Ostatnie Wiadomości 2013

 

MOJE MIEJSCA SCHRONIENIA MARYJNEGO STANĄ SIĘ MAŁYMI WSPÓLNOTAMI MODLITEWNYMI, GDZIE WSZYSCY BĘDĄ SIĘ MODLIĆ I WYKONYWAĆ SWOJĄ PRACĘ ZGODNIE Z TYM, DO, CZEGO SĄ UZDOLNIENI!

SIERPIEŃ 25 2013-16:15

WEZWANIE MARYI RÓŻY MISTYCZNEJ DO LUDU BOŻEGO

Dziateczki mojego serca, niech pokój Boży będzie z wami i moja macierzyńska nich wam towarzyszy.

Wzywam wszystkich moje dzieci, które mają misję, aby przygarnęły do moich, miejsc schronienia maryjnego, owczarnię mojego Syna, aby uchodziła przed czasem prześladowań antychrysta. Dziateczki, już czas abyście dokonały ostatniego przeglądu, moich  miejsc Schronienia Maryjnego, bo po Ostrzeżeniu i Cudzie, które są już tak blisko, zbliża się wygnanie dla ludu Bożego.

Posłuchajcie, co do was mówię: Moje  miejsca schronienia, powinny zostać poświęcone Sercu mojego Syna i mojemu Niepokalanemu Sercu: powinny zostać Intronizowane przez jednego z moich kapłanów podczas Mszy Świętej. Poczynając od tamtego momentu staną się one w miejscami schronienia i będą miejscami bezpiecznymi dla moich dzieci. Dniem i nocą będą strzeżone, przez Aniołów i nie będą już miejscami świeckimi, ale staną się kościołami ukrytymi.

Każdego 13 dnia miesiąca, Mój Syn i Ja Wasza Matka, będziemy schodzić duchowo, aby udzielić wam błogosławieństwa. Ten dzień będzie dniem postu i modlitwy, powinno się także tego dnia, odprawić się Mszę Świętą za nim nastanie noc o 18:00, w godzinie Mojego Nawiedzenia, zejdziemy i udzielimy wam naszego błogosławieństwa. Będziemy błogosławić także wasze zapasy żywności, zwierzęta i zbiory, aby nigdy nie zabrakło pożywienia w naszych miejscach schronienia.

Miejsca mojego schronienia staną się małymi fortami modlitwy, miejscami duchowymi, gdzie moje dzieci znajdą spokój, pocieszenie, dach, pożywienie materialne i duchowe i co najważniejsze obecność Boga. Moje miejsca Schronienia , będą małymi wspólnotami modlitewnymi, gdzie wszyscy się modlą i działają zgodnie z tym, do czego są uzdolnieni. Wszystkie dni będą dniami modlitwy i pracy, od rana do godziny 12:00,po południu, modlitwa i medytacja Słowa Bożego, Mszę Świętą odprawcie godzinie 7:00 rano, o 12:00, w południe i o 18:00, wieczorem. Proście Mnie w modlitwie, abym przysłała wam jednego z moich kapłanów, aby odprawił Święta Ofiarę i aby stał się jednym z was w miejscu schronienia.

Godziny popołudniowe przeznaczcie na pracę, z wyjątkiem 15:00, godziny Mojego Miłosierdzia. Wszyscy, którzy przetrwacie w miejscach mojego schronienia powinniście wykonywać waszą pracę  zgodnie z tym, do czego jesteście uzdolnieni. W godzinach wieczornych, po wieczerzy, będziecie w nieustannej modlitwie, w między czasie jedni będą odpoczywali, drudzy będą trwać na modlitwie i tak sukcesywnie. Modlitwa stanie się płomieniem, który będzie oświetlał moje miejsca schronienia. W moich miejscach schronienia,nie będzie żadnych światowych rozrywek żadnego radia, telefonów, telewizorów, komputerów, nic, co by mogło zakłócić pokój, modlitwę i schronienie.

Mieszkańcy moich miejsc schronienia,podzielą się na 12 plemion Izraela*, każde plemię porozumie się ze swoim szefem, aby ten koordynował sprawami, które powinna wykonywać grupa. Każdego miesiąca mój doradca, to znaczy osoba, która zarządza miejscem mojego schronienia,zbierze troski od każdego plemienia i 13 dnia każdego miesiąca przedstaw je nam, a po przez nasze narzędzie, zostaniecie pouczeni i pokierowani przez nas, abyście wiedzieli, co macie dalej czynić.

Bez porozumienia z naszymi dwoma Sercami, nie będzie się podejmować żadnych decyzji. W miejscach mojego schronienia będzie się wypełniać Wolę Bożą i jej prawa.

Nasze miejsca schronienia maryjnego, przygotują was na życie w Nowym Jeruzalem. Cały Lud Boży będzie chroniony, żadnej owcy ze stada mojego Syna, nie pozwolę zginąć. Jedni będą w miejscach mojego schronienia w górach, dla innych ich własne domy staną się miejscami schronienia,żadna owca nie pozostanie bez mojej ochrony. Przygotujcie się, zatem, bo zbliżają się dni waszego oczyszczenia. Miłuje was, Wasza Matka, Maryja Róża Mistyczna.

Niech moje orędzia będą znane całej ludzkości.

*To są imiona 12 plemion Izraela:

Juda,Symeon,Beniamin,Dan,Efraim,Manases,Issachar,Zabulon,Aser,Neftali, Ruben,Gad. Ich misją jest stworzenie nowego Królestwa Izraela w Nowym Jeruzalem.

Nota: Potomkowie Lewiego, poświecili się kapłaństwu, lecz nie otrzymali ziem.

 

NARODY BEZBOŻNE JUŻ WKRÓTCE POZNACIE MOJĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ DNIEM I NOCĄ BRZMIEĆ BĘDĄ NAD WAMI MOJE TRĄBY I POZNACIE MÓJ GNIEW MOJEJ SPRAWIEDLIWOŚCI!

SIERPIEŃ 19 2013-11:55

PILNE WEZWANIE JEZUSA SPRAWIEDLIWEGO SĘDZIEGO DO NARODÓW BEZBOŻNYCH.

Pokój wam, ludziom dobrej woli.

Grzechy cielesne zawładnęły większą częścią ludzkości. Przyjemność,pożądanie i posiadanie stało się celem wielu, którzy na to przystali. Biedne stworzenia! Taka próżność nad próżności i z martwą duszą, jesteście jako martwi żyjący, którzy chodzą jako cienie wędrowne, bo bożki tego świata prowadzą was do śmierci wiecznej! Wszystko zostało skażone, moje stworzenie jest przykryte czarną zasłoną zła i grzechu. Przeklęci! ci, którzy wykorzystują moje dzieci,którzy wykrwawiają mój lud,przelewają krew moich niewiniątek,lepiej byłoby wam się nie narodzić! Ukarzę surowo z całym gniewem mojej sprawiedliwości, wszystkie te narody, w których zostały zastosowane prawa przeciwko życiu,prawu i sprawiedliwości! Płonę gorliwością o moje stworzenie, nie pozwolę więcej na tyle niesprawiedliwości,tyle niemoralności i tyle grzechu; granice mojej cierpliwości już  są przepełnione! Już wkrótce dotknę gniewem mojej sprawiedliwości,wszystkie bezbożne narody, tak,więc poznają Kim Jestem Ja,Ten Który Jestem, Pan wszystkich narodów,Król Wszechświata,Jedyny Prawdziwy Bóg. Który wszystko Widzi,Wie i wszystko Przenika , Który odpłaca każdemu według jego czynów. Biada! Narodom bezbożnym,z całą mocą zostaną złamane w dniu mojego sprawiedliwego gniewu, z jaką mocą złamały wszystkie moje prawa! Chodzicie nadal w grzechu i powiększajcie niesprawiedliwość, a szybciej a doprowadzicie szybciej do waszej zagłady! Powtarzam wam,że lżej będzie Sodomie i Gomorze w dniu Sądu Ostatecznego, niż wam.

Moje wierne dzieci, które mieszkają pośród tych narodów, zostaną wcześniej ostrzeżone przed nadchodzącą karą, aby uchodziły z nich, tak jak Lot ze swoją rodziną. Ogień z nieba spodnie na te narody i nie pozostanie kamień kamieniu, znikną z oblicza ziemi i nikt ich więcej nie wspomni. Już wkrótce poznacie moją sprawiedliwość, narody bezbożne,dniem i nocą brzmieć będą nad wami moje trąby i poznacie gniew mojej sprawiedliwości. Nie  pragnę waszej zagłady, lecz, jeśli nawrócicie się i przyjdziecie do Mnie, zanim nadejdzie czas mojej sprawiedliwości, zapewniam was,że przebaczę wam. Pamiętajcie: Jestem cierpliwy i łagodny,i nie skory do gniewu i bogaty w miłosierdzie, jeśli przyjdziecie do Mnie z sercami skruszonymi i pokornym. Jestem również Sędzią Sprawiedliwym,który nie nie pozwoli abyście niszczyli moje stworzenie i deptali moje prawa.

W mojej miłości, miłosierdziu i cierpliwości, jestem Bogiem miłującym:a w mojej sprawiedliwości straszny. Kogo chcecie poznać Boga Miłosiernego, czy Boga Sprawiedliwego? Zdecydujcie zatem, zanim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, abyście nie musieli jutro rozpaczać! Sędzia Sprawiedliwy.

Wzywam Pana godnego chwały i będę wolny od mych nieprzyjaciół. Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły mnie odmęty niosące zagładę:oplątały nie pęta Szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci. W moim utrapieniu wzywam Pana i wołam Mojego boga:usłyszał On mój głos ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu. (Psalm 18.4 do 7) Psalm ochronny na dni Sprawiedliwości Bożej.

Niech moje orędzia będą znane całej ludzkości, Bóg Izraela.

 

OGIEŃ Z NIEBA ZBLIŻA SIĘ DO ZIEMI I LUDZIE NAUKI NIE BĘDĄ W STANIE GO POWSTRZYMAĆ,BO WYŚLE GO SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA!

13 SIERPIEŃ 2013 8:25

PILNE WEZWANIE JAHWE SABAOTH,PANA ZASTĘPÓW  NIEBIESKICH, DO  LUDZKOŚCI.

Ogień z nieba zbliża się  już do ziemi i ludzie nauki nie będą w stanie go powstrzymać,bo wyśle go Sprawiedliwość Boża. Upadek tej gigantycznej kuli ognia spowoduje wielkie drganie ziemi:oceany wzburzą się i powstaną ogromne fale, które spowodują zniszczenia i bezradność wielu narodów. Jądro ziemi ucierpi wielkie zmiany, które spowodują  przemieszczenie się kontynentów; ziemia zataczać się będzie, wyrażając swój ból. Wszystko się zmieni w ułamkach sekund i nic już nie będzie takie jak przedtem.

Ludzie w szaleństwie uciekać będą z jednego miejsca na drugie, szukając bezpiecznego miejsca,ale go nie znajdą. Moja ziemia będzie niestabilna i wpadnie w szalone rotacje, powodując tworzenie się trzęsień ziemi,wstrząsów dna oceanów, powstawanie fal pływowych i drastyczne zjawiska klimatyczne, które nigdy przedtem nie były widziane przez ludzkość. Słońce przemieni wiele miejsc na ziemi, w miejsca pustynne czynią je nie nadające się do życia.. Będą śnieżyce tam gdzie nie powinno ich być, i spadną  ulewne kwaśne deszcze i zatapiając ziemię.

Ludzie się będą pytać:co się dzieje?,Czy to jet już koniec?A niebo im odpowie;to nie jest koniec, ale początek bólów rodzenia się nowego stworzenia ziemi! Na nic się zda wasze ukrycie się w czasie Mojej Sprawiedliwości Bożej, Moja sprawiedliwość jest nieubłagana,prawa i nie zna miłosierdzia, przychodzi aby przywrócić prawo i porządek aż  po wszystkie krańce ziemi. Wasze lamenty i błagania już nie będą wysłuchiwane, czas miłosierdzia już minął, a wy nie chcieliście się w nim zanurzyć. Już jest za późno dla was głupi i nierozumni, już nie ma powrotu!

Posłujcie mieszkańcy ziemi:To Ja Wasz Ojciec Niebieski, który do was mówi: powróćcie jak najszybciej, na drogę waszego zbawienia, trzymajcie wasze lampy zapalone, bo nadchodzi dzień wielki i straszny dzień Pański! Spieszcie się, bo godzina już bliska, żeńcy już nadchodzą i pieczęcie się już otwierają! Biada, kto może ujść w dzień mojego sprawiedliwego gniewu?Biegnijcie prędko, bezrozumni aby zdać wasz rachunek sumienia, bo ogień mojej sprawiedliwość, z nieba już się zbliża. Obudźcie się z waszego duchowego letargu, abyście mogli zostać usprawiedliwieni i nie musieli lamentować, gdy przyjdzie ogień mojej sprawiedliwości z nieba

Ostrzegam was mieszkańcy ziemi,że dzień mojego sprawiedliwego gniewu już nadchodzi, nie tracicie tej reszty czasu, który wam pozostał, aby szukać spraw tego świata, pozostawcie wasze trudy i zmartwienia i szczerym sercem szukajcie Boga, bo zbliża się dzień w którym stracicie pośród krzyków, moje miłosierdzie, i już go nie odzyskacie. Więc będziecie lamentować,że nie słuchaliście Mnie,w czasie mojego miłosierdzia.

Mieszkańcy ziemi, nie zaniedbujcie słów moich, ani ich nie poddawajcie w wątpliwość. Bo Ja Jestem, Który Jestem,Alfa i Omega,Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Który mówi do was. To są ostatnie wezwania, które do was kieruję, zanim nadejdzie czas mojej sprawiedliwości Bożej. Skorzystajcie, zatem z reszty czasu, który wam pozostał, abyście zdali rachunek sumienia, i zadośćuczynili za wszystkie popełnione grzechy, którymi złamaliście moje przykazania.

Wasz Ojciec,JAHWE SABAOTH.PAN ZASTĘPÓW NIEBIESKICH.

Niech to przesłanie będzie znane po wszystkie krańce ziemi.

 

SYNOWIE UMIŁOWANI CZUJCIE SIĘ DUMNI Z TEGO, ŻE JESTEŚCIE KAPŁANAMI I ŻE NOSICIE ŚWIĘTE SZATY KAPŁAŃSKIE!

6 SIERPIEŃ 2013-8:25

WEZWANIE MATKI BOŻEJ RÓŻY MISTYCZNEJ DO SYNÓW UMIŁOWANYCH.

Moi Umiłowani synowie dziś zwracam się do was i proszę was z całego serca,abyście powrócili do noszenia koloratki, abyście się odróżniali od moich laickich dzieci. Pamiętajcie,że wy jesteście pasterzami Boga i powinniście nosić  święte szaty kapłańskie. Świat z jego przyjemnościami przyczyniają się do zguby wielu z was, większość z moich kapłanów i pasterzy, opowiedziało się za swobodnym życiem, jak ludzie tego świata i zapomnieli,że zostali wybrani przez Ojca,aby pełnić misję pasterzy owczarni Pana.

Och!, Ilu kapłanów i pasterzy kościoła, tracą Mnie, z powodu wygodnictwa i braku zaangażowania w życie zgodne z Ewangelią Mojego Syna i doktryną kościoła! Kapłan reprezentuje Boga, tu na ziemi, kapłan jest obrazem Mojego Syna Najwyższego i Wiecznego Kapłana, jest stworzeniem duchowym poprzez w którym Bóg złożył swoje dary. Tak wielka jest  kapłańska posługa,że Bóg mieszka pośród swojego ludu, poprzez  poświecenie dokonywane  konsekrowanymi rękami kapłana pod czas Mszy Świętej.

Umiłowane dzieci, być kapłanem, to jest przywilej, to jest największe błogosławieństwo jakie Bóg zsyła na ten świat, jest to najbardziej zaszczytna służba która istnieje na na tym świecie;kapłan jest wysłannikiem nieba, którego powołaniem jest prowadzić lud Boży drogą zbawienia. Moi umiłowani synowie, zostaliście wybranymi, czujcie się dumni z bycia kapłanami i noszenia świętych szat kapłańskich. Wy jesteście pasterzami ludu Bożego, odziewajcie się zatem jak pasterze, pamiętając,że wy już nie należycie do tego świata; Bóg was wybrał między wieloma narodami, abyście i wy byli także Drogą Padwą i Życiem,dla dzieci Bożych i oświecali mroki tego świata niosąc Słowo Boże po wszystkie krańce ziemi.

Ze wszystkich powołań na tym świecie największym i najszczytniejszym jest być kapłanem. Umiłowani synowie, lud Boży potrzebuje was, kroczcie razem z Panem i bądźcie świadkami Boga, przed ludźmi. Noście z duma święte szaty kapłańskie i nie wychodzicie na ulicę odziani jak ludzie tego świata, bo te odzienie nie jest przeznaczone dla pasterza  Boga, niebo płacze razem ze Mną, z powodu straty tylu z moich umiłowanych, którzy pozwolili by prowadziły ich przyjemności tego świata zapominając o życiu zgodnie z Ewangelią Mojego Syna. Grzechy cielesne prowadzą do śmierci duchowej,wielu z kapłanów i pasterzy Boga. Ten świat ze swymi przyjemnościami prowadzi na bezdroża wielu pasterzy kościoła Mojego Syna. Wielu z nich już nie wypełnia swojej przysięgi kapłańskiej:Posłuszeństwa, Ubóstwa, Czystości. Mój przeciwnik odciąga ich od życia duchowego i prowadzi ich do życia łatwego i wygodnego, aby wkrótce ukraść im duszę. Brak życia duchowego i modlitwy prowadzi do czeluści piekielnych, wielu kapłanów a także wiele dusz, z powodu złego przykładu niektórych z moich umiłowanych synów.

Ponawiam pilne wezwanie do wszystkich Moich umiłowanych synów, którzy zeszli na bezdroża, aby odnowili jak najszybciej swoją przysięgę kapłańską i powrócili do bycia  światłem i drogą dla ludu Bożego. Dzieci Moje módlcie się za moich umiłowanych synów, adoptujcie duchowo moich kapłanów,nie opuszczajcie ich, samotność życia kapłańskiego, powoduje,że wielu schodzi na bezdroża, nie osądzajcie ich, bo tylko Bóg może to zrobić. Pomóżcie mi waszymi modlitwami, przebłaganiem, i postami, abyśmy razem odzyskali moich umiłowanych synów, którzy zeszli na bezdroża. Wasza Matka, Maryja Róża Mistyczna.

 

POJAWIENIE SIĘ NA NIEBIE ZNAKU MOJGO CHWALEBNEGO KRZYŻA, BĘDZIE DLA WAS, ZAPOWIEDZIĄ, ŻE WASZE PRZEKROCZENIE PROGÓW WIECZNOŚCI JUŻ NADESZŁO!

SIERPIEŃ 02/2013 8:15

WEZWANIE JEZUSA DOBREGO PASTERZA DO LUDZKOŚCI

Owczarnio Moja, pokój wam.

Nadeszła godzina wielkiego miłosierdzia, przygotujcie wasze serca i oczyśćcie wasze wnętrza ze wszelkiej zmazy  grzechów, bo zbliża się dzień, w, którym przekroczycie próg wieczności ujrzycie stan waszej duszy. W Chwale Boga oczekuję Moich sprawiedliwych oczyszczonych dzieci; czyściec czeka, te z Moich dzieci, które mają dług do odpokutowania za popełnione grzechy. Piekło czeka wszystkich tych, którzy kroczą ścieżką grzechu, łamiąc wszystkie Moje przykazania i uparcie odwracając się ode Mnie.

Mój szczegółowy sąd jest już bardzo blisko. Czego oczekujecie jeszcze bezrozumni?Aby móc, spłacić wasze długi i powrócić do Mnie? Wasza pycha i wasze grzechy spętały was tak, że nie pozwoli wam dostrzec, niebezpieczeństwa, w jakim znalazły się wasze dusze. Wielka światłość, która pojawi się na firmamencie niebieskim, będzie zapowiedzią nadejście Mojego ostrzeżenia. Mój Chwalebny Krzyż, który ukaże się naniesie, będzie znakiem, że wasze przekroczenie progów wieczności już nadeszło. Przez siedem dni i siedem nocy, Mój chwalebny krzyż będzie wam towarzyszył, wielu w tym czasie, otrzyma łaskę uzdrowienia i uwolnienia, a jeszcze inni się nawrócą, lecz naukowcy powiedzą, że jest to zjawisko kosmiczne i wielu uwierzy w ich słowa. Potrzeba wiary, aby pojąć tajemnicę  Bożej miłości; potrzeba wiary, aby pojąć plany, który ma Bóg, aby uratować ludzkość.

Mój Chwalebny Krzyż umocni i uzdrowi dusze Moich wiernych dzieci; po zniknięciu Mojego Chwalebnego Krzyża, przebudzą się wasze sumienia, które uniesie was Mocą Mojego Świętego Ducha do wieczności, gdzie ukarze wam stan waszej duszy, abyście po powrocie na ten świat, potraktowały bardzo poważnie wasze ocalenie i mogły przetrzymać dni próby. Jeśli bym nie dał wam znaku wielkiego ostrzeżenia, nie byłybyście w stanie stawić czoła dniom próby. Moja miłość i moja wierność są wieczne, moje miłosierdzie jest nieskończone; nie chciałbym was utracić, cierpię i przeżywam jeszcze raz, moją mękę, kiedy tracę którąś z dusz. Nie pozwólcie Mi więcej cierpieć, przyjmijcie Moje wezwania, które daję wam, po przez Moich wizjonerów; posłuchajcie Mojego głosu i żyjcie według Moich przykazań, abyście byli Moim ludem a Ja waszym Bogiem.

Moje dzieci, jeszcze raz wam powtarzam, dzień mojego wezwania jest już bardzo blisko, biegnijcie prędko, aby oczyścić się z win, aby wasze wejście do wieczności, było szczęściem i pokojem, a nie goryczą i ciężkim doświadczeniem. Wiele dusz, które już odpokutowały swoje winy na tym świecie, kiedy nadejdzie moje ostrzeżenie, pozostaną ze Mną w raju i nie powrócą na ziemię już więcej. Te, które są odziane w białe szaty ujrzą Chwałę Boga; te, które są odziane w szare, lub ciemnoszare szaty, doświadczą różnych poziomy czyśćca, a te, które, przyjdą bez  godnych szat, będą oddzieleni przez Moich Aniołów i przekazani strażnikom,aby zabrano ich do miejsca, na, które sobie zasłużyły, do czeluści bezdennej.

