagyok a ti Mesterek és Pásztorotok, a Názáreti Jézus.

 

Kicsinyeim, borítsátok be magatokat Fiam Vérének zászlajával, mondjátok Fiam Szent Vére Rózsafüzérének imáját és tartsátok meg a Getszemáni órát, s így a gonosz erők vereséget szenvednek

A Megszentelő Szűz Mária hívása a küzdő hadsereghez.  Alto de Guarne Antióchia
2012. Január 22. 2:30

Kicsiny gyermekek, az Úr békéje legyen veletek és Szent Védelmem szabadítson meg benneteket minden gonosztól.

A figyelmeztetés órája közel van, de ne féljetek kicsinyeim, imádkozzatok és bízzatok, mert minden az Atya Akarata szerint lesz. Örvendezzetek, mert az új Égen és az új Földön a ti boldogságotok vár rátok. Megtisztulásotokat ajánljatok fel ajándékként az Úrnak, a bűnösök üdvösségéért. Ti vagytok Isten népe, kövessetek engem és fogjátok meg a kezemet, és Én biztonságban vezetlek el benneteket az Örök Jeruzsálem kapuihoz! Mondom nektek, megtisztulásotok könnyebb lesz, ha átadjátok magatokat a mi két Szívünknek (Fiamnak és nekem). Ne féljetek gyermekeim, én, az örök pásztorlány mindnyájatokkal - Fiam nyájával - törődni fogok.

Ne féljetek az elkövetkezendő napok miatt! Ne feledjétek, hogy imáitok és az Isten iránti hűségetek meg fog védeni benneteket a megpróbáltatás alatt és útleveletek lesz az új Teremtésbe. Találjatok menedékre az én Szeplőtelen Szent Szívemben és az Én fényem sugarai vezetnek majd benneteket és védelmeznek a sivatagon való átkelés alatt. Boldogok vagytok, mert ti lesztek az új teremtés lakói. Hányan szerettek volna itt lenni ezekben az időkben, hogy láthassak Isten Arcát! Még sohasem gondoltatok erre? Örüljetek és ujjongjatok az Úrban, és ahelyett, hogy szomorúak lennétek, örvendezzetek lelketekben Fiam második eljövetelének!

Hamarosan eljön Isten Királysága, hogy uralkodjék szívetekben. Senki sem tudja a boldogságot, békét és a Lélek örömét elvenni tőletek. Ha csak tudnátok milyen szép a Mennyei Jeruzsálem! Ez a legnagyobb ajándék, melyet Atyám, a megtisztulásotok utáni időre tartogat. A legnagyobb öröm a Földön semmi ahhoz képest, ami majd az új Teremtésben vár rátok. Szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten számotokra, hűséges népének tartogat.

Kicsinyeim, kérlek benneteket, hogy imádkozzatok az elhunyt rokonaitokért és elődeitekért! Atyám meg akarja adni az örök élet boldogságát minden szegény léleknek, akik a purgatóriumban a ti felajánlásaitokra várnak, imáitok, munkátok, böjtölésetek, vezeklésetek és Szent misék felajánlása által csakúgy, mint a megtisztulásotokkal. Ha ti ezt minél hamarabb szeretettel felajánljátok Atyámnak, ők viszonozzák majd nektek és közbenjáróitok lesznek ezen a világon, és amikor az örökkévalóságba érkeztek. Kicsiny gyermekeim, imádkozzatok a purgatóriumban lévő papok és szerzetesek lelkéért s főként azokért, akiknek a legnagyobb szükségük van Isten kegyelmére. A Szentmiséken való odaadó részvétel és azok felajánlása a szegény lelkekért, sokakat kiszabadít a purgatórium tüzéből. Az Irgalmasság Rózsafüzérének felajánlása Örök Atyámnak, melyet a lelkek nyugodalmára ajánlotok fel, számos lelket kiszabadít. Szent Rózsafüzérem is, különösen a fájdalmas Rózsafüzér, ha a lelkek nyugodalmára ajánljátok, megmenekíti a lelkeket a Purgatórium tüzéből.  A Karmeli Szűz kilencedének felajánlása is erőteljes a lelkek megmentésére és kiszabadítására. Kicsiny gyermekeim, segítsetek nekem a lelkek megmentésében, de ne csak azokéban, akik a purgatóriumban vannak, hanem azon lelkek megmentésében is, akik Isten és az Ő törvénye nélkül kóborolnak e világban.

Ne feledkezzetek meg Fiam Drága Vérének ájtatosságáról, mely sok gonoszságtól szabadít meg benneteket. Ez egy ajándék az Atyától ezekre az időkre, amelyet nem hagyhattok figyelmen kívül, Fiam Vére újra szabaddá tesz benneteket.

