ONZE MISSIE

 

Broeders, Moge Gods vrede met jullie zijn.
Ik ben Enoch. Door  Gods genade ben ik gekozen om de Heilsboodschappen van de Goede Herder aan de hele wereld te verkondigen, voordat de tijden van beproeving komen.
Deze boodschappen zijn een ernstige oproep van Jezus de Goede Herder aan de mensheid  tot bekering. Deze zijn de klokken van barmhartigheid die luiden voordat  de Gerechtigheid over de Volkeren komt.

Broeders: Jezus de Goede Herder wil de dood van zondaars niet, maar wel dat zij zich bekeren en de vreugde van het eeuwig leven bereiken. Om die reden roept Hij, als een Goede Herder, zijn schapen zonder onderscheid van geloof of godsdienst; Hij zegt ons in zijn Woord: “Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnen komen, en we zullen met elkaar aan tafel gaan.” (Apok. 3:20)

Broeders: Jezus de Goede Herder wil in jullie hart en in jullie huis komen. Stel jezelf open voor Hem! Sluit de deur niet voor hem; Hij wil jullie eeuwig leven geven. De tijd van Gods Gerechtigheid is nabij en deze maakt alleen onderscheid tussen goed en kwaad.

Daarom, broeders, denk er nog eens over na; overweeg en pas deze boodschappen toe en, nog belangrijker; maak ze bekend aan de hele wereld, zodat ook jullie herders worden en boodschappers van liefde.

Jezus de  Goede Herder wil een wereldomvattende kruistocht want de tijd is kort en de redding van zielen staat op het spel.

Deze boodschappen worden door de Kerk erkend als Private Openbaringen. Jezus en Maria moge jullie zegenen en jullie de genade geven om inwoners van het Nieuwe Hemelse Jeruzalem te zijn.

Enoch

 

 


 
 

Contact Us

enocmensajes@gmail.com