Przyjdziecie, zatem do Mnie, moje zbuntowane dzieci i pojednajcie się ze Mną i waszymi braćmi, aby przez brak, przebaczenia nie musieli poznać, czym jest wieczne potępienie i zostać na zawsze tam uwięzione; przebudźcie się dzieci zbuntowane, bo pukam do waszych drzwi; otwórzcie Mi, przynoszę wam dla was nowinę o waszym ocaleniu! Nie zamykajcie drzwi przede Mną, ja przychodzę do was jako Ojciec, posłuchajcie Mnie i zanurzcie się w Mojej miłości i Moim miłosierdziu, a przebaczę wam. Moje ramiona są otwarte i czekają na was; jeśli się skruszycie i nawrócicie z całego serca, zapewniam was, że nie będę pamiętał wam waszych grzechów. To są ostatnie wezwania, które wam daję jako Ojciec, naprawcie swoje błędy i powróćcie jak najszybciej do owczarni, abyście jutro nie musiały poznać, kim jest Sędzia Sprawiedliwy i Jego wyrok, bo będzie już za późno dla was. Mój pokój zostawiam wam, pokój Mój wam daję. Skruszcie się i nawracajcie, bo blisko jest Królestwo Boże.

Wasz Mistrz i Pasterz wszystkich czasów, Jezus z Betlejem. Niech Moje orędzia będą znane całej ludzkości.

 

WIELKI PODZIAŁ WEWNĄTRZ MOJEGO KOŚCIOŁA JUŻ SIĘ ZBLIŻA.
24 LIPIEC 2013-8:30

PILNE WEZWANIE JEZUSA SAKRAMENTALNEGO DO ŚWIATA KATOLICKIEGO.

Moje dzieci, pokój wam

Ciężkie próby czekają Mój kościół i Mojego Wikariusza, heretycka liberalna doktryna, która jest stosowana przez wielu moich purpuratów, otworzy antychrystowi, drogę do Watykanu. Wielki podział wewnątrz Mojego kościoła już zbliża. Moi purpuraci podzielą się na dwa obozy, jedni będą za tradycjonalistami, drudzy za reformatorami. Mój kościół będzie podzielony i Mój Wikariusz będzie zmuszony do podjęcia drastycznych i ostatecznych decyzji,które spowodują,że Jego życie znajdzie się w niebezpieczeństwie.

Skandale wewnątrz Mojego kościoła staną się zgorszeniem dla świata katolickiego. Fala zgnilizny już niedługo rozleje się, pedofilia, homoseksualizm, korupcja, rozwiązłość i masoneria eklezjalna,ujrzą światło dzienne. Wielka liczba katolików utraci wiarę przez te skandale, inni się przyłączą się do zbuntowanych,inni pozostaną wierni Ojcu świętemu i doktrynie kościoła. Mój Wikariusz,zostanie oczerniony i umieszczony na publicznej szubienicy, wszystko to będzie spiskiem,aby zachwiać fundamentami Mojego kościoła i doprowadzić do tego, że wielu utraci wiarę i oddzieli się od kościoła.

Moje dzieci wspierajcie Mojego Wikariusza waszymi modlitwami, postami, i pokutą,nie wierzcie w kłamstwa ani w plan dyskredytacji,który zostanie przedstawiony przeciwko Mojemu Wikariuszowi. Ja obdarzyłem Ojca Świętego, Franciszka, charakterem Mojego Apostoła Pawła Świętego,aby mógł kierować losem Mojego kościoła, w tych czasach wielkiego zamętu i apostazji;postawiłem go jako kamień węgielny,aby był drogą ratunku dla wielu;a kamieniem potknięciem i upadku dla innych. Skandale wewnątrz Mojego kościoła,skarzą wszystkie Moje świątynie,na cały świecie;Rzym znajdzie się w chaosie,nieposłuszeństwie i anarchii,które zawładną Moimi świętymi przybytkami Mój Wikariusz,będzie bardzo cierpiał na wygnaniu. To będzie największy ból, który będzie cierpiał Mój kościół tych ostatecznych czasach. Z oddalenia Mój Wikariusz będzie kierował losem Mojego kościoła; wielu kardynałów, biskupów, kapłanów i wierzących staną się męczennikami w obronie doktryny kościoła; jego krew stanie się Moją krwią, którą oczyszczę Mój kościół.

Ludu Mój, odziej się w wór pokutny,pość, módl się,bądź w stanie łaski uświęcającej;bo Mój kościół zostanie znieważony i splugawiony, przez wielu z jego wybranych synów, którzy wczoraj jeszcze przysięgali mu wierność, a jutro zdradzą go,wydając go w ręce mojego przeciwnika!Cały zamęt, który opanuje Mój kościół, zostanie wykorzystany przez Mojego przeciwnika,aby mógł zasiąść na Tronie Piotrowym i zostać ogłoszonym przez zbuntowanych, jako oczekiwany mesjasz.

Moje dzieci nie dawajcie wiary nagonce przeciwko Mojemu Wikariuszowi, pamiętajcie,że wszystko jest częścią masońskiego planu zniszczenia Mojego kościoła. Wspierajcie Mojego Wikariusza, aby trwał wiernie przeciwko atakom, które mają wkrótce się rozpocząć i doprowadzić Mój kościół do schizmy i utraty wielu milionów dusz. Wstrząśnie to fundamentem Mojego kościoła, ale moc modlitwy Moich wiernych dzieci i moc Ducha Świętego podtrzymają go, tak, iż bramy piekielne go nie przemogą
Wielu Moich wybranych synów,odwróci się ode Mnie,porzucą Moje świątynie, aby przyłączyć się do zbuntowanych i założyć nowe kościoły,ale tam Mnie już nie znajdziecie. Moje świątynie, zostaną zamknięte na jakiś czas i wkrótce zostaną zawłaszczone i oszpecone przez zbuntowanych,będących na usługach mojego przeciwnika. To wszystko zmieni Moje świątynie,które przestaną być Moimi świątyniami, lecz przemienią się w Centra politeizmu, gdzie będzie się oddawało cześć bożkom pogańskim. Moje kościoły,które pozostaną Mi wierne, będą Moimi świątyniami gdzie nadal będę przebywał i gdzie razem stworzymy nowy kościół, który będzie,pokorny, skromny,ubogi i całkowicie oddany służbie Mojemu ludowi. Mój ukochany kościół, będzie umiłowany i wystrojony jak oblubienica na spotkanie ze swoim oblubieńcem. Mój pokój wam daję,pokój Mój zostawiam wam. Skruszcie się i nawracajcie, bo bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz i Pasterz,Jezus z Przenajświętszego Sakramentu.

Niech Moje orędzia będą znane całej ludzkości.

 

DO TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W GRZECHU ŚMIERTELNYM, KIEDY NADEJDZIE WIELKIE OSTRZEŻENIE, POCZUJECIE WTEDY W SWOJEJ DUSZY PŁOMIENIE OGNIA PIEKIELNEGO I BÓL DUSZ WIECZNIE POTĘPIONYCH!
16 LIPIEC 8:20 2013

PILNE WEZWANIE NIEPOKALANEGO SERCA MARYI DO DZIECI BOŻYCH.

Dziateczki Mojego Serca,pokój wam.

Już blisko jest dzień, w, którym będziecie musieli zdać rachunek sumienia, przed Moim Ojcem, z waszych uczynków i dzieł dokonanych na tym świecie. Dziateczki, poświęćcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, aby wasze przejście do wieczności, było dla was znośniejsze. Wszyscy, którzy, jesteście Mi poświęceni oraz Moi czciciele, możecie liczyć na Moje wstawiennictwo i Moją obecność przy was, Tej Matki, kiedy staniecie przed Obliczem Najwyższego. W czasie wielkiego ucisku, osłonię Moim Macierzyńskim płaszczem,dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu,   Ja będę Waszą tarczą, żadnemu z poświęconych Mnie,dziateczek nie pozwolę zginąć, ani też, żadna zła siła nie będzie mogła uczynić wam krzywdy. To są Moje obietnice, ochrony i Mojej obecności przy was na tym świecie a także w wieczności, dla wszystkich dziateczek, poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu.

Dziateczki,wy, które, nie jesteście jeszcze poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, uczyńcie to, jak najszybciej. Bo czas wielkiego ostrzeżenia jest już bardzo blisko. Nie odwlekajcie, waszego poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Nie zapominajcie, aby poświęcić też waszych bliskich, aby ich także ogarnęła Moja ochrona. Wy wszyscy, którzy już jesteście poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, proszę was, abyście   odnowiły  akt  poświęcenia, aby wzmocnić wasza ochronę przed złem.

Dziateczki, wiele dusz nie wytrzyma przejścia do wieczności, módlcie się za nie, aby jeszcze zdążyły nawrócić się na tym świecie, i mogły zanurzyć się w Miłosierdziu Bożym, kiedy zostaną wezwane przed Oblicze Boże. Dla innych dusz, przejście do wieczności, będzie bardzo bolesne, bo nie uczyniły dobrej spowiedzi z całego życia, dla większej części ludzkości oddzielonej od Boga, przejście do wieczności, będzie najgorszym koszmarem. Wszyscy ci, którzy znajdują się w grzechu śmiertelnym, kiedy nadejdzie wielkie ostrzeżenie, poczują w swoich duszach ogień piekielny i ból dusz potępionych. Poznają piekło i pójdą do miejsca wiecznej kaźni, na którą zasłużyły, jeśli umrą w danej chwili. Poznają ból dusz, pozbawionych obecności Boga i  będą  wiecznie dręczone przez demony, przyczynę ich nieszczęścia. Biedne! Dusze, nie wiedzą, co je czeka w wieczności; kontynuując na tym świecie, swoje szaleństwo rozpusty i grzechu, bez żadnych hamulców a gdy na Boże wezwanie stawią się, otrzymają wyrok wiecznego  potępienia .

Przemyślcie to dzieci nieposłuszne, wrócicie do Boga jak najszybciej, teraz, kiedy jeszcze żyjecie! Zbliżcie się do jednego z Moich wybranych dzieci i wyspowiadajcie się ze wszystkich waszych grzechów; nawróćcie się z całego serca, aby ogarnęło was Miłosierdzie Boże, i nie rozpaczały, kiedy nadejdzie godzina waszego sądu! Spieszcie się, aby zdać rachunek z waszego sumienia, bo zbliża się sąd nad narodami! Nie odwlekajcie  waszego zbawienia, pamiętajcie o tym, że wielu nie powróci na ten świat, i między nimi możecie znaleźć się i wy. Uczyńcie dobą spowiedź z całego waszego życia, jeszcze raz wam powtarzam, abyście mogły zostać rozgrzeszone, przez Sprawiedliwość Bożą i z chwilą gdy, powrócicie ponownie na ten świat, mogły stanowić  części ludu wybranego przez Boga.

Dziateczki przyjdźcie do mnie, do Moich Sanktuariów, aby otrzymać łaski w obfitości, które będą wam służyć jutro, gdy będziecie przechodzić do wieczności. Za każdym razem, gdy odwiedzicie Mnie w jednym z Moich Sanktuariów, otrzymacie odpust zupełny, który ocali wasze dusze. Wasza Matka uraduje się i wynagrodzi wam za to i będzie o was pamiętać, kiedy staniecie na Sądzie Ostatecznym. Czekam na was w Moich Sanktuariach, Moje serce porusza się z radości, kiedy jesteście przy Mnie! Kocha was Niepokalane Serce Waszej Matki Maryi. Niech Moje orędzia będą znane całej ludzkości.

 

KAŻDA METODA ABORCYJNA STWORZONA PRZEZ CZŁOWIEKA JEST CIĘŻKĄ OBRAZĄ PRZECIWKO PRAWOM STWORZENIA ORAZ PRZYKAZANIOM BOŻEJ MIŁOŚCI!
7 LIPCA 2013 24:30

PILNE WEZWANIE MARYI RÓŻY MISTYCZNEJ DO LUDZKOŚCI.

Dziateczki Mojego serca, niech pokój Boży będzie z wami.

Ta ludzkość perwersyjna i grzeszna wybiera śmierć niż życie,ile Moich niewinnych dzieci jest co dzień uśmiercanych w łonach swych bezdusznych matek? Och matki bez sumienia, które zabijacie  dzieci poczęte w waszych łonach,które przerywacie cykl życia, które Bóg stworzył, mówię wam,jeśli nie skruszycie się i nie nawrócicie się, łono piekła stanie się miejscem waszej wiecznej kaźni.

Wszyscy ustawodawcy, i rządzący,lekarze,a także osoby które zarządzają, lub bezpośrednio wspierają wprowadzają, albo stosują metody aborcyjne, jednakowo ponoszą winę, i jeśli się nie skruszą i nie nawrócą, oni, także otrzymają zapłatę w wieczności! Tam gdzie w czeluściach piekielnych będzie płacz i zgrzytanie zębów, za całe zło które uczynił ten świat.

Ludzkości grzeszna, pragnę powiedzieć wam, że cykl życia  zaczyna się,w tym samym momencie, w którym, jajeczko kobiety zostaje zapłodnione, wtedy to właśnie Duch Święty stwarza nową istotę ludzką i powołuje ją do życia;każde przerwanie albo manipulacja cyklem życia, jest przeciw prawom Bożym, które są niezmienne, które są proste, które nie mogą być zmieniane, przez prawo i rozumowanie ludzkie. Każde przerwanie ciąży, którego się dokonuje od momentu poczęcia, jest przestępstwem przeciwko życiu i prawom, które je porządkują; jest grzechem ciężkim,przeciwko przykazaniom Bożym, które mówi w swoim piątym przykazaniu:Nie zabijaj.

To co ludzkość nie uważa za grzech, jest grzechem w oczach Boga, prawo które ustanowił człowiek, jest niedoskonałe, bo nie posiada w swoim zmyśle przykazań Bożych, które są prawem Bożym, które wprowadzają porządek w życie ludzkie. Życie powinno być szanowane jako dar od Boga, od momentu jego poczęcia. Każda metoda aborcyjna stworzona przez człowieka jest ciężką obrazą przeciw prawom stworzenia i Bożym przykazaniom. Człowiek nie powinien w żadnym przypadku przerywać cyklu życia, przeciwstawiając swoje prawo prawom Bożym. Za kogo się uważacie, którzy jesteście dziećmi stworzonymi z prochu ziemskiego, aby manipulować Bożymi prawami?Wasza pycha będzie dla was najgorsza karą,prze którą czeka was śmierć wieczna.

Och Ludzkości obudź wasze sumienie i powróć do Boga, nie manipulujcie życiem,dziełem Stworzyciela,aby Jego Boża sprawiedliwość nie musiała was ukarać!Córki Jerozolimskie,okryjcie waszą nagość i nie grzeszcie więcej; rozważcie to i uszanujcie życie, dzieło Boże!To w waszych łonach zaczyna się życie ludzkie, nie mordujcie życia i nie czyńcie z waszych łon żywych grobowców.

Pamiętajcie:W wieczności króluje sprawiedliwość Boża i będzie sprawiedliwością Boża i Sądem Ostatecznym, które osądzi wasze czyny na tym świecie i jeśli się nie skruszycie i nie nawrócicie, zapewniam was, że Jego wyrokiem będzie dla was:Śmierć Wieczna! Och ludzkości nawróć się, zatem, przestrzegajcie praw Bożych, abyście jutro osiągnęli życie wieczne. Wasza Matka Maryja Róża Mistyczna.

Niech Moje orędzia będą znane całej ludzkości.

 

!KRÓLOWIE TEGO ŚWIATA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ ABY PRZYWITAĆ MOJEGO PRZECIWNIKA.!

2 LIPIEC 2013-16:10

PILNE WEZWANIE JEZUSA DOBREGO PASTERZA DO SWOJEJ OWCZARNI.

Pokój wam, owieczki z Mojego stada.

Każdy dzień, który przemija skraca czas, do nadejścia wielkich znaków, dla tych wszystkich, którzy żądają tych znaków, aby móc się przemienić. Nie zdają sobie sprawy z tego wszystkiego co się dzieje wokół nich,proszą dalej o znaki ponieważ nie wierzą. Ta obecna generacje niewdzięczna i grzeszna dochodzi już do kresu swojej dekadencji,kiedy to nastąpi objawi się Sprawiedliwość Boża, w której ustanowione jest prawo aż po wszystkie krańce ziemi.

Zbliża się czas wielkiego oczyszczenia, i będzie wielu, którzy nie przejdą tej próby. Pośród wielkiego ucisku, nadejdzie Moje ostrzeżenie, którego wielu nie wytrzyma tego, bo ich grzechy i brak nawrócenia się, nie pozwoli im wytrzymać obecności Boga. Jako Dobry Pasterz Jestem bramą dla tego pokolenia, ale wielu,obawia się Ją otworzyć, zaprzeczając Mi i wielu, odwraca się ode Mnie, nie chcąc Mnie znać.

Już wkrótce wszystko zostanie zatrzymane, nic się nie będzie poruszać,cisza owładnie wszystkimi duszami i zostaniecie osądzeni,zważenie i zmierzeni. Moje przebudzenie ludzkich sumień ukarze wam prawdę o istnieniu Boga  w Trójcy Jedynego Boga Prawdziwego, Pana Panów, Boga Bogów, Władcę wszechświata. Jeszcze raz powtarzam wam!Przygotujcie się bo bliskie jest przebudzenie sumień.

Owczarnio Moja, ostrzegam was,że władza finansowa, która podtrzymuje narody jest już w punkcie swego upadku, wiele bogactw straci swą wartość i zostanie porzuconych, i wiele narodów stanie się bankrutami. Ludzkość oszaleje,chaos i anarchia uczynią wiele miejsc na ziemi nie możliwymi do życia. Żywność będzie tek racjonowana, że stanie się rzadkością, wszechświat będzie w konwulsjach, i spadnie ogień z nieba jaki jeszcze do tej pory nie był widziany, i wiele narodów zginie z głogu i pragnienia.

Królowie tego świata, przygotowują się aby przywitać mojego przeciwnika. Ogłoszą ludzkości za pomocą środków masowego przekazu, nadejście oczekiwanego mesjasza. Większa część ludzkości zostanie zwiedziona,i odda mu cześć  jakby był Bogiem. Oszukańcze przedstawienie, już niedługo się rozpocznie;środki masowego  przekazu w wielu narodach, będące na usługach mojego przeciwnika,zaczną rozpowszechniać po całej ziemi, pojawienie się fałszywego mesjasza.

Pamiętajcie co mówi Moje słowo:Więc jeśli, ktoś mówi wam:Mesjasz jest tu, albo tam nie wierzcie mu. Nadejdą fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki i cuda, aby jeśli to możliwe zwieść, nawet wybranych. Oto co wam powiedziałem wcześniej: Wtedy jeśliby wam kto powiedział: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie!  Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: "Oto jest na pustyni", nie chodźcie tam!; "Oto wewnątrz domu", nie wierzcie! (Mateusz 24.23 do 26)

Moje dzieci pilnujcie się, abyście nie zostali oszukani, już wiecie że chodzi mojego przeciwnika, który przedstawi się ludzkości, jako łagodny baranek,aby pozyskać ludzką sympatię. Uważajcie Moje dzieci, aby nie barć do waszych domów wizerunku mojego przeciwnika, który już krąży po świecie ze hasłem:”Przyjaciel nigdy nie zawodzi”Pamiętajcie,że to ojciec kłamstwa i wielki fałszerz, po jego spojrzeniu będziecie wiedzieli,że ten wizerunek nie przedstawia Mnie, bo w nim nie ma miłości ani człowieczeństwa, tylko pycha. Bądźcie zatem czujni, bo ten wizerunek to nie Ja, rybcie miejsca mojemu przeciwnikowi w waszych domach,abyście nie doznali niemiłych niespodzianek i abyście nie rozpaczali potem. Wizerunki antychrysta przebudzą do życia złe byty duchowe i otworzą bramy do czeluści piekielnych, gdzie narazicie się na ich ataki  i jego upadłych aniołów.

Dzieci Moje przypominam wam jeszcze raz, opieczętujcie Moją Krwią,Telewizory,radia,telefony, komputery i wszystkie wasze dobra materialne i duchowe i nie bierzcie niczego od obcych osób,proście bardzo Mojego Ducha Świętego o dar rozróżnienia, bo wiele firm i globalistów jest na jego usługach i w czasie nowego porządku światowego, wszystko jest opieczętowane znakiem mojego przeciwnika i nowego porządku światowego. Powstrzymujcie się przed spożywaniem tych produktów. Uprzedzam was zanim jeszcze to wszystko się wydarzy ,abyście nie mówiły jutro,że nie byłyście ostrzeżone Będzinie zatem bardzo ostrożne, bo mój przeciwnik i jego agenci zła,będą szukali wszelkimi środkami starali się zgubić wasze dusze. Niech dzieci ciemności nie będą bardziej przebiegłe, niż dzieci światłości. Mój pokój zostawiam wam , pokój Mój wam daję. Skruszcie się i nawracajcie bo bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus z Nazaretu,Dobry Pasterz. Niech Moje orędzia będą znane całej ludzkości.

 

NADCHODZI GODZINA MOJEGO PONOWNEGO PRZYJŚCIA  NA TEN ŚWIAT A MÓJ LUD NADAL ŚPI POGRĄŻONY W GRZECHU!

22 CZERWIEC 2013-10:15

PILNE WEZWANIE BOGA OJCA DO JEGO LUDU.

Ludu Mój pokój wam.

Nadchodzi godzina Mojego ponownego przyjścia, a Mój Lud nadal śpi pogrążony w grzechu. Grzech obecnego pokolenia przekroczył wszelkie granice ludzkiego zachowania, przestał być obrazą Boga,aby przemienić się w coś tak powszedniego jak sama jego egzystencja. Łamanie przykazań Stworzyciele, stało się częścią życia większej części ludzkości: wszystko jest oceniane i sądzone według rozumowego i ludzkiego spojrzenia:Boże przykazanie są nieszanowanie osądzane jako przykazanie przestarzałe;współczesny człowiek już nie patrzy na Boga,bo sam się na niego kreuje i sam dla siebie stał się bogiem.

Ten materialistyczny zmodernizowany i grzeszny świat, rozpropagował całą swoją dekadencja,czyniąc z niej przyzwyczajenie. Rak grzechu;zło i korupcja skaziły wszystkie społeczeństwa i zniszczyły łaskę cnoty i ludzkich zalet. Łańcuchy zła i grzechu przychodzą na człowieka już w macierzyńskim łonie; dzieci rodzą się naznaczone grzechem duchowym,buntem i nieposłuszeństwem swoich rodziców.

Bez Mojej Sprawiedliwości Bożej nie nastanie porządek i prawo; a wszystko co wcześniej zostało stworzone, człowiek niszczy.

Pożądanie władzy tego pokolenia, łamie wszelką równowagę duchową, bezwzględność i egoizm współczesnego człowieka burzy harmonię stworzenie i skaża duchowo prawo miłości, z którego został stworzony człowiek i cała natura. Skażenie i zniszczenie zasobów natury, jest grzechem ciężkim przeciw istocie miłości Bożej.!Wszystkie narody, które eksploatują bez miłosierdzia,zasoby natury, i nie czynią nic aby je naprawić, zostaną starte z powierzchni ziemi, a ich ziemie i zasoby naturalne, przejdą w ręce innych narodów!Już się zbliżają jeźdźcy Apokalipsy,huk kopyt ich rumaków przyniesie spustoszenie i śmierć!To będzie zapłata, które otrzyma ta grzeszna i bezbożna gracja, za bunt przeciw Swojemu Stworzycielowi,i za deptanie Jego przykazań, które są życiem, pokojem, miłością i harmonią zdrowego ludzkiego współistnienia i równowagą z naturą.