Borítsátok be magatokat Fiam Vérének zászlajával, végezzétek a Fiam Szent Vére Rózsafüzérének imáját és tartsátok meg a Getszemáni órát, s így a gonosz erők vereséget szenvednek. 

Siessetek kicsinyeim, mert a felszabadulásotok órája közeledik. Isten Dicsőségének palástja borítson be benneteket.

Édesanyátok, a Megszentelő Szűz Maria

Szívem kicsiny gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet


A harsonák hangja Isteni Igazságszolgáltatásom idejét hirdetik!
2012. január 16. – 10:00h.

Sürgős üzenet Istentől, az egész emberiség Atyjától.

A harsonák hangja Isteni Igazságszolgáltatásom idejét hirdetik. Legyetek készen és felkészülve a lelki küzdelemre: maradjatok kegyelmi állapotban, fegyverzetetek legyen beolajozva és készenlétben, imádkozzatok minden időben, mert ellenségem bármikor elindíthatja a csatát. A világegyetem elkezdte változásait, olyan jelenségekkel, melyeket még egyetlen szem sem láthatott eddig az Égen és a Földön. Az időjárás felgyorsult, a nappalok és éjszakák rövidülnek.

Angyalaim elkezdték megfújni harsonáimat, bejelentve a Figyelmeztetésem közeledtét. A dicsőséges Kereszt hamarosan megjelenik az égen. Egyesüljetek az imában, és ne vesztegessetek több időt felesleges dolgokra és a világi dolgokra, nehogy ugyanaz történjen veletek, mint Noé és Lót idejében. Akik a hétköznapi élet gondjaiba temetkeztek és a Mennyei hívásoknak nem szenteltek figyelmet - mint ahogy ma sem teszik -, és a katasztrófa eljött, akkor már túl késő volt az akkori emberiség számára.

Vizsgáljátok meg lelkiismereteteket, földi lakosok! Szenteljetek figyelmet felhívásaimnak, mert Igazságszolgáltatásom ideje közel van, közelebb, mint hinnétek! Béküljetek meg a Szent Háromsággal, amilyen hamar csak lehet, mert a harsonák megszólalnak, és a megtérésre hívnak. Sürgősen hívom azokat, akik bűnbe merülve bolyonganak és Isten és Törvény nélkül sietnek át ezen a világon: Gyertek vissza hozzám, az Atyához vagy különben elvesztek! Ha melegszívűek vagytok, akkor határozzátok el egyszer s mindenkorra magatokat, és hozzátok rendbe az életeteket. Lázadó ifjúság, ébredjetek fel lelkik szendergésetekből és hagyjátok abba az Isteni törvényeim megszegését, akadályozzátok meg, hogy a szakadékba essetek!

Földi lakosok, nem a halálotokat akarom! Az Isteni Igazságszolgáltatás kopogtat az ajtótokon. Ha most nem tértek vissza hozzám, abban a veszélyben forogtok, hogy elvesztek. A teremtésem megkezdte fájdalmas vajúdását, jajveszékelése hallható lesz a Föld mind a négy sarkában. Készüljetek a lelkiismeretetek felébresztésére, mert úgy jövök majd, mint az éjszakai tolvaj. Legyetek készen égő lámpásaitokkal, mert eljövök, hogy majd a lelketek ajtaján kopogtassak. Megáldalak benneteket népem, örökségem a Szentháromság áldásával.
+ Áldás a Teremtő Atyától,
+ Áldás a Megváltó Fiától,
+ Áldás a Szentlélektől.
Atyátok Jahve, A nemzetek Ura

Ima, melyet a mi Urunk Jézus Krisztus diktált ezen üzenet után, hogy megvédje elménket, erőnket, érzékeinket, gondolatainkat, tudatunkat, tudatalattinkat és emlékezetünket a gonosz tüzes nyilaitól.
Lelki fegyverzet
Imádkozzátok minden reggel és este.

Úr Jézus, én... (teljes nevünk), felajánlom elmémet annak minden erejével együtt, érzékeimet, gondolataimat, emlékezetemet, tudatomat és tudatalattimat Dicsőséges Szent Vérednek, melyet üdvösségemért ontottál ki. Megváltó Véreddel megpecsételem és megvédem magam minden hamis gondolattól, minden negatív sugalmazástól, minden hamis képzelettől, félelemtől és minden megtévesztéstől. Úr Jézus, gyógyítson és tisztítson meg engem a Te megváltó Véred, méregtelenítsen és szabadítson meg engem és add meg nekem a kegyelmet, hogy épségemet ellenőrizni tudjam, legyen az testi, lelki, biológiai és szellemi.  
Erőteljes Vér, az Üdvösség Vére, győzd le az ellenséget testemben, elmémben és lelkemben (ezt az imát háromszor is el kell mondani, amikor érzitek ellenség erős támadásait)