Moje ponowne przyjście na ten świat, już jest blisko,ludu Mój obudź się, aby nie zaskoczyło was moje nadejście,inie było z późno dla tych, którzy mnie nie oczekują. Wasz Ojciec Jahwe, Pan wszystkich narodów. Niech Moje orędzia będą znane całej ludzkości.

 

!MÓDLCIE SIĘ ZA PAPIERZA FRANCISZKA,PONIEWAŻ BĘDZIE MUSIAŁ PRZEJŚĆ CIĘŻKIE PRÓBY PODCZAS TRWANIA SWOJEGO PONTYFIKATU!
19 CZERWIEC 2013-8:50

WEZWANIE MARYJI RÓŻY MISTYCZNEJ DO ŚWIATA KATOLICKIEGO.

Wielkie wydarzenia czekają ludzkość, przebudzenie sumień ludzkich dzięki Mojemu Ojcu, ukaże wam prawdę i otworzy was na zrozumienie, podczas waszego powrotu na ten świat,abyście wypełniali sumiennie wasze zaległe zadania. Każde z was, Moje wierne dzieci, powróci na ten świat z jedną specyficzną misją,którą musi wypełnić. Mój piąty dogmat, będzie ogłoszony po wielkim ostrzeżeniu, dla tego nie trwóżcie się, bo wszystko idzie zgodnie z wolą Mojego Ojca.

Módlcie się za Papieża Franciszka, ponieważ będzie musiał przejść ciężkie próby podczas  trwania swojego pontyfikatu. Wysłannicy zła przeniknęli do siedziby Piotrowej, i wystawią Go na próbę,pragną oni, zmodernizować kościół Mojego Syna i wprowadzić nowe zmiany w liturgii Mszy Świętej. Dziateczki módlcie się w łańcuchu modlitewnym, aby Ojciec Franciszek w ostateczności nie wprowadził powyższych zmian, które stałyby się nieszczęsne dla świata katolickiego. Te zmiany otworzą drzwi do fałszywego ekumenizmu, który przyniesie pogańską doktrynę i wraz z nią zburzenie doktryny kościoła. To wszystko da początek schizmie i już wiecie jaki skutek to przyniesie światu katolickiemu. Módlcie się aby te zmiany nie nastąpiły za pontyfikatu Ojca Franciszka..

Wrogowie kościoła Mojego Syna, bardzo szybko dadzą się poznać, po ich owocach poznacie ich; wszystko już zostało zaplanowane przez wysłanników zła we wewnątrz Watykanu, żeby kościół Mojego Syna rozpoczął swoją Kalwarię, które wstrząśnie fundamentami kościoła za chwilę się rozpocznie i spowoduje że wielu zachwieje się w wierze i oddzielą się od Mojego Syna.

Dziateczki jak trudne by nie było oczyszczenie kościoła trwajcie wierni w wierze i módlcie się za niego. Kościół Mojego Syna i wy, stanowicie Jego ciało mistyczne, nie porzucajcie go, twórzcie łańcuchy modlitewne, wiecie że to wszystko stanowi część jego oczyszczenia, która jest niezbędna aby kościół mógł się na nowo narodzić.

Dziateczki Moje płaczę, bo już wkrótce kościół Mojego Syna zostanie zdradzony, przez wielu jego hierarchów, którzy jeszcze wczoraj przysięgali mu wierność. Zdrada którą będzie musiał cierpieć Mój Syn z powodu Swojego kościoła; będzie gorsza, od zdrady Judasza, wszystko musi wypełnić się co jest napisane w Pismo Świętym ,ale przytłacza Mnie ból i smutek widząc oszustwo i hipokryzję tylu purpuratów. Oczyszczenie kościoła już jest w drodze, pomóżcie mu dźwigać jego krzyż, Moje wierne dziateczki, aby jego Kalwaria była mniej bolesna. Po burzy nastanie cisza i początek nowego kościoła, który będzie ubogi, skromny,prosty, ale pełen charyzmatów i poświęcony całkowicie służeniu dzieciom Bożym. Niech Pokój Mojego Ojca będzie zwami, Moje wierne dziateczki,miłuje was Wasza Matka, Maryja Róża Mistyczna.

Niech Moje orędzia będą znane całej ludzkości.

 

!MOJE NOWE STWORZENIE BĘDZIE PRZESTRZENIĄ Z NIEBA TU NA ZIEMI!
12 CZERWIEC 2013-8:20

WEZWANIE BOGA OJCA DO JEGO DZIECI.

Ludu Mój, dziedzictwo Moje, pokój wam.

Dni Mojego Królowania zbliżają się, Mój oczyszczony lud, będzie moim dziedzictwem i największą rozkoszą. Całe Moje stworzenie żyć będzie w pełnej harmonii ze Swoim Stworzycielem, i Ja będę im Bogiem, Moja wola wypełni się w niebie i na ziemi, i będę z nimi po wszystkie dni aż do skończenie świata. Wszystko będzie takie jak na początku, na ziemi, powróci raj, który dałem waszym ojcom, i którego nie potrafili docenić: staniecie się jako dzieci i będziecie współistnieć z naturą i jej stworzeniami, ponadto stanowiąc z nią jedność w miłości, pokoju i szczęśliwości duchowej.

Czeka was raj Moje dzieci, w rajskim ogrodzie wszystko będzie możliwe i nie będzie miało ograniczeń, ani przeszkód. W Moim nowym stworzeniu współistnieć będziecie z Moimi Aniołami i duszami błogosławionymi, będziecie mogli się przenosić z miejsca na miejsce, gdzie tylko zapragniecie z prędkością myśli. Moje nowe stworzenie będzie przestrzenią nieba tu na ziemi. Wszyscy będziecie braćmi i siostrami i będziecie żyć w harmonii i w pełni z Waszym Ojcem Niebieskim; Wyleję na was Mojego Ducha Świętego ze wszystkimi Jego łaskami i charyzmatami, uczynię was istotami całkowicie duchowymi.

Wszyscy odmłodniejecie w Moim nowym stworzeniu; oczyszczenie, w które zostaniecie włączeni zbierze od was wszystko stare, choroby i grzechy umrą na zawsze. W Moim nowym stworzeniu duch będzie panował nad materią, wasze ciała zostaną przemienione duchowo i już nie będziecie posiadać potrzeb fizjologicznych, ani nie będziecie odczuwać pragnienia, ani głodu pożywienia cielesnego. Waszym pożywieniem będzie Baranek Boży, który będzie pośród was i dam wam siebie całego i będę dla was pokarmem Duchowym.

Po oczyszczeniu świata,ziemia zostanie rozdzielona pośród 12 Plemion Izraela, wasze ja zostanie przemienione i nie będzie pamiętało wydarzeń z przeszłości. W nowym świecie, w, którym będziecie mieszkać, już nie będzie ciężkiej materialnej pracy, ani zmartwień, ani pragnień, ani przywiązań, nic, co znacie z tego świata już więcej nie ujrzycie. Wszystko będzie odnowione Mądrością mojego Ducha Świętego; świat duchowy z istotami duchowymi natury, podobnymi do Moich Aniołów, gdzie jedynie służyć i chwalić będziecie Boga jako Istotę Najwyższą. Regenta Wszechświata. W moim nowym stworzeniu poznacie znaczenie miłości, i miłość będzie z wami aż do skończenia świata.

Pozostań w pokoju ludu Mój, dziedzictwo Moje, Wasz Ojciec Jahwe,Pan Narodów.

Niech Moje orędzie będą znane całej ludzkości.

 

?HIERARCHIO KOŚCIELNA, DLACZEGO ZMIENILIŚCIE MOJĄ MODLITWĘ OJCZE NASZ, KTÓREJ NAUCZYŁEM MOICH UCZNIÓW?
6 CZERWCA 2013-8:25

WEZWANIE JEZUSA CHRYSTUSA Z NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU DO HIERARCHII KOŚCIELNEJ

Pokój wam, Hierarchowie Mojego kościoła.

Hierarchio Kościelna, dlaczego zmieniliście Moją modlitwę Ojcze Nasz, której nauczyłem Moich uczniów? Modlitwa Pańska, którą dzisiaj odmawiacie nie jest tą, której nauczyłem Moich uczniów, kiedy Mi powiedzieli: Nauczycielu naucz nas modlić się, a Ja im powiedziałam: módlcie się tak: Ojcze Nasz, Który jesteś w niebie, Niech się Święci Imię Twoje, Niech przyjdzie Twoje Królestwo, Nich wola Twoja spełnia się na ziemi tak jak i w niebie, Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze długi, tak jak i my przebaczamy naszym dłużnikom i nie dopuść abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Amen (Mateusz 6.9 do 13)

Owczarnio Moja, słowa długi i dłużnikom, zawiera nie tylko wasze duchowe i osobiste długi, ale również długi waszych przodków i waszych bliskich zmarłych. Kiedy mówicie odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom robicie aluzję do waszych osobistych win w sensie osobistym, nie biorąc pod uwagę win na polu międzypokoleniowym, to znaczy waszych przodków i waszych bliskich zmarłych.

W Modlitwie Pańskiej, której nauczyłem Moich uczniów, jest ukazane Moje miłosierdzie, Przebaczenie i Ochrona Boga Ojca, którą otacza swoje dzieci. Modlitwę Pańską, jaką dzisiaj odmawiacie, nie obejmuje waszych przodków i waszych bliskich zmarłych. Modlitw Pańska jest modlitwą egzorcyzmem, która ma moc uwalniania waszych dusz i waszych krewnych, waszych przodków i waszych bliskich zmarłych. Z powodu zamiany słów  z  i  przebacz nam nasze długi, jako i my przebaczamy wszystkim naszym dłużnikom na  odpuść nam nasze winy , jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, w ten sposób manipuluje się i zniekształca Plan Bożego. Zbawienia. Modlitwa Pańska, jakiej nauczył Mnie mój Ojciec Niebieski, abym dał ją poznać Jego dzieciom, ma moc uwalniania od złych duchów i chroni was przed jego atakami, jeśli odmawiacie ją z wiarą. Jest także modlitwą egzorcyzmem, która chroni was przed wszelkim złem; jest pokarmem nie tylko dla waszego ciała, ale co ważniejsze dla waszej duszy, którym Jestem Ja Sam. Hierarchowie Mojego kościoła, Pasterze Mojej trzody, proszę was z całego serca, abyście powrócili do odmawiana modlitwy, Ojcze Nasz, jakiej nauczyłem Moich Uczniów, bo ta, którą obecnie odmawiacie i której nauczacie Moją trzodę, nie ma tej samej wartości i mocy duchowej. Wraz z zamianą słów Modlitwy Ojcze Nasz, z długów na winy i  wszystkim naszym dłużnikom na winowajcom na, pozbawia się w ten sposób mocy zbawczej Bożego miłosierdzia, Mojego Ojca, dla Jego dzieci, tu na ziemi, i dla dusz waszych przodków, waszych bliskich zmarłych w wieczności. Modlitwa Pańska wraz z Credo i Magnificat,em, są modlitwami o wielkiej mocy, jednoczącymi cały zbawczy plan, który Mój Ojciec ma przeznaczony wobec ludzkości.

Pokój Mój zostawiam wam pokój Mój Wam daję. Skruszcie się i nawracajcie, bo Królestwo Boże Jest Blisko.

Wasz Mistrz i Pasterz, Jezus z Najświętszego Sakramentu

Niech Moje orędzia będą znane całej ludzkości.

 

!UPADLI ANIOŁOWIE, KTÓRYCH NAZYWACIE KOSMITAMI SĄ JUŻ POŚRÓD WAS!
CZERWIEC 3  2013 r.-24:15

PILNE WEZWANIE MARYJ RÓŻY MIATYCZNEJ DO LUDZKOŚCI.

Dziateczki nich Pokój Boży będzie z wami.

Upadli aniołowie, których nazywacie kosmitami, już są pośród was. Te złośliwe byty duchowe, przejmują władzę nad ciałami wszystkich tych, którzy są oddzieleni od Boga, ich zadaniem tu na ziemi jest uformować armię mojego przeciwnika. Królowie tego świata będący na usługach ciemności, wiedzą o istnieniu tych bytów i oferują im swoje wsparcie, aby zaatakowały ziemię, i aby w ten sposób rozpoczął się Wielki Armagedon.

Dziateczki nie wychodzicie na ulicę bez waszej zbroi duchowej, bo narażacie się na niebezpieczeństwo ataków ze strony tych złośliwych bytów, które już znajdują się między wami. Pamiętajcie, co mówi słowo Boże: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności.(List do Efezjan 6.12), dla tego powinnyście być dobrze zabezpieczonymi, abyście mogły odeprzeć ataki tych piekielnych bytów.

Nie rozleniwiajcie się w waszych modlitwach, bo dobrze wiecie,że znajdujecie się w bitwie duchowej. Zanurzcie we Krwi Mojego Syna, wasze ciała, dusze, umysły, wasze rodziny, wasze domy, waszych krewnych,przyjaciół, sąsiadów, wasze miejsca pracy, wasze dobra materialne, duchowe, aby wszystko było opieczętowane Krwią Mojego Syna, aby żadne złe siły nie uczyniły wam krzywdy.

Dziateczki, te złe byty już są na ziemi i szukają sposobu, aby zgubić jak największą liczbę dusz, aby nie mogły stać się częścią Mojego Wojska Maryjnego. Godziny nocne są czasoprzestrzenią, w której jesteście bardziej  uwrażliwieni na ataki tych złośliwych bytów, dla tego właśnie módlcie się abyście przyodziali się w zbroję duchową, nim położycie się spać i obejmijcie modlitwą także waszych bliskich Proście waszego Anioła Stróża i waszych Aniołów Opiekunów, aby wam towarzyszyły i broniły w każdym momencie, a specjalnie w czasie waszego nocnego spoczynku, aby żadna zła siła, zakłócić i odebrać wam spokój.

Odmawiajcie Egzorcyzm do Naszego Ukochanego Świętego Michała Archanioła, za każdym razem, gdy będziecie Go potrzebować, proście także o wstawiennictwo i ochronę dusze, które osiągnęły już Chwałę Bożą, aby wstawiały się za wami i ochraniały was w tej walce duchowej. Pamiętajcie jedynie ci, którzy zachowają wiarę, osiągną  Koronę Żywota Wiecznego.

Mój Różaniec jest bronią o wielkiej mocy, którą wam daję, odmawiacie go każdego dnia, razem z Różańcem do Przenajświętszej Krwi i Ran Mojego Syna, a demony umkną w przerażeniu i rozsypce. Twórzcie łańcuchy modlitewne wraz z waszymi braćmi i umacniajcie się codziennie, Ciałem i Krwią Mojego Syna, abyście się stali prawdziwymi wojownikami duchowymi, aby żadna zła siła nie mogła zwyciężyć was.

Dziateczki, kule ogniste, które przylecą z przestrzeni kosmicznej, spadną na ziemię i spowodują wiele, nieszczęść, śmierci i spustoszenia. Narody bezbożne, zostaną ukarane i wiele z nich zniknie, wszystkie te narody, gdzie krew moich mordowanych, nienarodzonych dzieci jest przelewana, gdzie nieczystość seksualna,próżność, sodomia oraz obmierzłe akty grzechu i przekleństwa, są dozwolone, znikną z powierzchni ziemi, tak jak to się stało z Sodomią i Gomorą. Jedynie sprawiedliwi, którzy w nich zamieszkują, zostaną zachowani, jak to miało miejsce z Lotem i Jego Rodziną

Biada onym nierozumnym i obłąkanym grzesznikom, którzy grzeszą i grzeszą, mówiąc: nic się nie stało i nic się nie stanie, grzeszmy dalej dopóki życie trwa! Och jakże się mylicie, maleńcy buntownicy, powtarzam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie wejdziecie na ścieżkę zbawienia, wszyscy zginiecie.

Dziateczki zbliżają się, zatem, mocne dni waszego oczyszczenia, nie oddalajcie się od naszych Dwóch Serc, bo gdy to uczynicie, pójdziecie na wieczne potępienie. Pamiętajcie, że miłosierdzie Boże, ustępuje, aby dać miejsce sprawiedliwości, przemyślcie to, i nie zostawiajcie na ostatnią chwilę waszego zbawienia! Obudź się Ludu Boży ze swojego letargu duchowego, abyście byli przygotowani, bo zbliża się Powrót Mojego Syna w Chwale, Wasza Matka, Maryja Róża Mistyczna. Niech cała ludzkość pilnie pozna moje orędzia.

 

!ZIEMIA JĘCZEĆ BĘDZIE JAK KOBIETA W BÓLACH RODZENIA DAJĄC POCZĄTEK NOWEMU STWORZENIU!
28 MAJ 2013r-8:50

WEZWANIE MARYI RÓŻY MISTYCZNEJ DO LUDZKOŚCI.

Dziateczki, niech pokój Boży będzie z wami.

Ziemia zacznie jęczeć jak kobieta w bólach rodzenia dając początek nowemu stworzeniu. Ten świat, który znacie już wkrótce przeminie, ale nie trwóżcie się, zachowajcie spokój i zaufajcie Bogu a wszystko wypełni się zgodnie z Jego wolą. W wielu miejscach na,ziemia zaczęła już pękać i zapadać się, tworząc wielkie rozpadliny i ubytki, których współczesna nauka ludzka nie jest w stanie logicznie wytłumaczyć. Wszystko to tworzy część cyklu transformacji, którą już zaczęło cierpieć stworzenie.

Dziateczki ostrzegam was przed tymi zmianami, które rozpoczęły się we wewnątrz ziemi, abyście się nie przerazili, wiedzcie, że wszystko to jest początkiem oczyszczania się, w które jest włączone całe stworzenie. Jeszcze raz powtarzam wam, zbliżają się dni głodu i wielkiego niedoboru wody,   zgromadźcie zapasy pożywienia oraz duże ilości wody w pojemnikach, ponieważ wszystkie te zmiany, które będzie cierpieć całe stworzenie, spowoduje niedobór wody i niedobór pożywienia. Zmiany, które rozpoczną się w kosmosie, wpłyną na wszystkie uprawy rolne, tu na ziemi, i skażą również wodę.

Nadchodzą trudne dni dla całej ludzkości, dni w,których nikt nie będzie bezpieczny w żadnym miejscu na ziemi, zaufanie zaniknie a wiara w wielu duszach  ludzi upadnie, lecz nie trwóżcie się, bo jeśli wytrwacie w łasce Bożej i zjednoczeni w modlitwie, wszystko będzie dla was znośniejsze. Dziateczki Moje Matczyne serce cierpi gdy widzę jak wiele domów Mojego Ojca znika.  Wiele krajów utraciło wiarę w Boga i wiele domów Bożych sprzedaje się  pierwszej lepszej osobie, która zaoferuje najwyższą cenę. Apostazja coraz bardziej się zwiększa i wiele dusz idzie na potępienie wieczne, ponieważ już nie wierzą w istnienie Boga. Módlcie się za te dusze, które żyją bez Boga i bez Jego przykazań, aby nie poszły na wieczne potępienie, módlcie się za te kraje, które chodzą w ciemnościach, bo wiele z nich tak jak Sodoma i Gomora zniknie z powodu swej nieprawości i grzechu. Dobrze powiedział Św. Paweł, że w czasach ostatecznych, ludzie, bowiem będą, samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich,nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności , ale wyrzekną się jej mocy.
( 2Tymoteusz.3,.1 do 5).Wszystko się wypełnia w najmniejszym słowie.

Dziateczki, miłosierdzie zaczęło ostygać,i jest niewielu tych,którzy dzisiaj troszczą się o swego brata w potrzebie. Modernizm, i materializm znieprawił kulturę, własnego Ja,przynosząc odczłowieczenie istoty ludzkiej i utratę jej wartości. Powtarzam wam, że cała natura rozpocznie swoją transformację, przyjdą katastrofy, które przyniosą niewdzięczność, głód, epidemie, spustoszenie, rozpacz i jeśli nie będziecie sobie nawzajem pomagać ratować się, wielu będzie, którzy zginą! Ludu Boga, nie traćcie wiary, ani nadziei w dniach próby, zaufajcie Bożej opatrzności a Mój Ojciec da wam pokarm i będzie dla was wsparciem w owych dniach.

Módlcie się i zaufajcie Mojemu Ojcu, ześle wam mannę z nieba i otworzy dla was źródła wody żywej, które ugaszą wasze pragnienie, abyście mogli przejść przez pustynię oczyszczenia, które doprowadzi was do Chwały nowego stworzenia. Dziateczki, zbierzcie się zatem wokół waszej Matki i pozostańcie zjednoczeni w modlitwie, wspierajcie się wzajemnie, niech wasza  wiara będzie niezłomna, jak Cedry Libanu, abyście mogli wytrwać w próbie oczyszczenia, która was przybliży. Niech Pokój i Miłość Boża i Moja opieka przebywa w was stale. Wasza Matka, Maryja Róża Mistyczna. Niech Moje orędzia będą znane całej ludzkości.

 

W CHWILACH TRUDNYCH, KTÓRE PRZEJDZIECIE, TRWAJCIE WIERNI W WIERZE, NIE TRAĆCIE NIGDY WASZEGO ZAUFANIA I NADZEI W BOGU!
19 MAJ 2013-15:25

WEZWANIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA DO DZIECI BOŻYCH.

Chwała Bogu, Chwała Bogu, Chwała Bogu. Alleluja. Alleluja, Alleluja.

Niech Pokój Boga Najwyższego będzie z wami.

Bracia: Módlcie się za Wikariusza Jezusa Chrystusa, bo będzie musiał przeciwstawić się wielkim próbom podczas swojego pontyfikatu. Mój Ojciec na prośbę Naszej Pani i Królowej, nie dopuszcza jeszcze, aby rozpoczęła się wojna, wszystko jest jeszcze wstrzymane w niewielkiej przestrzeni waszego czasu. Nie zaniedbujcie modlitwy, módlcie się nieustannie, bo zły was chce osaczyć, krąży szukając sposobu, aby was zgubić.

Módlcie się jedni za drugich, tworząc modlitewne łańcuchy, aby osłabić moce zła.
Czas panowania księcia tego świata dobiega już końca, jego ataki staną się coraz bardziej gwałtowne, dla tego też powinniście umacniać się w modlitwie, i mieć w gotowości waszą broń, aby móc odeprzeć natarcie wojsk mojego przeciwnika.

Bracia czas próby wkrótce się rozpocznie; zostaniecie wypróbowani w wierze, w miłosierdziu, w pokorze, w posłuszeństwie a przede wszystkim w miłości. Czytajcie często Pismo Święte i rozważajcie je, abyście mogli zwyciężyć w próbie wiary, której zostaniecie poddani. Owczarnia, która się rozpierzchnie, znajdzie się w niebezpieczeństwie zguby; zachowajcie jedność w modlitwie i wytrwajcie w wierze, ponieważ idą dni trudne, podczas, których będziecie zmuszeni znieść ból oczyszczenia, który odczujecie w waszym ciele, umyśle i duszy. Wytrwajcie, wytrwajcie, abyście mogli otrzymać koronę życia.

Przyjmijcie to wszystko z miłością i ofiarujcie Bogu, ilekroć przyjdzie to wszystko na was, nie traćcie głowy; pamiętajcie, że wszystko jest częścią waszego oczyszczenia. Biada mieszkańcom ziemi, którzy odrzucają głos Boga, bo wielki będzie jego ucisk! Bez Boga jesteście niczym. Bez Niego nie jesteście zdolni, aby znieść próbę w chwilach trudnych, które będziecie przechodzić, trwajcie wierni w wierze, nie traćcie nigdy waszego zaufania i nadziei w Boga. Mój Ojciec podda próbie całą ludzkość i dopuści, aby przeciwnik wypróbował waszą wiarę. Miłość do Boga i wasi bracia, będą waszym umocnieniem w dniach waszej próby. Kiedy nadejdzie głód, pomagajcie sobie wzajemnie i wspierajcie się w próbie w wiary, trwajcie w wierności Bogu. Gdy przyjdą na was katastrofy i klęski żywiołowe, chwalcie wtedy Boga. Nie pozwólcie wszczepić sobie microchipu - znaku bestii, nie pozwólcie się oznakować kiedy przyjdzie na was ta próba; wiedziecie, że Mój Ojciec nie zostawi was, On będzie pokarmem i wsparciem swojego wiernego ludu. Kiedy przyjdą prześladowania zachowajcie spokój i pozwólcie prowadzić się Naszej Pani i Królowej i Mnie, nic wam się nie stanie, jeśli będziecie ufać naszej opiece?· Pamiętajcie, o tym w owych dniach próby, a wszystko wypełni się zgodnie z wolą Mojego Ojca. Wiara, Miłość, Pokora, Miłosierdzie, Posłuszeństwo, Wytrwałość i Zaufanie do Pana, będą umocnieniem, które uczyni was ludem Boga, Dziedzictwo Mojego Ojca, liczcie na mnie, kiedy poczujecie się słabi, wzywajcie mnie a Ja, was podniosę i przybędę z Wojskami Mojego Ojca, aby walczyć o was. Miejcie tę pewność!

Bracia, my znamy waszą kruchość i słabość ludzkiej natury; wzywajcie nas, a my ochoczo pospieszymy wam z pomocą; jesteśmy Archaniołami i Aniołami Wojsk Niebieskich. Wezwijcie naszej Wielkiej Mocy we wspólnej  bitwie duchowej, a demony uciekną na każde wasze wezwanie, które uczynicie z wiarą; jesteśmy, aby wam służyć, wzywajcie Nas tą modlitwą,Mówiąc tak; Święci Archaniołowi i Aniołowie Wojsk Niebieskich, przyjdziecie nam z pomocą, błagamy was w Święte Imię Jahwe Naszego i Waszego Ojca. Otoczcie nas waszą opieką i waszym ratunkiem w każdej chwili, abyśmy mogli wytrwać w naszej wierze i osiągnąć Chwałę Wieczną. Amen.

Któż jak Bóg, nikt nie jest jak Bóg. Wasz Brat Michał Archanioł i Aniołowie Wojsk Niebieskich.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo wieczne jest Jego Miłosierdzie, Alleluja, Alleluja, Alleluja,Amen.

 

MOJE SAKRAMENTY SĄ ŹRÓDŁEM ŻYCIA ,KORZYSTAJCIE Z NICH,A W NICH MNIE ODNAJDZIECIE!
6 MAJ 2013 8:30

WEZWANIE JEZUSA SAKRAMENTALNEGO DO LUDZKOŚCI.

Dzieci Moje,pokój wam.

Ja Jestem Chlebem Życia zstępującym z nieba, które pozostaje z wami w ciszy każdego sakramentu po wszystkie dni,aż do skończenia świata. Moje Ciało jest prawdziwym pokarmem i Moja Krew jest prawdziwym napojem życia wiecznego dla waszego ducha. Zbliżcie się do Mnie i nie lękajcie się, Ja Jestem waszym ratunkiem, waszym pokarmem,waszym schronieniem, waszym umocnieniem. Przyjdźcie do Mnie,uciekający się do Mnie, we Mnie znajdziecie odpocznienie; Ja Jestem tu aby wysłuchać was i aby rozwiązać wszystkie wasze problemy; Ja Jestem tu aby wam pomóc dźwigać wasz krzyż dnia codziennego.

Dzieci Moje, nie szukajcie w człowieku rozwiązania waszych problemów; ani nie pokładajcie waszego zaufania w rzeczach tego świata; pamiętajcie,że wszystko na tym świecie, jest próżne i przemijające. Szukajcie Winorośli  Życia, którą Jestem Ja, i który da wam radość życia wiecznego.?Dla czego lękacie się zbliżyć do Mnie? Spójrzcie Ja Jestem waszym Ojcem i znam was; Jestem tu aby przebaczyć wam, a nie aby was karać. Moja Miłość,i Moje Miłosierdzie są większe niż wasze grzechy; ufajcie Mi Jestem waszym Przyjacielem, Bratem i Ojcem; powiedźcie Mi wszystko;nie lękajcie się; odpocznijcie we Mnie,a Ja uczynię wasze brzemię lżejszym; rozwiążę wszystkie wasze problemy i odpuszczę wam wszystkie wasze grzechy,jak kol wiek wielkie by one były. Nie szukajcie rozwiązania waszych problemów poza Mną;szukajcie życia, którym Jestem Ja, a wszystko się rozwiąże zgodnie z waszą wiarą.

Moje Tabernakula są źródłem Życia,korzystajcie z nich,a w nich Mnie odnajdziecie. W inny sposób nie ujrzycie Mnie,wiedźcie,że Jestem tu w Duchu i Życiu;patrzących i słuchających. Ja Jestem Bogiem po wszystkie dni, który nigdy nie opuści żebraka,opuszczonego,wdowę;ani sierotę,ani smutnego,ani chorego, a najmniej grzesznika skruszonego. Przyjdźcie do Mnie z sercem  skruszonym i uniżonym, a zapewniam was że odpuszczę wam wasze grzechy i nie będę ich pamiętał. Ja Jestem Miłością zawartą w istocie, a Miłością, która pochodzi ode Mnie; staje się niewyczerpalnym źródłem przebaczenia i miłosierdzia.

Przyjdźcie do Mnie, prostytutki, homoseksualiści, narkomani,rozpustnicy, złodzieje,alkoholicy,lubieżnicy,matki aborcjonistki,czarnoksiężnicy,czarownicy; przyjdźcie do Mnie grzesznicy wszystkich stanów, ras,kultur,czy religii,a zapewniam was,że nie odejdziecie  stąd oszukani. Ja Jestem Życiem, które pragnie się wylać na w obfitości. Nie lękajcie się, zbliżcie się jako syn marnotrawny, a Ja przygotuję wam ucztę na wasz powrót. Czekam na was, nie zwlekajcie. Kocha was Wasz Ojciec, Jezus Sakramentalny. Przyjaciel, który nigdy nie zawodzi. Niech cała ludzkość pozna Moje orędzia.

 

DZIECI MOJE, POMÓŻCIE MI OCALIĆ DUSZE,MÓDLCIE SIĘ ZA TE KTÓRE NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA TYM ŚWIECIE I ZA TE, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA NAJNIŻSZYM POZIOME CZYŚĆCA!

KWIECIEŃ 30.2013- 8:45

WEZWANIE JEZUSA SAKRAMENTALNEGO DO LUDZKOŚCI

Dzieci Moje, pokój wam.

Mój Ojciec przedłużył na krótki czas trwanie Swojego Miłosierdzia, czekając,aby został ogłoszony piąty dogmat Mojej Matki i poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Mojej Matki. Na jej prośbę, przedłużył czas trwania Swojego Miłosierdzia w oczekiwaniu, i aby dopełniły się te wydarzenia. Dzieci Moje pomóżcie Mi ocalić dusze, módlcie się za te, które najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia na tym świecie,i za te, które znajdują się na najniższym poziomie czyśćca. Ofiarujcie za nie  przenajświętszą ofiarę Mszy świętej, zapewniam was że wiele z nich zostanie ocalonych. Moc Mojej Przenajświętszej Bezkrwawej Ofiary,którą się sprawuje na każdej Mszy Świętej, uwolni wiele dusz z ognia czyśćcowego, i ocali wiele z tych dusz na tym świecie, które znalazły się w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia. Jest wiele dusz, które znajdują się od wielu stuleci, według waszego rachunku czasu,w czyśćcu, czekając abyście ofiarowali za nie choćby jedną Mszę Świętą, albo jeden Różaniec Święty, aby mogły wejść do Chwały Wiecznej.

Dzieci Moje, kiedy  będziecie ofiarować Mszę Świętą, tajemnice bolesne Różańca Świętego,Różaniec do Mojej Przenajświętszej Krwi, wasze posty i pokuty, za dusze w czyśćcu cierpiące, i za dusze najbardziej potrzebujące Miłosierdzia Bożego na tym świecie, to wtedy, Miłość i Miłosierdzie Mojego Ojca,wyniesie wiele dusz do Chwały Wiecznej. Ocali te dusze, które umierają znajdując się w stanie grzechu śmiertelnego, na tym świecie, ocali te które chodzą w ciemnościach, i przyniesie ulgę tym, które znajdują się w czyśćcu.

Dzieci Moje potrzebuję,uwolnić milionów dusz, które znajdują się w zapomnieniu, w czyśćcu bo większość  ludzkości już nie pamięta aby się za nie modlić. Módlcie się o wieczne spoczywanie, dusz w czyśćcu cierpiących, a mój Ojciec wynagrodzi wam za to i będzie pamiętał o tym kiedy wejdziecie do Chwały Wiecznej. Za każdą ocaloną duszę na tym świecie, albo uwolnioną z czyśćca,otrzymacie łaskę przebaczenia, która służyć wam będzie albo waszym rodzinom, kiedy będziecie najbardziej potrzebować tego i kiedy staniecie przed Obliczem Bożym.

Każda dusza, która zostanie wyniesiona do Chwały Wiecznej,za pośrednictwem waszych modlitw,ofiar,i poświęcenia zamieni się ona w waszą orędowniczką na tym świecie i na waszej drodze do wieczności. Ojciec Mój, Który Jest nieskończenie miłosierny, wynagrodzi wam za każdą duszę,której pomożecie ocalić się na tym świecie, i za każdą, która pomożecie uwolnić czyśćca. Dusze czyśćcowe są wielkimi orędowniczkami,módlcie się za nie, a one pomogą wam w waszej bitwie duchowej. Jedno Ojcze Nasz, które ofiarujecie za nie z wiarą, uwolni wiele dusz z ognia czyśćcowego i da wieczne odpoczywanie,wielu tym  duszom,które, najbardziej tego potrzebują Modlitwa za nie staje się wielką korzyścią dla waszych dusz, bo jednoczy was w Wielkim Miłosierdziu Mojego Ojca. Módlcie się za dusze, które najbardziej potrzebują Miłosierdzia Bożego na tym świecie i te, które zapomniane znajdują się w czyśćcu,a Ojciec Mój wynagrodzi wa za to.

Pokój Mój wam daję  Mój Pokój zostawiam wam.
Skruszcie się i nawracajcie, bo Królestwo Boże jest blisko,Wasz Mistrz Jezus Sakramentalny, Przyjaciel,który nigdy nie zawodzi. Niech cała ludzkość pozna Moje orędzia.

 

PILNE WEZWANIE NAŚWIĘTSZEJ DZIEWICY MARYI DO ŚWIATA KATOLICKIEGO
KWIECIEŃ 19 2013 14:50

Dziateczki Mojego Serca, niech pokój Boży będzie z wami.

Dziateczki wzywam was pilnie, i pragnę, aby dnia 13 mają, w 96-szóstą rocznicę Mojego objawienia się w Cova de Ira w Portugalii,  został podjęty  dzień modlitwy na poziomie ogólnoświatowym, na Moim Świętym Różańcu o godzinie 12:00, czasu kolumbijskiego (7:00 czasu środkowoeuropejskiego).

Zacznijcie modlitwą do Mojego Anioła Pańskiego i zjednoczcie się w modlitwie razem ze Mną Waszą Matką, prosząc Ojca Niebieskiego w następujących intencjach:

1.O ogłoszenie Mojego Piątego Dogmatu Maryjnego(Maryja Pośredniczka, Współodkupicielka, Obrończyni, Pani wszystkich narodów)

2. Za Poświęcenie Rosji Mojemu Niepokalanemu Sercu.

3. Za Papieża Franciszka i Kościół.

4. Za Pokój na Świecie.

5. O Triumf Mojego Niepokalanego Serca.

Niech cały katolicki świat zjednoczy się w modlitwie, abyśmy wszyscy tego dnia byli jedno błagając Ojca Przedwiecznego w tych wielkich intencjach.

Dziateczki Mojego Serca, wy jesteście Moją wielką Armią Maryjną, bądźcie razem ze Mną w ten Chwalebny dzień, módlmy się razem na Moim Różańcu Świętym, stańmy się jako jedna rodziną i jeden głos, błagając Ojca Przedwiecznego, o miłosierdzie nad całą ludzkością.

Córki Moje proszę was, abyście tego dnia okryły chustami wasze głowy, w akcie miłości pobożności i zjednoczenia się w modlitwie! Liczę na was Moja wielka Armio Maryjna!
Kocha was Wasza Matka Maryja i Pani wszystkich narodów.

Niech Moje Orędzia będą znane całej ludzkości.

 

MOC ŁAŃCUCHA MODLITEWNEGO JEST W STANIE POWALIĆ MOCE CIEMNOŚCI I ZMIENIĆ PROROCTWA
18 KWIETNIA 2013-8:50

WEZWANIE JEZUSA Z NAZARETU DO ŚWIATA KATOLICKIEGO

Pokój wam Moje dzieci.

Módlcie się, aby powstrzymać wojnę, bo pokój znajduje się, już w punkcie destabilizacji. Jeśli Rosja nie zostanie jak najszybciej poświęcona Niepokalanemu Sercu Mojej Matki, to zapewniam was, że to przyniesie wiele nieszczęść, bo, Rosja rozpropaguje swoją heretycką doktrynę po całym świecie; doprowadzając, do szybszego biegu wydarzeń jeszcze przed czasem, będących znakiem woli Bożej.

Dzieci Moje posłuchajcie: Ojciec Mój szanuje waszą wolną wolę i nie narzuca wam niczego: pamiętając, że znajdujecie się pomiędzy czasem, powinniście modlić się, pościć, i pokutować, aby powstrzymać bieg wydarzeń, które będą katastroficzne w skutkach. Moc łańcucha modlitewnego powala moce zła i zmienia proroctwa.

Pwasze modlitwy, posty, i pokutę, posłałem wam Papieża, który wypełni wolę Bożą; jeśli, świat katolicki go nie opuści w swoich modlitwach. Jeśli będziecie modlić się za Papieża Franciszka: on wypełni wolę Bożą:, jeśli zaś zaniedbacie wasze modlitwy za niego; mój przeciwnik i jego narzędzia, które przeniknęły Tron, Piotrowy: do prowadzą go do tego, że popełni błędy przeciw wierze ewangelii także doktrynie Mojego kościoła. Dzieci Moje mówię wam to wszystkie, abyście się duchowo przebudziły i aby wasze modlitwy były na pierwszym miejscu w waszym życiu.

Pamiętajcie, że znajdujecie się w bitwie duchowej nie możecie zaniedbywać waszych modlitw, postów, pokuty, które stały się już dla was, waszą tarczą i zbroją duchową, która ochrania was przed atakami z mojego przeciwnika i jego sług zła. Wola Mojego Ojca, jest abym nie stracił żadnego z tych, których mi powierzył,ale abym ich wskrzesił w dniu ostatecznym.(Jan 6.39)Dzieci Moje nie jest Wolą Bożą, aby ludzkość cierpiała; to wasza wolna wola jest tą, która wybiera drogę. Kiedy ludzkość oddzieli się od Boga i Jego nakazy życia, wpada w obojętność i niesprawiedliwość: to jest człowiek oddalony od Boga, który , czyni sobie poddanym  swojego własnego brata i zniewala go,to nie jest wolą Bożą. Weźcie przykład od mieszkańców Niniwy, którzy byli oddaleni od Boga, ale z powodu proroctwa Jonasza, które je im ogłosił, nawrócili się i Bóg powstrzymał się od wymierzenia im kary. Czyńcie to samo w tych czasach, aby wasze oczyszczenie było znośniejsze. Bo zaprawdę powiadam wam:, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Pokój Mój zostawiam wam, pokój Mój wam daję.

Wasz Mistrz i Pasterz Jezus z Nazaretu.

Niech cała ludzkość pozna Moje orędzia.

 

DZIECI MÓDLCIE SIĘ, ABY ZOSTAŁ OGŁOSZONY MÓJ PIĄTY DOGMAT I ABY ROSJA ZOSTAŁA POŚWIĘCONA MOJEMU NIEPOKALANEMU SERCU!
KWIECIEŃ 9 2013 1:15

PILNE WEZWANIE MARYJ RÓŻY MISTYCZNEJ DO ŚWIATA KATOLICKIEGO

Dziateczki Mojego serca, niech pokój Boży będzie z wami.

Ludu Boży, nie trwóż się, wasza Matka nie pozostawi was samych: Ja będę pilnować owczarni Mojego Syna, będę ją ochraniać i prowadzić z miłością w jej przejściu na pustynię. Módlcie się bardzo za Ojca Świętego Franciszka, aby ogłosił Mój piąty dogmat jako: Współodkupicielki, Pośredniczki i Obrończyni, Pani Wszystkich Narodów. Powinniście modlić się bardzo dużo za Ojca Świętego Franciszka, bo wrogowie kościoła wyniknęli do Siedziby Piętrowej skrócą oni dni jego pontyfikatu, jeśli on wypełni wolę Mojego Ojca. Dziateczki Moje, wspierajcie waszymi modlitwami, postami, i pokutą, Ojca Świętego, aby mógł wypełnić wolę Bożą i aby żadna zła siła nie mogła zepchnąć z drogi i misji, którą zleciło mu niebo.

Znajdujecie się w czasach wielkiego zamętu i podziału, kościół Mojego Syna jest już podzielony na dwie frakcje, jedni są za a inni przeciw nowo wybranemu Wikariuszowi Mojego Syna. Działeczki przypominam wam, że nic nie porusza się w tworzeniu, ani jeden liść bez przyzwolenia Mojego Ojca. Nie pozwólcie się podzielić przez mojego przeciwnika, bierzcie to pod uwagę, gdy się modlicie, pościcie, i czynicie pokutę, wola Mojego Ojca zawsze będzie dla was łaskawa. Proszę was abyście miały zaufanie do postanowień Mojego Ojca, i byście modliły się bardzo na Moim Świętym Różańcu i na Różańcu Przenajdroższej krwi Chrystusa i dojdziecie do Mojego Syna, aby Ojciec Święty Franciszek mógł prowadzić Łódź Piotrową, pośrodku wzburzonych wód apostazji i masonerii w tych czasach ostatecznych. Od waszej modlitwy zależy czy Wikariusz i kościół przetrwają wiernie przez czas, jakiego potrzebuje Mój Ojciec, aby dopełnić Swoją Świętą Wolę.

Dziateczki módlcie się, aby Mój Piąty Dogmat został ogłoszony i Aby Rosja została poświęcona Mojemu Niepokalanemu Sercu. Uczyńcie jeden wspólny łańcuch modlitwy na Moim Świętym Różańcu, na skalę światową, prosząc Ojca Niebieskiego o tę wielką łaskę. Módlcie się także o pokój na świecie tak zagrożony, w tych czasach, przez pożądanie i ekspansję niektórych królów ziemskich. Nie zaniedbujcie modlitwy, bo znajdujecie się w czasach wielkiego wzburzenia; jeśli będziecie się modlić, wszystko zostanie powstrzymane, na jakiś czas do ogłoszenia Mojego Piątego Dogmatu. Jeśli zaniedbacie modlitwę, nastaną wojny pomiędzy narodami i wszystko się zacznie się destabilizować.

Proszę was, zatem, módlcie się bardzo działeczki, aby powstrzymać bieg tych wydarzeń tak fatalnych dla ludzkości. Pamiętajcie, że jedna jaskółka nie czyni jeszcze wiosny, to jest wasze popularne powiedzenie. Dla tego ważne jest abyście się modliły w łańcuchu modlitewnym, bo zjednoczenie tworzy siłę i niszczy siły zła; miejcie wiarę i zaufanie Do Boga, On jest waszym zwycięstwem a Ja jestem waszą Arką schronienia i Panią, która was poprowadzi w towarzystwie Archanioła Michała do bram Niebieskiego Jeruzalem.

Córki Moje, proszę was zacznijcie zakładać na wasze głowy welony, aby naśladować mnie i jako znak szacunku i miłości do Boga. Nie wiecie jak bardzo wynagrodzi wam to ta Matka i jak ucieszy się niebo tym aktem miłosierdzia. Powiedzcie Mi czy to uczynicie córki Moje; Czy mogę na was liczyć? Pragnę abyście przyjęły tą miłosną prośbę, którą dla was czynię, abyście powróciły do Domu Pana, z waszymi welonami na głowach i w ten sposób razem uwielbimy Boga Trójedynego, oddając Mu Szacunek i Chwałę. Pozostaniecie w pokoju Pańskim. Wasza Matka Maria Róża Mistyczna.

 

OSTRZEŻENIA O POJAWIENIU SIĘ FAŁSZYWEGO MESJASZA DADZĄ WKRÓCTE ZNAĆ O SOBIE!
KWIECIEŃ 01 2013-8:50

Owce z Mojego stada, pokój wam.

Czas wielkiej apostazji będzie się zwiększał każdego dnia coraz bardziej, wielki znak dla wszystkich,tych, którzy oczekują Mojego powrotu. Wszystko jest już gotowe, aby mój przeciwnik zaczął swoje  oszukańcze przedstawienie,którym doprowadzi do zguby miliony dusz. Módlcie się za Mojego  wybranego Wikariusza,za Mojego Benedykta i Mój kościół,aby Jego Kalwaria była znośniejsza.

Mój kościół rozpoczął już swoją Drogę Krzyżową, jego wrogowie już wydali na niego wyrok,na Jego mistyczne ciało,zajęczy w bólach,ale siły zła nie zmogą Go! Naprzód pomocnicy,niech wasze modlitwy pomgą udźwignąć ciężar krzyża Mojego kościoła!Mój kościół zadrży w posadach i wydawać się będzie, że siły zła Go zwyciężą; ale nie Mój kościół to Ja i bramy piekieł nigdy Go nie przemogą. Mój kościół zostanie ubiczowany biczem rozłamu, który Go uderzy.

Przygotuj się ludu Mój abyś kroczył razem z Moim kościołem Drogą Krzyżową wprost na Kalwarię gdzie zostanie ukrzyżowany,aby wkrótce zmartwychwstać jako nowy kościół uduchowiony i charyzmatyczny, który zjednoczy dzieci Boże w czasach Mojego Królowania w Niebieskim Jeruzalem.

Ostrzeżenia o pojawieniu się fałszywego mesjasza wkrótce dadzą o sobie znać;bądźcie bardzo ostrożni, wiecie dobrze,że wszystko jest oszustwem, któremu nie powinniście poświęcać swojej uwagi. Wierzcie jedynie we Mnie, Który jestem Waszym Wiecznym Pasterzem, nie trwóżcie się bo niebo was nie opuści.

Umacniacie waszą wiarę, abyście mogli  każdego dnia,wyjść zwycięsko z tej wielkiej bitwy, aby w ten sposób przybliżyć się do Królestwa Bożego i Jego Chwały Wiecznej.
Jeszcze raz powtarzam wam, przygotujcie się do nadejścia ostrzeżenia, bo jak wszystko zacznie się destabilizować i pokój zostanie zniszczony, to jest kiedy przebudzę wasze sumienia, w których staniecie w prawdzie, aby umocnić was w wierze, abyście mogli stanąć do ostatniej bitwy, która przyniesie wam wolność i uczyni was godnymi abyście zostali nazwani dziećmi Bożymi, dziedzictwo Mojego Ojca; Módlcie się, pośćcie, żałujcie za grzechy, zróbcie dobrą spowiedź z całego życia; spożywajcie jak najczęściej Moje ciało i pijcie Moją krew,abyście mogli  wytrzymać przejście do wieczności.

Pokój  Mój zostawiam wam, pokój Mój wam daję. Skruszcie się i nawracajcie, bo Królestwo Boże jest blisko.

Wasz Wieczny Pasterz, Jezus z Nazaret.

 

MÓDLCIE SIĘ, ZA WIKARIUSZA MOJEGO KOŚCIOŁA, ABY MÓGŁ PROWADZIĆ MOJĄ TRZODĘ W OBECNYCH CZASACH TAK WIELKIEGO ZAMĘTU I APOSTAZJI!
Marzec 25 2013 8:35

WEZWANIE JEZUSA CHRYSTUSA UŚWIĘCICIELA DO ŚWIATA KATOLICKIEGO.

Pokój wam.

Módlcie się, za Wikariusza Mojego kościoła, aby mógł prowadzić Moją trzodę w obecnych czasach tak wielkiego zamętu i apostazji. Wrogowie Mojego kościoła przeniknęli już do Stolicy Piotrowej, chcą manipulować Moim Wikariuszem, aby zreformował Mój kościół, ponieważ uważają oni, że dzisiejszy kościół powinien zostać zmodernizowany, na, tyle aby dostosować się do zmian zachodzących w świecie. Módlcie się, aby to się nie stało, i aby Mój Wikariusz mógł przetrwać na Tronie Piotrowym.

Fałszywy ekumenizm zmieni doktrynę Mojego kościoła i Moją Ewangelię, i już nie będzie więcej pokarmu duchowego dla Mojej trzody; nadejście fałszywego ekumenizmu, stanie się bazą do powstania kościoła politeistycznego, gdzie już nie będzie przebywał Mój Duch Święty, Moje Domy przestaną być miejscem Mojego przebywania, zostaną przemienione w siedziby bożków pogańskich.

Dzieci Moje, jeśli zaczniecie słyszeć, że Mój kościół zacznie otwierać się na doktryny innych religii, wówczas będziecie już wiedzieć, trzodo Moja, że zaczął się czas ohydy i spustoszenia, i że już nie będę Przebywał w Moich Domach. Usuną Mnie z Mojego własnego Domu, Moje Świątynie zostaną splądrowane, a w ciszy Moich Tabernakulów zostanie sprofanowane: Moje przenajświętsze Ciało, i Moja Boskość zostanie rzucona o ziemie i deptana. Kiedy to wszystko zacznie się dziać i Moja Przenajświętsza Ofiara zostanie zniesiona, proszę was Moje dzieci, nie chodzicie już więcej do Moich Domów, bo już nie będę tam Przebywał! Bezbożni zajmą w nich miejsca i uczynią z Moich Świętych Budowli, jaskinię zbójców.

Jak bardzo Mnie boli ta obelga wymierzona w Moją Boskość, którą otrzymam z rąk niektórych domowników Moich? Jak Judasz wydadzą Mój kościół, Którym jestem Ja, w ręce mojego przeciwnika? Nowy kościół, który chcą wszczepić, będzie kościołem mojego przeciwnika: religie przeciwne Mojej Doktrynie i Ewangelii, i bożki pogańskie, zajmą Moje Domy, gdzie Ja przebywałem i Ofiarowałem się jako pokarm Mojemu ludowi.

Moje Imię zostanie zeszpecone, przez nowych gospodarzy Moich Świętych Miejsc; relatywizm, panteizm, politeizm, nowa era z całą swoją doktryną i z doktrynami ciemności, staną się fundamentem nowego kościoła. Ludu Mój, zaintonujcie pieśń lamentacyjną i odziejcie się w szaty żałobne, módlcie się, pościcie i pokutujcie, bo Mój ukochany kościół zostanie ukrzyżowany a wraz z nim Wasz Wieczny Pasterz! Jeszcze raz zwracam się do was, módlcie się i proście za Moim Wikariuszem, aby nie dopuścił do podobnej ohydy i spustoszenia, aby został powstrzymany bieg tych wydarzeń. Mój pokój zostawiam wam, Pokój Mój wam daję. Skruszcie się i nawracajcie się, bo blisko jest Królestwo Boże. Wasz Jezus Uświęciciel. Miłujący, który nie jest miłowany

Niech Moje orędzia będą znane całej ludzkości.

 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA: DLA WSZYSTKICH PORTALI KATOLICKICH

Z przykrością widzę jak niektóre portale katolickie, kwestionują , orędzia Dobrego Pasterza  i  zniesławiają moje imię, mówiąc, że jestem przeciw Ojcu Świętemu Franciszkowi, żadnym miejscu orędzia Dobrego Pasterza nie mówią, że Ojciec Święty Franciszek jest oszustem, po co siać niezgodę tam gdzie jej nie ma? Dla czego wydają oszczerczy osąd i zniesławiają w nich moje imię i orędzia Dobrego Pasterza?To orędzie Jezusa Uświęciciela jest bardzo jasne, i w nim Jezus Uświęcicie, potwierdza, że Ojciec Franciszek jest Jego Wikariuszem i prosi o modlitwę za Niego. Orędzia należy rozeznawać w Świetle Ducha Świętego, a nie w świetle ludzkiego rozumowania. Kiedy Jezus Uświęcicie w orędziu z dnia 20 lutego, Mówi, że fałszywy papież już jest gotowy, aby zjednoczyć się z fałszywym mesjaszem, to nie Mówi, że to będzie Papież Franciszek, którego nawet nie wymienił z imienia;odnosi to  raczej do fałszywego papieża, który wejdzie do kościoła,ale kto nim jest? To wie jedynie Bóg! (Drugi list do Tesaloniczan, wers 2)

Kiedy Pan Jezus Dobry Pasterz, Mówi, że to stanie się wkrótce, lub jest już blisko, to nie jest to czas ludzki, ale Wola Boża, która może oznaczać czas krótki albo długi, zależnie od modlitwy Jego dzieci?

Pragnę, zatem wyjaśnić to wszystko, aby zawiść nie została skierowana przeciw orędziom Dobrego Pasterza i mojemu imieniu, Niech Jezus Chrystus Dobry Pasterz błogosławi was i zachowa od złego. Wasz brat w Jezusie Chrystusie.Enoch

 

DZIATECZKI ODMAWIAJCIE WSZYTKIE WASZE RÓŻAŃCE PROSZĄC BOGA O W ZARIUMF MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA
MARZEC 13/2013-15:00

WEZWANIE MARYI RÓŻY MISTYCZNEJ DO DZIECI BOŻYCH

Dziateczki Mojego serca, niech pokój Boży będzie z wami.

Dziateczki, odmawiajcie wszystkie wasze Różańce prosząc Boga o triumf Mojego niepokalanego serca.Módlcie się w łańcuchu modlitewnym Mojego Świętego Różańca za nowego następcę Św. Piotra., Pamiętając ze modlitwa różańcowa ma moc, aby zniszczyć plany królestwa Mojego przeciwnika i powstrzymać bieg wydarzen.Módlcie się do Mojego Płomienia Miłości, aby zostało uzdrowione serce tej niewdzięcznej i grzesznej ludzkości.

Dziateczki, Mój Ojciec nie pragnie waszego cierpienia, Jego miłosierdzie oddala się, nie pozwolicie mu odejść, zanurzcie się nim jak najszybciej, abyście mogli zostać umocnieni w czasie Sprawiedliwości Bożej, która się właśnie rozpoczyna. Wzywajcie waszego Anioła Stróża i wszystkich Aniołów Niebieskich, którzy znajdują się u waszego boku, czekając, aby wam towarzyszyć na wszystkich waszych ścieżkach i we wszystkich waszych bitwach duchowych.

Dziateczki Moje Serce jest smutne, bo wkrótce domy Mojego Ojca, będą profanowane i zamykane, aby spełniły się wszystkie słowa napisane w księdze proroka Daniela, ohyda Świątyni (Daniel 12,11).Pieczęcie księgi Daniela zaczynają się otwierać, aby dać świadectwo na spełnienie się Słów Bożych. Schizma jest już blisko, módlcie się, aby wasza modlitwa wzmocniła Moich wybranych wiernych, którzy bronią Ewangelii Mojego Syna, i niektórych z nich doktryna kościoła św., będzie kosztowała ich własne życie. Dziateczki bądźcie odważne, nie trwóżcie się przed wrogami Mojego Syna, twajcie wiernie w próbach, które przyjdą na was. Pamiętając,że nic wam się nie stanie, jeśli Mi zaufacie, Ja będę wasza obrona i umocnieniem w tych dniach.

Dziateczki to czas, w którym powinnyście być bardziej zjednoczeni z Tą Matką, abyście mogły wychodzić zwycięsko bitwie duchowej każdego dnia. Przyjmijcie z miłością to oczyszczenie, bo to jest dla waszego dobra i dla zbawienia waszych dusz. Nie odrzucajcie i nie przeklinajcie, kiedy przyjdą na was próby: przyjmijcie to wszystko, i ofiarujcie to Ojcu Najwyższemu, jako ofiarę miłości, a zapewniam was, że wszystko będzie się działo zgodnie z wolą Boża. Bez oczyszczenia, nie wejdziecie do Na Nowo Stworzonego Świata, pamiętajcie, że grzech nie pomieści się w Nowym Niebieskim Jeruzalem.

Dziateczki od waszej modlitwy zależy, czy dni oczyszczenia zostaną skrócone, czy też wydłużą się, nie trwóżcie się, mój przeciwnik nie będzie mógł uczynić wam żadnej szkody, jeśli będziecie trwać zjednoczeni z Wasza Matką. Nadejdą dni trudne, ale wszystko będzie bardziej znośne, jeśli zawierzycie się Naszym Dwóm Sercom.
Zatem, na przód Dziateczki, Chwała Boża czeka na was, w Na Nowo Stworzonym Świecie! Niech Moja miłość macierzyńska trwa w was y światło Ducha Świętego, wiedzie was do bram Niebieskiego Jeruzalem, Wasza Matka, Maryja Róża Mistyczna.

Niech Moje orędzia będą znane całej ludzkości.

 

ZOSTANIECIE WYPRÓBOWANI I OCZYSZCZENI NA CIELE, UMYŚLE I DUSZY TAK JAK WYPRÓBOWUJE SIĘ ZŁOTO W OGNIU!
MARZEC 20/2013- 8:15

WEZWANIE JEZUSA DOBREGO PASTERZA DO SWOJEJ OWCZARNI

To Mówi Pan:

Pokój w waszych duszach zdestabilizuje się jak pokój na całym świecie. Zjednoczcie się w modlitwie, ponieważ dni wielkiej duchowej bitwy zbliżają się. Ucisk będzie tak wielki,że wstrząśnie nie tylko całym stworzeniem, ale także duszami Moich dzieci.

Ludzie zaczną pytać co się dzieje?Dla czego nagle utraciliśmy pokój w naszych duszach? Panie ratuj nas nie ukrywaj przed nami Twego Świętego Oblicza, przed Twym wiernym ludem! Moje dzieci, potrzebna jest wasza transformacja duchowa, abyście mogły wejść do nowego stworzenia. Wasze ciało, umysł, i dusza,muszą zostać oczyszczone, abyście mogły wejść oczyszczone ze wszystkich zmaz grzechowych, do Niebieskiego Jeruzalem.

Kiedy Mój Duch Święty będzie oddzielony od Moich Świątyń, przez wielką ohydę spustoszenia,zaś, wszyscy  ci którzy oddalą się od modlitw i od Mojej Matki będą zgubieni. Bo jeśli pozostaniecie z dala od Mojego Domu, jeśli wasz duch nie będzie umocniony poprzez modlitwę, post, i pokutę, jeśli nie zjednoczycie się z Moją Matką, w Różańcu Świętym, wówczas, staniecie się łatwym łupem dla Mojego przeciwnika. Pamiętajcie co mówi Moje słowo:Nastanie czas tak wielkiej rozpaczy i smutku jakiego jeszcze nie było od początku świata aż dotychczas i nigdy nie będzie (Mateusz 24.21)

Moje przebudzenie waszych sumień otworzy zrozumienie i przygotuje was na dni wielkiego Armagedonu. Dzieci Moje, jeśli po waszym powrocie na ten świat, zaniedbacie modlitwę i będziecie nadal trwali w duchowej letniości, zapewniam was narazicie się na zatracenie waszych dusz na wieczność Ostrzegam was przed tym wszystkim, dzieci Moje abyście już, od zaraz były przygotowane duchowo na te dni niepokoju i utrapienia w duszy który potrzebny jest do waszego oczyszczenia. Zostaniecie wypróbowani i oczyszczeni na ciele, umyśle i duszy, jak wypróbowuje się złoto w ogniu. Ogień duchowego oczyszczenia, który przetransformuje wasze ciała, umysły i dusze, abyście mogły wejść do nowego stworzenia i mogli zostać nazwani Ludem Wybranym przez Boga!Będą to dni wielkiego żniwa gdzie oddzieli się ziarno od plew i zostanie ziarno dojrzałe a plewy zostaną spalone w ogniu wieczystym. Przygotujcie się zatem, Dzieci Moje, bo zbliżają się dni w których zostanie zebrane żniwo. Już żeńcy są przygotowani aby przyjść, zżąć i zebrać ziarno pszeniczne. Już przyłożona jest siekiera do korzenia drzewa, które nie wydaje dobrych owoców:będzie wycięte i wrzucone precz do ognia wiecznego, gdzie będzie płonąć przez całą wieczność Uczyńcie z waszych modlitw postu i skruchy wasze duchowe umocnienie. Noście waszą zbroję duchową od rana do nocy i bądźcie przygotowani jak dobrzy żołnierze, do wielkiej walki duchowej, która przyniesie wam wolność i uczyni was zasłużonymi aby zamieszkać w raju Nowego Niebieskiego Jeruzalem.

Mój pokój mój zostawiam wam,pokój Mój wam daję. Nawracajcie się bo Królestwo Boże jest blisko.

Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz wszystkich czasów.

Niech Moje orędzia będą znane całej ludzkości.

 

STRZEŻCIE SIĘ BARDZO I PROŚCIE O ROZEZNANIE MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, BO WSZYSTKIE ORĘDZIA, KTÓRE POCHODZĄ ODE MNIE POWINNY BYĆ CHRONIONE MOIM SŁOWEM.
Marzec 12/2013- 8:35

PILNE WEZWANIE JEZUSA DOBREGO PASTERZA DO SWOJEJ OWCZARNI.

To mówi Pan:

Trwajcie we Mnie, a Ja będę was strzegł tak jak to robi dobry Pasterz wobec swoich owiec. Zbliżają się dni, w których powiecie jak Maria Magdalena: Gdzie złożyli ciało Mojego Pana? Moja codzienna ofiara już wkrótce zostanie zniesiona, Moja doktryna i Moja Ewangelia zostaną zmanipulowanie i już nie będą stanowić pokarmu duchowego dla Moich owiec.

Kiedy zostaną wprowadzone zmiany do Mojej Mszy świętej nie będzie się już głosić więcej Mojej Ewangelii w homiliach? Kiedy Moja Komunia Święta zostanie zastąpiona kawałkiem chleba a modlitwa Ojcze Nasz zostanie zmieniona i Imię Ojca Mojego nie będzie już Uświęcane, to wtedy będziecie już wiedzieć, że zaczęła się ohyda i że już nie będę obecny w Mojej Świetej Ofierze? Owczarnio Moja uchodź stamtąd natychmiast, kiedy to wszystko dziać się zacznie, szukajcie wtedy schronienia w wiernych Mi jeszcze Kościołach, albo w Wieczernikach maryjnych, które będą do tego wyznaczone przez Moją Matkę, gdzie znajdziecie pokój i pocieszenie.

Mówię do was Moje dzieci, ponieważ będziecie śledzeni poprzez wysłanników zła, którzy chodzą przebrani w owcze skóry, ale w rzeczywistości są wilkami na służbie Mojego przeciwnika. Uważajcie na sekty, bo będą was śledzić; Bądźcie bardzo ostrożni z tymi  którzy będą wam wypłacać dywidendy,Mojego przeciwnika, którzy chodzić będą pukając od drzwi do drzwi, szukając, kogo by tu oszukać i wkrótce przywieść do zguby! Po Moim ostrzeżeniu będziecie już wiedzieć, kim są  te wilki.

Owczarnio Moja, bądźcie w pogotowiu i czuwajcie, bo jest wielka mnogość fałszywych proroków, przemawiających w Moim Imieniu i wprowadzając w błąd Moją owczarnię. Bądźcie bardzo ostrożni i proście o rozeznanie Mojego Ducha Świętego, bo każde orędzie, które pochodzi ode Mnie, powinno być chronione Moim słowem. Przypominam wam, że wszystko zostało już napisane, Moi prawdziwi prorocy, przypominają wam, wszystko to, co zostało powiedziane, do Moich dawnych proroków. Owczarnio Moja, JA nie ukazuję wam dat, ani nie obiecuję wam raju, bez wcześniejszego oczyszczenia. Jeśli ktoś będzie wam mówił,że już jesteście zbawieni, przez Moją śmierć na Krzyżu, nie wierzcie mu, jeśli ktoś powie wam, że możecie grzeszyć i grzeszyć, bo zostaliście odkupieni, nie wierzcie mu. Pamiętajcie, co mówi Moje słowo: każdy, który chce być Moim uczniem, niech weźmie krzyż na swe ramiona i Mnie naśladuje. Nie każdy, kto mówi Mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę Mojego Ojca, Moja Bolesna Męka i Śmierć otworzyły bramy Królestwa Niebieskiego, ale każdy z was, jeśli zechce tam wejść,musi naśladować waszego Mistrza dźwigając krzyż. Bo zaprawdę powiadam wam uczeń nie może być nad mistrza.

Ci, którzy nie uznają Mnie za Syna Bożego, nie mogą być nazwani synami Ojca Mojego, ani nie odziedziczą Królestwa Bożego. Uprzedzam was, zatem Moje dzieci, abyście prosiły Mojego Ducha Świętego o rozeznanie, bo wielu którzy mówią w Imię Moje nie przychodzą ode Mnie. Są wilkami przebranymi w owcze skóry, szukając jak by tu zwieść Moją owczarnię, aby ją potem podzielić i w ten sposób zgubić. Ci, którzy nie uznają Mojej Matki, nie mogą być nazwani owcami z Mojej owczarni. Przypominam wam: Moja Matka jest mostem, który prowadzi do Mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, prowadzącym do Ojca Mego.

Mój Pokój zostawiam wam Pokój Mój wam daję. Nawracajcie się, bo bliskie jest

Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz.

Owce z Mojego stada,niech wszystkim będą znane Moje orędzia.

 

MÓJ PRZECIWNIK ZASIEWA KĄKOL NIEZGODY POMIĘDZY MOIMI PROROKMI, ABY ICH PODZIELIĆ I SPOWODOWAĆ BY MOJE ORĘDZIA STRACIŁY WIARYGODNOŚĆ!
Marzec 5 2013-8:40

WEZWANIE JEZUSA SAKRAMENTALNEGO  DO ŚWIATA KATOLICKIEGO I JEGO NARZĘDZI-PROROKÓW I WIZJONERÓW W TYCH  OSTECZNYCH CZASACH.

Mój przeciwnik zasiewa kąkol niezgody pomiędzy Moimi prorokami, aby podzielić ich i spowodować by Moje orędzia straciły wiarygodność. Słudzy Moi przerwijcie to wszystko Mocą Mojej Krwi i nie szukajcie w tym własnej chwały, ale pamiętajcie, że wy jesteście Moimi świadkami, A Ja jestem Tym, który daje wam Moje Orędzia; bo to nie wy mówicie sami od siebie; ale To Ja Jestem Tym, Który przemawia przez was. Proście bardzo Mojego Ducha Świętego o rozeznanie, i nie atakujcie się na wzajem jedni drugich, bo każdemu z was przekazuję jedno orędzie życia, aby poznał go cały Mój lud.

Każde z Moich narzędzi otrzymuje orędzie, które buduje Mój kościół, wszyscy jesteście Moimi sługami. Niech wasza pokora będzie drogą waszego życia, bo wszędzie tam gdzie jest pycha i pragnienie własnej sławy, tam nie ma Mojego Ducha. Pamiętajcie, co mówi Moje słowo: Ten, który chce być pierwszym niech będzie najmniejszym pośród was niech będzie waszym sługą (Mateusz 9.35).

Nie popadajcie, zatem, narzędzia Moje, w pychę, ani nie wynoście się nad innych; nauczcie się od Mnie,że Jestem łagodny i pokornego serca. Módlcie się bardzo przed Moim Tabernakulum, abyście mogli otrzymać ode Mnie Słowo Życia; bo duchy kłamstwa krążą wokół wprowadzając zamieszanie i podział. Opieczętowani,pieczęcią Mojej Przenajdroższej Krwi,pieczętujcie Tabernakula i Sanktuaria, gdzie otrzymujecie Moje orędzia. Włóżcie na siebie Zbroję Duchową, przed otrzymaniem Moich Słów i proście bardzo Mojego Ducha Świętego, by duch kłamstwa przebrany za światłość nie zwiódł was i nie odebrał wam Mojego Słowa. Trwajcie wiernie w wierze, czytajcie często Moje Słowo, abyście mogli porównać je z orędziami ode Mnie; powtarzam wam jeszcze raz, każde Słowo, które pochodzi ode Mnie powinno być zgodne z tekstem Pisma Świętego. Ludu Mój nie kwestionujcie Mojego Wybranego Wikariusza, pamiętajcie, co mówi Moje Słowo? Czy nie sprzedaje się dwóch wróbli za jednego asa, a przecież bez Woli Ojca Waszego żaden z nich nie upadnie na ziemię?.(Mat 10.29) Któż rzekł i stało się, gdy Pan tego nie nakazał? Czyż nie pochodzi z ust Najwyższego niedola i nieszczęście?(Lamentacje 3.37.38) Módlcie się za Mojego Wybranego Wikariusza, aby mógł pełnić Moją Wolę i Moje zamiary; nie osadzajcie Go, ani nie krytykujcie, ani nie zniesławiajcie. Za kogo się uważacie dzieci powstałe z prochu ziemskiego, aby poddawać w wątpliwość Moje zamiary? Nie bądźcie nierozumni i szaleni, módlcie się pośćcie pokutujcie, zamiast wskazywać i potępiać. Cóż wiecie o Moim Miłosierdziu? Och ludu Mój, czynicie tak jak poborca podatkowy w świątyni, abyście mogli być usprawiedliwieni!

Ludu Mój niech  priorytetem dla was, na pierwszy miejscu w tych czasach będzie modlitwa i przygotowanie się do nadejścia Mojego Ostrzeżenia. Mój pokój zostawiam wam, pokój Mój wam daję. Skruszcie się i nawracajcie, bo bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Jezus Sakramentalny, Przyjaciel, który nigdy nie zawodzi. Nich Moje orędzia będą znana całej ludzkości.

 

TEN ŚWIAT, KTÓRY ZNACIE WKRÓTCE BĘDZIE PRZEMIENIONY I STWORZONY OD NOWA.
3 MARCA 2013- 15:30-

PILNE WEZWANIE BOGA OJCA DO LUDZKOŚCI.

Dziedzictwo Moje,ludu Mój pokój wam.

Ten świat, który znacie wkrótce będzie przemieniony i stworzony od nowa. Wszystko się zmieni z jednej chwili na drugą, nic z tego, co znacie nie zostanie; wszystko zostanie odnowione Moją Bożą wolą i Miłosierdziem. W Moim odnowionym świecie będziecie nowymi istotami,będziecie nowymi stworzeniami,będziecie uduchowieni i będziecie żyli z Bogiem i dla Boga. Nie będziecie się starzeć, już nie będziecie podlegać upływowi czasu, ale Woli Bożej, która jest miłością, życiem, obfitością.

Moje Jeruzalem Niebieskie jest tym rajem, które zachowuję dla Moich dzieci, które dochowają Mi wierności, w próbie oczyszczenia. W Moim nowym niebie i Mojej nowej ziemi, Chwała Boża będzie z wami. Odkryjcie dzieci Moje, świat duchowy, gdzie wszystko jest możliwe; gdzie wszystko będzie wam dane, gdy tylko o tym pomyślicie. Już nie będziecie niewolnikami waszych ciał, bo duch będzie panował nad materią. Będziecie stworzeniami uduchowionymi w uduchowionym świecie; Duch Święty będzie w jedności z wami, i stworzenie ukształtowane będzie w jedną esencję; miłości, radości i harmonii.

Dzieci Moje, Dziedzictwo Moje, mówię wam, abyście to wszystko sobie przemyślały w waszych sercach,by posłużyło wam to jutro dla waszego umocnienia i nadziei w momentach trudnych, które przejdziecie. Ta obietnica życia pomoże wam zaufać Bogu, i zachęci do pójścia naprzód, w dniach oczyszczenia, które się do was zbliżają. Przygotujcie się, zatem dzieci Moje, bo Moje przebudzenie waszych sumień nadejdzie w niespodziewanym momencie. Czuwajcie i módlcie się,aby kiedy staniecie przed Bogiem,wasze lampy były zapalone i byście mogli być osądzeni.

Wiele dusz nie będzie już mogło powrócić na ten świat i będą stracone, bo nie przygotowały się; wiele nie wytrzyma przekroczenia bram wieczności. Dla tego dzieci Moje, proszę was przygotujcie się duchowo;, oczyszczając wasze serca; nawracajcie się i nie grzeszcie więcej; porzućcie wasz upór i weźcie z całą powagą i odpowiedzialnością, to wielkie wydarzenie, które zmieni wasze życie. Wielkie ostrzeżenie przybliży was albo oddali od Królestwa Bożego! Zdecydujcie, już teraz, po której stronie się opowiecie, bo czas nie jest już czasem.

Trąby Mojej Bożej sprawiedliwości znów zabrzmią,ogłaszając nadejście Mojego ostrzeżenia i początku wielkiego ucisku. Bądźcie czujni na znaki na niebie, bo wasze oczy ujrzą zjawiska duchowe i kosmiczne nigdy przedtem niewidziane. Zbliżają się dni Królestwa Bożego radujcie się i weselcie się w Bogu, bo nadchodzi, aby królować w sprawiedliwości nad wszystkimi narodami świata. Pozostańcie w Moim pokoju, ludu Mój dziedzictwo Moje. Wasz Ojciec Jahwe, Pan wszystkich narodów.

Niech Moje orędzia będą znana po wszystkie krańce ziemi.

 

OSTRZEŻENIE MOJEGO OJCA UMOCNI WAS DUCHOWO ABYŚCIE MOGLI PRZECIWSTAWIĆ SIĘ WOJSKOM MOJEGO PRZECIWNIKA!
25 LUTY 2013-7:50

PILNE WEZWANIE MARYI RÓZY MISTYCZNEJ DO ARMII MARYJNEJ.

Moja Armio Maryjna, niech pokój Boży będzie z wami.

Bądźcie gotowi na wielką duchową bitwę, bo wszystkie wydarzenia dadzą początek klęsce.Miejcie przygotowaną i naoliwioną waszymi modlitwami waszą zbroję, i unieście wysoko wasz sztandar maryjny, ponieważ bitwa ma się ku końcowi, wasza wolność niebawem się rozpocznie. Już Wojska Niebieskie pod wodzą naszego ukochanego Świętego Michała Archanioła, są gotowe, brakuje tylko Armii Maryjnej, aby dać sygnał do rozpoczęcia wielkiej duchowej bitwy, wielkiego Armagedonu. Jeśli przetrwacie zjednoczeni w modlitwie razem z Waszą Matką i Wojskami Niebieskimi, będziecie zwyciężać w bitwie każdego dnia.Jeśli zaś pozwolicie podzielić się Mojemu przeciwnikowi,będziecie cierpieć porażkę, która uczyni bardziej bolesnym, wasze oczyszczenie.

Ostrzeżenie Mojego Ojca umocni was duchowo abyście mogli przeciwstawić się wojskom Mojego przeciwnika.Pamiętajcie, że bitwa nie jest przeciwko ludziom z krwi i kości, ale z mocami ciemności, które zamieszkują przestrzenie niebieskie,które mają moc i władzę nad światem tych ciemności ( list do Efezjan 6.12).

Dla tego działeczki,otrzymacie od Mojego Ojca, charyzmaty i łaski specjalne, które uczynią was prawdziwymi żołnierzami duchowymi, bez tych łask nie moglibyście przeciwstawić się tym siłom zła.Bez pomocy nieba ponieślibyście klęskę; przypominam wam, że ta walka jest walką duchową, i zbroje, które Mój Ojciec wam da, są wyposażone w moce Ducha Świętego, aby pokonać moce ciemności. Wzywam was wszystkich, którzy jesteście żołnierzami Wojska Maryjnego; przygotujcie się na nadejście Ostrzeżenia. Módlcie się, poście, i umartwiajcie wasz umysł, aby przygotować wasze dusze na te wielkie wydarzenie, które zmieni wasze życie.

Czekam na was w wieczności, aby razem ze Świętym Michałem Archaniołem i Jego Wojskiem Niebieskim, abyśmy zaplanowali strategię, którą ostatecznie pokonamy Mojego przeciwnika i jego piekielne zastępy zła. Naprzód Moje wojsko maryjne, wasza Królowa i Matka oraz Wojska Niebieskie czekają na was! Przygotujcie się, zatem Moje Armio Maryjna, niech wasze lampy będą stale zapalone waszymi modlitwami, aby kiedy przyjdzie Wasz Gospodarz i Pan, zastał was przebudzonych i czuwających jako dobrych żołnierzy; bądzicie, zatem przygotowani na bitwę i zdolni do ofiarowania wszystkiego za Królestwo Boga. Niech pokój Boży i Moja opieka macierzyńska towarzyszy wam.Wasza Królowa i Matka Róża Mistyczna.

Niech Moje orędzia będą znane całej ludzkości.

 

MÓJ BENEDYKT NADAL POZOSTANE MOIM WIKARIUSZEM DO CZASU WYBORU JEGO NASTĘPCY PIOTRA RZYMININA!
LUTY 20/2013 7:55

PILNE WEZWANIE JEZUSA UŚWIĘCICIELA DO CAŁEGO ŚWIATA KATOLICKIEGO!

To mówi Pan:

Wraz z abdykacją Mojego Wikariusza, rozpoczną się dni oczyszczenia Mojego kościoła. Tron Piotrowy pozostanie pusty, aby wypełniło się wszystko, co zostało napisane o Moim kościele w tych ostatecznych czasach. Czas Mojego przeciwnika i jego sług zła za chwilę się rozpocznie, tam gdzie jest ciało zbierają się sępy:

Mój kościół rozpocznie swoją bolesną Kalwarię, Kalwarię potrzebną, aby mógł narodzić się nowy Kościół umocniony w wierze, napełniona charyzmatami Ducha Świętego: i oddany: całkowicie służbie Mojemu ludowi. Pokorny, miłosierny, ubogi, a przede wszystkim miłujący, będzie to mottem Mojego nowego kościoła.

Owczarnio Moja, ludu Mój bądźcie gotowi, bo zbliża się hekatomba duchowa, która wstrząśnie podstawami Mojego kościoła:, lecz go nie zniszczy, bo Ja, tam będę, aby go podtrzymać. Wielu z moich wiernych sług, Mojej ewangelii i doktryny, przeleje swoja krew, w obronie Mojego Kościoła: inni uciekną, a reszta pozwoli uwieść się zbuntowanym. Ludu Mój, módl się i czuwaj, bo godzina Getsemani Mojego Kościoła zaczyna się. Fałszywy papież już jest gotowy na to, aby sprzymierzyć się z fałszywym mesjaszem zapoczątkować profanacje Mojego Świętego Przybytku, wszyscy zdrajcy już w oczekują pojawienia się na fałszywego boga, przedstawienie już się właśnie rozpoczęło, i godzina ciemności nadchodzi. Syn Człowieczy jeszcze raz zostanie osądzony i na śmierć wydany przez swoich domowników.

Krzyż, który dźwiga Mój lud już jest przygotowany, nie trwóż się Ludu Mój, podążaj za Mną, Ja będę kroczył przed wami, dziwigajac Mój krzyż. Nie możecie się już wycofać, wszystko zaraz się wypełni, niebo i ziemia przeminie,, ale Moje słowa nigdy nie przeminą. Po środku wielkiego ucisku ukarzę na niebie, znak Mojego ostrzeżenia i Mój lud zostanie oczyszczony i umocniony duchowo, aby mógł wytrwać czuwając przez wszystkie dni wielkiej próby. Kiedy Moja codzienna ofiara zostanie zniesiona, zacznie się czas obrzydliwości i prześladowań: tak, więc będziecie wiedzieć, ze Ja już nie będę przebywał w ciszy Moich Tabernakulów, i dla tego wy także, powinniście uchodzić do miejsc schronienia, które Moja Matka wam wskaże, Ona tam pouczy was, co macie robić: tam będziecie bezpieczni, a Moja Matka będzie waszym schronieniem, gdzie przetrwacie owe dni. Szukajcie Jej, Mojej Matki, A Ona wskaże wam pozostałe kościoły, w, których jeszcze znajdziecie kapłanów wiernych Mi, Mojej ewangelii i doktrynie, to będą, ci, którzy nakarmią was Moim ciałem i napoją was Moja krwią. Trwajcie, zatem zjednoczeni ze Mną i Moją Matką i z Moimi Wojskami niebieskimi. Aby nikt i nic nie mógł uczynić wam nic złego. Modlcie się za odnowę Mojego kościoła i nie opuszczajcie Mego Benedykta. Mój Benedykt nadal pozostanie Wikariuszem Mojego kościoła, aż do czasu wyboru Piotra Rzymianina. Mój pokój daję wam, pokój Mój zostawiam wam. Nie trwóżcie się, Ja będę z wami aż do skończenia czasów. Wasz Umiłowany Jezus Uświęciciel.

 

NIKT POZA MOIMI KAPŁANAMI NIE JEST GODZIEN DOTYKAĆ MOJEJ ŚWIĘTEJ HOSTII!
LUTY 15/2013- 8:15

PILNE WEZWANIE JEZUSA UŚWIĘCAJĄCEGO DO JEGO KAPŁANÓW  I DO CAŁEGO KATOLICKIEGO ŚWIATA

Moje umiłowane dzieci, Moja ukochana owczarnio, pokój wam.

Jakiż smutek czuje, widząc wielu z Moich kapłanów, którzy nie odprawiają już Mojego Misterium kapłańskiego, ustanowili wielu z pośród moich dzieci świeckich dając im władze, aby udzielali innym Mojego ciała i krwi. Któż wam powiedział pasterze mojej owczarni, że świeccy mogą odprawiać Moje Misterium kapłańskie? Przypomnijcie sobie Moje słowa, kiedy ustanowiłem sakrament eucharystii podczas Mojej ostatniej wieczerzy z moimi uczniami; a oto w dzień. przed swoja Męką wziął chleb w Swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga,Swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:TO JEST, BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE BĘDZIE ZA WAS WYDANE. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w Swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał Swoim uczniom mówiąc: BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST, BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHOW.TO CZYNICIE NA MOJA PAMIĄTKĘ.(Łukasz 22,19,20)

Jedynie wy, którzy jesteście następcami Moich apostołów,macie władzę, aby rozdawać moje ciało i moja krew. Nikt poza moimi kapłanami, nie może dotykać mojej Świętej Hostii. Powtarzam wam:tylko uświęcone ręce Moich kapłanów mogą rozdawać Moja Święta Komunię. Moje świeckie dzieci nigdy nie będą mogły zastąpić, Moich kapłanów, bo w ten sposób dopuszczają się świętokradztwa. Moje świeckie dzieci powinny uczestniczyć w Moim kościele pełniąc inne wyznaczone im funkcje, ale nigdy nie zastępować w tej roli Moich kapłanów. Dzieci umiłowane ta obelga, która jest popełniana przeciw Mojej Boskiej Osobie, stwarza niebezpieczny błąd, który przeciwstawia się Mojej ewangelii i doktrynie Mojego kościoła. To nie pochodzi ode Mnie, to jest dzieło, Mojego przeciwnika i jego sług zła, którzy infiltrują Mój kościół od wewnątrz. Płacze ze Mną niebo, widząc wszystkie te, świętokradztwa, które są popełniane przeciw Mojej Boskiej Osobie, przez Moich umiłowanych synów. Mój przeciwnik naśmiewa się ze Mnie, w wielu Moich świątyniach, widząc, w jaki sposób dokonuje wielu z was, świętokradztwa na Mojej Boskiej Osobie. Każde świętokradztwo wymierzone przeciw Mojej Boskiej Osobie, jest biczem, który otrzymuje od Moich umiłowanych synów;Przestańcie już mnie obrażać,nie dokonujcie na Mnie świętokradztwa!Naprawcie swoje błędy pasterze Mojej owczarni,napraw swoje błędy ludu Mój, abyście jutro nie lamentowali. Bo w prawdzie, mówię wam: sposób, w jaki mnie traktujecie, tak będziecie sami potraktowani, kiedy staniecie przede Mną. Zapewniam was, że skoroście nie mieli Miłosierdzia dla Mnie,nie będzie również i dla was miłosierdzia, kiedy was wezwę do Siebie, abyście przedstawili Mi wszystkie wasze uczynki. Zmieńcie, zatem wasza postępowanie, Moi umiłowani synowie, abyście jutro, kiedy wejdziecie do wieczności,byli rozgrzeszeni. Mój pokój zostawiam wam, pokój Mój wam daje,Ukorzcie się i nawracajcie, bo Królestwo Boże zbliża się. Jezus

Uświęcający, Umiłowany, który nie jest umiłowany.

Niech Moje orędzia będą znane we wszystkich Moich świątyniach.

 

NARODY ŚWIATA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO WOJNY!
10 LUTY 2013-13:35

PILNE WEZWANIE BOGA OJCA DO LUDZKOŚCI

Ludu Mój, pokój wam.

Narody świata przygotują się do wojny. Wysłannicy zła szukają sposobu, aby zgładzić 1/3 ludzkości, wszystko jest przygotowane, aby zdestablizować pokój na świecie. Królowie możnych narodów, będący w służbie Mojego przeciwnika chcą rozpocząć wojnę, żeby ustanowić swoje królestwo i zmusić do poddaństwa resztę narodów i w ten sposób przygotować drogę na przyjście antychrysta. Plany masowego zniszczenia zostaną wprowadzone natychmiast, wykorzystają do tego konflikt wojenny. Cicha śmierć zostanie rozpylona w powietrzu, podczas trwającego chaosu i anarchii, przez jakiś czas ludzkość będzie jeszcze żyła.

Mój lud zacznie być oczyszczany w piecu wielkiego ucisku, rozlegać się będzie tętent kopyt końskich, wybuch bomb i ogromny hałas ptaków żelaznych, które odbiorą pokój Mojemu stworzeniu. Moja ziemia zostanie wstrząśnięta i wołać będzie w bólach jak, rodząca kobieta, Mój lud uda się na pustynię; kobiety, dzieci, starcy, porzucą swoje miasta; młodzieńcy będą werbowani do wojska, ludzie staną się cenniejsi od złota Ofiru.

Jęk będzie słychać wszędzie, córka Mojego ludu zostanie oszpecona, a jej honor i jej przymioty zostaną sponiewierane. Och!, Jakiego wielkiego bólu doznaje Mój lud, niedola przyszła na nań nie oczekiwanie! Na nic zdadzą się krzyki, nikt ich nie usłyszy, wszystko jest jednym chaosem i spustoszeniem. Miasta wydają się być widmami, powita ich cisza śmiertelna; Mój lud rozpocznie swoja Kalwarię; ich tragedią jest krzyk rozpaczy, który przeniknie niezmierzone przestworza niebieskie, uśmierzając sprawiedliwość i wolność.

Biada tobie Jeruzalem, bo nie zostanie w tobie kamień na kamieniu! Twoje doliny zajmą twoi wrogowie, twoje domy ograbione, twoje córki zhańbione, a twoi mężowie martwi. Ludu Mój przygotuj się, bo zbliżają się dni twojej pustyni; wszystko musi się wypełnić jak jest napisane; wszystko ma swój oznaczony czas w tym przemijającym świecie. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boże trwa na wieki. Ludzka niesprawiedliwość obudzi Moją sprawiedliwość Bożą, ale w końcu porządek i prawo zakróluje. Moi uratowani będą jutro Moim wybranym ludem, który razem ze mną przywita nowe niebo i nową ziemie, Mojego nowego stworzenia. Zostań w Pokoju ludu Mój, dziedzictwo Moje. Wasz Ojciec Jahwe, Pan wszystkich narodów. Niech Moje orędzia będą znane aż po wszystkie krańce ziemi.

 

PO MOIM OSTRZEŻENIU I CUDZIE POJAWIĄ SIĘ PUBLICZNIE MOI DWAJ ŚWIADKOWIE!
6 LUTY 2013 8:20

PILNE WEZWANIE BOGA OJCA DO LUDZKOŚCI

Ludu Mój, Dziedzictwo Moje, pokój wam.

Po moim ostrzeżeniu i cudzie pojawią się publicznie Moi dwaj świadkowie.

Ludu Mój, przyjmijcie Moich posłańców i ofiarujcie im całą waszą pomoc; oni są Moimi świadkami a Ja będę kroczył przed nimi. Kto ich przyjmuje Mnie przyjmuje, kto ich odrzuca Mnie odrzuca? Moje dwa drzewa oliwne mają moc związywać i rozwiązywać, błogosławić i przeklinać; Mój przeciwnik nie będzie mógł dokonać tego, co zechce, bo tam będą Moi świadkowie, aby zniszczyć jego plany i jego fałszywą doktrynę.

Mój lud usłyszy Mój głos i będzie się radował obecnością Moich dwóch świadków, bo będzie w nich widzieć Boga Izraela, który przychodzi by ich odkupić. Moi dwaj świadkowie doprowadzą do tego, że wielu upadnie a inni powstaną; będą kamieniem upadku dla Mojego przeciwnika i jego wysłanników zła. Zaś dla Mego ludu będą pociechą i nadzieją.

Moi posłańcy są prowadzeni przez światło; mądrość i moc Ducha Świętego, który spoczywa na nich. Żadna zła siła nie wyrządzi im krzywdy aż się spełni czas Mojej Świętej Woli. Wszyscy ci, którzy będą nastawać na ich życie, umrą. Otrzymają moc nad wodami, aby przemienić je w krew, i moc nad ziemią, aby dotknąć ją wszystkimi plagami ilekroć zechcą. Otrzymają oni również moc zamykania nieba na czas ich prorokowania.

Moi świadkowie będą czynić znaki i cuda w Imię Moje a Mój lud wiernie będzie za nimi podążał i słuchał ich. Wysłannicy zła będą szukać sposobu, aby ich zgładzić, ale nie będą mogli, bo ogień wyjdzie z ich ust i spopieli ich. Ludu Mój już wkrótce poznacie Moje dwa drzewa oliwne. Raduj się ziarno w Bogu Izraela, radujcie się wzgórza i pagórki z przybycia Moich posłańców, bo przybyli by głosić wam wolność i odkupienie Jeruzalem, głosić dobrą nowinę i krzyczeć do Syjonu: Twój Bóg Żyje! Twój Bóg Króluje!

Przygotuj się, zatem ludu Mój, na przyjęcie Moich posłańców, bo ich czas się już rozpoczął. Ofiarujcie im całą waszą pomoc, bo przychodzą w Imię Moje. Oni są Moimi dwoma świecznikami, które rozświetlą ciemności owych dni i utorują wraz z Moją ukochaną Córką i Moim Aniołami, drogę na triumfalny powrót Mojego Syna. Pozostańcie w pokoju, ludu Mój, dziedzictwo Moje. Wasz Ojciec Jahwe Pan Narodów.

Niech Moje Orędzia będą znane aż po wszystkie krańce ziemi

 

DZIATECZKI ZBUNTOWANE SPIERZCIE SIĘ, NIE CHODZICIE W CIEMNOŚCIACH.SKRUSZCIE SIĘ I NAWRACAJCIE, BO CZAS MIŁOŚRIERDZIA DOBIEGA KOŃCA.
LUTY 03 2013 1:30

WEZWANIE MATKI BOZEJ RÓZY MISTYCZNEJ DO LUDZKOŚCI

Dziateczki Mojego serca, niech Pokój Boży będzie z wami.

Czas Wielkiej Pięćdziesiątnicy zbliża się; Mój Ojciec dokona nad każdym śmiertelnym, mały sąd ducha, aby naprawił swoje życie i pouczy go, aby mógł stawić czoła, powracając na ten świat dniach wielkiego ucisku. Bez tego aktu miłosierdzia ludzkość nie przetrwała by próby. Bądźcie przygotowani duchowo, zróbcie dobrą spowiedź z całego życia; przygotujcie się do tego poszcząc, działając, umartwiając się, za całe zło, które popełniliście, aby kiedy staniecie przed Najwyższym, byście byli nienaganni.

Nie traćcie więcej czasu na marności ziemskie; parzcie już się zbliża spotkanie z Waszym Ojcem, i powinniście być duchowo odziani w białe szaty, aby móc stanąć przed Królem królów.

Bądźcie czujni na znaki na niebie, i nadzwyczajne zjawiska niebieskie, których nigdy przedtem oko ludzkie nie widziało, niektóre pojawią się na sklepieniu niebieskim. Trąby niebieskie znów zabrzmią zapowiadając bliskość Ostrzeżenia.Nie trwóżcie się jednak, lecz radujcie, bo tak wielu chciało ujrzeć to, co wy zobaczycie a nie mogli,!Jak wielka jest Miłość i Miłosierdzie Boże, które wiedząc, że jesteście rasą o twardym karku, bardziej niewdzięczna i grzeszna, która dotąd istniała, wybrała was, aby reszta z was stała się Jej ukochanym Izraelem? Wielu Świętych y Aniołów zstąpi na ziemię w dniach wielkiego ucisku, aby pomóc wam przejść przez pustynię duchową, Nie wypuszczajcie z rąk Mojego Różańca, pamiętajcie, że Mój Różaniec jest paszportem do nowego życia. Czeka was Nowe Jeruzalem, uczta jest przygotowana i Oblubieniec oczekuje was; wszyscy jesteście zaproszeni na Jego ucztę sprawiedliwi i grzesznicy, ale wejdą jedyni ci, których szaty są godne. Spieszcie się dziatki zbuntowane, nie chodzicie w ciemnościach, Skruszcie się i nawracajcie, bo czas miłosierdzia dobiega już końca. Ostrzeżenie będzie waszą ostatnią szansą, jeśli się nie uchwycicie miłosierdzia, zapewniam was, że stracicie dusze i zostaniecie uwięzieni na całą wieczność. Dzieci zbuntowane, Mój Ojciec nie chce waszej śmierci; naprawcie i prostujcie wasze ścieżki; oddalcie się od grzechu i złości; nie chodzicie w ciemnościach; spójrzcie noc już nadchodzi dobrze wiecie, że noc jest czasem sprawiedliwości.

Wzywam was wy, którzy zniewalacie Lud Boży, waszymi obmierzłymi praktykami okultystycznymi; wyjdziecie z ciemności naprawcie krzywdy, które wyrządziliście innym, bo wkrótce Mój Ojciec, dokona Sądu nad swym ludem, i wy dzieci ciemności odczujecie na własnej skórze, cały ciężar Sprawiedliwości Bożej! A więc zobaczycie, że Bóg Sprawiedliwy, który wszystko widzi i wszystko wie; który zna serca ludzkie, i odda każdemu według jego zasług. Prostujcie, zatem ścieżki wasze, abyście jutro nie musieli lamentować. Maryja Róża Mistyczna. Niech cała ludzkość pozna Moje orędzia, działeczki Mojego serca.

 

TO OBECNE NIEWDZIĘCZNE I GRZESZNE POKOLENIE CZASÓW OSTATECZNYCH, POWRACA, ABY JESZCZE RAZ MNIE UKRZYŻOWAĆ!
STYCZEŃ 27 2013 15:30

TESKNE WOŁANIE JEZUSA Z NAZARETU DO JEGO OWCZARNI

Ludu Mój, owczarnio Moja, pokój wam.

Zbliżają się dni, w których dom mojego Ojca zostanie zbezczeszczony przez Mojego przeciwnika j jego ziemskie sługi. Godzina ohydy i spustoszenia jest już bliska; Moje Imię zostanie znieważone i oszpecone przez dzieci ciemności wielu z tych, co dzisiaj przysięgają Mi swoją lojalność, jutro mnie zdradzą i opuszczą. Jeszcze raz spełniają się Moje słowa: uderza w pasterza a owce rozpierzchną się. To obecne niewdzięczne i grzeszne pokolenie czasów ostatecznych, powraca, aby jeszcze raz Mnie ukrzyżować.

Śmierć Moich niewiniątek w łonach bezdusznych matek, są kolcami Mojej korony cierniowej, które, wbijają się do wnętrza Mojej głowy; grzechy nieczystości obecnego pokolenia, na nowo biczują Moje ciało; złość, apostazja, niechęć,urazy, zazdrość, egoizm i inne grzechy cielesne, są gwoździami, które przebijają Moje ręce i Moje stopy. Zdrada, która cierpiałem od wnętrza Mojego kościoła, będzie włócznią, która przeniknie Mój bok.

Potoki łez, wylewają się z Moich oczu! Och, jaka ciężka jest Moja Kalwaria i jakie powolne jest Moje konanie! Moi wierni przyjdźcie i pomórzcie Mi dźwigać ten krzyż, bo wielka jest Moja boleść, gdy widzę tyle niewdzięczności i tyle braku miłości tego bezbożnego pokolenia. Nie opuszczajcie Mnie córki Jerozolimskie; przyjdziecie, aby obmyć Moje oblicze waszymi łzami a Ja odcisnę wizerunek, Mojego umęczonego oblicza w waszych duszach. Towarzyszcie Mi do Getsemani, Moje wierne dzieci, bo ogarnia Mnie samotność i smutek.; Godzina ciemności już się zbliża! Och! Jakże ciężki jest ten krzyż, który Mnie czeka! Kto Mnie będzie mógł pocieszyć? Większość odwróci się ode Mnie i Mnie porzuci, inni będą Mi zaprzeczać, a wielu z Moich wybranych uczniów zdradzi Mnie, tak jak Judasz i zjednoczą się z królami tego świata, aby wydać na mnie wyrok, który będzie brzmiał: Ukrzyżuj Go!

Mój kościół wydaje się rozpadać, ale krew Moich męczenników podniesie go z powrotem; Moi sprawiedliwi oddadzą za niego swoje życie; i ta krew, która jest Moją krwią umocni go, i moce piekła nie przemogą go. Biada tym pasterzom, którzy są mi niewierni, którzy znając prawdę, zdradzają i wydają Syna Człowieczego, służąc swoim kościele mocom piekielnym! Lepiej było by im nie narodzić się! Czego oczekujecie niewierni Pasterze? Oddając Mi pocałunek Judasza?

Moje dzieci zbliżają się dni Mojej Męki, nie opuszczajcie Mnie; czuwajcie i módlcie się razem ze Mną, bo Moja godzina jest bliska, i ci, co mnie wydadzą już są w drodze, po ich owocach poznacie ich. Obudzicie się i czuwajcie, bo Wasz Mistrz po raz drugi zostanie ukrzyżowany. Pokój Mój zostawiam wam, Pokój Mój wam daję. Skruszcie się i nawracajcie, bo Królestwo Boże jest blisko. Wasz wieczny Pasterz Jezus z Nazaretu.

Dajcie poznać Moje Orędzia ocalenia, całej ludzkości.

 

DO TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY ODDZĄ HOŁD BESTII I PRZYJMĄ JEJ ZNAK, BĘDĄ PILI WINO Z KIELICHA GNIEWU BOŻEGO!
APOKALIPSA 14.9,10
STYCZEŃ 20 2013 A.D.-15:40

PILNE WEZWANIE MATKI BOŻEJ RÓŻY MISTYCZNEJ DO LUDZKOŚCI.

Dziateczki Mojego serca, niech Pokój Boży będzie z wami.

Dni wielkiej próby zbliżają się; choć wszystko wydaje się trwać w pozornym pokoju, ale rzeczywistość jest inna. Całe stworzenie już rozpoczęło swoją transformację; będziecie musieli nauczyć się żyć w ekstremalnych warunkach klimatycznych, ponieważ lato w wielu miejscach, będzie skrajne, a winnych miejscach nie będzie widać końca zimy. Słońce będzie ogrzewało ziemię tak mocno jak nigdy przedtem tego nie robiło, pojawią się śnieżyce w miejscach gdzie nie powinno być śniegu. Będą panowały na przemian upały i mrozy arktyczne, temperatury, które uczynią wiele miejsc na ziemi nie nadających się do życia.

Totalny upadek ekonomii zbliża się, papierowy pieniądz straci swoją wartość; wiele bogactw stanie się bezwartościowymi, i wielu gdy ujrzy jak upadają ich imperia oszaleje z tego powodu. W wielu miejscach na ziemi zniknie woda, pragnienie i głód zawładnie wieloma narodami. Zbliżają się wichry wojny, przygotowując nadejście antychrysta, wysłannicy zła pragną destabilizować pokój na świecie, aby utorować drogę antychrystowi i zaprowadzić na ziemi swój reżym niewolnictwa i uległości wobec wszystkich narodów świata.

Ludność wielu narodów ma już wszczepione znamię Mojego przeciwnika. Ludzkość zostanie oszukana i wielu będzie zgubionych przez brak rozeznania. Obietnica lepszej opieki medycznej, spowoduje, że, wielu da sobie wszczepić znamię i czyniąc to stracą swoją duszę. Microchip jest znamieniem bestii, o której mówi księga Apokalipsy w 13 rozdziale. Wzywam pilnie wszystkie moje wierne dzieci znawców Świętych Słów Bożych i Jego orędzi, aby pouczyli tych wszystkich, których dusze są letnie i nie znają tych wydarzeń, które mają wkrótce nadejść. Powiedzcie Moim działeczkom, że microchip, który promują rządy, aby poprawić jakość życia, jest znamieniem bestii; lepiej jest umrzeć niż przyjąć znamię bestii, bo kto je przyjmie nie będzie miał już odwrotu, i utraci życie Duchowe.

Moje dziateczki nie pozwólcie dać się oszukać w tak wyrafinowany i subtelny sposób przez dzieci ciemności; poznajcie prawdę, prawda uczyni was wolnymi; uchwyćcie się mocno Ojca Waszego i Waszej Matki Niebieskiej i miejcie tę pewność, że nie pozwolimy wam zginąć. Wszyscy ci, którzy wielbią obraz bestii, i przyjmują jej znamię, będą pili wino z kielicha gniewu Bożego.[Apokalipsa 14.9,10].

Bóg ześle na wszystkich tych, co wielbią obraz bestii przyjmują jej znamię, wrzód złośliwy.[ Apokalipsa 16.1,2]. Ich ciała, pokryją się nieuleczalnymi ranami, i będą oddzieleni od owczarni Mojego Syna, a śmierć wieczna będzie ich zapłatą.

Dziateczki nie pragnijcie skarbów, ani bogactw tego świata, bo wkrótce wszystko przeminie; szukajcie waszego prawdziwego skarbu, którym jest Bóg a znajdziecie radość w życiu wiecznym. Wy wszyscy,którzy znajdujecie radość w bogactwie i dobrach materialnych; proszę was abyście się podzielili waszym bogactwem z waszymi braćmi w potrzebie, bo nadejdzie dzień upadku bożka pieniędzy, i tylko przetrwa wasza rodzina, i wszystko to coście uczynili waszym braciom. Nie przywiązujcie się do nikogo, ani niczego, nie oddawajcie czci waszym bogactwom, ani waszej władzy, bo nic z tego nie zapewni wam życia. Szukajcie jedynie Boga i w Nim pokładajcie waszą nadzieję, abyście jutro mogli cieszyć się skarbem życia wiecznego. Wasza Matka, która was kocha, Maryja Róża

Mistyczna. Pozwólcie poznać wszystkim Moje orędzia.

 

ZAWIERZCIE SIĘ CAŁKOWICIE NASZYM DWÓM SERCOM. PROSICIE O POMOC MOJE WOJSKA A ZOBACZYCIE UPADEK MOJEGO PRZECIWNIKA I JEGO ZASTĘPÓW ZŁA! STYCZEŃ 9 2013 8: 40 A.M.

PILNE WEZWANIE JEZUSA DOBREGO PASTERZA DO JEGO OWCZARNI.

Owce z Mojej owczarni niech Mój Pokój będzie z wam. Rok wielkich zmian dla ludzkości i dla całego stworzenia rozpoczął się wielki ucisk, który da początek Mojej sprawiedliwości Bożej i utoruje drogę do Mojego powtórnego przyjścia. Mówię wam, że wiele zależy od waszej modlitwy, aby te dni zostały skrócone: pamiętajcie abyście byli zjednoczeni ze Mną, nic wam się nie stanie: uczyńcie wasze modlitwy waszą siłą, zawierzeni naszym dwóm sercom, aby te dni stały się dla was bardziej znośnie abyście mogli wytrwać aż do zwycięstwa.

Dzieci Moje, ostrzegam was, że Mój przeciwnik zintensyfikuje swoje ataki, ale nie trwóżcie się, ani jeden włos wam z głowy nie spadnie, jeśli będziecie trwać we mnie.

Mój przeciwnik rozproszy Moje owce i postawi was przeciw sobie, aby was podzielić, będzie szukał wszelkich sposobów, aby zgubić większą liczbę Moich owiec. Dla tego trzódko Moja, powinniście trwać zjednoczeni w modlitwie; zakładajcie łańcuchy modlitewne na skalę światową, modląc się na Różańcu Świętym do Mojej Matki; pamiętajcie, że tylko w jedności jest siła, która pokona wszelkie siły zła. Zawierzcie się całkowicie naszym dwóm sercom i proście o pomoc Moje wojska niebieskie a zobaczycie upadek Mojego przeciwnika i jego zastępów zła.

Moje narody wybrane powinny zgromadzić się i utworzyć małe przyczółki modlitewne na skalę światową, i powinny wspierać narody duchowo słabsze. Już nastał czas i godzina wasze wyzwolenie jest blisko. Zakładajcie grupy modlitewno-orędujące i bitewne, w ten sposób jedni niech się modlą i orędują a inni niech walczą. Nie zapominajcie, że modlitwa Różańcowa do Mojej Matki, będzie waszą siłą i tarczą. Odmawiajcie także Różaniec do Mojej Przenajświętszej Krwi, i egzorcyzm do Świętego Michała Archanioła, dany wam przez Mojego sługę Leona XIII,w ten sposób wasza Zbroja Duchowa będzie kompletna, Broń Różańcowa oraz inne modlitwy, i różaniec, który wam dałem po przez moich proroków y wybranych w tych czasach ostatecznych.

Niech nie zabraknie wam lektury Mojego Słowa y odmawiania moich Psalmów: pobłogosławcie wasz Sztandar Maryjny wywieszając go na waszych małych przyczółkach modlitewnych; pieczętowany Mocą Mojej Przenajświętszej Krwi, i noście na sobie sakramentalna: wodę święconą- egzoryzmowaną, sól, egzorcyzmowano, olej egzorcyzmowany; tak jak to zrobili Moi uczniowie. Jeśli będziecie ściśle stosować się do moich wskazówek, zapewniam was, że wytrwacie aż do zwycięstwa. Wszystkie modlitwy i Różańce, które odmawiacie powinny zaprowadzić was do zwycięstwa naszych dwóch serc; pamiętajcie, że szanuję waszą wolną wolę, i wszystko, co robię zależne jest od waszej modlitwy tu na ziemi. Naprzód! Wojsko Maryjne, zjednoczeni z Moją Matką i Moimi Wojskami Niebieskimi razem zadamy klęskę obliczu ziemi mojego przeciwnika i wszystkich jego zastępów zła! Pamiętajcie Zwycięstwo dokona się po przez nasze dwa serca. Mój Pokój zostawiam wam, Pokój Mój wam daję. Skruszcie się i nawracajcie, bo bliskie jest Królestwo Boże. Jezus Dobry Pasterz Wyzwoliciel swojego Ludu.

 

2012

 

OCH JAKŻE, MYLĄ SIĘ WSZYSCY CI, KTÓRZY SĄDZĄ, ŻE NIEBO I PIEKŁO ZNAJDUJE SIĘ TU NA ZIEMI!
GRUDZIEŃ 31 2012 3:20 P.M.

APEL MARYI UŚWIĘCICIELKI DO LUDZKOŚCI.

Dzieci serca mojego, niech Pokój Boży będzie z wam. Jeszcze jeden rok pozostał do końca a Bóg wciąż czeka cierpliwie aż ludzkość skorzysta z Jego miłosierdzia. Czy domyślacie się, jaki smutek znajduje się w naszych sercach widząc obojętność i nie wdzięczność olbrzymiej części ludzkości? Bóg nie chce waszej śmierci, dla tego szuka wszelkimi metodami abyście się z Nim pojednali, i mogli jutro radować się życiem wiecznym.Och! Jakże twarda jest ludzkość i bezduszna w tych ostatnich czasach! Postępujcie tak dalej, postępujcie, skrępowani swoimi grzechami odwracając się od Boga, od życia!

Zrozumcie! Ludzkości, ze życie na tym świecie jest przemijające, i wszystko ma swój początek i koniec, nic nie jest wieczne, wszystko się rodzi, rośnie, i umiera, cykl życia na tym świecie jest rodzić się i umierać! Wszystko na tym świecie mija jak sen, prawdziwe życie, lub śmierć, czeka was w wieczności. Jeśli powrócicie do Boga ze skruchą i szczerym sercem, to zapewniam was, że nie poznacie surowej sprawiedliwości Bożej: pamiętajcie jednak, że sprawiedliwość Boża, odpłaci każdemu według jego czynów. Ja was pytam? Czy macie czyny miłości, aby ja przedstawić Bogu? Nie zapominajcie, że będziecie sądzeni z czynów miłości i, że większość żyje w grzechu i bez miłości, jeśli nadal będziecie tak postępować, jak postępujecie waszym losem stanie się śmierć wieczna.

Och! Jakże mylą się wszyscy ci, którzy sadzą, że piekło i niebo znajduje się tu na ziemi! Nie, dzieci, ten świat, w którym żyjecie jest tylko jednym etapem, a celem ostateczny jest wieczność. Tu jest początek i wasze prace, wasza wiara, i wasza miłość, która jutro pozwoli wam zrobić krok ku życiu wiecznemu, albo śmierci wiecznej. Bóg jest miłością i miłosierdziem, i nie jest Tym, który was potępia, to wy decydujecie, a jeszcze bardziej wasze uczynki na tej ziemi, miejscem, które odpowie wam jutro. Życie, albo śmierć wieczna czeka na was. Wy decydujcie! Dzieci nieposłuszne, rozważcie to, i powrócicie do Boga, ze szczerym sercem, spójrzcie jak czas nie jest już czasem, i że żyjecie ostatnimi wezwaniami Miłosierdzia, które wkrótce się zakończy. Przemyślcie to i zdecydujcie, choć jeden raz, abyście jutro nie rozpaczały, skorzystajcie jak najszybciej z łaski miłosierdzia Bożego, byście nie musiały poznać ciężaru sprawiedliwości Bożej. Wasza Matka, Maryja Uświęcicielka.

Dzieci serca Mojego, pozwólcie, aby wszyscy ludzie poznali moje orędzia.

 

WY WSZYSCY,KTÓRZY WCHODZICIE NA DROGĘ WALKI DUCHOWEJ PODNIESCIE WYSOKO SZTANDAR MARYJNY!
KTÓŻ JAK BÓG,NIKT NIE JEST JAK BÓG.ALLELUJA,ALLELUJA,ALLELUJA.
CHWAŁA BOGU W NIEBIE A NA ZIEMI POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI

26 GRUDNIA 2012 - 13:10

PILNE WEZWANIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA DO ARMII WOJUJĄCEJ

Bracia, pokój, miłość i miłosierdzie Boga niech będą z wami.

Dni wielkiej bitwy duchowej zbliżają się. Radujcie się w moim Ojcu , zachowujcie Jego przykazania i wzywajcie Jego miłosierdzia,aby moc  Ducha Bożego  umocniła was, tak abyście mogli sprostać dniom próby waszej,która jest przed wami przed . Miejcie gotową i „naoliwioną” modlitwą waszą zbroję,i nie zdejmujcie jej ani na jeden dzień, że ​Pamiętajcie, że znajdujecie się w w walce duchowej i nie zaniedbujcie tego ponieważ diabeł krąży wokół jak lew ryczący szukając kogo by pożreć.

Naprzód Armio wojująca ,podnieście wysoko sztandar dwóch serc i z okrzykiem bojowym: Któż  jak Bóg, nikt nie jest jak Bóg, przyjdzie do walki. Nie bójcie się, Ja Archanioł Michał i Archaniołowie i Aniołowie zastępów niebieskich, będziemy z wami. Nasze zwycięstwo jest naszym Bogiem dla niego cześć i chwała na wieki wieków.

Wojska ziemskie przed każdą  walką duchową zaintonujcie pieśń uwielbienia Boga Ojca wysławiajcie Jego Święte Imię, bo wielkie i dziwne są dzieła Boże. Zróbcie repliki Sztandaru Maryjnego,które ​​nasza Pani i Królowa dała wam przez  waszego brata Henocha  Za każdym razem gdy  wchodzicie do walki duchowej, wywiesicie wysoko Sztandar Maryjny. Pamiętajcie, że jest on symbolem waszego ziemskiego wojska. Bądźcie gotowi armio wojująca ,bo wasza wolność jest blisko. Twórzcie fronty modlitewne wraz z waszymi braćmi i,nie zapominajcie,że łańcuch modlitwy burzy wszelkie moce zła Pozostańcie zjednoczeniu z Matką Bożą i Królową i z Zastępami niebieskimi, które doprowadzą was do zwycięstwa.

Kiedy wejdziecie do walki duchowej wzywajcie mnie okrzykiem bojowym Któż jak Bóg, nikt nie jest jak Bóg, a przyjdę wam pomóc. Bo Krew Baranka Bożego ochroni was od stóp aż do głów i uszczelni wszystkie miejsca, tak, że żadna zła siła wam nie zaszkodzi Naprzód armio wojująca, a ni  jeden krok wstecz, Chwała Boża czeka na was!. Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Wasz brat, Michał Archanioł.

Ludzie dobrej woli, dajcie poznać wszystkim Moje Orędzia,

 

ZBLIŻAJĄ SIĘ DNI WASZEJ PRÓBY, LECZ WIEKSZOŚĆ WCIĄŻ KROCZY, W CIEMONOSCI!
25 Grudnia 2012 12:55


PILNY APEL JEZUSA DOBREGO PASTERZA DO LUDZKOŚCI

Owce mojego stada, Pokój Wam.

Zbliżają się dni waszej próby, lecz większość ludzkości nadal kroczy w ciemnościach. Wszystko, co stare odejdzie z wraz z Moim przebudzeniem waszej wiadomości, będziecie nowymi stworzeniami po Moim Powtórnym Przyjściu. Skorzystajcie z ostatnich wezwań Mojego Miłosierdzia, nie podążajcie i nie chodzicie w ciemności, pamiętajcie, że nie chcę waszej śmierci. Grzech i zło przeniknęło ludzkość, Miłość i Miłosierdzie Boga, są odrzucane i codziennie potęguje się grzech, powtarzam wam, że w czas tego pokolenia kończy się.

Wielu nie wierzy w istnienie Boga i odwraca się od Niego i Jego przykazań, aby zobaczyć, że nic się nie dzieje. Och, jacy niemądrzy jesteście, myślicie po ludzku, a nie jak Bóg. Wasze drogi nie są moimi drogami i wasze myśli nie są Moimi myślami. Tylko dla tego powstrzymuje Mój sprawiedliwy gniew, bo czekam aż wyczerpie się ostania sekunda Mojego Miłosierdzia, bo nie mam przyjemności w śmierci grzesznika.

Pamiętajcie: Jestem nieskory do gniewu i bogaty w Miłosierdzie. Jestem wierny i wszystko, co obiecuję wypełniam. Kiedy czas Mojego miłosierdzia skończy się nadejdzie sprawiedliwość! Wielkie wydarzenia, które mają już wkrótce nadejść, rozpoczną waszą próbę i dla wielu będzie to porażka z powodu ich uporu i trwaniu w buncie. Wszystko to wyzwoli nie oczekiwane wydarzenia. Och! Ludzkości przebudź się ze swojego duchowego letargu, bo noc Sprawiedliwości Bożej zbliża się! Wzywam was nieustannie abyście się nawrócili, ale nie słuchacie Mnie; trwacie w waszych przyziemnych troskach i w waszym życiu codziennym i odwracacie się od moich wezwań. Ogarnia Mnie smutek, kiedy widzę jak zbliżają się dni Mojej sprawiedliwości i że większości nadal zdecydowanej kontynuuje swoją szaloną karierę grzechu i rozpusty.

Moje Miłosierdzie odejdzie wraz z Moim ostrzeżeniem i cudem, więc po raz kolejny wzywam was, przygotujcie się do tego Wielkiego wydarzenia, które zmieni wasze życie. Uciekajcie od grzechu i wróćcie do mnie, zróbcie dobrą spowiedź z całego waszego życia, tak abyście mogli zbliżyć się do Mego miłosierdzia. Nie bodźcie tacy uparci, spójrzcie, że czas nie jest już czasem i że wkrótce, noc was ogarnie i nie zostaniecie już wtedy wysłuchani.

Kiedy skończy się czas waszej próby będę z wami, w nowych niebios i nowej ziemi, wytrwajcie już nie wiele brakuje, oczekuję was tam moje wierne owieczki? Moje ukochane dzieci, pomagajcie jedni drugim, i bądżcie uczniami Mojej miłości, czyńcie dobrze nieprzyjaciołom waszym, nawet wtedy, gdy odpłacają wam złem za dobro; przebaczcie nieprzyjaciołom waszym i módlcie się za tych, którzy was prześladują, nie zachowujcie urazy do nikogo i nie pielęgnujcie goryczy w waszym wnętrzu. Zachowujcie się jak dzieci światłości, wasze światło oświetla drogę tych, którzy chodzą w ciemności. Nie bójcie się, trwać w Mojej miłości, i w Miłości, która może wszystko, która da wam wolność. Pokój zostawiam wam, Pokój Mój wam daję. Nawracajcie się, albowiem Królestwo Boże jest blisko. Wasz Mistrz i Pasterz, Jezus Dobry Pasterz wszech czasów.

Owce z Mojego stada Dajcie poznać wszystkim Moje orędzia.

 

PRZYJDZICIE ABY SIĘ NAPIĆ ZE ZIRÓDŁA MOJEGO MIŁOSIERDZIA  ZAPEWNIAM WAS ŻE NIGDY JUŻ NIE BEDZIECIE MIELI PRAGNIENIA.POZWÓLCIE MI WEJSC I ZAMIESZKAĆ W WASZYCH SERCACH, A ZAPROWADZĘ WAS DO MOJEJ RADOŚCI, DO ŻYCIA WIECZNEGO!
12 grudnia 2012 - 15:00

WEZWANIE  JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Moje małe dzieci, pokój  wam.

Zanurzcie się w źródłach Mojego Miłosierdzia, nie bójcie się, bo Moje Miłosierdzie jest Miłością, Łaską, Pokojem, jest Moim rajem dla wszystkich tych, którzy zostali zaproszeni do niego. Wszystko o co poprosicie w tej świętej godzinie udzielę wam, jeśli będzie służyło to waszemu dobru i zbawieniu waszej duszy .Moje Miłosierdzie jest niewyczerpalnym źródłem, koniecznym,do zbawienia dla dusz, które skorzystają z niego;zawierzcie mi moje dzieci w tej godzinie, grzeszników całego świata, a ja sprawię że powrócą do mnie. Zawierzcie konających i dusze, które znalazły się w największym niebezpieczeństwie potępienia wiecznego, a Ja sprawię że że zostaną ocalone.

Zawierzcie Mi Mój Kościół,Mojego wikariusza i moich ministrów i zapewniam was, że bramy piekielne nie go nie przemogą, i żaden z moich wiernych sług, nie będzie zgubiony. Okryjcie swój byt fizyczny,mentalny, biologiczny i duchowy, promieniami światła pochodzącego z mojego kochającego Serca, pozwólcie prowadzić się  prze ze Mnie: Ja jestem drogą, prawdą i życiem i pokojem,dla wszystkich tych którzy go poszukują.

Moje dzieci, skorzystać z pozostałego wam czasu do naprawcie swoje grzechy i grzechy waszych rodzin;Zawierzcie Mi w tej godzinie Mojego Miłosierdzia swoje drzewo genealogiczne i będę je oczyszczał z wszystkich jego nieszczęść. Źródło Mojego Miłosierdzia jest Woda Żywa, która zaspokaja pragnienie tych wszystkich, którzy szukają mnie ze szczerym sercem. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i znużeni a ja was pokrzepię. Dam wam pić ze źródła  Mojego Miłosierdzia,i zapewniam was, że nie będziecie już nigdy spragnieni. Pozwólcie Mi wejść do waszych serc, a dam wami  radość życia wiecznego. Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, Chodźcie ze Mną a Pokój Mój będzie z wami.

Moje dzieci, moja modlitwa o łaskę Mojego Miłosierdzia podyktowana mojej słudze Bożej s. Faustynie Kowalskiej, ma wielka moc dla zbawienia dusz w każdym czasie i w każdej chwili, powiedziecie: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Za każdym razem gdy  odmawiacie tę modlitwę to otwieracie drzwi do Miłosierdzia Mojego tak iż wiele  dusz będących w wielkim niebezpieczeństwie wiecznego potępienia,są ocalane po przez błaganie w tej modlitwie jaką zanosicie do Ojca Mojego. Moje Dzieci odmawiacie zatem, Koronkę do Mojego Miłosierdzia, a Pokój Mój i Zbawienia dam całemu światu.

Pokój zostawiam wam, Pokój Mój wam. Nawracajcie się, albowiem Królestwo Boże jest blisko. Jezus Miłosierny.

Dajcie poznać Moje Orędzia aż po krańce ziemi.

 

MOJA ARMIO MARYJNA,MOC ŁANCUCHA MODLITWY JEST WASZĄ MOCĄ I  ZWYCIĘZTWEM!
23 listopada 2012 – 08:35


Matka Boża Maryja Róża Mistyczna: Wezwanie do dzieci Bożych
Moje dzieci, niech pokój Boży będzie z wami.

Mój przeciwnik jest gotowy do rozpoczęcia życia publicznego, wielki fałszerz będzie towarzyszyć swoim uczniom i wiele narodów przekona że jest mesjaszem, którego spodziewa się ludzkość. Moje dzieci bądźcie, uważne i czujne, bo kiedy mój wcielony przeciwnik objawi swoje oblicze i swój  wygląd,wtedy zaczynie się dla was czas przejścia przez pustynię ucisku.

Stworzenie mojego Ojca będzie płakać tak długo, jak długo mój przeciwnik będzie chodzić będzie po ziemi . Upadłe anioły,które ludzkość nazywa kosmitami, zamanifestują się i mówić będą o powrocie Mesjasza. Wy, ludzie Boga, nie słuchaj ich, pamiętaj, że wszystko jest częścią planu, że mój przeciwnik zamontował  to,,aby oszukać większość tego pokolenia, które jest pokoleniem bezbożnym i grzesznym”. Miliony dusz zostanie utraconych bo będzie słuchać i podążać za fałszywą doktryną mego przeciwnika,ponieważ będzie on czynił fałszywe cuda i tym zachwyci i zdoła olśnić wielu, to oszustwo spowoduje utratę wielu dusz.

Królowie tego świata kochają i czczą go i poświęcą wiele narodów dla swego boga kłamstwa. Po  środku tego ucisku i oszustwa, mój Ojciec wyśle  do was ostatnie wezwanie aby nie stracić więcej dusz. Mój przeciwnik powie, że przebudzenie świadomości jest jego dziełem i że, to wszystko jest częścią jego planu ratowania ludzkości. Ale wy ziarna Ojca mojego, dobrze wiecie, że ogłoszone będzie ostatnie wezwanie Boga do ludzi, aby się nawrócili.

Drogie dzieci, narody przygotowują się do wojny, królowie tego świata mówią o pokoju tylko w słowach, ale ich czyny mówią inaczej. Wojna między narodami jest nieuchronna, to jest zapisane w Świętym Słowie Boga: Kiedy usłyszycie pogłoski o wojnach i bitwach, nie trwóżcie się, jest to konieczne, aby wszystko się stało, ale to jeszcze nie do koniec. Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu, będą  miejscami trzęsienia ziemi,klęski głodu, zaraza (Mt 24. 6, 7).

Mój przeciwnik wykorzysta cały ten ucisk, aby ukazać się jako wielki rozjemca ludzkości i wielu będzie mu wierzyć i podążać za nim. Biedni ludzie, którzy dadzą się oszukać, bo gdy się obudzą  z oszustwa dla nich będzie już za późno! Wraz z wojną rozpoczną się masowe plany niszczenia,królowie tego świata, chcą  także zrealizować  plan eksterminacji części ludzkości. Ale nie wszystko będzie smutkiem i rozpaczą dla ludu Bożego, bo oto Henoch i Eliasz, pojawią się na ziemi osobiście,aby zdemaskować i zniszczyć  fałszywą  doktrynę i herezje fałszywego mesjasza. Henoch i Eliasz będą światłem pośrodku tych ciemności, będą pociechą dla ludu Bożego, który będzie iść przez pustynię ucisku ku ziemi obiecanej, Jerozolimy niebiańskiej. Naprzód moje  maryjne wojsko  moja armio, moc łańcucha modlitwy jest waszą mocą i zwycięstwem!. Odwagi, to prawie koniec  nie poddawajcie się, zaufajcie i módlcie się, bo wszystko będzie zgodnie z wolą Ojca. Twoja Matka, Maria Róża Mistyczna.

Orędzia Matki Bożej Róży Mistycznej wyślij  tę wiadomość do wszystkich ludzi.

 

MOJA OWCZARNIO, JESTEŚCIE W DUCHOWEJ WALCE NIE ZANIEDBUJCIE WASZYCH MODLITW, PONIEWAŻ MOŻECIE STRACIĆ WASZE DUSZE!
19 Listopada 2012 08:15

Wezwanie Jezusa Dobrego Pasterza, do Jego owieczek

Owce z mojego stada, Pokój Mój zostawiam wam, Pokój Mój wam daję.

Czas już rozpoczął swoje skracanie, dzień, miesiąc i rok, za każdym razem będzie krótszy. Mówię wam, że wasze dni są już od dwudziestu czterech godzin, pamiętajcie, że już nie znajdujecie się nie czasie i wszystko musi się wypełnić, jak jest napisane Więc wykorzystajcie do maksimum każdą sekundę waszego czasu, jaki wam pozostał, w tym przemijającym świecie, lecz nie w ziemskich marnościach nie tracicie waszego czasu, raczej poświęcicie się modlitwie, poście i pokucie, dzięki czemu możecie zachować swoją duszę i dusze swoich braci, które potrzebują więcej Bożego Miłosierdzia  Powtarzam, że czas zostanie skrócony do granic i Moje Miłosierdzie ustąpi Sprawiedliwości Mojej, gdzie nie będzie już odwrotu.

Moje stado znajdujecie się w duchowej walce, nie zaniedbujcie waszych modlitw, bo to może doprowadzić do utraty waszych dusz. Mój przeciwnik czai się, aby zgubić wasze dusze, bździcie czujni, ponieważ wzrosną na was ataki psychiczne. Ponownie mówię do was: Kierujcie wszystkie wasze myśli do Jezusa (2 Kor 10,5).

Pamiętajcie, że walka nie toczy się przeciw ludziom z krwi i kości, ale przeciw mocom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw złym duchom, które mieszkają w przestworzach niebieskich . (Ef 6. 12). Umieście na sobie Zbroję Bożą, aby odpierać wszelkie diabelskie zakusy (Ef 6,11). Ostrzegam was moja owczarnio, bo możecie wpaść w pułapki zastawione przez Mojego wroga. Mentalne ataki doprowadzą wielu do obłędu doprowadzając do rozlania krwi. Wszystkie wykroczenia cielesne przeciw naturze i wszystkie nieszczęścia, które dzieją się na tym świecie, są wytworem kontroli psychicznej sprawowanej na tymi duszami żyjącymi bez Boga.Umacniajcie się lekturą Mojego słowa, umieście na sobie Duchową Zbroję wzywajcie Mocy Mojej Przenajświętszej Krwi uświęceni Nią, odmawiajcie Anioł Pański do Mojej Matki, modlitwa Anioł Pański ma potężną moc do przeganiania sił zła, a w połączeniu z Modlitwą Różnicową, staje się ona potężnym pancerzem. Daję wam tę duchową broń, abyście wytrwali do końca aż do zwycięstwa i pokonali wszystkie siły mojego przeciwnika.

Moja owczarnio, nie zapominajcie odmawiać Egzorcyzmu, który podał wam Mój oddany sługa papież Leon XIII, zróbcie to zaraz po modlitwie różańcowej do Mojej Matki, zapewniam was, że mój przeciwnik będzie uciekać w popłochu. Nie zapominajcie, że łańcuch modlitwy jest w stanie zburzyć wszelkie złe moce Zbudujcie małe twierdze modlitewne i módlcie się razem ze swymi braćmi a sił zła zostaną pokonane Pokój mój niech będzie z wami, Moja owczarnio. Nawracajcie się, albowiem Królestwo Boże jest blisko. Wasz Nauczyciel i Pasterz. Jezus z Nazaretu.

Pozwólcie, aby moje Orędzia dotarły na wszystkie krańce ziemi.

 

Jestem Bogiem żywych, a nie umarłych!
02 Listopada 2012 08:15

Moje dzieci, niech Pokój Mój będzie z wami.

Moje słowa są życiem i nadzieją moich wiernych. Moje słowa wypełniają z radością Ducha mojego dziedzictwa. Moje słowa są źródłem wody żywej, która ukoi pragnienie tych wszystkich, którzy szukają mnie szczerym sercem.

Jestem Żywą Wodą i każdy, kto pije tę wodę, nie będzie pragnął. Jestem Żywe Słowo i każdy, kto chce słuchać i realizować je osiągnie życie wieczne. Jestem życiem, które chcę, wylać na was, moje wierne dzieci.

Pójdźcie za mną, nie bójcie się, Ja was doprowadzę do wiecznego raju, gdzie nikt nie wyrwie wam waszej radość, Chodźcie ze mną i we mnie trwajcie, a nikt nie ukradnie wam mojego Pokoju.

Owce z mojego stada, przyzwyczajcie się żyć z tego, co jest wam nie niezbędne do przetrwania, nie ambicjami, skarbami lub bogactwem tego świata, bo wszystko już wkrótce przeminie. Szukajcie swojego skarbu, którym jestem Ja, a znajdziecie życie wieczne.

Wkrótce moje dzieci, to, co nazywacie pieniędzmi leżeć będzie po ulicach wraz z bogiem tego świata, również upadną wszyscy ci, którzy go czcili i mu służyli. Upadek ich bożków nastąpi już w wkrótce, bożki wykonane rękami ludzkimi w proch się obrócą. Umarłym pozostawcie grzebanie ich umarłych, a tych, którzy odwracają się ode mnie dzisiaj, a będą mnie szukać nie znajdą mnie.

Krzyk nędznych: Gdzie jest nasz Bóg, który odwrócił się do nas plecami?
Panie, Panie, wysłuchaj nas!, I nie będzie już Boga, który im odpowie.

Bo jeśli nie mieliście miłosierdzia nade Mną, moja Matką i moimi posłańcami, jeśli nie pamiętacie o wdowach i sierotach, nie stanęliście w obronie słabszego, i nie nakarmiliście głodnego pragnącego nie napoiliście, nie może być nazwani moimi dziećmi, moja odpowiedź będzie: Odejdź ode mnie!.

Moje dzieci, moje stado owiec, nie pokładajcie nadziei w rzeczach martwych, szukajcie lepiej Boga Żywego w waszych braciach, Ja jestem we wdowie i w sierocie, w biednym, w bezradny, i w opuszczonym jestem w sercu szlachetnym Bójcie się Boga i przestrzegajcie Jego przykazań. Jestem Bogiem żywych, a nie umarłych.

Prostujcie ponownie wasze ścieżki powtarzam, wam, zbuntowane dzieci, abyście nie płakały i nie zawodziły, w godzinie mojej Sprawiedliwości, która, wkrótce będzie miała swój czas; nie żyjcie w zgodzie z pragnieniami i marnościami tego świata bardzo próżnego, który wkrótce przeminie, aby zrobić miejsce dla nowego życia. Nie chwytają się rzeczy martwych, niech nic nie zgasi w was ducha wiary, jedynie to, co macie robić, tylko, to okazać więcej miłości Bogu i braciom. Zaprawdę, bowiem powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wszystko, co powiedziałem w moim słowie zostanie spełnione, co do joty, ale może być za późno dla wielu.

Ponownie pukam do waszych drzwi dzieci zbuntowane, odchodzę; nie odrzucajcie mojego ostatniego wezwania, Otwórzcie mi! Pragnę spożyć z wami wieczerzę. Jestem waszym Mistrzem i Pasterzem, Jezus z Nazaretu.

Dajcie poznać moje Orędzia wszystkim owce z mojego mojego stada.

 

O ludzie niewdzięczny i grzeszny twierdzisz że czekasz spokojnie na przyjście waszego mesjasza.  Przyjdzie do was ten wasz  mesjasz, który poprowadzi was do  śmierci wiecznej!

29 Października 2012 - 08:30

Pilny Apel Maryi Róży Mistycznej do dzieci Bożych

Małe dzieci  serca mojego, niech pokój Boży będzie z wami.

Niech was nikt nie da się zwodzić, mówiąc, że mój syn jest tu czy tam, mój syn już nie będzie stąpać po ziemi, Mój Syn przychodzi panować w sercach ludu oczyszczonego i wiernego w nowych niebiosach i nowej ziemi, które mój ojciec stworzy. Dziatki, nie wierzcie, tym, którzy będą ogłosić powrót Mesjasza na ten świat. Tego, którego masowe media ogłoszą, jako Mojego Syna, nie będzie nim,to będzie antychryst przebrany za mojego Syna.

Pamiętacie, kto jest ojcem kłamstwa, wielkim naśladowcą i fałszerzem, który przyjdzie do ludzkości mówić o pokoju, ale w jego sercu będzie tylko nienawiść, duma, zazdrość, zemsta, śmierć i zniszczenie. Pójdą za nim wszyscy ci, którzy nie są zapisani w księdze życia.

Drogie dzieci, pokój tylko pochodzi od Boga, który jest miłością i miłosierdziem w istocie, ta zła istota zapragnie zniszczyć i ukraść wasze dusze, objawi się na początku, jako pokojowy rozjemca, będzie mówił wiele o pokoju dla zdobycia zaufania większej części ludzkości; mówić będzie wiele o pokoju i solidarności, i czynić cuda, to będzie pułapka, tak, że ​​wielu w nią wpadnie. Pamiętajcie, co wam powiedział, Mój Syn w poprzednich Orędziach: Nie patrzcie, nie słuchajcie fałszywego proroka, to mesjasz fałszywy, ponieważ ma możliwość wpływania na dusze, aby je zgubić.

Moje małe dzieci, odseparujcie się od jego nauk i fałszywych doktryn, nie słuchajcie go, bo on ma moc przekonywania, jest inteligentny, jest starożytnym wężem i zna wasze słabości. Opieczętowani jesteście mocą Krwią Mojego Syna także w waszych, umysłach, myślach, uczuciach, emocjach, pamięci, świadomości, i podświadomość również opieczętujcie Jego Krwią wasze ciała i dusze i wszystkie urządzenia takie jak: telewizory, radia, komputery, telefony, i wszelkie inne sposoby przekazywania jego głosu lub obrazu.

Módlcie się moje dzieci, o moją świętą ochronę i gdy poczujecie się w bezpośrednim niebezpieczeństwie upadku, powtarzajcie z ufnością, O Maryjo, bez grzechu poczęta Maryjo Matko Najświętsza, Ja przybędę wraz ze i Św. Michałem Archaniołem i aniołami z nieba, aby was ochronić. Ostrzegam was moje dzieci, bo mój przeciwnik wcielony, jest już gotów, aby objawiać się ludzkości jako oczekiwany Mesjasz. Pamiętaj, moje dzieci, że wszystkie zdarzenia zostały przyspieszone przez zło i grzech większości ludzkości w ostatnich czasach. Oh niewdzięczna i grzeszna ludzkości, uspokojona przyjściem tego mesjasza. Przyjdzie ten wasz mesjasz,ale, ten który zaprowadzi was do śmierci wiecznej!. Stańcie, więc moje dzieci, czujne i módlcie się, nie zaniedbywajcie modlitwy i odmawiajcie mój Święty Różańec, nie zaniedbujciedbajcie o swą duchowej zbroi, w ten sposób odeprzecie pociski  zapalające mojego przeciwnika i jego agentów zła. Niech pokój Boży będzie z wami  otaczam was moją macierzyńską opieką. Wasza Matka, Maria Róża Mistyczna. Daj poznać wszystkim moje słowa po wszystkie krańce ziemi.

O Maryjo,bez grzechu poczęta, Maryjo Matko Najświętsza