Az Én békémet hagyom rátok. Mesteretek, a Názáreti Jézus

 

2011

 

SZENT MIHÁLY ARKANGYALHOZ HŰSÉGES HÍVEK FELAJÁNLÓ IMÁJA

LELKI FEGYVERZET A TISZTULÁS IDEJÉRE
2011.február 25. du.3:35

Dicsőséges és áldott Szent Mihály, Mennyei Seregek Hercege, a te gondjaidra bízom - szeretett arkangyalom - testemet, lelkemet, szellememet; alázatosan felajánlom neked magamat, családomat és szeretteimet.

Légy a mi oltalmazónk és védelmezőnk minden utunkon és lelki csatáinkban. E Szent kijelentés segítségül hívása által: „KI OLYAN, MINT ISTEN, KI OLYAN, MINT ISTEN, KI OLYAN, MINT ISTEN?” Mindnyájan védelmezve legyünk minden gonosztól, minden veszedelemtől, a sötétség erőinek testi és lelki épségünk elleni minden tüzes nyilától.

Ó, áldott Szent Mihály, fogadd el a Te mennyei személyednek szóló felajánlásomat és terjeszd ki azt családomra és szeretteimre is!

* ”Kérem ezt az Atya, a Szentháromság Egy Isten Nevében” (Keresztvetés)
* „A Boldogságos és örökké Szűz Mária, a Mennyország és az Angyalok Királynője, az Emberiség Édesanyja szent közbenjárására” (Keresztvetés)
* „Szent Gábriel, Szent Rafael és a köztetek lángoló, más kimagasló egyéniségek, a Legmagasságosabb Isten Trónusa előtt tett szent közbenjárására” (Keresztvetés)
*„ Az Arkangyalok és Angyalok szent közbenjárására” (Keresztvetés)
*” A próféták és a mártírok szent közbenjárására” (Keresztvetés)
*”Az Erősségek, Hatalmasságok, Uralmak, Fejedelemségek, Trónusok, Kerubok és Szeráfok szent közbenjárására” (Keresztvetés)
*  Szolgálja mindez Isten dicsőségét és lelkünk üdvösségét! Ámen.

( Ezt végezzük el minden nap.)

IMÁDSÁGOK VÉDELEMÉRT

Áldott Szent Mihály Arkangyal, légy az én oltalmam és védelmezőm minden utamon és lelki küzdelmeimben; legyen velem a Te szent védelmed éjjel és nappal. Oltalmazd meg lelkemet az ellenségtől és annak gonosz csatlósaitól. Az igaz úton vezess engem. Ments meg attól, hogy megbántsam Istent. Halálom óráján fogj kézen engem, és vezessél el az Örök Atya dicsőségéhez.

L.: Szent Mihály Arkangyal, a te fényességeddel …   R.: Világosíts meg minket !
L.: A te szárnyaiddal…                                                 R.: Védelmezz meg minket!
L.: A te kardoddal…                                                     R.:  Oltalmazz meg minket!

ÁMEN.


 
 
 
Szentséges Szűzmária

 

 

 

 
 

91. Zsoltár (Psalm 91)

Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él,
Az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram, és a menedékem, Istenem, benned bízom!
Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából.
Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod.
Nem kell félned az éji kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól;
sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől.
S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől tízezren, téged nem találnak el.
Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bosszút a bűnösökön.
Te, aki így beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra.
Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz.
Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon.
A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad.
Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el.
"Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet.
Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet."

 

A MAGNIFIKÁT

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. (Lk.1,46-55)

 

FEGYVERZET MINDEN KERESZTÉNY SZÁMÁRA EZEKBEN AZ IDŐKBEN

Ef 6,10-18 „… Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben…”,

91. Zsolt, megerősítve Édesanyám rózsafüzérével, lélekben Szeplőtelen Szívvel egyesülve, összhangban tanításaimmal, Isten kegyelmi állapotában, lehetőség szerint napi szentáldozással vagy lelki áldozással a Nagy Megpróbáltatások idején. Hit, Remény, Irgalmas cselekedet és mindenekelőtt sok Szeretet. Felajánlás az Én Drága Véremnek, Imádságok a Védelemért Szent Mihályhoz, XIII. Leó pápa exorcista imádsága, ima a saját őrangyalotokhoz, rózsafüzér az angyalokhoz, a Lélek Kardja (Isten szava).

Ha megtámadnak, válaszolj a Lélek Kardjával, az Én Kardommal, az alábbiak szerint: